Archiwum kategorii: Urzędowe

27 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnego Koła Pszczelarzy w Dąbrowie Tarnowskiej. Otwarcia obrad dokonał Prezes Koła Bronisław Czternastek, który przywitał zaproszonych gości, m.in. Z-cę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marka Minorczyka oraz W-ce Prezesa Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w Tarnowie Zdzisława Borowca.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski wykonuje prognozy skażeń zanieczyszczenia powietrza dla mieszkańców z dwudniowym wyprzedzeniem. Informacje zawarte są na stronie www.malopolska.pl/powietrze.
System informowania powstaje przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Politechniki Krakowskiej.  Na w/w stronie zamieszczone są wszelkie informacje dot. zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie mieszkańców, a także podstawowe komunikaty informujące mieszkańców o zagrożeniu.

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają sześciolatków wraz z  wychowawczyniami dąbrowskich przedszkoli i ochronki na DZIEŃ OTWARTY, pod hasłem: „POZNAJ ZANIM ZDECYDUJESZ”, którego celem jest zapoznanie z warunkami nauki, zwiedzenie i prezentacja dorobku szkoły.
Dzień otwarty odbędzie się 4 marca 2011 roku /piątek/ o godz. 10:15. Na przedszkolaków czeka miła niespodzianka.

Do Dąbrowskiego Domu Kultury zawita w piątek 11 marca znany i lubiany w całym kraju Kabaret Pod Wyrwigroszem. Spektakl odbędzie się o godz.18.00, bilety w cenie – 43 zł można już rezerwować on-line (www.kinosokol.pl ) lub telefonicznie w sekretariacie DDK (14-655-9214). Kabaret zaprezentuje „czterogwiazdkowy program, w którym będzie to, czego nie usłyszycie w radio i czego nie zobaczycie w telewizji”.
Uczta kabaretowa może być świetną okazją do świętowania Dnia Kobiet na Powiślu. W przypadku dużego zainteresowania ze strony publiczności jest możliwość zorganizowania drugiego spektaklu o godz: 20.00, w takim przypadku cena biletu może spaść poniżej 40 zł.

W dniach 26-27 lutego 2011 r. zostały przeprowadzone Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie, które odbyły się w Kielnarowej.
Nasza zawodniczka Agata Bulwa pokonała w finałach Agatę Winiarską z Zabierzowa 3:7 zdobywając tytuł Halowej Mistrzyni Polski w Łucznictwie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” złożył w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński: w hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Prezydent Bronisław Komorowski 9 lutego br. podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. W myśl jej postanowień, 1 marca będzie świętem państwowym obchodzonym corocznie jako Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, nie będzie to jednak dzień wolny od pracy.

Na początku marca br. zakończą się w gm. Dąbrowa Tarnowska ogólne zebrania wiejskie oraz zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Jednostkach OSP. Na zebraniach wiejskich odnotowano wyższą frekwencję niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to ma wpływ kończąca się w marcu br. kadencja Sołtysów. Na zebraniach Sołtysi, zdają przed mieszkańcami sprawozdanie ze swojej działalności za okres czteroletniej kadencji. Mieszkańcy na zebraniach wybierają też kandydatów na funkcję Sołtysa na kadencję 2011 – 2015. Nazwiska kandydatów znajdą się na karcie wyborczej i będą oni wybierani w wyborach bezpośrednich w niedzielę 20 marca br. Wybory przeprowadzi Sołecka Komisja Wyborcza w wyznaczonych lokalach wyborczych w godz. 7 –  18.

Od blisko 6 miesięcy trwa budowa kanału melioracyjnego Radwan – Smęgorzów o długości 3114 m. Do tej pory wykonano już około 1300 m. Prace przebiegają sprawnie i w czerwcu br. budowa kanału będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 73 w miejscowości Radwan gm. Szczucin. Ostatnio inwestor kanału, którym jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, poczynił uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat wybudowania tymczasowego mostu- przepustu pod drogą krajową.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 do 31 marca 2011 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Zgodnie z ustawą (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z dnia 10 marca 2006 r.) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz posiadającemu faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Dąbrowie Tarnowskiej, zorganizowała tematyczną wystawę różnych zwierząt leśnych i domowych oraz ptactwa domowego i leśnego. Wszystkie eksponaty na wystawie pochodzą ze zbiorów prywatnych Prezesa Stowarzyszenia Edwarda Urbańczyka.

Kolejna uczta piłkarska na dużym ekranie Cyfrowego Kina “Sokół”. Tym razem zapraszamy na czwartkowy wieczór 24 lutego br. na godz. 21:00, na rewanżowy mecz Ligi Europejskiej: SPORTING BRAGA – LECH POZNAŃ. Bilety na mecz Kolejorza z portugalskim zespołem w Cyfrowym Kinie Sokół w Dąbrowie Tarnowskiej – 10 zł.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska został ogłoszony w sferze zagospodarowania czasu poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne z realizacją programu profilaktycznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział Dąbrowa Tarnowska uprzejmie informuje, iż na terenie Gmin Powiatu Dąbrowskiego, pojawiły się osoby oferujące do sprzedaży, ziemniaki niewiadomego pochodzenia różnych odmian jako „sadzeniaki” na okres wegetacyjny 2011 r.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację projektu „PRACA BEZ BARIER”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w samorealizacji osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 100 osób niepełnosprawnych ruchowo (lekki lub umiarkowany stopień) zamieszkałych na terenach powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Co bardzo istotne, to jest fakt, że uczestnikom projektu zwracane są koszty przejazdów (tam i z powrotem) na zajęcia. Projekt „Praca bez barier” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1- „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad, zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu 100 % kapitału zakładowego Spółki w formie udziałów na rzecz Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt umowy przeniesienia praw własności został już zaopiniowany na Zgromadzeniu Związku w dniu 14 lutego br. Zgromadzenie upoważniło Pana Stanisława Początka – Przewodniczącego Zarządu Związku do podpisania umowy z Ministrem Skarbu Państwa.

SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ma swój Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który działalność rozpoczął w listopadzie, a już  jest laureatem ogólnopolskiego konkursu. Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że udało nam się zakwalifikować do grona najbardziej aktywnych klubów.  Takie wyróżnienie motywuje nas do wdrażania coraz to nowszych pomysłów  zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa  naszych podopiecznych.  Celem działania klubu jest nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim uświadamianie zagrożeń i propagowanie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Członkowie Związku Dąbrowiaków, pamiętając o Jubileuszu 80 lecia urodzin swojego Prezesa, przygotowali z tej okazji uroczyste spotkanie. Spotkanie to odbyło się 10 lutego br. czyli w dniu urodzin Prezesa Mieczysława Siudzińskiego. Było okazją do złożenia Jubilatowi gratulacji i serdecznych życzeń. Życzenia złożyli też samorządowcy; Burmistrz Stanisław Początek wspólnie ze swoim zastępcą Markiem Minorczykiem. Samorząd powiatowy reprezentował Wicestarosta Robert Pantera. Za owocną współpracę ze Związkiem Dąbrowiaków dziękowała też Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kusior. Dostojny Jubilat w towarzystwie swojej rodziny, dziękował za gratulacje i życzenia. Mówił też o dalszych planach władz Związku Dąbrowiaków.

Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do tego i aby pomóc Państwu w wyborze celu pomocy, podajemy informacje na temat zasad i sposobu dokonania odpisu wraz z adresem wyszukiwarki organizacji pożytku publicznego, którym mogą Państwo przekazać środki w ramach mechanizmu 1%.
Szczególnie zachęcamy do wyboru organizacji z Małopolski. Przekazując 1% podatku świadomie decydujemy, na jakie zadania czy też działania zostaną przeznaczone wypracowane przez nas środki. Przekazując 1% podatku małopolskim organizacjom powodujemy, że nasze pieniądze w dużej części będą wspierać nasze małopolskie inicjatywy, pomagać w rozwiązywaniu naszych małopolskich problemów, wspomagać aktywność społeczną Małopolan, przyczyniać się do rozwoju Regionu.

Realizatorem projektu jest Instytut Przedsiębiorczości PRYMUS Sp. J. w partnerstwie z Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystko” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Każdego roku 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. w 11-stą rocznicę zamachu na Jego życie a 75-tą Objawień Fatimskich. Stało się to w liście do ówczesnego przewodniczącego powstałej w 1985 r. Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynała Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył wówczas datę na 11 lutego na obchody Światowego Dnia Chorego.

Strona 181 z 187« Pierwsza...102030...179180181182183...Ostatnia »