Archiwum kategorii: Urzędowe

Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy niosą kaganek oświaty, przekazując Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.
Dzisiaj nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego 2010/2011 i rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z apelem do mieszkańców gminy o bezpieczne korzystanie z letniego wypoczynku, a szczególnie z letnich kąpieli. Wiele osób w okresie wakacji wybierze aktywny wypoczynek, spędzając wolny czas podróżując. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na obozy, kolonie. W trosce, aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy Państwu przekazać kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.

W ostatnich dniach, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawarł umowę z konsorcjum firm: Usługi Budowlano – Transportowe „ANKO” Stanisław Onak, Barbara Stanaszek Spółka jawna z siedzibą w Tarnowie oraz ARIM Spółka z o.o. z Jeleniej Góry, na wykonanie zadania pn.: „Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe”, będącego elementem większego projektu dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, pn.: „Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej”.

17 czerwca bieżącego roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się nietypowa lekcja języka angielskiego poświęcona kulturze brytyjskiej. Uczniowie klas piątych przygotowali krótkie przedstawienie, w trakcie którego można było poznać państwa wchodzące w skład Wielkiej Brytanii, charakterystyczne zabytki, jak i posłuchać hymnu narodowego czy też słynnego fragmentu dzieła Szekspira ‘To be or not to be’.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie sześciu klas nauczania zintegrowanego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej uczestniczyli w Multimedialnym Programie Edukacyjnym odbywającym się w DDK. Był to program edukacji filmowo – medialnej kin i ośrodków kultury należących do Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych.
Dzieci obejrzały w sumie siedem filmów o tematyce poruszającej problemy społeczne i wychowawcze. Każdy seans poprzedzała prelekcja tematyczna, prowadzona przez specjalistę filmoznawcę, a podsumowaniem były lekcje przeprowadzone w szkole przez nauczycieli w oparciu o materiały i scenariusze zapewnione przez organizatorów.

15 czerwca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Wśród zaproszonych uczniów znalazła się Zuzanna Wajda z klasy II b Szkoły Podstawowej nr 1, która osiągnęła maksymalny wynik w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska został ogłoszony w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i patologicznych, zagospodarowania czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 18 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Medale otrzymało 33 pary, które zawierały związek małżeński w 1960 roku. Wręczenia odznaczeń dokonał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Stanisław Początek.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Władysław Knutelski, sołtysi z sołectw Jubilatów oraz rodziny odznaczonych. Dostojni Jubilaci otrzymali także okolicznościowe adresy oraz upominki ufundowane przez Zakład Robót Inżynieryjnych „Powiśle” z Dąbrowy Tarnowskiej.

W dniu 15.06.2011 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic na realizację zadania: „Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania”.

W dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych. Zachodzi więc potrzeba wyboru ławników na kadencję obejmującą lata 2012-2015. Wyboru dokonuje Rada Miejska do dnia 30 października 2011 r.

13 maja w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie odbył się finał VII Małopolskiego Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej. Uczestniczyły w nim zespoły teatralne z całego województwa.
Jednym z laureatów Przeglądu zostało Publiczne Gimnazjum nr 2, które przedstawiło program „Akademia z okazji… – próba generalna”. Przedstawienie w nieco przewrotny sposób zaprezentowało przygotowania młodzieży do akademii z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

15 czerwca 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, ks. Prałat Józef Poremba, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

10 czerwca 2011 r. w PSP w Smęgorzowie odbył się konkurs wiedzy na temat „ Twórców Harcerstwa Polskiego” zorganizowany przez P. Dyrektor Jadwigę Kozłowską. Konkurs miał na celu: rozpropagowanie idei harcerstwa, poznanie założycieli i podkreślenie 100 rocznicy powstania  skautingu harcerstwa na ziemiach polskich. Do konkursu przystąpiło łącznie 25 uczniów.

W dniu 10 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się Targi Pracy. Impreza została zorganizowana przez dąbrowski Punkt Pośrednictwa Pracy, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Uroczystego otwarcia i prezentacji programu Targów dokonał Dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie, Adam Potempa, który przywitał zebranych. Zaproszenie na Targi przyjęli włodarze miasta i regionu, którzy swoją obecnością podnieśli rangę imprezy i pokazali, że los młodych ludzi nie jest obojętny przedstawicielom władz i instytucji wspierających młodzież na rynku pracy. Obecni na Targach byli: Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego – Robert Pantera; Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisław Początek oraz przedstawiciel Wojska Polskiego – major Andrzej Kowalski. Małopolską Komendę Wojewódzką OHP w Krakowie reprezentowała Dorota Kobędza – Wojewódzki Koordynator Rynku Pracy.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpił do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Firma NIVEA ufunduje 100 placów zabaw w 100 gminach w Polsce. Udział w konkursie stwarza nam wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
W konkursie tym wskazaliśmy jako lokalizację placu zabaw teren istniejącego już placu na Osiedlu Kościuszki obok bloku Nr 2.
Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby.

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny, czwarty już Festyn Rodzinny w Sutkowie. Odbył się on wyjątkowo w upalną niedzielę 5 czerwca, na terenie PSP w Sutkowie. Uroczystość ta była połączeniem Dnia Mamy, Taty i Dziecka z Dniem Szkoły Bez Przemocy organizowanym w ramach projektu „Szkoła Bez Przemocy” .
Przygotowania do wielkiego święta rodziny trwały kilka tygodni. W tajemnicy przed rodzicami pod okiem nauczycieli i wychowawców powstawał program artystyczny, stroje i dekoracja. Na szczęście na niedzielne popołudnie wszystko było gotowe.

„Sprzątanie cmentarne” – zaniedbanych grobów – to coroczna akcja członków Związku Dąbrowiaków w Dąbrowie Tarnowskiej. W ostatnim tygodniu tj. 03.06.2011r. z inicjatywy Prezesa Związku lek. med. Mieczysława Siudzińskiego członkowie przybyli na cmentarz parafialny z narzędziami tj. łopatą, grabiami, miotłami, workami i przystąpili do sprzątania zaniedbanych grobów – dokonano odsłonięcia zarośniętych nagrobków – około 25 szt. Członkowie Związku Dąbrowiaków chętnie biorą udział w różnych akcjach.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało wystawę poświęconą Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. Na wystawie zgromadzone zostały pamiątki – dewocjonalia przywiezione z pielgrzymek do Watykanu oraz z pielgrzymek Błogosławionego Jana Pawła II do Polski i innych krajów świata.
Nie zabrakło książek, obrazów, widokówek i znaczków pocztowych, medalów, miesięczników, gazet, afiszy, pamiątek z Wadowic, Krakowa, Łagiewnik, Ludźmierza, Tarnowa, Zakopanego, Częstochowy, Starego Sącza i innych miejsc nawiedzenia w Polsce.

Turnieje BRD należą do bardzo atrakcyjnych form propagowania wiedzy o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Posiadają również wiele walorów dydaktyczno – wychowawczych, które mają dużą wartość dla przyswajania i zastosowania wiedzy o ruchu drogowym w codziennym życiu na coraz bardziej niebezpiecznych i zatłoczonych drogach.
Tym właśnie celom poświęcony był VII Powiatowy Turniej BRD dla Klas I – III „Wzorowo i bezpiecznie”, którego organizatorem (również po raz siódmy) była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pod hasłem: „Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie z myślą o potrzebujących” kilku partnerów zorganizowało festyn z okazji Dnia Dziecka i Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Nowe miejsce – parking MGOSiR przy ul. Sportowej – okazał się strzałem w dziesiątkę! Dużo wolnej przestrzeni, trawa, drzewa dające cień, bliskość restauracji, sąsiedztwo kompleksu sportowego („Orlik 2012”, kryta pływalnia), to istotne atuty, które zapewne będą wykorzystywane także przy kolejnych okazjach. Organizatorami festynu byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowski Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, finansowo go wsparli sponsorzy i miejskie rady osiedlowe.

Strona 179 z 192« Pierwsza...102030...177178179180181...190...Ostatnia »