Archiwum kategorii: Urzędowe

W piątek 26 lipca br. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec w ramach dyżuru prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej spotkał się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim.
W spotkaniu w dąbrowskim uczestniczył także Marek Mosio, Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów.
Omawiano bieżące sprawy samorządowe, w tym zagadnienia zarządzania kryzowego i bezpieczeństwa powodziowego. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zwrócił uwagę na konieczność wybudowanie zbiornika retencyjnego w miejscowości Żelazówka jak i oczyszczenia koryta rzeki Breń na terenie przebiegającym przez miasto.
Czytaj dalej

Z okazji Święta Policji Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska i 100. rocznicy ustanowienia Polskiej Policji Państwowej pragniemy złożyć szczere i serdeczne życzenia wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wasze Święto jest dla całej dąbrowskiej społeczności okazją, aby podziękować za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu. Samorząd Gminny docenia odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra naszych mieszkańców.
Zawód policjanta to szczególny charakter służby, która wymaga wielu trudów i wyrzeczeń oraz podejmowania niebezpiecznych wyzwań. Wyrażając uznanie dla Waszej służby życzymy Wam satysfakcji w pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Awansowanym na wyższe stopnie, odznaczonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy. 

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy iż 16 lipca 2019 w Baranówce w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło spotkanie Wójtów i Burmistrzów wszystkich 41 gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców.
Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła oraz dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.
Czytaj dalej

Wykopaliska archeologiczne wstrzymały prace jedynie na jednym z odcinków budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.  Pomiędzy ulicą Nadbrzeżną i ulicą Nowa odkopane zostały pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej oraz elementy ceramiki. Roboty budowlane przy obwodnicy zostały wstrzymane na odcinku około 200 metrów i prowadzone są dalsze badanie archeologiczne celem ustalenia szczegółów odkrycia.
Prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej są już mocno zaawansowane, a ich całokształt podzielony jest na kilka etapów. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego archeologowie będą prowadzić badana przez około 2 miesiące.
Czytaj dalej

Od 1 lipca br. można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory Polacy złożyli ich już ponad milion.
Uwaga: jeszcze w tym roku czekają nas spore zmiany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek 16 lipca br. projekt rozporządzenia rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać już od sierpnia.
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Czytaj dalej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony o wznowieniu na wniosek stron postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą “Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Podgórska Wola – Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Stachocina- Podgórska Wola – Tworzeń – Twaróg – Odolanów  wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na teranie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, realizowanego w części na teranie zamkniętym.
Czytaj dalej

Z głębokim żalem informujemy, że 18 lipca 2019 r. w Krakowie przeżywszy 74 lat, zmarła Krystyna Barnaś, wieloletnia pracownica Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Ś. P. Krystyna Barnaś urodziła się 22 listopada 1945 r. w Żabnie. Przez długie lata pracowała w administracji publicznej różnych szczebli do 2005 roku. W pamięci nas wszystkich pozostanie jako dobry samorządowiec, chętnie współpracujący ze wszystkimi z którymi się zetknęła.
Rodzinie Zmarłej, w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska, składamy wyrazy szczerego współczucia.
Msza Św. pogrzebowa za Ś.P. Krystynę Barnaś odprawiona zostanie w Kaplicy Cmentarza Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej w sobotę 20 lipca 2019 r. o godz. 15:30.
Wcześniej, tj. o godz. 15:00 będzie odmawiany różaniec za Jej duszę.

Na terenie powiatu dąbrowskiego, powiatu tarnowskiego, miasta Tarnowa i powiatu brzeskiego rusza nabór do siódmej edycji projektu „Proaktywni na plus”. Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości „PROKATYWNI” rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro.  Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny. Czytaj dalej

W pierwszej połowie bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przeprowadził projekt socjalny pn. „Dąbrowskie pudełko życia”. W wyniku jego realizacji na terenie gminy nieodpłatnie rozdano osobom w wieku emerytalnym 300 “pudełek życia”, zawierających istotne informacje o stanie zdrowia, chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach. Jako miejsce przechowywania „pudełek życia” w domach seniorów projekt określa widoczne miejsce na lodówce. W sytuacjach nagłych, opakowanie z odpowiednią informacją ma usprawniać pracę ratowników medycznych oraz lekarzy.
Społeczne przedsięwzięcie miało pozytywny odzew. Proponowane praktyki przyjęły się wśród mieszkańców, a dzięki sukcesowi projektu kolejne 300 pudełek jest na bieżąco rozdawanych seniorom zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Nowaka oraz może pojawić się problem z dostępem do wody dla 2 bloków przy ul. Wyszyńskiego.
Usunięcie awarii może potrwać do około godz. 12:00.
W razie zapotrzebowania na wodę prosi się o kontakt z RPWiK po numerem telefonu: 14  642 28 50. Woda może zostać dostarczona beczkowozami.

5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.
Na sesji wśród zaproszonych gości obecni byli mieszkańcy Smęgorzowa, którzy złożyli petycję o budowę nowego budynku Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym.
Czytaj dalej

W dniach 5 – 7 lipca 2019 roku na zbiorniku Trzydniaki S-1 odbył się Nocny Maraton Wędkarski – zawody spławikowo – gruntowe członków koła PZW nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zawody były rywalizacją wędkarzy o IX Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zbiórka przed zawodami odbyła się o godz. 17:00 po której nastąpiło przywitanie, zapisy i losowanie stanowisk na zawody. Rywalizacja trwała nieprzerwanie do godz. 10:00 7 lipca. Po zakończeniu zawodów nastąpił czas na podsumowanie wyników połowów i wręczenie nagród. Czytaj dalej

Nowością tegorocznego finału Dni Dąbrowy Tarnowskiej, a zarazem segmentem otwierającym XII Spotkanie Kultur na parkingu Centrum Kulturalnego „Dąbrowiak” w niedzielę 21 lipca będzie I Taneczne Spotkanie Kultur z udziałem dziewięciu zespołów, w tym siedmiu tańca nowoczesnego z Polski i Ukrainy (dwie grupy ze Szkoła Tańca Nowoczesnego Viry Bakun ze Lwowa) i dwóch regionalnych, pielęgnujących rodzimy folklor Krakowiaków Wschodnich: „Bobrowian” (gmina Żabno) i „Nieczajnian” (gmina Dąbrowa Tarnowska). Oprócz tego na scenie plenerowej przed „Dąbrowiakiem” wystąpią młodzi tancerze ze Szkoły Tańca „Latino” Gabriela Skiby. Czytaj dalej

W czwartek 27 czerwca 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek oświatowych. Głównym celem spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie prowadzili: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka przedstawili najważniejsze działania i sukcesy jednostek w roku szkolnym 2018/2019. We wszystkich jednostkach odbywało się wiele ciekawych zajęć, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez, wycieczek edukacyjnych, dzięki którym realizowane były programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

Poczet  Bagiennych  z  Wieżycy wraz z Braćmi Dobrzyńskimi i Joannitami z Mielca mają zaszczyt zaprosić na VII Turniej Rycerski pod Wieżycą, który odbędzie się w sobotę 6 lipca br. w godz. 12.00 – 19.00 pod Wieżycą na pograniczu gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno we wsi Oleśnica.
W turnieju będziemy podziwiać  
indywidualne i grupowe turnieje bojowe, turnieje łucznicze i oszczepnicze. Będzie można oglądać bieg dam, bieg w dybach oraz rycerskie życie obozowe. Kulminacyjnym aktem  VII Turnieju Rycerskiego pod Wieżycą będzie wieczorna bitwa
z inscenizacją oblężenia pogańskiego grodu. Dla dzieci i młodzieży szkółka rycerska dla dzieci i młodzieży: podstawy władania mieczem i łukiem, polowanie na smoki. Będą oczywiście kramy z zabawkami rycerskimi i innymi produktami rzemieślniczymi z epoki.
W niedzielę 7 lipca godz. 11.00 – przemarsz z publicznością z obozowiska do kaplicy we wsi Oleśnica.
Czytaj dalej

Do końca czerwca każda rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, absolutorium burmistrzowi. Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2018.
I to też miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., gdzie przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia o burzach z gradem. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.
Uwagi: Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia. Ważne: od: 2019-07-01 17:00 do: 2019-07-02 05:00.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej od 1 lipca 2019 r. w poniedziałki urząd będzie otwarty od godz. 8:00 do godz. 16:00. W pozostałe dni (wtorek – piątek) urząd pracuje od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Strona 20 z 202« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »