Archiwum kategorii: Urzędowe

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach uprzejmie informuje, że w roku bieżącym organizuje po raz trzeci wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Małopolsce.
Celem konkursu będzie budowanie wizerunku Małopolski jako regionu turystyczno-ekologicznego. Zależy nam na zgłaszaniu do konkursu najładniejszych, dobrze zorganizowanych gospodarstw ekologicznych, produkujących na rynek produkty ekologiczne.

Ruszają prace przy przebudowie ulicy Szkolnej, Różanej i części ulicy Sportowej (odcinek od. ul. Piłsudskiego do ul. Różanej) w Dąbrowie Tarnowskiej. Ciąg w/w ulic to ważny trakt komunikacyjny, łączący drogi powiatowe z drogą krajową oraz stanowiący dojazd do szkoły podstawowej, obiektów handlowych, obiektów sportowych, Ochronki i zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych.
Obecny stan nawierzchni przedmiotowych dróg stanowi poważne utrudnienie w poruszaniu pojazdów, dyskomfort mieszkańców pobliskich domów oraz przedsiębiorców. Jednak sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż w dniu 4 maja br. przekazano Wykonawcy tj. firmie MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE z Krakowa plac budowy. Zadanie ma zostać zakończone do 7 października 2011r

W dniu 28.04.2011r. Burmistrz  podpisał  umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu rewitalizacji – remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej   w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie realizować będzie firma SAMSON Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Spokojna 22.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 maja 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej oraz Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Dąbrowie Tarnowskiej
będą NIECZYNNE z powodu remontu kapitalnego.

W warunkach beznadziejnej sytuacji polityczno-militarnej III Rzeszy politycy niemieccy podjęli próby rozmów z Aliantami. Ostateczne decyzje podjęło jednak dowództwo wojskowe. W dniu 29 kwietnia 1945 r. podpisano wstępne ustalenia bezwarunkowej kapitulacji armii niemieckiej na froncie włoskim. W dniu 4 maja poddały się wojska niemieckie znajdujące się w północno-zachodnich Niemczech i Danii. W dniu 5 maja złożyły broń w południowych Niemczech, Tyrolu i w zachodniej Austrii. W dniu 7 maja o godz. 2.41 w Reims został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych i przerwania działań wojennych w dniu 8 maja o godz. 23.01 czasu środkowo-europejskiego. Na żądanie strony sowieckiej akt kapitulacji powtórzono w Berlinie w dniu 9 maja o godz. 0.16 czasu wschodnio-europejskiego.

W Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypadający corocznie 8 maja. Święto to rozszerza się na obchody tygodnia bibliotek aż do dnia 15 maja. Pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 roku, przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we Wrocławiu.
Dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy i świętem, w którym jest okazja do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć społeczeństwa bibliotekarskiego, jak i refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego.

Być może w kalendarzu lub innym miejscu natrafiliście na informację o tym, że 9 maja to Dzień Europy, i zastanawialiście się nad znaczeniem tej daty. Chyba niewielu ludzi w Europie wie, że to 9 maja 1950 r. uczyniono pierwszy krok w tworzeniu tego, co znamy dziś pod nazwą Unii Europejskiej.
Tego właśnie dnia w Paryżu, w atmosferze ogarniającej całą Europę groźby trzeciej wojny światowej, Minister Spraw Zagranicznych Francji, Robert Schuman, odczytał przedstawicielom prasy międzynarodowej deklarację nawołującą Francję, Niemcy i inne państwa europejskie do połączenia produkcji węgla i stali jako “pierwszą konkretną podstawę Federacji Europejskiej”.

Już po raz piąty dąbrowskie Gimnazjum nr 2 zorganizowało konkurs dla uczniów klas szóstych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. Do udziału zgłosili się szóstoklasiści z obu dąbrowskich szkół podstawowych, a także z Gruszowa Wielkiego, Laskówki Chorąskiej, Lipin, Sutkowa, Szarwarku i Żelazówki.
Po części pisemnej do etapu ustnego zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów. Zmierzyli się oni z czterema konkurencjami, w których musieli wykazać się wiedzą na temat recyklingu, znajomością pospolitych ssaków, orientacją na mapie gminy oraz wiedzą na temat znanych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Po zakończeniu tej części na placu boju pozostało pięcioro uczniów.

Spotkania wielkanocne tzw. „Święcone Jajko” należą już do tradycji w działalności Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej.
Tego roku odbyło się ono 5 maja w sali kuchni Caritas „Betania”. W spotkaniu tym, oprócz członków Związku Emerytów w liczbie 30 osób – udział wzięli zaproszeni goście w osobach: ksiądz Stanisław Cyran – proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, pan Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz pan Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury.

Piękna tradycja spotkań modlitewnych w I części uroczystości i towarzyskich w części II z okazji patronalnego święta strażaków jest w Laskówce Chorąskiej podtrzymywana. W słoneczny, choć chłodny wieczór 4 maja, w dzień poświęcony św. Florianowi druhowie z miejscowej OSP uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Odporyszowie – ks. Ryszarda Kowalskiego i wikarego z odporyszowskiego sanktuarium, na co dzień opiekującego się społecznością Laskówki, przynależną do parafii w Odporyszowie – ks. Bronisława Myrdę.

W ostatnich dniach prócz spotkań sportowo kulturalnych zorganizowanych w ramach obchodów majowych świąt  w szkołach odbyły się akademie z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czasie występów zostały przypomniane wydarzenia, jakie towarzyszyły uchwaleniu konstytucji w 1791 r. Nie zabrakło też pieśni i wierszy patriotycznych. Podczas uroczystości nawiązano również do Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej obchodzonego od 2004 r.

Z okazji obchodów Dnia Strażaka – Patrona Strażaków Św. Floriana w imieniu własnym, oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pragniemy złożyć wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej i trudnej misji. Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza  otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2011 rok w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk  zagrożonych i  patologicznych,  zagospodarowania czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne,  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podobnie jak w latach poprzednich, główne uroczystości rocznicowe zostały zorganizowane w naszym mieście przez samorząd gminny i powiatowy oraz miejscową parafię. Delegacje z pocztami sztandarowymi, kombatanci, samorządowcy, młodzież i liczna grupa gości, spotkali się 3 maja br. o godz. 10:30 przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Stamtąd wszyscy uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą Dąbrowskiego Domu Kultury, przeszli do kościoła parafialnego pw. NMP Szkaplerznej na uroczystą Mszę św. 
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Proboszcz ks. Prałat Stanisław Cyran. W koncelebrze udział wzięli; ks. Prałat Józef Poremba i ks. senior Zbigniew Szewczyk. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, który rozwinął kilka wątków m.in. patriotyzm, wolność, poszanowanie drugiego człowieka i prawdy. Pieśni kościelne śpiewał Chór Parafialny. Czytania liturgiczne poprowadzili przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Senat RP w uchwale z dnia 12.02.2004 ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.
W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja jest obchodzony również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

1 maja 2011 roku minie siedem lat, od kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej . Polska jest członkiem  wielkiej wspólnoty międzynarodowej, strefy stabilności i bezpieczeństwa dla 500 mln ludzi, stanowiącej największy na świecie zintegrowany rynek z 1/4 światowej siły nabywczej i 1/3 światowego PKB. Polska jest ważnym członkiem tej wspólnoty. Podstawowym mechanizmem funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej stało się kreowanie własnych inicjatyw i przekonywanie do nich innych państw członkowskich. Przez niektórych polityków  nasza akcesja została nazwana największym wydarzeniem po roku 1989.

Jan Paweł II Wielki to Papież, który w sercach Polaków zajmuje szczególne miejsce, miejsce nadrzędne. Jego osoba znacząco wpłynęła na losy naszego narodu i losy wielu z nas. Nie wszyscy mieliśmy okazję spotkać się z nim osobiście, wielu jednak uczestniczyło w celebrowanych przez niego Mszach świętych, i było to zawsze niezapomniane wydarzenie i przeżycie.
Dzisiaj, gdy beatyfikacja Jana Pawła II stała się faktem, chcemy włączyć się w szeroki nurt narodowego dziękczynienia za jego pontyfikat.

Dnia 29.04.2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie odbyły się konkursy wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II przed dniem Jego beatyfikacji, w celu przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia i działalności oraz pielgrzymek.

W miesiącu kwietniu br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowy na odbudowę dróg i przepustów zniszczonych w wyniku powodzi jakie nawiedziły naszą gminę w maju i lipcu ubiegłego roku.
Umowy na odbudowę 2 dróg : Gruszów Wielki – Nieczajna Dolna długości 1600 m i tzw. ul. Krakowskiej w Żelazówce długości 200 m zostały podpisane z firmą POLDIM Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a. Wartość umowna tych robót wyniesie odpowiednio 482.631,75 zł i 55.839,00 zł. Zakres robót obejmował będzie wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz naprawę poboczy.

Samorządy gminne Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna od kilku lat wstępnie deklarowały współpracę w tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej. Taka strefa jest możliwa do utworzenia w miejscowości Morzychna gm. Dąbrowa Tarnowska, na gruntach leżących bezpośrednio przy granicy administracyjnej gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno. Obecnie tereny te o pow. ok. 30 ha należą administracyjnie do gm. Dąbrowa Tarnowska i jest to obszar m.in. nieczynnego lądowiska.
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej ponad rok temu, uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym wyznaczono tereny pod działalność produkcyjno- usługową, drogi lokalne i drogi wewnętrzne. Za utworzeniem w tym miejscu Strefy Aktywności Gospodarczej przemawia wiele argumentów a wśród nich; bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej nr 975, bliskość drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, która w 2012 roku zostanie połączona z autostradą A4 na węźle Krzyż, w przyszłości w odległości około 1,5 km od strefy będzie przebiegać obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w granicach strefy są linie energetyczne i gazowe o dużych parametrach technicznych, do granicy strefy dochodzi magistrala wodociągowa Sieradza – Dąbrowa Tarnowska. Bardzo ważnym argumentem jest wysoka stopa bezrobocia w obu gminach i potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy.

Strona 182 z 192« Pierwsza...102030...180181182183184...190...Ostatnia »