Archiwum kategorii: Urzędowe

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Czytaj dalej

Przypominamy, że zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska p. 21 (sala konferencyjna).

„Wybieram wybory” to nie tylko nazwa Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – to także portal edukacyjny Krajowego Biura Wyborczego, poświęcony w całości zbliżającym się wyborom samorządowym. Na portalu znajdują się informacje dla wyborców i dla osób, które chciałyby kandydować w planowanych na jesień przyszłego roku wyborach. Dowiedzą się Państwo wszystkiego o rejestrze wyborców i o spisie wyborców, o tym jak oddać ważny głos i o tym, jakie prawa mają wyborcy niepełnosprawni. Czytaj dalej

Jeszcze tylko dzisiaj i jutro (w piątek 5 października br.) można głosować w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój głos na jedno ze 150 zgłoszonych zadań oddać może każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 rok życia. Wśród tych zadań jest projekt “Spotkania z kulturą bliską i daleką”, w który zaangażowany jest Dąbrowski Dom Kultury. Warto zagłosować na tę inicjatywę zwiększającą uczestnictwo mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych.
Głównym celem zadania “Spotkania z kulturą bliską i daleką”,  jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, teatr, zaprezentowanie tego, co w kulturze regionu bliskie, ale mniej znane oraz tego, co nieco odległe i egzotyczne, aczkolwiek interesujące i wartościowe.
Czytaj dalej

Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej – decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej otrzymałaCertyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programuBądź zdrów” – p. Grażynę Kruk. Czytaj dalej

29 września Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski spotkał się z delegacją ze Szwajcarii, która zwiedzając Polskę odwiedziła również nasze miasto. Goście pochodzili z 2 szwajcarskich kantonów: Gryzonii w Alpach oraz Valais w południowej Szwajcarii. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, podczas którego burmistrz przedstawił rys historyczny miasta, zakres działalności samorządu gminnego. Nawiązał do współpracy zagranicznej z innymi zagranicznymi miastami. Spotkanie było możliwe dzięki ks. Robertowi Biel – Prezesowi Fundacji Cordare. Czytaj dalej

Zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska p. 21 (sala konferencyjna). Czytaj dalej

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór do projektu „Małopolskie niania 2.0”. Cele projektu:
1.
Stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,
2. Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Czytaj dalej

Są ambitni i wyjątkowo uzdolnieni. O kim mowa? Oczywiście o setkach uczniów z całej Małopolski, którzy już teraz mogą starać się o pieniądze przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki nim będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki czy przedsiębiorczości. O stypendia na rok szkolny 2018/2019 można starać się do 25 października 2018 r.
Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań województwa, którego celem jest inwestycja w rozwój młodych Małopolan. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilku tysięcy złotych. To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Zarząd Województwa Małopolskiego w najbliższych latach przeznaczy na ten cel niemal 20 mln zł ze środków unijnych.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniżej Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Tarnowie I obejmuje powiaty: dąbrowski, tarnowski; miasto na prawach powiatu: Tarnów.
Czytaj dalej

Decyzją organizatorów zapisy do XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają o tydzień dłużej. Zostały już tylko ostatnie dwa tygodnie, by zgłosić drużynę i dać dzieciom w wieku 6-12 lat szansę przeżycia piłkarskiej przygody i odkrycia talentu, a nawet zagrania na PGE Narodowym.
Pierwotnie etap zgłoszeń do tegorocznej edycji miał potrwać do 30 września. W związku z olbrzymim zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych, UKS-ów, a także klubów i akademii sportowych, organizatorzy postanowili przedłużyć zapisy o tydzień, do 7 października. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o konsultacjach społecznych w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. i zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały.  Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 09 października 2018 r. 

W środę19 września br. uczniowie klasy szóstej i siódmej, we współpracy  z  funkcjonariuszami dąbrowskiej drogówki, uczestniczyli w akcji profilaktycznej pod nazwą „Projekt  EDWARD”.  Projekt ten powiązany jest z Europejskim Dniem bez Ofiar  na Drogach. Ideą przewodnia projektu jest „wizja zero”- zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.
Uczniowie przygotowali transparenty, na których zamieścili hasła: „Chcemy żyć!”„ Kierowco- zwolnij!”, „Noga z gazu”, „Warto żyć! „Piłeś? –nie jedź!”, „STOP- wypadkom drogowym!” i inne. Funkcjonariusze miernikiem prędkości mierzyli prędkość przejeżdżających pojazdów, a uczniowie do zatrzymanych kierowców apelowali o bezpieczną jazdę, zwracali uwagę im na przejście, przez które przechodzą do szkoły.
Czytaj dalej

Informujemy, że w najbliższy czwartek 27.09.2018r. o godz. 18:00 w głównej sali Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (I piętro) odbędzie się spotkanie dotyczące rządowego programu pn. “Czyste powietrze”. Czytaj dalej

22 września – na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Komisja Europejska, organizacje ekologiczne, samorządy, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej oraz miłośnicy rowerów zachęcają, by w tym dniu zostawić samochód przed domem i skorzystać z alternatywnych metod transportu – właśnie rowerów albo miejskich tramwajów i autobusów – lub pójść do wybranego celu… piechotą. Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej  harmonogram dodatkowych dyżurów w związku z wyborami samorządowymi.
– 1.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od  16.00 do 17.00
– 8.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00
– 15.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Czytaj dalej

Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziały w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”. Do projektu zaproszone są osoby z co najmniej jednej z grup:
– zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
– są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
– odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny).
Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej harmonogram dyżurów w związku z wyborami samorządowymi w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza.
– 20.09.2018 r. CZWARTEK od godziny 15.30 do godziny 17.30

– 21.09.2018 r. PIĄTEK  od godziny 15.30 do godziny 17.30
– 26.09.2018 r. ŚRODA od godziny 18.00 do godziny 24.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Strona 21 z 188« Pierwsza...10...1920212223...304050...Ostatnia »