Archiwum kategorii: Urzędowe

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,

W imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska pragniemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za Waszą pracę dydaktyczną i trud wychowawczy.
W Dniu Edukacji Narodowej życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pracy, jakże ważnej dla kształtowania społeczeństwa, a zwłaszcza jego przyszłych pokoleń. Niech dni pracy w szkole będą pełne zadowolenia, ale również odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci oraz młodzieży.Mamy nadzieję, że Wasza praca z młodymi ludźmi jest źródłem satysfakcji i spełnienia. W obecnych  czasach potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią dzielić się z innymi swoją pasją, profesjonalizmem i wiedzą.
Pamiętamy także o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły. Mamy nadzieję, że ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem wspominacie swoich uczniów i wychowanków oraz czas z nimi spędzony.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Stanisław Ryczek– Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska

Czytaj dalej

Czytaj dalej

W czwartek 10 października br. w siedzibie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia promes przyznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wydarzeniu przewodniczył Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przy udziale Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marty Lech-Malec. Wnioskodawcą o pomoc był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, a realizację wniosku wspierał obecny na uroczystości Piotr Sak, adwokat, a zarazem Radny Rady Miejskiej w Tarnowie, kandydujący do Sejmu RP. Czytaj dalej

Czytaj dalej

We wtorek 8 października br. w Dąbrowie Tarnowskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Przyznawane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej tym rodzicom, których co najmniej trójka dzieci służyła w wojsku. Wspólnej dekoracji odznaczonych dokonali Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Wiesław Maciejowski, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wicestarosta Krzysztof Bryk. Po części formalnej prowadzono rozmowy, wymieniano się wspomnieniami przy kawie i ciastku. Dla odznaczonych ufundowane zostały upominki w postaci ciepłych koców. Czytaj dalej

Dzienny Dom „ Senior+” w Dąbrowie Tarnowskiej, ogłasza nabór na 2 wolne miejsca.
Zapraszamy Seniorów 60+  zamieszkujących teren miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska do naszej placówki  przy ul. Berka Joselewicza 8 33-200 Dąbrowa Tarnowska czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Naszym Uczestnikom oferujemy: rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, zajęcia z dietetykiem, profilaktykę prozdrowotną, spotkania integracyjne ciepły posiłek – dwudaniowy obiad. Zapraszamy  do naszej placówki gdzie można zobaczyć wystawę naszych prac, a także porozmawiać z Uczestnikami, przeglądnąć naszą kronikę i przekonać się, że z nami jesień życia jest radosna!
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Dyżur konsultanta odbędzie się w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w czwartek 10 października br. w godzinach od 9:00 do 10:30.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Czytaj dalej

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej Stanisław Bukowiec oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapraszają do udziału w spotkaniu z cyklu „Porozmawiajmy o turystyce”. Wydarzenie to odbędzie się w najbliższy poniedziałek 7 października br. o godz. 15:00 w Ośrodku Spotkania Kultur, który mieści się w dawnej synagodze w centrum miasta.
Spotkanie ma związek z przystąpieniem Samorządu Województwa Małopolskiego do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Kierunki rozwoju turystyki w Małopolsce do 2025 roku” i stanowi ważny element regionalnych konsultacji społecznych.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 35 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Czytaj dalej

We wtorek, 1 października br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań. W gali konkursowej Dąbrowę Tarnowską reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przyjął czek zapewniający dofinansowanie dla Orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury wysokości 10 000 zł w ramach konkursu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Czytaj dalej

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Do wsparcia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat, i które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia uzupełniającego otrzymają także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną i rodzinną.
Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł brutto (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków, a także dochodów z pracy).
Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega II stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Czytaj dalej

W ostatnim czasie sfinalizowano pierwszy etap budowy chodnika przy drodze gminnej w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Górnej. Zadanie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ale jego koszt całkowity wyniósł 135 792,91 zł. Długość wykonanego chodnika wyniosła 120 m.
W ramach prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, a także zjazdy, przepusty i kanalizację burzową. Inwestycja znacznie poprawiła komfort życia codziennego w sołectwie, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, którzy poruszają się między ważnymi punktami swojej miejscowości.
Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie w Gruszowie Wielkim prowadzone są także prace przy chodnikach drogi powiatowej przez samorząd powiatowy.
Czytaj dalej

Wyjeżdżacie i 13 października nie będzie Was w miejscu, w którym mieszkacie na stałe, a mimo to chcielibyście wziąć udział w wyborach? Dopiszcie się do spisu wyborców. Dzięki temu będziecie mogli zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania. Nie zwlekajcie – na skorzystanie z tej usługi macie czas tylko do 8 październik. Możecie to załatwić online.
Czytaj dalej

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 9/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 16 września 2019 r. szkolenie rejonowe przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnowie I powołanych w związku przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 1 października 2019 r. od godz. 9:00 w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury.  Czytaj dalej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS Aleksandra Hadzik, zaprasza młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Czytaj dalej

W poniedziałek 23 września Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek otrzymał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej” z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania w wysokości 1 848 292 zł stanowi 50 % planowanej inwestycji, której koszt całkowity szacowany jest na 3 696 585 zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła już do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Czytaj dalej

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej 180052K w sołectwie Żelazówka na odcinku o długości 995 m. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu, a zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 %.
Koszt całkowity tej inwestycji szacowany jest na 811 895,48 zł.
Prace obejmują przebudowę chodników wymianę nawierzchni oraz utwardzanie poboczy. Zakończenie prac przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 19 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia
W Dąbrowie Tarnowskiej pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się 24 września 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odpowiednio dla trzech grup komisji, tj. komisje o nr 1-6 o godz. 11:00, komisje o nr 7-13 o godz. 12:30, komisje o nr 14-20 o godz. 14:00 . 
Czytaj dalej

Strona 2 z 18712345...102030...Ostatnia »