Archiwum kategorii: Urzędowe

Prowadzisz biznes i interesuje Cię temat inwestycji w Polsce? Portal Biznes.gov.pl jest dla Ciebie.
Biznes.gov.pl to serwis dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla osób zamierzających rozpocząć, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Na portalu znajdują się informacje o możliwościach inwestowania w naszym kraju, jak również o eksporcie i handlu zagranicznym.
Zachęcamy do skorzystania z Głosu Przedsiębiorców, gdzie każdy ma możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących prowadzenia firmy.
W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Czytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Mejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.ematia.mpips.gov.pl)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zaprasza na Charytatywny Bal Karnawałowy pod Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, który odbędzie się 23 lutego 2019 r. od godz. 18:00 w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sportowa 2a.
W programie balu kończącego tegoroczny karnawał: uroczysta kolacja, wspaniała zabawa taneczna prowadzona charytatywnie przez zespół „Amadeo” oraz wyśmienite dania zimne i gorące polecane przez Restaurację „Cristal Park”.
Chęć udziału w Balu Charytatywnym należy potwierdzić do 15 lutego 2019 r., oraz dokonać wpłaty 150 zł od osoby. Szczegóły pod nr tel: 500-122-235. Całkowity dochód z Balu Charytatywnego przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Karola Kseń .
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r.  upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej

Mimo tego, że powszechnie wiadomo, iż w piecu domowym nie wolno palić śmieci, nadal zdarzają się takie przypadki i nie należą do rzadkości. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Piec nie jest śmietnikiem. Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków.
Palenie śmieci w piecu domowym uwalnia do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez domowników i sąsiadów. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać w postaci problemów zdrowotnych np. w postaci chorób nowotworowych.
Czytaj dalej

Od pierwszych dni nowego roku sportowcy trenujący w naszym miejskim klubie powrócili do całkiem odnowionej siedziby. W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej” cały budynek został bardzo dobrze ocieplony oraz gruntownie przebudowany. Najważniejsze zmiany to nowa aranżacja układu funkcjonalnego budynku.
Zostały na nowo utworzone kompleksy szatniowe, pokój sędziów oraz pomieszczenie administracyjne wraz z niezbędnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo powstało kilka pomieszczeń użytkowych w postaci pralni, magazynu oraz pomieszczenia przeznaczonego dla sekcji łuczniczej. 
Czytaj dalej

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2018r, poz. 450 z p.zm), w związku z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 z p.zm), Uchwały XLVI/668/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.
Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.
Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność! Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.
Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorować na bieżąco realizację przekształcenia.
Czytaj dalej

Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. została podpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.
Łącznie do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska przed sezonem grzewczym 2018/2019 przeprowadziła działanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018 przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych. W związku z opadami śniegu, przypominamy o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przypominamy, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o dużych powierzchniach dachów. Czytaj dalej

Jeśli ostatnim czasie zgubiłeś lub uszkodziłeś dowód osobisty dla swojego dobra zgłoś to jak najszybciej. By to zrobić, nie musisz iść do urzędu.
– Każdy, kto chce zgłosić przez Internet utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, musi mieć Profil Zaufany – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki niemu potwierdzi swoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod nas podszyć – dodaje. 
Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację zakładającą aktywizację dłużników alimentacyjnych, wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających ich „na czarno”, a także podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z szacunkami dzięki zmianom z funduszu będzie mogło skorzystać dodatkowe 60 tys. dzieci.
Ściągalność zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wzrosła na przestrzeni ostatnich trzech lat z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 33 proc. w 2018 r. To jednak wciąż za mało, dlatego konieczne są zmiany w prawie. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska składa podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przesłały na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami wszystkiego najlepszego.
Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które dotarły do nas w okresie przedświątecznym sprawiły nam dużą przyjemność. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Dariusz Lizak

Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

W piątek 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada ustalając porządek obrad zadecydowała o przesunięciu na następną sesję projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027,

2) uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019:
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MPŚ (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.
Bardzo ważne jest, że na zgłoszenie do ZUS tego, że chce się korzystać z Małego ZUS jest czas do 8 stycznia 2019 roku. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok. Czytaj dalej

To już pewne – od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1100 zł. Prezydent jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia podpisał nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur.
Wcześniej Senat bez poprawek przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Zakłada ona podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1100 zł. Dzisiaj jest to 1029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.
Czytaj dalej

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często odbywa się to za zgodą właściciela obiektu, który godzi się za odpłatnością przechować u siebie odpady przez krótki okres czasu. W praktyce umowę podpisuje powołana doraźnie firma, współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego właściciela posesji przywożone bywa kilkaset ton niebezpiecznych odpadów, których prawidłowa utylizacja kosztuje setki tysięcy złotych.
Czytaj dalej

Strona 18 z 190« Pierwsza...10...1617181920...304050...Ostatnia »