Archiwum kategorii: Urzędowe

W kilkuletniej historii Dni Dąbrowy Tarnowskiej jeszcze tego nie było. Na wtorkowy wakacyjny wieczór 19 lipca na placu obok Gimnazjum nr 1 organizatorzy święta miasta zaplanowali fiestę, której istotnym elementem będzie wspólna zabawa wokalna – „Śpiewać każdy może…”

Aby wakacyjne dni dla dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej gminy były czasem radosnego, a co najważniejsze bezpiecznego odpoczynku, poszczególne instytucje kulturalne, sportowe przygotowały atrakcyjną ofertę zajęć, wśród których każdy będzie mógł znaleźć interesujący dla siebie sposób spędzenia lata.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego rozpoczyna realizację projektu profilaktycznego „Przeciwdziałamy uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Dąbrowie Tarnowskiej”, na który złożą się: zajęcia dydaktyczne z udziałem policji, pedagogów, warsztaty fotograficzne i dwudniowa wycieczka krajoznawcza do Ochotnicy Górnej i Szczawnicy, której celem jest uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu Małopolski, doskonalenie umiejętności fotografowania oraz integracja środowisk młodzieżowych Dąbrowy Tarnowskiej. Kontynuacją integracji będą Andrzejki i Mikołajki w „Centrum Osiedlowym” przy ul. Spadowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych oraz do odbycia  służby przygotowawczej.

Jak co roku Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Dąbrowskim Domem Kultury i Centrum Handlowym „Dąbrowiak” zapraszają na święto miasta, na Dni Dąbrowy.  Na tegoroczne Święto Dąbrowy Tarnowskiej, już dzisiaj zapraszamy w dniach 10 – 24 lipca br. 
Święto miasta rozpocznie plener artystów, a zakończy IV SPOTKANIE KULTUR.
IV edycja SPOTKANIA KULTUR, odbędzie się w niedzielne popołudnie 24 lipca na parkingu Centrum Handlowego „Dąbrowiak” z udziałem zespołów prezentujących różnorodną muzykę: rock, blues, folk, etno. Wystąpią grupy: „MYTHOS”, „AINU”, dąbrowski „Suchy Chleb dla Konia” oraz gwiazda wieczoru – „KORA” z zespołem. W czasie trwania Spotkania Kultur będą odbywać się także gry i zabawy integracyjne w ramach PINKIKU EUROPEJSKIEGO.

W dniu 28 czerwca br. Ksiądz Prałat Józef Przybycień ze Szczucina obchodził Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Na Mszę św. jubileuszową, której przewodniczył Dostojny Jubilat, zaproszeni zostali księża z rocznika seminaryjnego, współpracownicy z parafii Szczucin i dekanatu szczucińskiego, władze samorządowe, przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele, działacze społeczni z terenu gminy Szczucin. Okolicznościową homilię wygłosił obecny Proboszcz Ks. Prałat Warzecha, zaś Jubilat na zakończenie dziękował Panu Bogu za dar kapłańskiej posługi przez ostatnie 50 lat. Dostojny Jubilat dziękował też kapłanom i osobom świeckim za owocną współpracę na różnych płaszczyznach. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Tadeusz Kwiatkowski i Wicestarosta Robert Pantera. Samorząd naszej gminy reprezentował Burmistrz Stanisław Początek. W uroczystości brał udział Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński.

Pm2pm sp. z o.o., krakowska firma szkoleniowo – doradcza specjalizującą się w zarządzaniu projektami według międzynarodowych wytycznych IMPA, Prince 2 oraz PMI, zaprasza do udziału w Projekcie z zakresu przedsiębiorczości akademickiej: „Przedsiębiorczy Naukowiec” na zorganizowany w jego ramach cykl bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z apelem do kierowców o zachowanie bezpieczeństwa na drogach zwłaszcza podczas podróży na wakacje. W trosce o bezpieczeństwo chcemy przekazać Państwu kilka rad, dzięki którym podróż będzie przebiegać bez przykrych niespodzianek, a Państwo i Państwa bliscy będą czuć się bezpieczniej.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru NIP oraz PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z dnia 31.12.2007, Nr 251, poz. 1885). Prosi się tych przedsiębiorców o zgłoszenie się i uzupełnienie brakujących danych.
Wpisy z nieaktualnymi danymi nie zostaną przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku odbędzie się ostatni nabór wniosków dla firm średnich z terenu Województwa Małopolskiego. Średnie przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem firmy. Konkurs realizowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A – “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.
Środki będą przyznawane na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu jego działania.

Informujemy, że od 1 lipca 2011r rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDB) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG)  w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet.
Od 1 lipca  do końca 2011 roku, za pośrednictwem systemu SAGED, będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach.

W związku z wystąpieniem klasycznego pomoru świń w dniu 02.06.2011 r. na terytorium Litwy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje rolników utrzymujących trzodę chlewną o zagrożeniu wystąpienia klasycznego pomoru świń oraz przypomina o obowiązku zgłaszania każdego podejrzenia lub padnięcia zwierząt właściwym organom.

Główny Urząd Statystyczny informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

W dniu 29 czerwca br. Ksiądz Prałat Józef Poremba obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Z tej okazji w kościele parafialnym NMP Szkaplerznej o godz. 11 przewodniczył Mszy św. dziękczynnej koncelebrowanej. Na początku nabożeństwa, licznych kapłanów, gości i parafian powitał Ks. Prałat Stanisław Cyran – Proboszcz dąbrowskiej parafii. Swoje słowa powitania skierował najpierw do Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego i Księdza Infułata Władysława Kostrzewy. W ciepłych słowach powitał również Dostojnego Jubilata. W imieniu wspólnoty parafialnej podziękowania i życzenia dla Jubilata przekazał Pan Alfred Wybraniec – Przewodniczący Rady Duszpasterskiej wraz z delegacją. Podziękowania i życzenia Drogiemu Jubilatowi przekazała wspólna delegacja samorządu gminnego i powiatowego. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Stanisław Początek przypomniał dzieła i zasługi Księdza Jubilata, który w dąbrowskiej parafii pracuje od 31 lat. Życzenia w imieniu obydwóch samorządów przekazał Starosta Dąbrowski Pan Tadeusz Kwiatkowski. Okolicznościową homilię wygłosił Ks. Biskup Władysław Bobowski w której rozwinął tezę, że kapłaństwo jest wielkim darem i tajemnicą.

25 czerwca 2011r. odbył się Zjazd Miejsko – Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na miejsce zjazdu wybrano siedzibę OSP w Gruszowie Wielkim. Zjazd poprzedziły marcowe zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Na tych zebraniach wybierano nowe zarządy poszczególnych OSP oraz 42 delegatów na zjazd gminny.

W dniach 26 maja – 1 czerwca rozgrywana była XVII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – STMiG 2011. Była to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W Małopolsce odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Marka Sowy i zakończył się sukcesem  sportowym i organizacyjnym. Mamy wielką przyjemność poinformować,  że w województwie małopolskim w grupie IV tj. miejscowości od 15 – 40 tys. mieszkańców – I Miejsce zdobyła Gmina Dąbrowa Tarnowska. W rankingu ogólnopolskim zajęła wysokie VII miejsce – jako jedyna z Małopolski.
W całej Małopolsce dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin oraz setek wolontariuszy udało się zrealizować bogaty program sportowo – rekreacyjny z udziałem prawie 250 tysięcy Małopolan.

Trwają prace przy „Przebudowie dróg gminnych ul. Sportowej (od. ul. Piłsudskiego do wjazdu na basen), Różanej i Szkolnej w Dąbrowie Tarnowskiej” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011,  tzw. „schetynówki”.
Zakończono już przebudowę chodników  przy ul. Sportowej (od. ul. Piłsudskiego do wjazdu na basen); przy ul. Różanej po obu stronach; przy ul. Szkolnej, od ronda do ul. Warzywnej. Przebudowano kanalizację burzową, studzienki i przykanaliki.  W najbliższym tygodniu  planowane jest położenie warstwy wyrównawczej bitumicznej na tych  odcinkach.

W dniu 22 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się spotkanie samorządowców z Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, na którym zaprezentowano propozycje wspólnych rozwiązań koncepcji drogowej relacji Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Tarnów – Barwinek. Inicjatorem spotkania był Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Województwo Świętokrzyskie reprezentował Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak.
Samorządowcy opowiedzieli się za współdziałaniem przy tworzeniu docelowego układu drogowego prowadzącego z Kielc przez Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Tarnów do przejścia granicznego w Barwinku (granica ze Słowacją). Realizatorem tej trasy mają być samorządy obydwu województw. Dotyczy to także budowy mostu na Wiśle (Nowy Korczyn – Borusowa).

22 czerwca br. był ostatnim dniem roku szkolnego 2010/2011. We wszystkich 10 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, odbyły się uroczyste akademie kończące rok szkolny i rozdanie świadectw. W tych uroczystościach brali często udział rodzice uczniów.
Do szkół przybyli też przedstawiciele samorządu gminnego. Burmistrz Stanisław Początek brał udział w akademii w Gimnazjum Nr 2, Zastępca Burmistrza Marek Minorczyk odwiedził Szkołę Podstawową Nr 2, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1, zaś Dyrektor ZOSiP Marian Gajda pojechał do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.

Strona 185 z 199« Pierwsza...102030...183184185186187...190...Ostatnia »