Archiwum kategorii: Urzędowe

Zapraszamy…

5 listopada br. odbyła się XLIV – ostatnia w kadencji 2006–2010 sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisław Sorys – Wicewojewoda Małopolski, Elżbieta Zięba – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Dzień 3 listopada 2010 roku, był dla uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie szczególnie niezwykły. Stali się bowiem pełnoprawnymi członkami Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO).
Uroczystość uświetniła obecność Dyrektora oddziału PKO BP SA w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Małgorzaty Jaworskiej oraz Pani Kierownik – Anny Kinel.
Gości, Dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich uczniów powitała opiekunka SKO – Bogusława Serwicka. Następnie, uczniowie starszych klas wystąpili z krótkim programem, w którym zachęcali koleżanki i kolegów do rozumnego gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

W dniu 2.11.2010 r. Gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin  zostały członkami Stowarzyszenia „ Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja” – Lokalna Grupa Działania „PROWENT” w Mielcu. Po odmowie finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie” LGD, gminy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, stowarzyszenia Powiatu dąbrowskiego, pozbawione zostały możliwości aplikowania  o środki finansowe na różnego rodzaju projekty.

Utworzony przez Gminy; Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno – Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna działalność. W dniu 25 października br. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku, które składa się z 12 przedstawicieli gmin (6 Dąbrowa Tarnowska, 3 Olesno, 3 Żabno). Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Krzysztof Wójcik – reprezentant Gminy Żabno, Zastępcami zostali; Marcin Szentaler (Dąbrowa Tarnowska) i Andrzej Szczebak (Olesno). Organem wykonawczym Związku jest 6 osobowy Zarząd.

Kolejny raz powodzianom w gminie Dąbrowa Tarnowska pomogli rolnicy z terenu Miasta i Gminy Sokółka w województwie podlaskim. W dniu 28 października  br. rolnicy poszkodowani przez powódź z Sutkowa, Smęgorzowa i kilku z Gruszowa Wielkiego, otrzymali zboże paszowe. Razem z Sokółki przywieziono około 24 ton. Zbiórka zboża była możliwa dzięki osobistemu  zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Sokółka – Stanisława Małachwieja, który wcześniej już dwukrotnie pozytywnie odpowiedział na apel Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisława Początka.
Transport zboża zapewniła Spółka TANKPOL ze Szczucina, której Prezesem jest Roman Mosio.

26 października 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku uroczyście świętowano 10 rocznicę oddania do użytku nowego budynku.
W obchodach wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor ZOSiP Marian Gajda, wizytator Ryszard Ostrowski, dyrektor ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych Jan Kądzielawa, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, rodzice oraz cała społeczność szkolna.

„Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…” – powiedział Horacy.
31 października i 1 listopada w Święto Zmarłych wzorem innych nekropolii także i w Dąbrowie Tarnowskiej, odbędzie się kwesta pieniężna. Siedemnasty raz na odnowę zabytkowych i zniszczonych zwłaszcza przez upływający czas pomników, kwestować będą członkowie „Związku Dąbrowiaków” wspomagani przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Osoby te będą stać przy wejściach na Cmentarz Parafialny.

W dniu 26 października 2010 r. w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe „Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej  podczas pożaru kompleksów leśnych” p.k. „Beleryt 2010”. Działania gaśnicze prowadziły siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostki OSP z gmin powiatu dąbrowskiego, Nadleśnictwo w Dąbrowie Tarnowskiej, Formacje Obrony Cywilnej Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Na wielu  polach  w Smęgorzowie i Sutkowie, zalanych kilkakrotnie przez tegoroczną powódź, rolnicy mogą dopiero teraz prowadzić prace rolne. Bardzo wiele gospodarstw nie posiadało ziarna na jesienne obsiewy. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek szukał możliwości zdobycia dobrego materiału siewnego. Wystąpił z apelem do Dyrekcji Diecezjalnej CARITAS w Tarnowie o sfinansowanie najpilniejszych zakupów pszenicy ozimej. Wielką radość sprawiła odpowiedź otrzymana od  ks. Piotra Grzanki – Wicedyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej, który wyraził zgodę na sfinansowanie z funduszy Caritas 35 ton pszenicy ozimej dla rolników z parafii Smęgorzów. Ziarno siewne zostało dostarczone przez Spółkę Małopolska Hodowla Roślin w Krakowie w ubiegłym tygodniu. Jeszcze w tym samym dniu obdarowani przystąpili do siewów. Diecezjalna Caritas zapłaciła za ziarno około 42.000 zł.

W dniu 21 października br. w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „W poszukiwaniu rozwiązań systemowych” w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Dąbrowski Festiwal Kariery – Targi Pracy.
Organizatorami tego spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat nad spotkaniem objął Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Od dwóch miesięcy na naszej stronie funkcjonowała sonda internetowa, w której pytaliśmy PT Internautów o ocenę działalności samorządu gminnego w kadencji 2006 – 2010. Swoją ocenę samorządowi Gminy Dąbrowa Tarnowska wystawiło ponad 800 osób. Była to sonda o najwyższej liczbie uczestników.
Rozkład ocen był następujący; bardzo dobrze 275, dobrze 215, dostatecznie 68, źle 245, nie mam zdania 24. Z tego wynika, że 2/3 uczestników wspomnianej sondy pozytywnie ocenia pracę naszego samorządu.

Pod koniec kadencji samorządowej  pojawiają się  listy rankingowe, pokazujące jak w czasie kadencji samorządy pracowały w różnych dziedzinach. Polska Gazeta Krakowska w wydaniu z 15. października br. przedstawia jak małopolskie miasta walczą o dotacje unijne. Ranking opracowano na podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pod uwagę wzięto wielkość pozyskanych dotacji unijnych przez dane miasto lub miasto – gminę w przeliczeniu na mieszkańca w okresie 2007 – 2010. Gazeta podaje listę największych miast małopolskich i ich wynik.

13 października br. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski, Bogdan Machalski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Obrady prowadziła Bogusława Serwicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniach 12-13 października br. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, na zlecenie Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zorganizowała Ogólnopolskie Forum Działaczy Samorządowych nt. „Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach narzędziem promocji sportu powszechnego”.
W czasie tego Forum 100 gmin z całego kraju, pogrupowane w poszczególne kategorie zostały uhonorowane okolicznościowymi plakietami za zdobyte miejsca w XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin rozgrywanym w Ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Uprzejmie zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska do uczestnictwa w uroczystych obchodach 71 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Zaproszenie to, szczególnie kieruję do kombatantów, samorządowców, społeczności szkolnych, stowarzyszeń i instytucji.
Obchody tej rocznicy odbędą się 1 września br. o godz. 12 przed Pomnikiem Poległych w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. W tym miejscu wspólnie złożymy wiązanki kwiatów i zapalimy znicze. Uczcimy w ten sposób pamięć ofiar tej straszliwej wojny i tych, którzy stawili opór najeźdźcom.

Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie! Wiele osób piastujących najważniejsze stanowiska w Polsce nie żyje. Ogłoszono tygodniową żałobę narodową.

W sobotę 10 lipca br. w sali Kolumnowej Sejmu zostały przyznane tytuły „Profesjonalnych Gmin Przyjaznych Inwestorom”.
Ranking „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” został stworzony z myślą o podnoszeniu poziomu profesjonalizmu zarządzania gminami i poprawy współpracy pomiędzy inwestorami a lokalną administracją publiczną. Celem strategicznym Rankingu jest tworzenie dobrych warunków do inwestowania.
Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska został uhonorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Certyfikatem: „Samorząd Inwestujący w Nowoczesne Zarządzanie”. Certifikat w imieniu dąbrowskiego samorządu odebrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – mgr inż. Stanisław Początek.

Strona 183 z 183« Pierwsza...102030...179180181182183