Archiwum kategorii: Urzędowe

Dzień 26 października 2011r. był dniem szczególnym dla społeczności szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim. Po kilku latach wspólnych starań nauczycieli, Rodziców i uczniów nastąpiło uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz przekazanie sztandarów.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował jego Ekscelencja Biskup tarnowski Andrzej Jeż, a uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele ZSPiG, rodzice oraz zaproszeni goście. W czasie Mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandarów. Po uroczystym przemarszu z kościoła do szkoły w asyście pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez nauczycieli. Dokonali tego dyrektor szkoły p. Marcin Jarzwiec, przedstawiciel grona pedagogicznego Teresa Fryz, przewodniczący Rady Rodziców p. Marian Wojtyto i członek samorządu uczniowskiego Justyna Robak.

Apel Wojewody Małopolskiego.

 

Podobnie w latach ubiegłych, w okresie Świąt Wszystkich Świętych, tj. w dniach 31.10.2011 od godz. 8:00 do dnia 02.11.2011 do godz. 9:00  wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w obrębie cmentarza parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

27 października 2011 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Miłym akcentem poprzedzającym roboczy charakter sesji było wręczenie przez Pana Andrzeja Harężlaka – Wicewojewodę Małopolskiego przyznanych przez Prezydenta RP odznaczeń za zasługi w działalności zawodowej, społecznej i ochrony przeciwpożarowej oraz odznaczeń wyróżniającym się pracownikom samorządowym.

Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sportowa 2a serdecznie zaprasza na pierwszy Dancing, który zostanie zorganizowany w restauracji hotelowej 21 października 2011 r. Rozpoczęcie o godz. 19:00.
Do dyspozycji Państwa będzie klimatyzowana sala balowa i restauracyjna na 150 miejsc. Do tańca przygrywać będzie dąbrowski zespół The Song – Pawła Obary.
Dyrekcja hotelu zaprasza do rezerwacji miejsc telefonicznie (14)6570100 lub w recepcji hotelowej.

“Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…” – powiedział Horacy.
1 listopada w Święto Zmarłych wzorem innych nekropolii także i w Dąbrowie Tarnowskiej, odbędzie się kwesta pieniężna. Osiemnasty raz na odnowę zabytkowych i zniszczonych zwłaszcza przez upływający czas pomników, kwestować będą członkowie „Związku Dąbrowiaków” wspomagani przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Osoby te będą stać przy wejściach na Cmentarz Parafialny.

Dnia 21 października 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie odbyło się podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła” w ramach której w miesiącu wrześniu i październiku 2011 r.

Nowo Powstała Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej spotkała się  w dniu 20.10.2011 r. ze wszystkimi Stowarzyszeniami, Organizacjami Pożytku Publicznego działającymi na terenie gminy. W trakcie spotkania przedstawiciele scharakteryzowali krótko zakres działania swoich Stowarzyszeń oraz poruszyli zagadnienia i tematy jakie występują w ich działalności. Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego Z-ca Burmistrza Marek Minorczyk omówił  najważniejsze zagadnienia z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie realizowano w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011.
Przebudowano część ulicy Sportowej od ul. Piłsudskiego do ul. Różanej, ulicę Różaną i ulicę Szkolną. Całkowita długość przebudowanych dróg wyniosła 1913 metrów. Wykonano nową nawierzchnię ulic, przebudowano chodniki, studzienki kanalizacji opadowej i sanitarnej, odnowiono oznakowanie poziome i pionowe, uzupełniono oświetlenie uliczne.
Realizacja zadania poprawi funkcjonowanie ruchu kołowego, poprawi bezpieczeństwo pieszych poprzez przebudowę chodników i dobudowę przejść dla pieszych, montaż barier ochronnych.

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Pragnąc upamiętnić Jubileusz 90-lecia Szkoły, organizujemy w dniu 19 listopada 2011 Zjazd Absolwentów Liceum. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność w tym dniu, który będzie okazją do osobistych spotkań koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy, wspomnień, refleksji i wzruszeń.

Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się ostatnie dwa weekendy w Dąbrowie Tarnowskiej. DDK zadbał o ciekawą ofertę kulturalną na koniec października. Jest ona jednocześnie preludium do kolejnych wydarzeń ze świata wielkiej kultury w listopadzie.
Sezon rozpocznie uroczysta Inauguracja roku kulturalno-oświatowego. W sobotnie popołudnie 22.10 o godz.17.00 można będzie wysłuchać pięknego koncertu „Barwy jesieni” z udziałem młodych, uzdolnionych wokalistek z Lipin i Szarwarku. Wystąpią: Małgorzata Cygan, Anna i Klaudia Gąsieckie, Kinga Kogut, Ilona Krawczyk. Drugim akordem będzie otwarcie wystawy malarstwa Magdaleny Miłoś-Kuty i Pauliny Michalskiej.

Od 1 lipca trwa przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.
Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Dzień św. Łukasza – patrona lekarzy związany jest z Łukaszem Ewangelistą, autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W swojej Ewangelii, wizerunek Jezusa, przedstawiał jako lekarza ciała i ducha. Większość egzegetów uważała Łukasza Ewangelistę za osobę związaną z medycyną. Tym samym został on patronem lekarzy oraz grzeszników, ubogich i pokrzywdzonych.
“W dzień św. Łukasza módlmy się za ludzi, którzy zawsze są obecni przy chorych, aby nie brakło im sił fizycznych oraz uśmiechu w codziennej posłudze”

W dniach 13 i 14 października 2011 r. w placówkach oświatowych na terenie gminy odbyły się uroczyste akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademie były okazją do spotkania młodzieży, rodziców i pracowników zatrudnionych w szkołach. Do tradycji należy też zapraszanie emerytowanych pracowników placówek oświatowych. Był to czas na wyrażenie podziękowań za trud włożony przez nauczycieli w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
W wielu spotkaniach brali udział przedstawiciele samorządu gminnego. Dyrektorzy szkół wyróżniającym się nauczycielom, a Burmistrz najlepszym dyrektorom przyznali nagrody.

W dniu 12 października 2011 r. klasy pierwsze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej uczestniczyły w „Egzaminie na wzorowego pieszego” w ramach zaplanowanych działań II edycji małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Organizatorami tegoż konkursu są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.

Od trzech lat w Małopolsce realizowany jest projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Do tej pory bezpłatne szkolenia ukończyło już blisko 5 tys. małopolskich nauczycieli, wśród nich kilkudziesięciu ze szkół i przedszkoli gminy Dąbrowa Tarnowska – Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, Przedszkoli nr 1 i nr 2, Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej. W powiecie dąbrowskim – ze Szkół Podstawowych w Oleśnie, Pilczy Żelichowskiej, Szczucina, Skrzynki, Zabrnia, Bolesławia oraz Gimnazjum w Oleśnie.

Gmina Dąbrowa Tarnowska przeznaczyła na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 6.000 zł, która zostanie wykorzystana na opłacenie dodatkowych umundurowanych, pieszych patroli policyjnych. Do końca bieżącego roku Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej będzie mogła zrealizować blisko 400 godzin dodatkowych patroli. W pierwszej kolejności patrolowaniem zostaną objęte tereny osiedli mieszkaniowych oraz miejsca wskazane przez mieszkańców, Rady Osiedlowe i Sołtysów.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Władysław Knutelski z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowali życzenia do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty pracujących w przedszkolach oraz szkołach wszystkich stopni w naszej gminie.

11 października Konsorcjum firm dokonujące renowacji zabytkowej synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej odsłoniło pierwszą ukończoną elewacje budynku.
Odsłonięta część budowli od ul. B. Joselewicza przedstawia zmodernizowaną architekturę synagogi, nowe okna, odtworzone rzeźbienia i ornamenty.
Prace nad pozostałymi ścianami zewnętrznymi oraz wnętrzem synagogi trwają nadal. Odtwarzane są elementy zdobień, malowidła na sklepieniach, kamienne portale i ornamenty. Równolegle trwają również prace w budynku „podziemnym” pełniącym funkcje sanitarno techniczne.

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego życzymy ratownikom medycznym, dysponentom zespołów ratownictwa medycznego, lekarzom, pielęgniarkom systemu, dyspozytorom medycznym, lekarzom koordynatorom ratownictwa medycznego, kierowcom kolumny transportu sanitarnego oraz wszystkim sympatykom ratownictwa medycznego udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia. Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Jako ratownicy medyczni jesteście bardzo często pierwsi na miejscu wypadku, katastrofy czy nagłego zachorowania.