Archiwum kategorii: Urzędowe

9 października 2011 wybierzemy nowy parlament. Senatorowie wybierani w jednomandatowych okręgach, głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granicą oraz przez pełnomocnika dla niepełnosprawnych i osób starszych – takie zasady będą obowiązywały w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 9 października 2011 Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 4 sierpnia br. 
Zarówno do wyborów, jak i do poprzedzającej je kampanii zastosowane zostaną przepisy nowego Kodeksu wyborczego, który wszedł w życie 1 sierpnia.
W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat jedną z najistotniejszych zmian będzie nowa zasada wyborów do Senatu. Odbędą się one w stu jednomandatowych okręgach wyborczych.

W dniu 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje doroczne święto – Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione w dniu 30 lipca 1992 roku. Nawiązuje ono do tradycji jego obchodzenia w II Rzeczypospolitej, upamiętniając rocznicę słynnego manewru Wojsk Polskich znad Wieprza w 1920 r.
Święto Żołnierza w II Rzeczypospolitej ustanowił Minister Spraw Wojskowych gen. broni Stanisław Szeptycki rozkazem z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

15 sierpnia od godziny 15:00, na terenie Parafialnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpocznie się VIII Wielki Festyn Charytatywny dla potrzeb Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na potrzeby związane z działalnością Placówek, a zwłaszcza na zakup podnośnika dla chorych oraz aparatu EKG.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej zabawy. Każdy może wygrać cenne nagrody w Loterii Fantowej, a także biorąc udział w rozgrywkach sportowych, różnych konkursach, konkurencjach czy też turniejach.

Urząd Miejski informuje, że na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska 22 sierpnia 2011r. Firma Global Electro Trading S.A. z siedzibą w Krakowie przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Elektrośmieci to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia AGD: lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze, żelazka, tostery itp., sprzęt teleinformatyczny: komputery, radia, telewizory, telefony, telefony komórkowe itp.,. Klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne. Zawierają toksyczne substancje. Wrzucane do śmieci mogą zatruwać środowisko naturalne.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,  że w Urzędzie Stanu Cywilnego pełniony będzie dyżur w dniu 13 sierpnia 2011 r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 11:00 podczas, którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

11 sierpnia 2011 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza ze względu na otrzymaną promesę na usuwanie skutków klęski powodzi w infrastrukturze drogowej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Knutelskiego, przyjęciu porządku, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 12 lipca do 11 sierpnia br. 

10 sierpnia 2011 r. odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin do spaw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisław Kusior – Burmistrz Żabna, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej i przedstawiciele Zgromadzenia Gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno oraz Żabno.

Trwają prace budowlane związane z realizacja. zadania pn. „Remont ? modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe” w ramach projektu „Modernizacja ? rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej” działania 6.1 Rozwój miast, Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji MRPO.

W dniu 05.08.2011 r.  na spotkaniu samorządowców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski przekazali promesy  na remont i odbudowę infrastruktury drogowej oraz usuwanie zniszczeń, powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Pieniądze trafiły do 169 małopolskich samorządów (152 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego).

W dniu 15 sierpnia 2011 roku, Wspólnota Ludzi Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej  organizuje VIII Wielki Festyn Charytatywny. Tegoroczny dochód z Festynu zostanie przeznaczony na zakup podnośnika hydraulicznego dla chorych, jak również na bieżącą działalność  Placówek.

Organizatorzy IV SPOTKANIA KULTUR: Dąbrowski Dom Kultury, Centrum Handlowe „Dąbrowiak” i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i mecenasom, bez których przeprowadzenie imprezy nie byłoby możliwe. Poniżej publikujemy pełną listę darczyńców. Wkład publicznych środków samorządu gminnego wyniósł 25% pełnej kwoty, szacunkowy pełny koszt organizacji to 100.000 zł brutto.

W 2011 roku Dąbrowskiemu Domowi Kultury po raz czwarty w ciągu minionego pięciolecia udało się sięgnąć po grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. Dobre wnioski DDK (trzy inwestycyjne i jeden miękki na rzecz Dyskusyjnego Klubu Filmowego) są w stolicy zauważane i doceniane, co wiąże się także z poparciem oraz wsparciem finansowym Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Rady Miejskiej (zabezpieczenie wkładu własnego). Dzięki PISF i gminie udało się wyremontować salę kinową (w tym wymienić fotele, kurtyny, ekran i zmodernizować posadzki), w najbliższym czasie zupełnie zmieni oblicze hol obok sali kina „Sokół”.

Tegoroczne wakacje obfitują w wiele ciekawych atrakcji jakie funduje Świetlica Parafialna w Smęgorzowie swoim podopiecznym. W myśl przysłowia „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – pięćdziesięcioosobowa grupa członków koła teatralnego, działającego od kilku lat przy świetlicy, odbyła atrakcyjną wycieczkę do Krynicy. Ten wyjazd był nagrodą za wytężoną pracę nad dwoma spektaklami – przedstawieniem jasełkowym i Misterium Męki Pańskiej. W drodze do celu podróży grupa odwiedziła „Skamieniałe miasteczko” w Ciężkowicach. Po przybyciu na miejsce, wycieczkowicze wspięli się na Górę Parkową i podziwiali panoramy okolicznych gór. Nie obeszło się również bez spaceru po kolorowym od kwiatów krynickim deptaku oraz odwiedzin w pijalni wód mineralnych.

Urząd Miejski i dąbrowska Parafia 4 sierpnia br. byli organizatorami apelu na miejscowym cmentarzu parafialnym. Apel odbył się przed Pomnikiem Lotników – członków załogi bombowca Halifax, który został zestrzelony 4/5 sierpnia 1944 r. nad Dąbrową. Samolot ten leciał z zaopatrzeniem dla walczącej Warszawy. Apel rozpoczęto od Hymnu Państwowego. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek powitał przybyłych mieszkańców, poczty sztandarowe i delegacje instytucji i organizacji. Przedstawił też informacje na temat Powstania Warszawskiego oraz historię załogi samolotu Halifax, która spiesząc na pomoc powstańcom, poniosła śmierć. Zginęło wówczas 5 Kanadyjczyków, 1 Brytyjczyk i 1 Irlandczyk.

Mimo niesprzyjającej pogody w godzinach popołudniowych na placu przy Szkole Podstawowej w Smęgorzowie było gwarno i wesoło. Stowarzyszenie Kobiet wsi Smęgorzów, pod przewodnictwem pani Bogusławy Bator zorganizowało piknik rodzinny pod hasłem: „Uzależnieniom mówimy „NIE!”. Jego celem było przedstawienie oferty ciekawego spędzenia czasu oraz edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji. Pod kierunkiem profesjonalnego didżeja odbyło się wiele ciekawych zabaw i konkursów dla dzieci i rodziców. Wszyscy chętnie się bawili. Przybyły całe rodziny. Przy dźwiękach wesołej muzyki można było degustować pyszne potrawy wykonane przez członkinie SKWS. Hitem dnia były pierogi z kapustą i smęgorzowski bigos.

Zarząd Województwa Małopolskiego opublikował listę beneficjentów II naboru wniosków w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Do podziału było ponad 85 mln zł. Pozytywnie wszystkie etapy oceny, przeszło 249 zadań w całej Małopolsce. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku wynosi 500 tys. zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska ubiegała się o dotację na budowę Centrum Kulturalno- Społecznego w Żelazówce. Nasz wniosek został zaakceptowany i do budżetu gminy trafi dotacja w wysokości 499.999 zł. O tym fakcie oficjalnie poinformował Burmistrza Stanisława Początka Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podczas wizyty w Starostwie.

W poniedziałek 1 sierpnia br. przypada 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 (godzina W).
Tysiące młodych mieszkańców stolicy rozpoczęło nierówny bój z hitlerowskim okupantem. Mimo, że często byli słabo uzbrojeni, rzucili wyzwanie najeźdźcy. Była to walka o najwyższe wartości. Taką wartością była wolna Ojczyzna. Od wielu lat rocznica powstania nie jest tylko świętem warszawskim, ale i ogólnopolskim.
W Dąbrowie Tarnowskiej samorząd gminny i powiatowy, wspólnie z Ks. Proboszczem Stanisławem Cyranem, organizują apel patriotyczny w dniu 4 sierpnia br. (czwartek ) o godz. 16:30 na dąbrowskim Cmentarzu Parafialnym przed pomnikiem lotników Halifaxa. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców i gości na tę patriotyczno – religijną uroczystość.
Podczas apelu uczcimy pamięć wszystkich ofiar Powstania Warszawskiego oraz pamięć 7 osobowej załogi alianckiego bombowca Halifax, który spiesząc na pomoc walczącej Warszawie, został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i rozbił się nad naszym miastem w nocy 4/5 sierpnia 1944 r. Zginęła wówczas cała załoga ( 5 Kanadyjczyków, 1 Brytyjczyk  i 1 Irlandczyk ).
Podczas apelu, delegacje samorządów, Parafii, kombatantów, stowarzyszeń i instytucji złożą wiązanki kwiatów przed pomnikiem lotników.

Dąbrowa Tarnowska jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – niezależnej organizacji działającej na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce. Członkami Klubu mogą być osoby, firmy oraz gminy i powiaty, które przyczyniają się do budowy i rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce. Program „budujemy Sportową Polskę” stanowi kontynuację i rozszerzenie „Programu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Polsce” realizowanego od 2005 roku przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów zaprasza 31 lipca br. do Smęgorzowa na Festyn Rodzinny. Rozpoczęcie o godz. 14:00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Smęgorzowie.
W programie przewidziane są m.in.: wystawa papieska oraz o Maksymilianie Maria Kolbe – zorganizowana przez Stowarzyszenie Civitas Christiana w Dąbrowie Tarnowskiej, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smęgorzowa, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży z udziałem didżeja, degustacja potraw regionalnych oraz zabawa taneczna z zespołem „Rivia” z Dąbrowy Tarnowskiej od godz. 19:00.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Strona 186 z 202« Pierwsza...102030...184185186187188...200...Ostatnia »