Archiwum kategorii: Urzędowe

Marzec jest miesiącem szczególnym w historii kultury dąbrowskiej. Dwa lata temu, dokładnie 11 marca 2010 r. uroczyście zainaugurowaliśmy w ramach projektu „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych” kino cyfrowe 3D i od razu zrobiliśmy wielkie zamieszanie w regionie…, bowiem byliśmy pierwsi, dopiero w czerwcu do grona kin stosujących najnowocześniejsze technologie w kinie dołączył Tarnów (najpierw „Marzenie”, wkrótce po nim „Millennium”). Przez te dwa lata wiele się zmieniło. Przestaliśmy być kinem peryferyjnym, weekendowym, zdobyliśmy nowych widzów (w wielu wypadkach nawet spoza powiatu, a nawet województwa małopolskiego!), odzyskaliśmy też tych dąbrowskich, którzy wcześniej w nas zwątpili, wybierając premierowe seanse w nieodległym Tarnowie.

85 lat temu, 26 lutego 1927 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający zmodyfikowaną wersję „Mazurka Dąbrowskiego” – popularnej pieśni patriotycznej powstałej w 1797 r. we Włoszech – oficjalnym hymnem narodowym. „Mazurek Dąbrowskiego doczekał się licznych modyfikacji tekstu w zależności od okoliczności i miejsca w jakich był wykonywany, natomiast jego prosta melodia zawsze pozostawała niezmienna, towarzysząc Polakom we wszystkich zaborach w życiu codziennym narodu i zrywach powstańczych” – pisał Tomasz Matuszak („Mazurek Dąbrowskiego w świetle akt Centralnego Archiwum Wojskowego”).
W maju 1797 r., po wydaniu przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego odezwy do rodaków, do Włoch przybywali Polacy, by służyć u boku Napoleona, który – jak wierzyli – pomoże im odzyskać utraconą ojczyznę. Do służby w Legionach zaciągnęło się wówczas ok. 7 tysięcy żołnierzy.

Pod koniec 2011 roku został zamontowany infokiosk obok Punktu Informacji Turystycznej przed budynkiem Miejskiej Bibioteki Publicznej. Jest to jeden z 16 infokiosków jakie zostały zakupionme i zamontowane w ramach realizacji przez  Województwo Małopolskie oraz 14 gmin i 2 powiaty w ramach  Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)”, Schemat 3.1 A  Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).
Jednym z  istotnych elementów budowania MSIT jest stworzenie sieci infokiosków w województwie, które zapewniają dostęp do informacji 24 h na dobę. Infokioski pełnią, wobec powyższego, rolę całodobowej informacji turystycznej służąc zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu.

14 lutego br. zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych na „Małe projekty” prowadzony przez  Lokalną Grupę  Działania „PROWENT” Mielec. Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania.  Limit środków  w tym działaniu dla Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosił 179.854 zł. W/g informacji uzyskanych z LGD „PROWENT” z terenu naszej gminy zostało złożonych 8 wniosków.
Po dwa wioski złożyły Dąbrowski Dom Kultury,  oraz OSP Laskówka Chorąska. Po jednym  wniosku złożyły  Parafie Dąbrowa Tarnowska i Smęgorzów, OSP Gruszów Wielki oraz Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego projektu  wynosi 25.000 zł.  Jest to już drugi nabór wniosków w tym działaniu, gdzie o środki mogą aplikować stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy.

W mroźne popołudnie 11 lutego 2012 Sołtys Gruszowa Wielkiego i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowali w Domu Ludowym spotkanie choinkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestniczyło w nim około 60 dzieci wraz z rodzicami.  Dzieci bawiły się doskonale, a zabawie ich towarzyszyła gra zespołu muzycznego ALBATROS. 

Zakończone zostały prace nad projektem obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Aktualnie rozpoczęło się postępowanie administracyjne przed Wojewodą Małopolskim w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”.
Publikujemy obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące tej sprawy.

Dwa miesiące po otwarciu i oddaniu do użytku Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej powstała sekcja piłki siatkowej. Do sekcji w grupie wiekowej osób powyżej 16 lat zgłosiło się ponad 40 chętnych, zarówno dziewcząt jak i chłopców. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem Michała Borsy i odbywają się we poniedziałki, wtorki i czwartki.
Sekcja będzie działać w ramach klubu MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska. Zapewne droga do pierwszych sukcesów nie jest łatwa i szybka, a zdobywanie pierwszych punktów będzie okupione porażkami. Mamy jednak nadzieję, że niebawem, przy systematycznej i ciężkiej pracy, po ukształtowaniu się wstępnej „kadry” dąbrowskich siatkarzy i uzyskaniu licencji zawodniczych, będziemy mogli kibicować Naszym na dąbrowskiej hali.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/175/12 z dnia 8 lutego 2012 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie utworzona w roku szkolnym 2012/2013 klasa sportowa z podziałem na dwa profile: piłka nożna (chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta).
Zapraszamy młodzież z rocznika 1999 do podjęcia nauki w takiej klasie.
Oferta dotyczy uczniów mocno zaangażowanych w uprawianie sportu, którzy chcą podnosić swoje umiejętności pod opieką wykwalifikowanych trenerów.

Nie sposób w relacjach ze spotkań opłatkowych pominąć to tradycyjnie zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Dąbrowie Tarnowskiej. Odbyło się ono 24 stycznia 2012 roku w auli Jana Pawła II i zgromadziło członków i sympatyków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

W dniu 20.02.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się szkolenie dotyczące problematyki uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki NOWA PERSPEKTYWA w Krakowie.
W szkoleniu udział wzięli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W związku z przypadającym w dniach od 21 lutego do 25 lutego 2012 r. „Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw” w siedzibie Prokuratury Rejonowej Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach od 20 do 24 lutego 2012 r. dyżurni prokuratorzy będą udzielali informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego.
W czasie dyżurów pełnionych w godzinach od 9:00 do 15:00  osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wsparcie oraz profesjonalna pomoc w postaci informacji na temat przysługujących im uprawnień.

Od piątku do niedzieli Dąbrowa Tarnowska stała się łuczniczą stolicą Polski. W dniach 17 – 19 lutego na Hali Sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej trwały XXX Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie.
W tej prestiżowej imprezie wzięło udział około 163 zawodniczek i zawodników. Rywalizacja o tytuły mistrzowskie w polskim łucznictwie prowadzona była w kilku kategoriach: łuków klasycznych i bloczkowych, indywidualnych, drużynowych oraz mikstach zgłoszonych przez 35 klubów sportowych z całej Polski.
Sponsorami zawodów byli; Polskie  Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Tarnowie, Eurosan, TARNAVA, C.H. Dąbrowiak, C.H. Dukat, Akcent Studio, ZBUD, Villa Verde, Azymut, Piekarnia „Barszcz” oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A Bumar.

W ubiegły czwartek 16 lutego br. w sali obrad Urzędu Miejskiego miały miejsce obrady Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Do tego stowarzyszenia należy 7 samorządów gminnych i samorząd powiatowy. Obradom przewodniczył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Samorządowcy zapoznali się z informacją o kondycji szpitalnych finansów, którą przedstawiła Pani Dyrektor ZOZ – Teresa Kopczyńska.
Analizie poddano pracę pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Zagadnienia te wkrótce trafią pod opinię Rady Społecznej ZOZ. Samorządowcy uznali, że wniosek Pani dyrektor Kopczyńskiej o sfinansowanie zakupu karetki dla szpitala zasługuje na uznanie. W związku z tym pisma o dofinansowanie tego zakupu będą skierowane do poszczególnych Rad Miejskich i Rad Gmin.

31.01.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Dąbrowa Tarnowska o dofinansowanie Projektu ,,Aktywne edukowanie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 13.02.2012 r. został ogłoszony przetarg na doposażenie bazy dydaktycznej oraz realizację zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

W dniu dzisiejszym na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpiło oficjalne otwarcie XXX Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Łucznictwie.
Otwarcia i przywitania przybyłych gości dokonała Kierownik MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej Grażyna Gawlik. Następnie głos zabrali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek – którzy objęli patronat honorowy nad mistrzostwami oraz V-ce Prezes Polskiego Związku Łuczniczego Jacek Trojnar. W uroczystości wzięli też udział m.in.: trener kadry narodowej Ryszard Pacura, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło.

11 lutego 2012 roku w OSP Żelazówka  odbyło się zebranie sprawozdawcze. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok przestawił Naczelnik OSP druh Stanisław Walczak. Sprawozdanie finansowe przestawił druh Kazimierz Pinas. Jednostka OSP Żelazówka liczy 37 druhów, posiada na wyposażeniu średni samochód strażacki marki STAR 244 z beczką na 2.500 l wody z autopompą. Stale podnosi swoją gotowość bojową, odbywa szkolenia swoich druhów, nabywa wyposażenie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Wojciech Pinas.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2012 roku.

W dniu 11 lutego  br. w Mościckim Centrum Kultury na uroczystej gali noworocznej „Fundusze z Kulturą”  Z-ca Burmistrza Marek Minorczyk odebrał  list wyróżniający dla  Gminy Dąbrowa Tarnowska za efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczególnym osiągnięciem dąbrowskiego samorządu jest realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pt. Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie przez  7 gmin powiatu dąbrowskiego. Funkcję lidera przy tym projekcie sprawuje Gmina Dąbrowa Tarnowska.

W sobotę 11 lutego br. w  naszym mieście odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego. W dąbrowskiej parafii pw. NMP Szkaplerznej  było zorganizowane nabożeństwo dla osób chorych. W Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego odprawiona została Msza św. z udziałem Ks. Biskupa Władysława Bobowskiego. Po nabożeństwie ks. Biskup odwiedzał chorych i pensjonariuszy. O godz. 15 w kaplicy szpitalnej ks. Biskup przewodniczył Mszy św. w intencji chorych. W koncelebrze brał udział ks. Prałat Józef Poremba. W organizację uroczystości włączył się kapelan szpitala ks. Zbigniew Szewczyk i dyr. Szpitala Pani Teresa Kopczyńska.

To już dwudzieste obchody Światowego Dnia Chorego który został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie – 13 maja 1992 roku. Dzień ten jest zawsze obchodzony w Święto Matki Bożej z Lourdes słynnej z licznych uzdrowień. 
Głównymi celami tego specjalnie ustanowionego dnia jest zapewnienie chorym lepszej opieki, dowartościowanie ich w sferze ludzkiej a przede wszystkim duchowej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, jak też poparcie wszelkich form wolontariatu, które mają na celu pomoc chorym i cierpiącym.