Archiwum kategorii: Urzędowe

Przypominamy, że zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska p. 21 (sala konferencyjna).

„Wybieram wybory” to nie tylko nazwa Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – to także portal edukacyjny Krajowego Biura Wyborczego, poświęcony w całości zbliżającym się wyborom samorządowym. Na portalu znajdują się informacje dla wyborców i dla osób, które chciałyby kandydować w planowanych na jesień przyszłego roku wyborach. Dowiedzą się Państwo wszystkiego o rejestrze wyborców i o spisie wyborców, o tym jak oddać ważny głos i o tym, jakie prawa mają wyborcy niepełnosprawni. Czytaj dalej

Jeszcze tylko dzisiaj i jutro (w piątek 5 października br.) można głosować w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój głos na jedno ze 150 zgłoszonych zadań oddać może każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 rok życia. Wśród tych zadań jest projekt “Spotkania z kulturą bliską i daleką”, w który zaangażowany jest Dąbrowski Dom Kultury. Warto zagłosować na tę inicjatywę zwiększającą uczestnictwo mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych.
Głównym celem zadania “Spotkania z kulturą bliską i daleką”,  jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, teatr, zaprezentowanie tego, co w kulturze regionu bliskie, ale mniej znane oraz tego, co nieco odległe i egzotyczne, aczkolwiek interesujące i wartościowe.
Czytaj dalej

Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej – decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej otrzymałaCertyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programuBądź zdrów” – p. Grażynę Kruk. Czytaj dalej

29 września Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski spotkał się z delegacją ze Szwajcarii, która zwiedzając Polskę odwiedziła również nasze miasto. Goście pochodzili z 2 szwajcarskich kantonów: Gryzonii w Alpach oraz Valais w południowej Szwajcarii. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, podczas którego burmistrz przedstawił rys historyczny miasta, zakres działalności samorządu gminnego. Nawiązał do współpracy zagranicznej z innymi zagranicznymi miastami. Spotkanie było możliwe dzięki ks. Robertowi Biel – Prezesowi Fundacji Cordare. Czytaj dalej

Zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska p. 21 (sala konferencyjna). Czytaj dalej

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór do projektu „Małopolskie niania 2.0”. Cele projektu:
1.
Stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,
2. Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Czytaj dalej

Są ambitni i wyjątkowo uzdolnieni. O kim mowa? Oczywiście o setkach uczniów z całej Małopolski, którzy już teraz mogą starać się o pieniądze przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki nim będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki czy przedsiębiorczości. O stypendia na rok szkolny 2018/2019 można starać się do 25 października 2018 r.
Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań województwa, którego celem jest inwestycja w rozwój młodych Małopolan. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilku tysięcy złotych. To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Zarząd Województwa Małopolskiego w najbliższych latach przeznaczy na ten cel niemal 20 mln zł ze środków unijnych.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniżej Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Tarnowie I obejmuje powiaty: dąbrowski, tarnowski; miasto na prawach powiatu: Tarnów.
Czytaj dalej

Decyzją organizatorów zapisy do XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają o tydzień dłużej. Zostały już tylko ostatnie dwa tygodnie, by zgłosić drużynę i dać dzieciom w wieku 6-12 lat szansę przeżycia piłkarskiej przygody i odkrycia talentu, a nawet zagrania na PGE Narodowym.
Pierwotnie etap zgłoszeń do tegorocznej edycji miał potrwać do 30 września. W związku z olbrzymim zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych, UKS-ów, a także klubów i akademii sportowych, organizatorzy postanowili przedłużyć zapisy o tydzień, do 7 października. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o konsultacjach społecznych w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. i zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały.  Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 09 października 2018 r. 

W środę19 września br. uczniowie klasy szóstej i siódmej, we współpracy  z  funkcjonariuszami dąbrowskiej drogówki, uczestniczyli w akcji profilaktycznej pod nazwą „Projekt  EDWARD”.  Projekt ten powiązany jest z Europejskim Dniem bez Ofiar  na Drogach. Ideą przewodnia projektu jest „wizja zero”- zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.
Uczniowie przygotowali transparenty, na których zamieścili hasła: „Chcemy żyć!”„ Kierowco- zwolnij!”, „Noga z gazu”, „Warto żyć! „Piłeś? –nie jedź!”, „STOP- wypadkom drogowym!” i inne. Funkcjonariusze miernikiem prędkości mierzyli prędkość przejeżdżających pojazdów, a uczniowie do zatrzymanych kierowców apelowali o bezpieczną jazdę, zwracali uwagę im na przejście, przez które przechodzą do szkoły.
Czytaj dalej

Informujemy, że w najbliższy czwartek 27.09.2018r. o godz. 18:00 w głównej sali Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (I piętro) odbędzie się spotkanie dotyczące rządowego programu pn. “Czyste powietrze”. Czytaj dalej

22 września – na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Komisja Europejska, organizacje ekologiczne, samorządy, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej oraz miłośnicy rowerów zachęcają, by w tym dniu zostawić samochód przed domem i skorzystać z alternatywnych metod transportu – właśnie rowerów albo miejskich tramwajów i autobusów – lub pójść do wybranego celu… piechotą. Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej  harmonogram dodatkowych dyżurów w związku z wyborami samorządowymi.
– 1.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od  16.00 do 17.00
– 8.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00
– 15.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Czytaj dalej

Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziały w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”. Do projektu zaproszone są osoby z co najmniej jednej z grup:
– zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
– są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
– odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny).
Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej harmonogram dyżurów w związku z wyborami samorządowymi w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza.
– 20.09.2018 r. CZWARTEK od godziny 15.30 do godziny 17.30

– 21.09.2018 r. PIĄTEK  od godziny 15.30 do godziny 17.30
– 26.09.2018 r. ŚRODA od godziny 18.00 do godziny 24.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przyznał małopolskim samorządom kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wręczyli je Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Promesę dla Gminy Dąbrowa Tarnowska odebrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.
W ramach promesy MSWiA przeznaczyło 300 tys. zł na „Remont drogi gminnej  Zagrody w Gruszowie Małym”. Jest to droga asfaltowa długości 742 m, biegnąca od drogi krajowej do ściany lasu, która została mocno zniszczona w 2010 roku. Na przedmiotowe zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony.
To już trzecia promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w bieżącym roku. Łącznie gmina otrzymała  3 miliony złotych na odbudowę  pięciu dróg w Dąbrowie Tarnowskiej , Szarwarku, Żelazowce i Gruszowie Małym.
Czytaj dalej

Strona 20 z 187« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »