Archiwum kategorii: Urzędowe

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego życzymy ratownikom medycznym, dysponentom zespołów ratownictwa medycznego, lekarzom, pielęgniarkom systemu, dyspozytorom medycznym, lekarzom koordynatorom ratownictwa medycznego, kierowcom kolumny transportu sanitarnego oraz wszystkim sympatykom ratownictwa medycznego udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia. Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Jako ratownicy medyczni jesteście bardzo często pierwsi na miejscu wypadku, katastrofy czy nagłego zachorowania.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony internautów, podajemy wybrane dane nieoficjalne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Do urn wyborczych w dniu 9 października 2011 r. w 20 Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska poszło 7104 wyborców. Oznacza to, że frekwencja wyborcza wyniosła 42,95 %. Liczbę oddanych głosów na poszczególne listy wyborcze przedstawia poniższe zestawienie.

Dziś w całej Polsce obchodzony jest XI Dzień Papieski. W tym roku zainaugurował on obchody Tygodnia Papieskiego, który potrwa do 16 października. Obchody Tygodnia Papieskiego odbywają się pod hasłem “Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy “.
Uroczystości z tej okazji odbyły się też w Dąbrowie Tarnowskiej. W niedzielę o godz. 11:00 w kościele parafialnym NMP Szkaplerznej , miała miejsce koncelebrowana suma, której przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Prałat Stanisław Cyran. Zebrani na Mszy św. wysłuchali specjalnego listu biskupów polskich zebranych na Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wskazują, że potrzebne jest pobudzenie ducha modlitwy jako wypełnienie duchowego testamentu Papieża Polaka.

Tradycja organizacji Turniejów Sztuki Recytatorskiej „poszukiwania” w stolicy Powiśla sięga już 12 lat. Początkowo, konkursy były organizowane na trzech etapach (powiat, rejon, finał w Sanoku), następnie przez kilka lat tylko w obrębie Ziemi Dąbrowskiej, a od czterech lat dwuetapowo jako turniej międzypowiatowy (eliminacje w trzech powiatach: dąbrowskim, brzeskim i tarnowskim, finał co roku w innym z trzech miast: Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie). Organizatorami „Poszukiwań” są: Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Małopolskie Centrum Kultury Sokół” w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie.

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w akcji „Odblaskowa Szkoła”, której organizatorami są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Akcja została zorganizowana w trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz w nadziei zmniejszenia liczby wypadków komunikacyjnych, w których ofiarami są dzieci. Całe przedsięwzięcie  ma charakter konkursu, a jego rozstrzygnięcie i podsumowanie przewidziano na drugą połowę października 2011r. Koordynatorami i organizatorami wszelkich poczynań związanych z Odblaskową Szkołą w Żelazówce są p. Krystyna Merchut-Węc i  p. Joanna Zakrzewska.

W roku 2011 Dzień Papieski jako podziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Polaka został przekształcony w Tydzień Papieski. Będziemy go przeżywać od 9 do 16 października pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.
Dzień Papieski obejmuje zawsze wymiar duchowy, intelektualny, naukowy i charytatywny. W ramach kwesty przykościelnej i publicznej zbierane są wtedy środki na stypendia edukacyjne. – Program stypendialny postrzegany jest jako budowanie żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II – zauważa kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jak wyjaśnia, cechę szczególną programu stypendialnego stanowi formacja stypendystów w duchu wartości bliskich błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II. W tej chwili z programu stypendialnego Fundacji korzysta 2500 młodych ludzi z całej Polski.

7 października Pan Jan Rzeźniewski, mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej skończył 103 lata. Pan Jan jest najstarszym mieszkańcem gminy Dąbrowa Tarnowska.
Dostojny Jubilat mimo zaawansowanego wieku cieszy się dobrym zdrowiem i ma doskonałą pamięć, interesuje się wydarzeniami z życia swojego miasta i gminy. Mimo sędziwego wieku zachowuje pogodę ducha i pozostaje sprawny fizycznie. Na co dzień opiekę nad Jubilatem sprawuje syn Andrzej.

W dniu 7 października br. otwarto w naszym mieście Jednostkę Informacji Turystycznej, która będzie pracować w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

System działa w Małopolsce na terenie 25 jednostek samorządu terytorialnego i został zrealizowany w układzie partnerskim. Liderem jest Województwo Małopolskie a partnerami są gminy i niektóre powiaty ( limanowski i tatrzański ). Projekt został zrealizowany w ramach Działania 3.1 – Rozwój Infrastruktury Turystycznej – Schemat A, Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej. Projekt był realizowany w latach 2009 – 2011 przy 75% dofinansowaniu z funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe 25 % dopłacili beneficjenci czyli Województwo Małopolskie i samorządy będące partnerami. Wartość całego projektu w Małopolsce wynosi 19.155 899 zł , w tym dofinansowanie unijne to 14.366 924 zł. Wartość zadania dotyczącego Dąbrowy Tarnowskiej to kwota 214. 697 zł. Udział naszej Gminy wynosi 19.683 zł

29 września br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę z firmą Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Mariusz Biedroński na remont i modernizację drogi dojazdowej do pól w Nieczajnie Górnej. Zadanie to finansowane będzie w 50 % przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych a pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano w/w wykonawcę, który wyremontuje przedmiotową drogę na odcinku 120 m za kwotę 150 259,51 zł.

Od 1 października  w Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim, Szkole Filialnej w Sutkowie rozpoczyna się  projekt  „Dajcie nam szansę!”  realizowany w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 49 867,00 zł.

W dniu 1 października 2011 r. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbył się organizowany przez TKKF Drogowiec i Wydział Historii Drogownictwa GDDKiA Turniej o Puchar Dyrektora GDDKiA w którym wzięło udział 65 zawodników. Do ostatniej rundy trwała walka o pierwsze miejsce i aż pięciu zawodników zebrało po 7 punktów, a o zwycięstwie zadecydowała dopiero druga punktacja pomocnicza – tzw. pełny Bucholz.
Zwycięzcą turnieju został znany i ceniony sędzia (Prezes Podkarpackiego Związku Szachowego i Członek Zarządu PZSzach) Zenon Chojnicki, który wyprzedził Damiana Lewtaka LKSz GCKiP Czarna (najlepszego juniora), Grzegorza Kopacza, Sokół Mielec, Mirosława Lewickiego, Przemysława Janusa (obaj LKSz GCKiP Czarna) oraz Jerzego Markiewicza 6,5 pkt. Najlepszą kobietą była Anna Sygulska Hetman Pilzno 6 pkt.

Na naszej stronie www.dabrowa.okay.pl w ostatnim dniu września 2011r. odnotowano 3 milionową wizytę. Dzięki programowi statystycznemu, możemy obserwować zainteresowanie ze strony internautów odwiedzaniem naszej strony. Statystykę prowadzimy od początku 2006 roku. Średnio w miesiącu odwiedza naszą stronę około 7500 użytkowników. Około 12 % to użytkownicy z zagranicy. Naszą stronę regularnie odwiedzają goście z 30 krajów. Jeśli dodamy wizyty sporadyczne lub jednorazowe, to uzyskamy ponad 50 krajów. Są to wizyty z wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy.

30 września br. w Szczurowej odbyła się uroczystość wieńcząca  zorganizowany w dniach 26 maja – 1 czerwca 2011 roku XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Turniej ten odbywał się po raz trzeci w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na terenie całego kraju, w tym także w miastach i gminach województwa małopolskiego z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała puchar i nagrodę z zdobycie w grupie od 15.000 do 40.000 mieszkańców I miejsce w Małopolsce i 7 miejsce w Polsce.

Jak każdego roku, zgodnie z lokalną tradycją, społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Szarwarku oddała hołd ofiarom II wojny światowej. Gościem honorowym okolicznościowej akademii był Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Dąbrowie Tarnowskiej Edward Urbańczyk. W ramach wieloletniej współpracy z naszą placówką zaprezentował uczniom wystawe pamiątek pochodzących z czasów okupacji, w sposób wymowny przybliżając tamte tragiczne wydarzenia.

Rok 2011 to rok szczególny dla dąbrowskiej biblioteki z racji Jubileuszu 65-lecia istnienia. W roku Jubileuszowym biblioteka zyskała estetyczne oblicze dzięki remontowi kapitalnemu, który został wykonany dzięki projektowi pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte. Wartość zadania 1.294.722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906.305zł, wkład własny Gminy 388.416 zł. Wykonawcą była Firma SAMSON Sp. z o.o. z Niedomic, którą kieruje pan prezes Adam Lichorobiec.

28 września br. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej, Dawid Kot – Wiceprezes MLKS „Dąbrovia” oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

W dniu 27 września 2011 r. w Smęgorzowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową nr K1320, odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe, których tematem było współdziałanie służb ratowniczych podczas wypadku masowego w komunikacji drogowej pk. „BUS 2011” . Działania ratownicze prowadziły siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostki OSP z gmin powiatu dąbrowskiego będące w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, OSP Żelazówka i Nieczajna Górna, Zespoły Ratownictwa Medycznego z powiatu dąbrowskiego i powiatów sąsiednich, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Drogowy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 jako pozoranci.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Wydział Historii Drogownictwa, Międzyzakładowe Ognisko TKKF „DROGOWIEC” w Krakowie i Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa w Szczucinie zapraszają na VII Turniej Szachowy o Puchar Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który odbędzie się w dniu 1 października 2011 r. (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału w Szczucinie, przy ulicy 1-go Maja 39.

24 września 2011 w ramach realizacji projektu „Zostań młodym twórcą ludowym” 40 dzieci i młodzieży z terenu wsi Nieczajna Górna miało możliwość wyjazdu do Kazimierza Dolnego. Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna.
Kazimierz Dolny to malownicze miasteczko położone nad samym brzegiem Wisły. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznać historię, spacerować ulicami tego urokliwego miasta, podziwiać architekturę (renesansowe kamienice, średniowieczne ruiny zamku).

W dniu 12.09.2011 r.  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. na odbudowę drogi gminnej ul. Sportowa. Zadanie to finansowane będzie ze środków pochodzących z rezerwy celowej  budżetu państwa na usuwanie zniszczeń, powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę tego zadania firmę MOTA-ENGIL, która za kwotę 506.514,31 zł do dnia 31.10.2011 r. zmodernizuje przedmiotową ulicę. Wymienione  zostaną płytki chodnikowe na kostkę brukową, obrzeża i krawężniki oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Wykonanie tych prac poprawi komunikację dla ruchu pojazdów i pieszych do obiektów sportowych oraz do hali sportowej, która zostanie przekazana do użytku pod koniec br.