Archiwum kategorii: Urzędowe

Wieść o Bożym Narodzeniu jest światłem dla narodów, dla wspólnej drogi ludzkości. Emanuel, Bóg z nami, przyszedł jako Król sprawiedliwości i pokoju. Jego królestwo – jak wiemy – nie jest z tego świata, jednakże jest ono ważniejsze od wszystkich królestw tego świata. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym z głównego balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie 25 grudnia.
W uroczystość Bożego Narodzenia wygłosił on przemówienie do wiernych na całym świecie i udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i światu). Na zakończenie złożył życzenia świąteczne w 65 językach, w tym także po polsku.
„Verbum caro factum est” – Słowo stało się ciałem (J 1,14)

 W dniu 22 grudnia br. w tarnowskim Ratuszu, zostały uroczyście podpisane umowy na realizację zadań dla gmin i firm z subregionu tarnowskiego z udziałem funduszy unijnych. Jednym z beneficjentów jest Gmina Dąbrowa Tarnowska. Umowę na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej, w imieniu Województwa Małopolskiego podpisali; Roman Ciepiela – Wicemarszałek i Stanisław Sorys – Członek Zarządu. W imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska podpisy złożyli; Stanisław Początek – Burmistrz i Małgorzata Bąba – Skarbnik Gminy. Umowa przewiduje dotację na to zadanie w kwocie do 1.663.986 zł. Budowa instalacji ma być zrealizowana do końca 2011 roku.

Kochamy święta Bożego Narodzenia i tęsknimy za nimi przez cały rok. Ich klimat jest niepowtarzalny: nerwowa przedświąteczna krzątanina, domowe zwyczaje i obrzędy, rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole (często jedyne w roku), a przede wszystkim radość z narodzin Maleńkiego…
Wprowadzeniem w ten wyjątkowy czas jest Wigilia Bożego Narodzenia. Kto z nas nie ma w pamięci choć jednego szczególnego wigilijnego wieczoru? Biały jak śnieg obrus, pod nim garść sianka, trzask łamanego opłatka, tuzin wyjątkowych potraw, zapach świeżej jedliny… To magia świąt. Tylko od nas zależy, czy nadamy im rodzinny i chrześcijański charakter.

W ramach programu społecznego ” Szkoła bez przemocy”, realizowanego w Gimnazjum nr 2 już od kilku lat, w dniach od 6 do 10 grudnia obchodziliśmy TYDZIEŃ WOLONTARIATU. Wolontariat jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny, zmierzające do wsparcia, udzielania bezinteresownej pomocy najsłabszym i najbardziej potrzebującym. W tym roku skupiliśmy się na warsztatach artystyczno – kulinarnych. Młodzież popołudniami znalazła czas na projektowanie i wykonywanie świątecznych dekoracji pod kierunkiem Pani Zofii Kądzielawy oraz pieczenie i zdobienie ciasteczek pod okiem Pani pedagog Urszuli Bobowskiej. Zarówno stroiki, jak i pierniczki przeznaczone były dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej i Hospicjum im. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej.

W tygodniu przedświątecznym w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska odbyło się wiele spotkań opłatkowych. Takie spotkania są ważnym momentem budowania identyfikacji społeczności szkolnej. To wspaniała okazja do przekazania uczniom pięknych tradycji i zwyczajów. To moment refleksji nad własnym życiem i stosunkiem do bliźnich. Wszystkie spotkania były zorganizowane na wysokim poziomie i jest to zasługą nauczycieli i katechetów. Wiele przedstawień nawiązywało do tego, że współczesny człowiek w codziennym wirze i pogonią za wieloma rzeczami i sprawami, nie ma czasu na zastanowienie się nad sprawami najważniejszymi. Przedstawienia uczyły, że tak nie powinno być.

Prawie 1200 Strażaków z powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, dębickiego, brzeskiego i bocheńskiego spotkało się w Auli Urzędu Wojewódzkiego na tradycyjnym „Spotkaniu Opłatkowym Strażaków Regionu Tarnów”. Z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska wzięli udział Strażacy z OSP Laskówka Chorąska, Lipiny, Żelazówka, Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Wielki, Smęgorzów, Nieczajna Górna.

W dniu 20 grudnia br. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyło się Małopolskie Spotkanie Opłatkowe.
W uroczystości wzięli udział m.in. JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik.
Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki V edycji Konkursu do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego na Rzecz Dobra Innych.
Nagrody otrzymało 10 Małopolan. Miło jest nam poinformować, że wśród laureatów w kategorii „Pomoc niepełnosprawnym” została Pani Stanisława Jastrząb – inicjatorka, współzałożycielka oraz wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Dąbrowie Tarnowskiej, powstałego w 2000 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej co roku przeżywa adwent pod hasłem „Radość tworzenia, darem dla innych”. Uczestnicy konkursu „Ozdoba choinkowa” ze szkół podstawowych, przedszkoli i placówek oświatowych (łącznie 15 placówek) włączają się systematycznie tworząc różnorodne cuda choinkowe. Szeroki wachlarz kategorii   (indywidualna, zespołowa, dla kl. I – III, dla klas IV – VI, rodzinna, sprawni „inaczej”) pozwala realizować się zarówno dorosłym jak i dzieciom. Tegoroczna X edycja cieszyła   się jak co roku dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba tysiąca osiemdziesięciu ozdób.  

 Od września Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej realizuje projekt konkursowy zawierający działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym. Jego zadaniem jest przyczynienie się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz działanie informacyjno – promocyjne, podnoszące świadomość mieszkańców środowiska lokalnego szkoły w zakresie korzyści płynących z kształcenia. Projekt mieścić się w Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Życzenia Bożonarodzeniowo – Noworoczne.

Około 40 gospodarstw rolnych ze Smęgorzowa, Sutkowa i Gruszowa Wielkiego, poszkodowanych przez powódź otrzymało 16 grudnia br. pomoc paszową. Tym razem samorząd gminny sprowadził 32 tony wysłodków buraczanych z Cukrowni w Ropczycach. Jest to wartościowa pasza, szczególnie dla bydła. Burmistrz Stanisław Początek uzyskał pomoc za pośrednictwem Małopolskiej Izby Rolniczej.
Tą drogą składamy podziękowanie Panu Edwardowi Frytowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej MIR. Udało się wynegocjować promocyjną cenę 1100 zł łącznie za transport i wysłodki, którą ureguluje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z osobami potrzebującymi wsparcia. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej przygotował ponad 500 paczek dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych potrzebujących pomocy. Produkty do paczek zostały sfinansowane częściowo z budżetu gminnego a częściowo był to towar od sponsorów oraz pochodzący ze zbiórki organizowanej przez Bank Żywności.

Informujemy, że od 01.01.2011r Izba Rzemieślnicza w Tarnowie w partnerstwie z Izbą Rzemiosła w Nowym Sączu będzie realizowała PROJEKT MISTRZ- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wzrost możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla dorosłych poprzez przeprowadzenie BEZPŁATNEGO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO.
Projekt prowadzony będzie w ramach działania upowszechniającego formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski, kładącego nacisk na promowanie i rozwój kształcenia zawodowego w tym potwierdzanie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim dla osób w wieku 25-64 lat.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz Ks. Proboszcz Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, serdecznie zapraszają osoby samotne na wspólną Kolację Wigilijną. Kolacja będzie zorganizowana 23 grudnia (czwartek) o godz. 13:00 w Jadłodajni Betania w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 25.
Podobnie jak w latach ubiegłych osoby korzystające z zaproszenia, mogą w uroczystej atmosferze zjeść tradycyjną kolację, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.

14 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Bogdan Machalski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.
Obrady prowadził Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny, który obowiązywał do 22 lipca 1983 r. Na ulice wyjechały czołgi i transportery opancerzone, pojawili się uzbrojeni żołnierze. Była to jedna z najsmutniejszych niedzieli w nowej historii Polski. Przygotowania do stanu wojennego rozpoczęto już w październiku 1980 r. Do opracowywania planów tej operacji przystąpił Komitet Obrony Kraju i działające z jego polecenia Sztab Generalny WP oraz MSW. 12 listopada 1980 r., na posiedzeniu KOK-u, gen. Jaruzelski poinformował, że przygotowany został “zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego”.

Po raz siedemnasty główny inspektor pracy uhonorował nagrodami i wyróżnieniami zwycięzców prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczył je 23 listopada br. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs promuje najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Jego laureaci świadomie wiążą sukces ekonomiczny z wysokimi standardami bhp. Jedną z laureatek jest Pani lek. stom. Mariola Zdanowaka – Gęza – właścicielka NZOZ UNIDENT z Dąbrowy Tarnowskiej.

W ostatnich dniach korzystając z odwilży drogowcy zakończyli prace inwestycyjne na drogach gminnych. Położono nową nawierzchnię asfaltową na ul. Tadeusza Nowaka i na ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Oleśnicką do placu PKP. Były to odcinki bardzo zniszczone m.in. w czasie powodzi 2009 i 2010 r. Wartość zadania wynosi 440.249 zł. Wykonawcą była Firma MOTA – ENGIL z Krakowa. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 400.000 zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Samorząd gminny czyni dalsze starania o fundusze na odbudowę dróg i ulic w 2011 roku.

Chłopak z Dąbrowy Tarnowskiej w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2012? To wcale nie pobożne życzenia, ani science-fiction.
Jak na razie kariera 17-letniego Marcina Byszewskiego przebiega wręcz modelowo. Skrzydłowy występuje na boiskach Młodej Ekstraklasy w barwach poznańskiego Lecha. Na swoim koncie ma także występy w juniorskich reprezentacjach Polski, w których był wyróżniającą się postacią. A co najważniejsze wierzy w siebie.

Strona 199 z 201« Pierwsza...102030...197198199200201