Archiwum kategorii: Urzędowe

Zmienia się na korzyść wygląd i estetyka osiedli mieszkaniowych w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2011 roku wykonano termomodernizację kolejnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 na os. Kościuszki, a także budynku nr 8 przy ul. Zazamcze i budynku nr 4 przy ul. Jagiellońskiej.
Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskały kredyty na termomodernizację budynków z Banku PKO BP, a z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymają premie termomodernizacyjne, które mogą wynieść do 16 % przedsięwzięcia.

21 i 22 stycznia to Święta naszych Babć i Dziadków. Są doskonałą okazją do zastanowienia się nad tym jak babcie i dziadkowie są bardzo ważni w życiu każdego z nas i podziękowania za Ich cały trud, miłość i wrażliwość. To oni potrafią poświęcać bardzo dużo czasu swoim wnukom i objaśniać im świat. Są dla nich autorytetami i wprowadzają młodych w świat historii i tradycji. Babcie i dziadkowie pomagają w kształtowaniu osobowości i odkrywaniu własnych korzeni, by w pełni zrozumieć własną tożsamość. Nie szczędzą dobrych rad i ciepłych słów, uczą dystansu do wielu spraw i mają czas, którego tak często brakuje współczesnym rodzicom.
Za te i inne wartości przyjmijcie Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie, serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku. Na nadchodzące dni i lata życzymy Wam zdrowia, uśmiechu, dużo radości oraz samych przyjemnych zdarzeń w Waszym życiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Władysław Knutelski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej: Stanisław Początek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zaprosił samorządowców do Warszawy na konsultację projektu zmian w strukturze Sądów Rejonowych. W dniu 18 stycznia br. odbyła się konsultacja z samorządowcami z województw; małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego.
W spotkaniu brał udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek i Wicestarosta Robert Pantera. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia ponad 100 sądów rejonowych i utworzenia w dotychczasowych siedzibach, wydziałów zamiejscowych, wywołał falę protestów, rezolucji i oświadczeń strony samorządowej. Samorządowcy boją się marginalizacji małych ośrodków powiatowych, utrudnienia dostępu do sądów dla mieszkańców terenów odległych od siedziby sądów rejonowych.

Finał Otwartego Turnieju Siatkówki.

Z inicjatywy samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  w dniu 17.01.2012 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dla przyszłych beneficjentów działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Małych Projektów”.
Spotkanie prowadzili pracownicy Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” Mielec. Do grupy tej należy 13 gmin: 9 gmin powiatu mieleckiego i 1 gmina powiatu dębickiego a od listopada 2010 r. 3 gminy powiatu dąbrowskiego bezpośrednio przylegającego do pierwotnego obszaru działania tj: miasto i gmina Dąbrowa Tarnowska, Szczucin oraz gmina Radgoszcz.

Uczniowie z PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pracujący w Szkolnym Klubie Bezpieczeństwa „Stopka” odnieśli sukces w ogólnopolskim konkursie na najbardziej twórczy i aktywny klub. W konkursie październikowo – listopadowym otrzymali wyróżnienie a w grudniu zostali laureatami.
Choć działają w szkole dopiero drugi rok to należą do czołowych i najdynamiczniej rozwijających się klubów w Polsce.

Pod koniec 2011 roku, Gmina Dąbrowa Tarnowska złożyła dokumenty w sprawie ustanowienia podstrefy ekonomicznej w Morzychnie. Specjalną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska, która wraz z innymi dokumentami została przekazana do Krakowskiego Parku Technologicznego. Spółka KPT po wcześniejszych konsultacjach i wizji lokalnej, postanowiła wszcząć procedurę w celu utworzenia w Morzychnie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na ten cel przeznaczono ponad 15 ha obszaru byłego lądowiska. Ten grunt jest własnością Gminy Żabno, która wyraziła zgodę na jego zbycie na cele inwestycyjne. Gminy Dąbrowa Tarnowska i Żabno planują wspólnie wykonać drogę do tego kompleksu, która przewidziana jest na ich pograniczu. Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować w tej strefie, będą mogli być zwolnieni z podatku dochodowego do 2020 roku. Przewidywana jest nowelizacja stosownych przepisów, które mają na celu stosowanie ulg bezterminowo.

12 stycznia w Sali Caritas „Betanii” odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym uczestniczyło 60 osób.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: ksiądz Stanisław Cyran – proboszcz dąbrowskiej parafii, ks. prałat Józef Poremba, Marek Minorczyk – Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Stefania Drąg – przewodnicząca Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów w Tarnowie, Paweł Chojnowski – dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury oraz Irena Klich – redaktor „Żyjmy Ewangelią”. Spotkanie prowadził Ryszard Siepiora.

Gmina Dąbrowa Tarnowska pod koniec 2009 roku złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie z funduszy unijnych, gospodarki wodno-ściekowej (POIiŚ oś I działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa). Po ocenie wniosków w 2010 r. nasz wniosek znalazł się na liście rezerwowej, co oznacza ,że był prawidłowo sporządzony, lecz nie najwyżej punktowany przez ekspertów tego konkursu.

W dniu 13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyły się rozmowy w sprawie inwestycji z zakresu ochrony powodziowej. Gośćmi u Burmistrza Stanisława Początka byli; Tadeusz Patalita – Pełnomocnik Marszałka d/s Programu Ochrony przed Powodzią oraz Bolesław Łączyński – Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Burmistrz przedstawił najważniejsze problemy związane z ochroną powodziową terenu gminy. Podziękował samorządowi Województwa Małopolskiego za realizowane inwestycje z tego zakresu w roku 2011. Chodzi tu o budowę kanału melioracyjnego Radwan – Smęgorzów, budowę i modernizację obwałowań cieków wodnych.

10 stycznia br. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała 3 nowe pojazdy służbowe. Zakup sfinansowała Komenda Główna Policji oraz samorząd powiatowy i Gmina Dąbrowa Tarnowska. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 r. przekazała na ten cel 35 tys. zł co stanowi połowę kosztów radiowozu policyjnego.
Drugą połowę sfinansowała KG Policji. Podobnego dofinansowania udzieliła Rada Powiatu do zakupu kolejnego pojazdu. Trzeci pojazd w całości sfinansowano z budżetu Policji. Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś nie ukrywał zadowolenia z możliwości odnowienia taboru samochodowego. Niektóre pojazdy są mocno wyeksploatowane i mają na liczniku blisko 400 tys. km.

Jeszcze nie wiadomo, czy w sztabie zarejestrowanym w Dąbrowskim Domu Kultury padnie kolejny rekord WOŚP (w 2011 – 38.600 zł), jest ryzyko, że przeszkodzi w tym kradzież jednej z puszek. Do incydentu doszło w niedzielę około godz.18.00 w pobliżu parku miejskiego, obok parkingu w pobliżu nowego kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej. Zakapturzony złodziej wykorzystał uczciwość i uczynność jednej z wolontariuszek i w momencie podawania przez nią pamiątkowego serduszka za wrzucenie monety wydarł jej puszkę, uciekając w głąb parku. Mimo szybkiego wezwania policji na miejsce zdarzenia nie udało się schwytać sprawcy kradzieży, jego personalia nadal nie są znane.
Poza tym przykrym i budzącym powszechną złość incydentem cały dąbrowski finał przebiegał w bardzo dobrej atmosferze, zresztą finał trwa nadal…, gdyż jego zwieńczeniem będzie Otwarty Turniej Siatkówki (niedziela 15 stycznia godz.16.00 – hala sportowa im.Agaty Mróz-Olszewskiej), dotychczas zgłosiło się 9 zespołów, nabór jeszcze trwa do 11 stycznia.

Związek Powiatów Polskich od 2003 roku prowadzi ogólnopolski ranking gmin i powiatów. Samorządy są oceniane w następujących kategoriach; powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Gmina Dąbrowa Tarnowska w rankingu uczestniczy od 2005 roku i jest sklasyfikowana w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Eksperci ZPP oceniają poszczególne samorządy w oparciu o wiele szczegółowych kryteriów w dziesięciu grupach tematycznych; działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja działań prozdrowotnych i pomocy społecznej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych, działania promocyjne, współpraca zagraniczna. Za te działania w 2011 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska zdobyła 25.586 punktów , co dało jej pierwsze miejsce w rankingu w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich. Laureat otrzymuje też Honorowy Tytuł “DOBRY POLSKI SAMORZĄD “.

To już ostatnie szlify – wiele pracy wykonano w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zarejestrowanym w stolicy Powiśla Dąbrowskiego, po raz kolejny (od początku grania Orkiestry w Dąbrowie) w Dąbrowskim Domu Kultury. 90 wolontariuszy pod okiem doświadczonych szefów sztabu: Pawła Chojnowskiego (Dyrektora DDK) i Konrada Abramowicza (najstarszego wolontariusza, działającego w miejscowym sztabie Fundacji Jurka Owsiaka niemal od samego jej zarania) będzie zbierało wolne datki na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia wcześniaków w całej Polsce, także i w dąbrowskim Szpitalu Powiatowym im. S. Petrycego.
Oprócz kwesty dąbrowscy sztabowcy liczą też na przychody ze sprzedaży gadżetów Orkiestry, biletów wstępu na koncerty i wpisowego na 4 sportowe turnieje.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o poinformowanie przedsiębiorców o obowiązkach przy podjęciu i prowadzeniu działalności w zakresie wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów lub ich przetwarzania. Przedsiębiorca przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Dla gminy Dąbrowa Tarnowska lata 2009 i 2010 to okres wielokrotnych powodzi. Skutki tych powodzi będą odczuwane nawet przez kilka lat. Samorząd gminny i powiatowy sukcesywnie usuwa szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej (drogi, mosty, przepusty). Po powodziach był czas na analizę przyczyn i ocenę zdarzeń. Samorząd gminny wysuwał wnioski pod adresem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, dotyczące dobudowy i modernizacji obwałowań rzeki Breń i Nieczajka, konserwacji rzek (Smęgorzówka, Szarwarczanka, Nieczajka, Breń). Były też wnioski dotyczące budowy kanału melioracyjnego Radwan – Smęgorzów. Z satysfakcją można powiedzieć, że duża część wniosków doczekała się realizacji w minionym roku. Przedstawiamy najważniejsze z nich zrealizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W dniu 30 grudnia 2011 r. odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Obradom przewodniczył – Krzysztof Wójcik – Przewodniczący Zgromadzenia Związku.

30 grudnia 2011 r. pracownicy samorządu gminnego zebrali się na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który zaprosił wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, załogę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i załogę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. W spotkaniu brali tez udział emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorzy jednostek gminnych.

29 grudnia 2011 r. odbyła się XV – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2012.
Obrady prowadził Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Projekt budżetu opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej został przekazany Radzie Miejskiej 15 listopada br. Był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, które wyraziły pozytywną opinię o tym dokumencie.

Punktem kulminacyjnym programu realizowanego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w obszarze ochrony kultury i tradycji ludowej w II półroczu 2011 r. był przegląd tradycyjnych grup kolędniczych „Hej kolęda, kolęda…”, zorganizowany przez Dąbrowski Dom Kultury w sali kina „Sokół”. Działania gminy zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 („Leader +”). Środki unijne zostały rozdysponowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Prowent” w Mielcu, do której należy gmina Dąbrowa Tarnowska.