Archiwum kategorii: Urzędowe

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych. W związku z opadami śniegu, przypominamy o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przypominamy, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o dużych powierzchniach dachów. Czytaj dalej

Jeśli ostatnim czasie zgubiłeś lub uszkodziłeś dowód osobisty dla swojego dobra zgłoś to jak najszybciej. By to zrobić, nie musisz iść do urzędu.
– Każdy, kto chce zgłosić przez Internet utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, musi mieć Profil Zaufany – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki niemu potwierdzi swoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod nas podszyć – dodaje. 
Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację zakładającą aktywizację dłużników alimentacyjnych, wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających ich „na czarno”, a także podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z szacunkami dzięki zmianom z funduszu będzie mogło skorzystać dodatkowe 60 tys. dzieci.
Ściągalność zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wzrosła na przestrzeni ostatnich trzech lat z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 33 proc. w 2018 r. To jednak wciąż za mało, dlatego konieczne są zmiany w prawie. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska składa podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przesłały na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami wszystkiego najlepszego.
Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które dotarły do nas w okresie przedświątecznym sprawiły nam dużą przyjemność. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Dariusz Lizak

Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

W piątek 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada ustalając porządek obrad zadecydowała o przesunięciu na następną sesję projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027,

2) uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019:
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MPŚ (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.
Bardzo ważne jest, że na zgłoszenie do ZUS tego, że chce się korzystać z Małego ZUS jest czas do 8 stycznia 2019 roku. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok. Czytaj dalej

To już pewne – od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1100 zł. Prezydent jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia podpisał nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur.
Wcześniej Senat bez poprawek przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Zakłada ona podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1100 zł. Dzisiaj jest to 1029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.
Czytaj dalej

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często odbywa się to za zgodą właściciela obiektu, który godzi się za odpłatnością przechować u siebie odpady przez krótki okres czasu. W praktyce umowę podpisuje powołana doraźnie firma, współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego właściciela posesji przywożone bywa kilkaset ton niebezpiecznych odpadów, których prawidłowa utylizacja kosztuje setki tysięcy złotych.
Czytaj dalej

W czwartek 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie zostały podpisane cztery umowy pożyczek z Gminą Dąbrowa Tarnowska. Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – pełnomocnik Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska umowę podpisał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąba. Łącznie w ramach pożyczek nasza gmina może otrzymać maksymalnie 805 538,00 zł. Czytaj dalej

W większości parafii diecezji tarnowskiej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych. Tak było również w Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie dzisiaj już od rana młodzi kolędnicy o wielkich sercach wraz ze swoimi opiekunami odwiedzają domy prywatne i instytucje publiczne. W ten sposób zbierają środki na potrzeby dzieci w krajach misyjnych. Pomoc skierowana będzie do Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
Wizyta kolędników misyjnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest co roku bardzo miłym wydarzeniem, kontynuacją świątecznego nastroju podczas zwykłego dnia pracy.
Czytaj dalej

Zakończono  prace przy remoncie  drogi gminnej „do stadionu” w Szarwarku zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została  wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 285 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca.
Koszt remontu drogi wyniósł  143.620,42 zł, który w całości zostanie sfinansowany  z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych.
W 2017 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska z własnych środków wyremontowała pierwszy odcinek tej drogi długości 325 m za kwotę 104 tys. zł. Zrealizowano 6 zadań z zakresu usuwania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Czytaj dalej

Kończący się rok upłynął pod znakiem kolejnych inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta i obszarach wiejskich w Gminie Dąbrowa Tarnowska. W pierwszym półroczu zakończono i oddano do użytkowania pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Smęgorzów.
Wykonano m.in.: ponad 17 kilometrów sieci głównej i rozdzielczej, kolektory tłoczne, przykanaliki, przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem i zasilaniem energetycznym, zatokę serwisową dla obsługi pompowni oraz zasilanie elektroenergetyczne pompowni P0, P3 i P6. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budomont z Rzeszowa. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 4 miliony złotych.

W piątek 21 grudnia br. w Jadłodajni Caritas „Betania” odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna, do której zasiadły wspólnie z organizatorami osoby samotne, chore i w starszym wieku. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), dąbrowską parafię NMP Szkaplerznej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. W wigilii uczetsniczyli  Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Katarzyna Hałun Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorem tych spotkań przed wielu laty był ks. Prałat Józef Poremba i odbywały się najpierw w starej jadłodajni przy ul. Kościelnej, a od blisko dwóch dekad organizowane są w Kuchni Caritas „BETANIA” przy ul. Piłsudskiego. Czytaj dalej

Ministerstwo Sportu i Turystyki w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchamia kolejną edycję zimowej akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jest ona skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców. W ramach akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Czytaj dalej

W 2018 roku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zostało dobudowanych 82 oprawy oświetlenia ulicznego. Lampy dobudowano na terenie Sołectw Sutków, Lipiny, Laskówka Chorąska, Nieczajna Dolna i Górna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Szarwark i Smęgorzów oraz w Dąbrowie Tarnowskiej – ulice: Warszawska (boczna), Sucharskiego (boczna), Ulinów, Piłsudskiego (boczna), łącznik Piłsudskiego – Zagumnie.
Ponadto opracowane zostały projekty techniczne na dobudowę opraw oświetlenia do realizacji w 2019 roku, w tym projekt techniczny na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73.
Czytaj dalej

Szaleństwo przedświątecznych zakupów trwa! W poszukiwaniu wymarzonych prezentów dla naszych bliskich przemierzamy centra handlowe, ale także odwiedzamy sklepy internetowe, które podobnie do tych stacjonarnych, kuszą atrakcyjnymi ofertami. Kupujemy online, bo to wygodne. Powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności.
Internetowe zakupy dają niemal nieograniczone możliwości – za pomocą kilku kliknięć zamawiamy produkty z dobrze znanych nam sklepów, ale również z najodleglejszych zakątków świata. Wiąże się to jednak również z pewnymi zagrożeniami, na które powinniśmy być wyczuleni. Dotyczą one przede wszystkim wiarygodności sprzedawcy i bezpieczeństwa płatności. – Bez zakupów online wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. 
Czytaj dalej

Xmass UMDT 2018 Zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2019 Roku

Już od godz. 10:00 przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej trwa IV Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny. Na tydzień przed Bożym Narodzeniem można poczuć świąteczny nastrój. Wystawcy mają w tym roku bardzo bogatą ofertę ozdób choinkowych oraz świątecznych kulinariów. Wszystkim uczestnikom kiermaszu przygrywają rozświetlone  anioły, które od pierwszych dni grudnia gości na dąbrowskim rynku. Warto przyjść i skorzystać z przedstawionej oferty. Podczas kiermaszu można wesprzeć akcje charytatywne na rzecz trzech młodych ludzi dotkniętych ciężką chorobą. Czytaj dalej

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2,1 tys. złotych. W przyszłym roku wzrośnie ono do poziomu 2250 złotych. To o 500 złotych więcej niż w 2015 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 złotych brutto. Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Pracowników najbardziej interesuje, ile pieniędzy wpłynie na ich konto, czyli tzw. płaca netto. W przyszłym roku osoby, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł. To oznacza ponad 100 zł więcej niż w 2018 r.
O złotówkę zmieni się też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70 zł wynosić będzie 14,70 zł.
Czytaj dalej

Strona 20 z 192« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »