Archiwum kategorii: Urzędowe

W marcu wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce rozpoczyna się rywalizacja w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Tegoroczne eliminacje gminne tego turnieju dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska odbyły się 24 i 25 marca 2011 r.  Gospodarzem była Publiczna Szkoła Podstawa Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 22 marca na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego.
Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej o jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Żabno – Dąbrowa Tarnowska oraz wynikach badań wody wykonanych w 2010 r.

20 marca 2011 roku odbyły się wybory sołtysów. Zgodnie z Statutami sołectw  Gminy Dąbrowa Tarnowska  przyjętych Uchwałą  Rady Miejskiej nr XLIV/484/10 z dnia 5 listopada 2010 r. wybory były bezpośrednie i tajne. Głosowania odbywały się w budynkach użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach oraz w budynku Urzędu Miejskiego dla mieszkańców Gruszowa Małego.
Nad prawidłowością głosowania czuwały Sołeckie Komisje Wyborcze i Miejska Komisja.

W Krakowie od wielu lat dzia­ła Stowarzyszenie Wolon­tariat św. Eliasza, którego celem jest promocja bezinteresow­nej działalności charytatywnej i przygotowanie plebiscytu oraz wręczenie wyróżnień osobom poświęcającym się w tej pracy w stopniu najwyższym. W dniu 10 marca w auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krako­wie – Łagiewnikach odbyła się uroczystość wręczenia przez J. E. ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz Nuncjusza Apostol­skiego J. E. ks. abpa Celestino Migliore wyróżnień „Miłosierny Samarytanin roku 2010″.
Wśród dziewięciu osób wyróżnionych znalazła się mgr Urszula Mróz – pielęgniarka i dyrektor Hospicjum w Dąbro­wie Tarnowskiej.

W dniach 1-17 marca br. przeprowadzony został obchód przedspisowy przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Miał on na celu weryfikację istnienia w terenie zamieszkałych budynków i uzupełnienie wykazu adresowego o brakujące budynki. W Gminie Dąbrowa Tarnowska 12 rachmistrzów dokonało weryfikacji 4242 punktów adresowych. Weryfikacja polegała na podejściu pod budynek sprawdzenie  jego adresu i współrzędnych oraz sprawdzenie jego umiejscowienia na mapie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów w Dąbrowie Tarnowskiej kino cyfrowe Sokół jako jedyne w regionie grające premierowo wzruszający film dokument o Papieżu Janie Pawle II – SZUKAŁEM WAS zdecydowało uruchomić dodatkowe seanse tego filmu. Ponieważ projekcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i wiele osób nie zdążyło w ciągu mijającego tygodnia filmu zobaczyć, kino zaprasza na ostatnie seanse: we wtorek i czwartek 29.03 i 31.03 o godz. 18.00. Można telefonicznie lub on-line zarezerwować miejsca i bilety.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Zarządzeniem Nr 77/106/2011 z dnia 14 marca 2011 r. powołał składy Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że wybory sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbędą się 20 marca w godzinach od 7:00 do 18:00. Zachęcamy mieszkańców sołectw o liczny udział w wyborach.

14 marca 2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięły udział drużyny ze szkół: Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej.

W dniu 15 marca 2011 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2011. W sesji udział wzięli m.in.: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, prezes RPWiK Grzegorz Niedbała, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski.

W dniu 9 marca br. w Warszawie została podpisana umowa o nieodpłatnym przekazaniu praw z udziałów, Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej na rzecz Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Skarb Państwa reprezentował Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad, a Związek Gmin reprezentował Przewodniczący Zarządu Związku Pan Stanisław Początek. Przekazanie udziałów nastąpiło na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej jako nabywca, został utworzony przez Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.

W dniu 11 marca 2011 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej dla rodziców, których trzech lub więcej synów odbyło służbę w Wojsku Polskim, z Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Olesno, Radgoszcz, Mędrzechów.

Dobra wiadomość z ostatniej chwili – udało się pozyskać głośny dokument o Janie Pawle Wielkim – „Szukałem was” w terminie premierowym do dąbrowskiego kina „Sokół”.
Film będzie wyświetlany w stolicy Powiśla w dniach 11-17 marca, dla szkół zorganizowane będą specjalne pokazy „na życzenie” w atrakcyjnych cenach. W przypadku dużego zainteresowania grup zorganizowanych jest możliwość przedłużenia licencji na seanse przedpołudniowe na kolejny tydzień, tzn. do 24 marca.

Uczniowie S.P w Nieczajnie Górnej aktywnie włączyli się w organizowane zawody przez MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej. Rywalizując z innymi szkołami z terenu gminy zdobyli Mistrzostwo Gminy w Turnieju Piłki Koszykowej, Mistrzostwo Gminy w Turnieju Piłki Siatkowej oraz Mistrzostwo Gminy w Turnieju Piłki Ręcznej awansując na zawody powiatowe.

20 marca br. w gminie Dąbrowa Tarnowska odbędą się bezpośrednie wybory Sołtysów we wszystkich 12 Sołectwach. W niektórych miejscowościach o głosy mieszkańców zabiega po kilku kandydatów. Kandydaci byli wybierani na zebraniach wiejskich oraz mogli też być zgłaszani bezpośrednio do Miejskiej Komisji Wyborczej do dnia 7 marca br. do godziny 15:00.

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego mogą uczestniczyć w projekcie „Zdobądź dotację – zostań przedsiębiorcą” nr POKL.06.02.00-12-086/10, prowadzonym przez Systema Sp. z o.o., realizowanym w ramach PO KL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Każdego roku w dąbrowskiej „Jedynce” uczniowie są zapraszani na karnawałowe pląsy. W tym roku bal dla dzieci odbył się w środę 23 lutego. Obowiązywały wymyślne i pomysłowe przebrania, doskonałe humory i potrzebna do tańca forma fizyczna. Wszyscy wspaniale się bawili, wykorzystując powoli dobiegający końca karnawał. W konkursie na najciekawszy strój jury złożone z rodziców – reprezentujących poszczególne klasy, po długich debatach wyróżniło trzynaścioro najbardziej pomysłowo przebranych balowiczów. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki, a wszyscy pozostali uczestnicy balu zostali obdarowani słodkościami.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sutkowie wzbogaciła się o sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy o wartości 5 tyś. zł.
Dzięki staraniom p. Dyrektor i nauczycieli udało się nawiązać współprace z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach projektu „Ratujemy i uczymy ratować”. Fundacja zaprosiła na szkolenie dwóch nauczycieli, p. Jadwigę Tabor i p. Annę Wolak, które uzyskały certyfikaty udzielania pierwszej pomocy, oraz sprzęt i materiały dydaktyczne dla szkoły, przy pomocy których teraz uczyć będą dzieci udzielania pierwszej pomocy. Szkoła otrzymała jeden duży i cztery małe fantomy, płyty i filmy DVD z instrukcjami oraz filmami pomocnymi podczas zajęć, podręczniki dla nauczycieli i dla dzieci oraz kartonowe telefony komórkowe.

Stare polskie porzekadło mówi: „Powiedział o tym Bartek, że dziś Tłusty Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”. Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym i zawsze przypada w ostatni czwartek przed Wielkim Postem.
Dawniej Tłusty Czwartek rozpoczynał tzw. Tłusty Tydzień – ostatni tydzień karnawału, kiedy jedzono bardzo dużo i bardzo tłusto. Zwyczaj ten prawdopodobnie wziął się stąd, że na przednówku zwierząt hodowanych w gospodarstwach nie było już czym karmić, trzeba je więc było zjeść…

2 marca 2011 r.  to dzień obchodu jubileuszów dąbrowskiej „Dwójki” – czyli 80 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (1930-2010) i 40 rocznica nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika (1971-2011).
Uroczystości zainaugurowała Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Cyrana w Kościele NMP Szkaplerznej, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, władze samorządowe, rodzice i absolwenci. O godzinie 13-tej w Szkole nr 2 z udziałem władz miejskich i powiatowych, przedstawicieli dąbrowskich instytucji, grona pedagogicznego, uczniów i emerytowanych nauczycieli odbyła się uroczysta akademia.

Strona 180 z 187« Pierwsza...102030...178179180181182...Ostatnia »