Archiwum kategorii: Urzędowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Wydział Historii Drogownictwa, Międzyzakładowe Ognisko TKKF „DROGOWIEC” w Krakowie i Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa w Szczucinie zapraszają na VII Turniej Szachowy o Puchar Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który odbędzie się w dniu 1 października 2011 r. (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału w Szczucinie, przy ulicy 1-go Maja 39.

24 września 2011 w ramach realizacji projektu „Zostań młodym twórcą ludowym” 40 dzieci i młodzieży z terenu wsi Nieczajna Górna miało możliwość wyjazdu do Kazimierza Dolnego. Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna.
Kazimierz Dolny to malownicze miasteczko położone nad samym brzegiem Wisły. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznać historię, spacerować ulicami tego urokliwego miasta, podziwiać architekturę (renesansowe kamienice, średniowieczne ruiny zamku).

W dniu 12.09.2011 r.  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. na odbudowę drogi gminnej ul. Sportowa. Zadanie to finansowane będzie ze środków pochodzących z rezerwy celowej  budżetu państwa na usuwanie zniszczeń, powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę tego zadania firmę MOTA-ENGIL, która za kwotę 506.514,31 zł do dnia 31.10.2011 r. zmodernizuje przedmiotową ulicę. Wymienione  zostaną płytki chodnikowe na kostkę brukową, obrzeża i krawężniki oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Wykonanie tych prac poprawi komunikację dla ruchu pojazdów i pieszych do obiektów sportowych oraz do hali sportowej, która zostanie przekazana do użytku pod koniec br.

22 września w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się piękna uroczystość podsumowania miedzydiecezjalnego konkursu o Ojcu Maksymilianie Kolbe. Patronem i pomysłodawcą jego był biskup tarnowski Wiktor Skworc. W swoim przemówieniu podkreślił szerokie zainteresowanie konkursem, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z trzech diecezji: krakowskiej, rzeszowskiej i tarnowskiej.
Konkurs składał się z trzech etapów: dekanalnego, diecezjalnego i międzydiecezjalnego.

Podopieczni Świetlicy Parafialnej w Smęgorzowie nie mogą narzekać na nudę, ponieważ ich wakacyjny czas był wypełniony wieloma atrakcjami. Kolejną z nich był tygodniowy wyjazd 40 dzieci, uczniów szkoły podstawowej do malowniczo wśród pagórków położonej Iwkowej k. Nowego Sącza.

Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym od najmłodszych lat. Są jednak najsłabszymi uczestnikami ruchu drogowego, a ich możliwości są przecenione przez dorosłych. Należy zawsze pamiętać że są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu rodziców, szkoły i policji.
W trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie kolejny raz przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Nauczyciele i wychowawcy podejmują szereg działań mających na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń istniejących w ruchu drogowym oraz przekazują im wiedze na temat zasad bezpiecznego zachowania na ulicy. 100 % tj. 95 uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe.

W ostatni piątek i sobotę września (23-24.09) w ponad 2 000 sklepach w całej Polsce będzie zbierana żywność dla dzieci.
Na wszystkich, którzy pragną podzielić się posiłkiem z niedożywionymi dziećmi, czekać będzie w całej Polsce ponad 30 000 wolontariuszy Banków Żywności. Wspólnie możemy pomóc w realizacji celu programu Podziel się Posiłkiem – przekazaniu miliona posiłków niedożywionym dzieciom!
Zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem” to obok zakupu produktów „z talerzykiem” najpopularniejsza forma pomocy niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach programu społecznego „Podziel się Posiłkiem”. Organizatorem zbiórki są Banki Żywności, natomiast na terenie Dąbrowy Tarnowskiej organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W styczniu 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg w którym określono zadania priorytetowe na drogach krajowych na lata 2011-2013. W tym wykazie nie było obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Inwestor czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie otrzymała od swojej Centrali, polecenie przerwania projektowania i procedowania w przypadku zadań, które nie mieszczą się w wykazie priorytetów.
W przypadku obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej prace projektowe były na finiszu i już na początku roku można było czynić starania o wydanie przez Wojewodę Małopolskiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nie było jednak zgody Centrali GDDKiA na złożenie takiego wniosku.

W dniu 21 września br. w obecności licznie przybyłych gości i beneficjentów uroczyście przekazano do użytku; 2 place zabaw na Os. Westerplatte, boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2, zmodernizowany budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz instalację kolektorów słonecznych przy budynku krytej pływalni. Goście zwiedzając budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, zapoznali się też z dotychczasowym postępem tworzenia Punktu Informacji Turystycznej.

Dąbrowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na transmisję spektaklu w jakości HD, z dźwiękiem przestrzennym Dolby Stereo 5.1 – „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta z „Metropolitan Opera” w Nowym Jorku, która odbędzie się 29 października o godz. 19:00.
Reżyserem spektaklu jest Michael Grandage, brytyjski producent, zdobywca wielu nagród, m.in. „Tony Award for Best Direction of a Play”za najlepszą reżyserię sztuki dramatycznej. W „Don Giovannim” występują gwiazdy światowej sławy, wśród nich nasz rodak Mariusz Kwiecień – jeden z najsłynniejszych polskich śpiewaków operowych na świecie, który tym razem wcieli się w rolę samego Don Giovanniego i umili nam chwile swym pięknym barytonowym głosem.

W dniu 18 września 2011 r. na  akwenie wodnym Niwka w gminie Radłów odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. W zawodach startowało 15 wędkarzy. Konkurencja polegała na złowieniu jak największej wagi ryb w czasie 4 godzin. Po zakończeniu zawodów dokonano komisyjnego ważenia złowionych ryb.

W dniach 15-18 września br na zaproszenie Mera Miasta Żydaczów na Ukrainie delegacja gminy Dąbrowa Tarnowska uczestniczyła w uroczystościach Święta Miasta. Współpraca naszych samorządów została zapoczątkowana podczas wizyty Żydaczowian w Dąbrowie Tarnowskiej w październiku 2010 r., kiedy to podpisano memorandum.  W tegorocznej wizycie na Ukrainie Przewodniczący delegacji Z-ca Burmistrza Marek Minorczyk oraz Mer Miasta Żydaczowa wymienili umowy o współpracy partnerskiej.

Komunikat Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie losowania składu komisji wyborczych  do obwodów odrębnych DPS nr 19 oraz ZOZ Szpital nr 20 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Na podstawie art.182 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2011 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 21 odbędzie się losowanie składu komisji wyborczych do obwodów odrębnych DPS nr 19 oraz ZOZ szpital nr 20.

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w art. 19 -25 oraz art. 26- 37 reguluje kwestie związane z dopisaniem osoby do rejestru wyborców danej gminy oraz do spisu wyborców.

W dniu 13.09.2011 r. na spotkaniu samorządowców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Stanisław Kracik przekazał promesy na remont i odbudowę infrastruktury drogowej oraz usuwanie zniszczeń, powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Małopolsce przyznano 25 mln zł na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała 700.000 zł z których to środków odbudowana zostanie nawierzchnia drogi gminnej w Smęgorzowie, ul. Kościuszki od ul. 1-Maja do ul. Zazamcze.

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) mogą głosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego w tym również zamiar skorzystania z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille’a należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 22 najpóźniej do dnia 19 września 2011 roku w godzinach pracy urzędu; osobiście lub telefonicznie: 14 644-21-04
Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy.

Firma „Global Electro Trading SA z Krakowa przesłała dla Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu w dniu 22 i 23 sierpnia 2011 r. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z informacją o ilości zebranych elektroodpadów.
W trakcie przeprowadzonej akcji zebrano 14.348 kg elektroodpadów, które zostały przekazane do zakładu przetwarzania Firmy Global Electro Trading SA, gdzie zostaną poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną zużyte jako surowce wtórne. Przeprowadzona akcja zbiórki elektrośmieci korzystnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego naszej gminy.

W związku z wyborami zarządzonymi na 09 października 2011 r. informujemy, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 późn.zm. umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w ww. wyborach określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. ( Dz.U.157 poz. 936).

Zakończono odbudowę 2 przepustów: na rowie melioracyjnym w ciągu drogi gminnej ulicy Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej i na potoku Szarwarczanka w ciągu drogi gminnej ulicy Ulinów w Dąbrowie Tarnowskiej.
Przepust w ulicy Nowej został wykonany z elementów prefabrykowanych, została odtworzona jezdnia bitumiczna i pobocza na wykonanym przepuście, umocniono dno i skarpy rowu płytami ażurowymi, zamontowano bariery stalowe. Wykonawcą było Terenowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Dąbrowie Tarnowskiej. Wartość robót: 157.574,59 zł.

Strona 181 z 199« Pierwsza...102030...179180181182183...190...Ostatnia »