Archiwum kategorii: Urzędowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W ostatnich dniach Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę  na realizację zadania pn.: „Przebudowa i renowacja osiedlowych placów  zabaw” w ramach realizowanego projektu: „Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte  w Dąbrowie Tarnowskiej”. Jest to ostatnie z pięciu zadań realizowanych w ramach rewitalizacji os. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej. Całkowita wartość zadania wyniesie 587.995,35 zł z czego 70 % stanowić będzie dofinansowanie z funduszy UE.

Kilka tysięcy mieszkańców i gości uczestniczyło w IV SPOTKANIU KULTUR w Dąbrowie Tarnowskiej, które było finałową imprezą tegorocznych Dni Dąbrowy Tarnowskiej. Program był bogaty i różnorodny, między godz.15.30 a 23.00 parking C.H. „Dąbrowiak” tętnił życiem kulturalnym, a na scenie odbywały się koncerty.
Na tej prestiżowej imprezie dopisali goście. Z zaproszenia skorzystali m.in. Posłanka Urszula Augustyn, Posłowie: Andrzej Sztorc i Michał Wojtkiewicz, Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego: Roman Ciepiela i Stanisław Sorys, Przewodnicząca Rady Powiatu – Barbara Pobiegło, Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz Wicestarosta Robert Pantera, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Władysław Knutelski z grupą radnych. Obecna też była delegacja z partnerskiego miasta Żydaczów na Ukrainie, której przewodniczyły radne tamtejszej Rady Miejskiej – Oksana Poliwczak i Oksana Bochonko.

Z okazji Święta Policji, pragniemy w imieniu samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, podziękować funkcjonariuszom Policji za ich trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w naszej gminie i powiecie. Policjant to zawód szczególny, nieporównywalny z innymi profesjami. Policjant nie przestaje być na służbie nawet wtedy, kiedy zdejmie mundur. Zawsze jest zobowiązany do reakcji na łamanie prawa oraz do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Drodzy funkcjonariusze, wybraliście zawód szczególny. Zawód wymagający wielu trudów i wyrzeczeń oraz podejmowania niebezpiecznych wyzwań, gdzie czasem ponosi się ofiarę najwyższą – ofiarę życia.
Wyrażając uznanie dla Waszej służby, chcemy jednocześnie zapewnić, że samorząd gminny będzie nadal udzielał wsparcia przy zakupie środków technicznych i organizacji dodatkowych służb patrolowych.

W najbliższą niedzielę 24 lipca Dąbrowa Tarnowska podsumowywać będzie swoje doroczne święto. W 2011 roku trwało wyjątkowo długo, zaczęło się 10 lipca od I Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego (Polacy, Białorusini). W programie obchodów Dni Miasta była bardzo ciekawa i różnorodna oferta sportowa – Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował turnieje: pływacki, piłkarski i siatkówkę plażową (w tym ostatnim głównym trofeum był Puchar „Oknoplast”-u). Kolejną odsłoną była „Dąbrowska Fiesta” z udziałem rycerzy, motocyklistów, wokalistek z DDK i muzycznego zespołu parafialnego „GPS” ze stolicy Powiśla (plac obok Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie – 19 lipca).

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega, że w ciągu najbliższej doby przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą miejscami od 30 do 50 mm lokalnie do 60 mm, a wiatr może osiągnąć w porywach od 80 do 100 km/h. Zjawiska te mogą spowodować uszkodzenia budynków, dachów, zniszczenia drzewostanu (łamanie gałęzi i drzew), utrudnienia komunikacyjne.
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 2-stopniowej). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 95%.
Ważność ostrzeżenia od godz.13:30 dnia 20.07.2011 r. do godz. 2:00 dnia 21.07.2011 r.
W związku z powyższym prosimy o podjęcie działań zabezpieczających przed skutkami w/w zjawisk tj. zabezpieczenie okien, włazów dachowych i innych części budynku, usunięcie z parapetów i balkonów przedmiotów, które mogą zagrażać przechodniom, nie parkowanie pojazdów w pobliżu drzew i słupów trakcji elektrycznych.

Mimo fatalnych prognoz (90% prawdopodobieństwa burz gradowych na Powiślu) „Dąbrowska Fiesta” była udanym spotkaniem pasjonatów dzielących się swoimi fascynacjami z mieszkańcami Dąbrowy Tarnowskiej.
Przedsmakiem wielkich emocji były popisy wokalne śpiewających dziewcząt z DDK – Małgorzaty Cygan i Kingi Kogut z bogatymi muzycznymi aranżacjami w wykonaniu Pawła Króla (saksofon) i Łukasza Chmiela (instrumenty klawiszowe). Później widzów rozgrzały rytmy reggae parafialnego zespołu „sławiącego Pana” – „GPS” pod kierunkiem ks. Mariusza Ogorzelca (perkusja).

14 lipca 2011 r., w Sali Narad Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się robocze spotkanie poświęcone realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W naradzie wzięli udział przedstawiciele instytucji wojewódzkich i tak, Komendę Wojewódzką Policji reprezentowała Izabella Dobkowska – nadkomisarz Wydziału Prewencji, ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie uczestniczyła Katarzyna Paduszyńska oraz Jerzy Szczepaniec – reprezentujący Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega, że w dniu dzisiejszym przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą miejscami od 20 do 30 mm, a wiatr może osiągnąć w porywach od 60 do 90 km/h. Zjawiska te mogą spowodować uszkodzenia budynków, dachów, zniszczenia drzewostanu (łamanie gałęzi i drzew), utrudnienia komunikacyjne

Dni Dąbrowy Tarnowskiej rozpoczęte 10 lipca I Międzynarodowym Plenerem Malarsko-Rzeźbiarskim trwają, odbywają się turnieje sportowe (siatkówka plażowa o Puchar „Oknoplast”-u, piłka nożna na boisku „Orlik 2012”), w najbliższy wtorkowy wakacyjny wieczór szykuje się kolejna odsłona święta miasta. Na program „Dąbrowskiej Fiesty”, adresowanej głównie do dzieci i młodzieży, ale i do całych rodzin, złożą się: pokaz w wykonaniu Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego „Gladii Amicii” pod wodzą Sławomira Batora (pojedynki, pokaz broni, obozowisko rycerskie), zjazd motocyklistów zrzeszonych w „International Police Association” (IPA) – będzie można podziwiać wspaniałe maszyny i być przewiezionym po okolicznych ulicach osiedlowych i wokalna zabawa integracyjna „Śpiewać każdy może”. Jej istotą jest możliwość samodzielnego albo w duecie z wokalistką DDK, bądź zespołem parafialnym „GPS” zaśpiewania do mikrofonu.

Uroczyste otwarcie wystawy w galerii (malarstwo) i na parkingu DDK (rzeźby) zakończyło trwający tydzień plener z udziałem 10 artystów. Wspaniałe prace powstałe z inspiracji niezwykłą atmosferą miejsca i ulotnym nastrojem chwili są eksponowane w domu kultury do zakończenia Dni Dąbrowy Tarnowskiej, ich część (bez monumentalnych rzeźb i kilku obrazów) będzie pokazywana szerokiej publiczności podczas imprezy masowej – IV Spotkania Kultur”, stanowiącej finał obchodów tegorocznego święta miasta. Rzeźby staną wkrótce w kilku ważnych i pięknych miejscach naszego miasta (skalniak Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, plac Nadleśnictwa dąbrowskiego, ul. Kościuszki – opodal mostu na rzece Breń.

W kwietniu 2011 roku 213 uczniów klas szóstych pisało sprawdzian kończący szkołę podstawową. Także 256 gimnazjalistów klas trzecich pisało egzamin kończący szkołę. Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności z zakresu: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Celem egzaminu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności z zakresu: czytanie i odbiór tekstów kultury, tworzenie własnego tekstu, stosowanie pojęć i procedur, wyszukiwanie informacji, opisywanie faktów i zależności, stosowanie zintegrowanej wiedzy, odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz reagowanie językowe z języka angielskiego. Egzamin składa się z 3 części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka angielskiego.

11 lipca 2011 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Knutelskiego, przyjęciu porządku , przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji   Burmistrz przedstawił szczegółowe sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej za okres od 16 czerwca do 11 lipca br. 

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej doceniając sprawę bezpieczeństwa publicznego, uchwaliła dotację w kwocie 35 tys. zł jako współuczestnictwo w zakupie samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Dotacja zostanie przekazana na konto Funduszu Wsparcia Policji, prowadzone przez Małopolską Komendę Wojewódzką Policji.
Zakup nowego radiowozu nastąpi po przeprowadzonej procedurze przetargowej jeszcze w bieżącym roku. Koszt zakupu pokrywa budżet Policji i dotacja z Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Pod koniec czerwca 2011r., blisko 250 osób, dorosłych i dzieci z terenu powiatu dąbrowskiego wzięło udział w dwóch, pięciodniowych warsztatach kompetencji społecznych zorganizowanych w Murzasichlu w ramach projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozpoczęły się obchody Dni Dąbrowy Tarnowskiej. Pierwszym akcentem jest Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Barwy Dąbrowy”, w którym bierz udział międzynarodowa ekipa artystów – amatorów. Do stolicy Powiśla na zaproszenie władz samorządowych miasta i gminy oraz DDK zjechali: Białorusini – Wołodia Czykwin, Siergiej Kostiuk z Kobrynia, Anatol Turkow z Kamieńca Litewskiego, reprezentanci Ziemi Lubelskiej – Teresa Stasiak z Krasnegostawu, Jolanta Wawszczak z Dzwoli oraz artyści z Małopolski: Adam Janiec z Łętowic, uczestniczą też dąbrowianie w roli gospodarzy – Agnieszka Wrona, Ewa Łazowska, Stanisław Stroński i Edmund Wilk.
Pobyt w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęli od oficjalnego spotkania z Burmistrzem Stanisławem Początkiem. W spotkaniu w Urzędzie Miejskim brali również udział: Krzysztof Orwat – Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK.

7 lipca br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada z Sołtysami z Gminy Dąbrowa Tarnowska. W naradzie uczestniczyli sołtysi, jak również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski oraz Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek. Narada dotyczyła organizacji tegorocznych dożynek gminnych i powiatowych. Ustalono, że dożynki gminne odbędą się w dniu 28 sierpnia w Sołectwie Smęgorzów.

Oferujemy mieszkańcom naszej Gminy skorzystanie z możliwości montażu zestawów solarnych (kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej) z dofinansowaniem do 70%, w ramach programu prowadzonego przez firmę HETMAN CB. Poniżej podajemy założenia programowe oraz inne informacje przydatne do zapoznania się ze szczegółami projektu. Informujemy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do programu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej mail: ugdt@poczta.onet.pl .
Jeśli będzie taka potrzeba zostaną zorganizowane spotkania informacyjne na temat tego programu z udziałem przedstawicieli firmy Hetman.

W dniu 7.07.2011 roku z inicjatywy samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska odbyło się spotkanie konsultacyjne dla przyszłych beneficjentów działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Małych Projektów”. Spotkanie prowadzili pracownicy Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” Mielec. Do grupy tej należy 13 gmin: 9 gmin powiatu mieleckiego i 1 gmina powiatu dębickiego a od listopada 2010 r. 3 gminy powiatu dąbrowskiego bezpośrednio przylegającego do pierwotnego obszaru działania tj: miasto i gmina Dąbrowa Tarnowska, Szczucin oraz gmina Radgoszcz.

W kilkuletniej historii Dni Dąbrowy Tarnowskiej jeszcze tego nie było. Na wtorkowy wakacyjny wieczór 19 lipca na placu obok Gimnazjum nr 1 organizatorzy święta miasta zaplanowali fiestę, której istotnym elementem będzie wspólna zabawa wokalna – „Śpiewać każdy może…”

Strona 187 z 202« Pierwsza...102030...185186187188189...200...Ostatnia »