Archiwum kategorii: Urzędowe

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz Ks. Proboszcz Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, serdecznie zapraszają osoby samotne na wspólną Kolację Wigilijną. Kolacja będzie zorganizowana 23 grudnia (czwartek) o godz. 13:00 w Jadłodajni Betania w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 25.
Podobnie jak w latach ubiegłych osoby korzystające z zaproszenia, mogą w uroczystej atmosferze zjeść tradycyjną kolację, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.

14 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Bogdan Machalski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.
Obrady prowadził Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny, który obowiązywał do 22 lipca 1983 r. Na ulice wyjechały czołgi i transportery opancerzone, pojawili się uzbrojeni żołnierze. Była to jedna z najsmutniejszych niedzieli w nowej historii Polski. Przygotowania do stanu wojennego rozpoczęto już w październiku 1980 r. Do opracowywania planów tej operacji przystąpił Komitet Obrony Kraju i działające z jego polecenia Sztab Generalny WP oraz MSW. 12 listopada 1980 r., na posiedzeniu KOK-u, gen. Jaruzelski poinformował, że przygotowany został „zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego”.

Po raz siedemnasty główny inspektor pracy uhonorował nagrodami i wyróżnieniami zwycięzców prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczył je 23 listopada br. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs promuje najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Jego laureaci świadomie wiążą sukces ekonomiczny z wysokimi standardami bhp. Jedną z laureatek jest Pani lek. stom. Mariola Zdanowaka – Gęza – właścicielka NZOZ UNIDENT z Dąbrowy Tarnowskiej.

W ostatnich dniach korzystając z odwilży drogowcy zakończyli prace inwestycyjne na drogach gminnych. Położono nową nawierzchnię asfaltową na ul. Tadeusza Nowaka i na ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Oleśnicką do placu PKP. Były to odcinki bardzo zniszczone m.in. w czasie powodzi 2009 i 2010 r. Wartość zadania wynosi 440.249 zł. Wykonawcą była Firma MOTA – ENGIL z Krakowa. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 400.000 zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Samorząd gminny czyni dalsze starania o fundusze na odbudowę dróg i ulic w 2011 roku.

Chłopak z Dąbrowy Tarnowskiej w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2012? To wcale nie pobożne życzenia, ani science-fiction.
Jak na razie kariera 17-letniego Marcina Byszewskiego przebiega wręcz modelowo. Skrzydłowy występuje na boiskach Młodej Ekstraklasy w barwach poznańskiego Lecha. Na swoim koncie ma także występy w juniorskich reprezentacjach Polski, w których był wyróżniającą się postacią. A co najważniejsze wierzy w siebie.

Gmina Dąbrowa Tarnowska podjęła starania o instalację niekonwencjonalnych źródeł energii w obiekcie krytej pływalni. Stosowny wniosek został złożony w maju 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w ramach naboru projektów do Działania 7.2 – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu 9 grudnia Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana wspólnie z Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało uroczystą sesję poświęconą mjr Henryka Sucharskiego – obrońcy Westerplatte w czasie II wojny światowej.

W dniach 6-7 grudnia 2010 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” zorganizowały Bożonarodzeniowe Kiermasze Przedświąteczne. Pierwszy dzień kiermaszu odbył się w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast drugi w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W naszej ofercie znalazły się prace wykonane w ramach zajęć terapeutycznych w pracowniach technicznej i plastycznej WTZ: kartki świąteczne, stroiki, choinki, ozdoby z drewna, aniołki i mikołajki. Prace naszych podopiecznych cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników urzędów oraz petentów.

Od samego rana na ulicach miasta można było spotkać Świętego Mikołaja. Częstował dzieci i dorosłych słodyczami oraz odwiedzał szkoły, przedszkola i urzędy. Spotkania te były okazją do uśmiechów i radości. Specjalną wizytę złożył Św. Mikołaj w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w dąbrowskim Domu Dziecka (Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę). Wszędzie był radośnie witany.
W Domu Dziecka była to już siedemnasta wizyta, która była okazją do wspomnień. Prezenty dla wychowanków przygotował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Były też podarunki od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od siedemnastu lat rolę Św. Mikołaja kreuje  Edward Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Koła Miejskiego Civitas Christiana.

Święty Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w 270 r. w leżącym na terenie dzisiejszej Turcji mieście Patara. Był jedynakiem pochodzącym z zamożnej oraz pobożnej rodziny i od najmłodszych lat wykazywał wrażliwość na los innych ludzi. Kiedy podczas epidemii jednej z chorób zmarli jego rodzice rozdał majątek i wstąpił do klasztoru. Święceń kapłańskich udzielił mu stryj, biskup leżącej na terenie Azji Mniejszej Miry, którą jak pokazała przyszłość zaopiekował się także i on. Święty Mikołaj został biskupem portowej zaniedbanej diecezji, gdzie dzięki troskliwości i hojności zyskał uznanie ludzi.

Jak już wcześniej informowaliśmy, samorząd gminny ubiega się o dotację rządową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na przebudowę blisko 2 km ciągu drogowego (ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego do ul. Różanej, ul. Rózana i ul. Szkolna do ul. Jagiellońskiej). Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę wystawioną przez komisję powołaną przez Wojewodę Stanisława Kracika i został rekomendowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy już informację, że Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak zatwierdził to zadanie do dofinansowania na rok 2011 w wysokości 50 % wartości ustalonej w drodze przetargu. Maksymalna wysokość dotacji dla tego zadania wynosi 1.944.000 zł. Jest to już trzecia edycja tego programu z której korzysta Gmina Dąbrowa Tarnowska. W 2009 r. przebudowano ul. Sucharskiego, w 2010 r . przebudowano Al. Wolności, część ul. Kościuszki, ul. Zazamcze, ul. Nową od ul. Zazamcze do ul. Grunwaldzkiej.

W dniu 1 grudnia 2010 r. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu udział wzięli: Marek Minorczyk – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Ząbek – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Bogusław Marek – Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Alina Boryczka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Magdalena Sipior – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Monika Golonka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

1 grudnia 2010 roku w Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie programu pt. „AIDS nie zna granic”, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz kształcenie postaw prozdrowotnych uczniów.
W ramach programu zorganizowano dwa konkursy: wiedzy i plastyczny. Konkurs wiedzy został przygotowany przez panią Teresę Partyńską, przy współudziale pani Anny Klimowskiej, z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Dąbrowy Tarnowskiej oraz pani Danuty Sambor – higienistki szkolnej. Konkurs został przeprowadzony w klasach pierwszych. Na sprawdzenie swojej wiedzy zdecydowało się 18 uczniów.

W dniu 2 grudnia 2010 r., odbyła się Pierwsza Sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uroczystym akcentem poprzedzającym otwarcie sesji było odśpiewanie przez Zgromadzonych Hymnu Państwowego, po którym Władysław Knutelski jako radny senior otworzył i poprowadził pierwszą część sesji. W tej części sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Marek wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Na tej sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którym w głosowaniu tajnym został Władysław Knutelski , uzyskując 16 głosów. Rada Miejska liczy 21 radnych.

Andrzejki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej to już tradycja i tak było również w tym roku. Dnia 25 listopada 2010 r. odbył się wielki bal dla wszystkich klas I-III. Organizacją balu zajęły się nauczycielki Ewa Michoń, Iwona Derus i Beata Gądek wraz z uczniami. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię dnia św. Andrzeja Apostoła. To wieczór jedyny w swoim rodzaju. Zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Było to sprawozdawcze posiedzenie podsumowujące 2010 rok.
Posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego OSP przewodniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP. Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Zarządu Zdzisław Wójtowicz.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostały objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów ograniczono liczbę badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.

Zakończono prace przy Odbudowie mostu żelbetowego na rzece Breń w ciągu drogi gminnej ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej zniszczonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r. Zadanie zostało zgłoszone do szkód powodziowych, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 80 % wartości zadania.

Strona 184 z 186« Pierwsza...102030...182183184185186