Archiwum kategorii: Urzędowe

W czwartym kwartale 2010 r. z inicjatywy Burmistrza Stanisława Początka , Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin podjęły starania o członkostwo w Lokalnej Grupie Działania PROWENT w Mielcu. Jak informowaliśmy, stowarzyszenie to 2 listopada 2010 r. podjęło uchwałę o poszerzeniu obszaru działania o te gminy z powiatu dąbrowskiego. Oznaczało to, że 13 gmin chce realizować wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju. Dla nowych gmin nie było wtedy jeszcze zagwarantowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dwie spośród trzech aktywnych dorosłych grup kolędniczych w gminie Dąbrowa Tarnowska wzięły udział w XIX Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”, który odbył się w Lipnicy Murowanej. „Gruszowiacy” z Gruszowa Wielkiego (pod kierunkiem Józefy Taraski) i „Nieczajniacy” z Nieczajny Górnej (Edward Guzik) godnie się zaprezentowały i przypadły do gustu miejscowej publiczności.

Twórcy programu „Edu Kino” z Telewizji TVN: Joanna Maro, Grażyna Polańska i Agnieszka Bujas wyróżnili dąbrowskiego „Sokoła” w grupie 12 podmiotów tworzących Małopolską Sieć Kin Cyfrowych. Podczas spotkania w krakowskim kinie „Kijów” podsumowano działania w ramach programu „Edu Kino” adresowanego do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tradycyjnie, jak co roku, w Smęgorzowie odbyło się spotkanie opłatkowe. Zaszczycili je swoją obecnością liczni goście: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior, Dyrektor Biblioteki Miejskiej Jadwiga Kusior, Zastępca Dyrektora MGOPS Halina Sarat, Ks. Proboszcz Jan Urbański, Ks. Stanisław Sowiński, oraz mieszkańcy Smęgorzowa. Przybyłych powitała Dyrektor szkoły Jadwiga Kozłowska oraz sołtys Smęgorzowa Ryszard Ciombor.

Już po raz trzeci w Publicznej Szkole Podstawowej w Sutkowie staraniem pani sołtys wsi Sutków – Marii Bączek oraz radnej-  pani Gabrieli Dudek odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Sutkowa. Na uroczystość  przybyli  zaproszeni goście: Zastępca  Burmistrza Marek Minorczyk, Wicestarosta Robert Pantera,  Ksiądz Proboszcz Jan Urbański, Ksiądz Katecheta Bogdan Lebryk, a także przedstawiciele rady parafialnej, rady sołeckiej oraz  mieszkańcy  wsi.

Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu od 2010 r.  przewodniczy Pani Helena Chrabąszcz, zorganizował dla swoich członków tradycyjne spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w świetlicy dąbrowskiej „Betanii”. Wszystkich uczestników i gości, w imieniu organizatorów  powitał Pan Ryszard Siepiora, wieloletni działacz tej organizacji. Powitanie miało bardzo wesoły charakter, bo było w wersji rymowanej. Po powitaniu nastąpił czas dzielenia się opłatkiem i składania życzeń oraz  śpiewania kolęd.

21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za Wasz trud i oddanie oraz wszystko to, co otrzymujemy każdego dnia – to Dzień Babci i Dziadka. To dwie ważne daty w rodzinnym kalendarzu. Są wspaniałą okazją, by uświadomić sobie i dzieciom jak wiele znaczą w naszym życiu. Jak wiele miłości, cierpliwości potrafią ofiarować i jakimi przyjaciółmi potrafią być.

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej postanowiła zapytać kibiców o to, gdzie mają odbyć się mistrzostwa świata w 2015 roku. Wśród kandydatów znalazła się Polska!
Już dziś polscy kibice mogą oddać głos na naszą kandydaturę i w ten sposób wysłać sygnał do IHF-u. Warto przy tym zaznaczyć, że organizacja turnieju rangi mistrzowskiej w Polsce jest marzeniem Bogdana Wenty i naszych piłkarzy ręcznych.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia br. po ciężkiej chorobie, zmarła Wiesława Łapa – Prezes MLKS „Dąbrovia” w latach 2002 – 2010. Odeszła od nas wybitna działaczka sportowa, która od 1998 roku troszczyła się o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Bardzo przeżywała wszystkie sukcesy i porażki młodych sportowców.

Zakończyła się kolejna edycja tego konkursu w gminie Dąbrowa Tarnowska i po raz kolejny mogliśmy się przekonać jak bardzo mieszkańcy naszej gminy angażują się w upiększanie własnych posesji w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Czas świąteczny, to czas spędzony z najbliższymi wśród śpiewu kolęd oraz w radosnej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wspólne chwile można upiększyć ozdabiając nasze otoczenie. Zdobienie elementami świetlnymi posesji, ogrodów i balkonów nadaje zimowej scenerii specjalnego uroku i podkreśla jak ważny dla każdego chrześcijanina nastał czas. Wzbudza pozytywne emocje u nas wszystkich.

Tradycyjnie w styczniu w wielu sołectwach w gminie Dąbowa Tarnowska odbywają się spotkania opłatkowe mieszkańców. Organizują je Sołtysi i  Rady Sołeckie przy współpracy ze Szkołami i   Kołami Gospodyń Wiejskich. Na spotkania są zapraszani wszyscy mieszkańcy sołectwa, ks. Proboszcz miejscowej Parafii, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ubiegłą sobotę i niedzielę odbyły się spotkania w Brniku, Sutkowie, Laskówce Chorąskiej oraz wspólne spotkanie dla mieszkańców Nieczajni Górnej i Nieczajni Dolnej.

Utworzony przez Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno – Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna działalność w kadencji 2010 – 2014 r. W dniu 10 stycznia 2011 roku odbyło sie Zgromadzenie Związku, które składa sie z 12 przedstawicieli gmin (6 Dąbrowa Tarnowska, 3 Olesno, 3 Żabno). Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Krzysztof Wójcik – reprezentant Gminy Żabno, Zastępcami zostali; Józefa Taraska (Dąbrowa Tarnowska) i Józef Zachara (Olesno) Organem wykonawczym Związku jest 6 osobowy Zarząd.

Do Urzędu Miejskiego kierowane są pytania: czy w 2011 roku będzie dopłata do ścieków dla gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych? Uprzejmie informujemy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska, podobnie jak było w 2010 roku, będzie stosować dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 2,00 zł do 1m3 ścieków. Dopłaty obejmują te gospodarstwa domowe, które odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej (miasto Dąbrowa Tarnowska, Żelazówka, Szarwark oraz w trakcie roku podłączone gospodarstwa z Lipin i Brnika).
Samorząd gminny stosując dopłaty chce złagodzić stosunkowo wysoką taryfę obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku, która ma związek z wybudowaną nową miejską oczyszczalnią ścieków. Skutki dopłat w ciągu roku wyniosą około 550 tys zł.

9 stycznia br. odbyło zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej. Otwarcia zebrania dokonał Prezes koła Piotr Buchaniec, który przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
Podczas zebrania Jerzy Mazurek W-ce Prezes Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie wręczył odznaczenia honorowe dla kilku członków koła.

Ruszyła akcja informacyjna Wojewody Małopolskiego w sprawie zagrożenia wścieklizną. W Małopolsce odnotowano ponad 100 przypadków wścieklizny.
Przez kilka ostatnich lat w Małopolsce nie stwierdzano przypadków wścieklizny. Niestety ubiegły rok pod tym względem był bardzo niepokojący. W sierpniu zeszłego roku odnotowano bowiem pierwszy od wielu lat przypadek wścieklizny w Małopolsce. Został stwierdzony u lisa w Bobowej (powiat gorlicki).

8 stycznia 2011 roku 36 osobowa grupa Kolędników Misyjnych  ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 z parafii Dąbrowa Tarnowska pod opieką siostry Agaty Trzaski i p. Anny Fido wzięła udział w XIII spotkaniu Kolędników Misyjnych w Tarnowie w parafii bł. Karoliny Kózkównej, które rozpoczęło się o godzinie 10:00 mszą świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa Wiktora Skworca. Po niej jedna z grup kolędniczych zakolędowała księdzu Biskupowi, który był zachwycony postawą Kolędników, którym nie jest obojętny fakt, że na całym świecie żyją dzieci, których dzieciństwo upływa w cierpieniu i niedostatku.

Jeszcze nie zakończyło się podliczanie pieniędzy w dąbrowskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a już wiadomo, że padł kolejny rekord!
W puszkach 63 wolontariuszy zbierających wolne datki w niedzielę 9 stycznia policzono ponad 31 tyś zł, w tej kwocie jest też wpływ ze sprzedaży gadżetów, datki uczestników turnieju pływackiego i dochód ze sklepiku działającego na terenie kina, ofiarowany przez właściciela F.H. „Sokół”, a zarazem jednego z wolontariuszy WOŚP i członka ścisłego sztabu – Sebastiana Małeckiego. Do tej kwoty dołączy wpisowe na dwa turnieje sportowe (halowa piłka nożna – 16.01, siatkówka – 23.01), przywiezione z kilku szkół (Mędrzechów, Laskówka Chorąska, Lipiny, Nieczajna Górna, Sutków, Żelazówka) datki zbierane przez wolontariuszy – uczniów z wymienionych miejscowości oraz dochód z niedzielnych koncertów w DDK. Szacujemy łącznie co najmniej 33 tyś zł, co jest sumą większą w stosunku do ubiegłorocznego wyniku o około 5 tyś zł.

W związku z awarią ciepłociągu przy ul Spadowej nie będzie dostarczane ciepło do następujących nieruchomości: bloki mieszkalne: na oś. Westerplatte nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, ul. Jana 2, ul. Jagiellońska 2 i 4, Rynek 8, ul. Daszyńskiego oraz budynki użyteczności publicznej: Miejska Biblioteka Publiczna, Komenda Powiatowa Policji, Bank PKO BP, Poczta Polska i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Awaria zostanie usunięta do godz. 19:00 dnia 7 stycznia br.

Przed kilkoma dniami zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wsi Szarwark. Jest to już 6 sołectwo które zyskało sieć kanalizacji sanitarnej. Zakład Robót Inżynieryjnych „POWIŚLE” z Dąbrowy Tarnowskiej jako wykonawca wykonał zgodnie z umową kolektory grawitacyjne i przykanaliki o długości blisko 20 km, 6 szt. przepompowni oraz kolektory tłoczne o długości blisko 500 m. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia br. około godz. 17:00 wznowiono dostawę ciepła dla odbiorców na Osiedlu Westerplatte i w Rynku. Było to możliwe w wyniku doraźnej naprawy uszkodzonego ciepłociągu.

Strona 179 z 183« Pierwsza...102030...177178179180181...Ostatnia »