Archiwum kategorii: Urzędowe

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie.
Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki.
Czytaj dalej

Przygotowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt pn. „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska” został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 991 990,45 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 1 492 673,30 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana jest na 2019 r.
Istniejące na terenie gminy dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i w Szarwarku wymagają gruntownej przebudowy i modernizacji, co zapewni realizacja ww. projektu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów jest elementem obligatoryjnym zadań własnych wszystkich gmin w Polsce.
Czytaj dalej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy quad jest traktowany jako czterokołowiec lub czterokołowiec lekki. Pojazdy te poruszające się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu powinny być sprawne technicznie i zarejestrowane, a kierujący powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
Jeśli pojazd jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki (którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. AM (uprawnia do kierowania motorowerami oraz czterokołowcami
lekkimi. Aby uzyskać „prawko” tego typu trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy.) lub wyższej.
Czytaj dalej

Jeśli chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim nie zwlekaj – załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli zatrudniasz mniej –warto abyś takie konto miał.  Łatwiej będzie dla lekarza, Twojego pracownika i dla Ciebie.
Obecnie lekarze wystawiają pacjentom  papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 roku to się zmieni, będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA. Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane tylko temu pracodawcy, który
ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, nie zobaczy zwolnienia lekarskiego pracownika. Lekarz wręczy pacjentowi wydruk –  pracownik natomiast musi doręczyć  go swojemu pracodawcy w ciągu siedmiu dni.
Czytaj dalej

Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych, w tym dwie w naszym mieście. Na ich lokalizację wybrano Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej i ul. Kopernika na osiedlu domków jednorodzinnych.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.
Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Myślisz o emeryturze, chcesz złożyć wniosek. Czerwiec to nie najlepszy miesiąc. Zaczekaj do lipca a wysokość Twojej emerytury będzie sporo wyższa. Dlaczego tak jest?
Powodem są  zasady waloryzacji składek. Waloryzację przeprowadza się po to, żeby składki ubezpieczonych nie straciły na wartości. Jeśli przejdziesz na emeryturę w czerwcu będziesz korzystać  z waloryzacji rocznej. Jeśli poczekasz do lipca lub przejdziesz na emeryturę
w pozostałych miesiącach skorzystasz z waloryzacji kwartalnych.
Czytaj dalej

 W niedzielę 10 czerwca br. strażacy ochotnicy z gminy Dąbrowa Tarnowska obchodzili swoje święto patronalne organizowane wspólnie przez Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowskiej i Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP. W tym roku uroczystość ta powiązana była z Jubileuszem 100-lecia Jednostki OSP, która była jej gospodarzem i współorganizatorem. Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła uroczysta Msza Św. w miejscowej kaplicy, odprawiona w intencji strażaków przez Kapelana Powiatowego Straży Pożarnej w koncelebrze z ks. Marianem Kotem, który wygłosił okolicznościową homilię. W Eucharystii wzięły udział poczty sztandarowe i delegacje wszystkich jednostek OSP z naszej gminy oraz Kompania Honorowa Straży.
Po Mszy św. pododdziały oraz goście i mieszkańcy przeszli na plac przy Centrum Kulturalno-Społecznym w Laskówce Chorąskiej, gdzie odbyły się dalsze części uroczystości, takie jak: przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie Hymnu Państwowego, wręczenie odznaczeń. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja sztandaru OSP Laskówka Chorąska „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Wszystkich uczestników powitał w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Dla podkreślenia znaczenia jubileuszu na ręce Prezesa OSP w Laskówce Chorąskiej Stanisława Wieczorka złożono listy gratulacyjne i okolicznościową plakietę od Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Podczas obchodów Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Sołtys Laskówki Chorąskiej Jacek Świątek i Prezes firmy Fas-Bud – Jacek Pieprz symbolicznie wbili łopatę pod budowę przyszłej remizy. Obiekt ten będzie wznoszony kosztem ok. 300 tys. zł w dwóch etapach ze środków z programu województw małopolskiego „Małopolskie Remizy”.

Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W roku 2018 Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 2 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

W środę 30 maja br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał z rąk Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Kozłowskiego oraz wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyste wręczenie promes samorządowcom z naszego województwa w kwocie ogólnej ponad 20 mln zł miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Całość środków przeznaczona zostanie na liczne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji dla Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosić będzie 800 000 zł. Zgodnie z przeznaczeniem środki promesy zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazówce nr 180502 K”. Czytaj dalej

Z powodu upału i dużego rozbioru wody nastąpiła awaria w sieci wodociągowej na ul. Piłsudskiego, ul. Oleśnickiej oraz w Nieczajnie Górnej.
W najbliższym czasie awarie te będą usuwane i mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w tych rejonach oraz może spaść ciśnienie podawanej wody w pozostałych częściach gminy. Skutkiem zmiany ciśnienia w wodociągu może być efekt żółto – brunatnej wody.
Prosimy odbiorców o zrozumienie zaistniałej sytuacji i racjonalne gospodarowanie wodą. Za wynikłe utrudnienia Zarząd RPWiK przeprasza odbiorców.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w kranach może pojawić się woda zabarwiona na żółto – brunatny odcień. Jego przyczyną jest nadmiar osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. Żółto – brunatne zabarwienie kranówki pochodzi od tzw. „zanieczyszczenia wtórnego” związkami żelaza i manganu, które, oprócz nieprzyjemnej barwy, nie wpływają negatywnie na zdrowie użytkowników. Sytuacja ta powinna się w ciągu najbliższych godzin ustabilizować.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z awarią sieci wodociągowej oraz dużym rozbiorem wody z powodu suszy, mieszkańcy Gminy Dąbrowy Tarnowskiej szczególnie w wyższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych mogą mieć problem z dostępem do wody.
Usuwanie awarii może potrwać ok 2 godzin. Odbudowa rezerwy w zbiornikach wyrównawczych będzie następować sukcesywnie.
Prosimy o ograniczenie poboru wody przez mieszkańców niżej położonych nieruchomości do których dopływa woda. W przypadku dłuższego okresu braku wody uruchomiony zostanie dowóz wody przez strażaków OSP.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Laskówce Chorąskiej, Sołectwo Laskówka Chorąska serdecznie zapraszają: na Gminne „Święto Strażaka”, połączone z Jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej, które odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czytaj dalej

Przedszkole Publiczne nr 1 oraz Przedszkole Publiczne nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają rodziców dzieci uczęszczających do tych przedszkoli na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych RPMP .10.01.02-12-0176/17.
Terminy spotkania:
Przedszkole Publiczne nr 1 – 13 czerwca 2018, o godz. 13.00
Przedszkole Publiczne nr 2 – 19 czerwca 2018, o godz. 13.00
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 55.000 zł.
Termin składania ofert mija dnia 29 czerwca 2018 roku o godz. 15:00.
Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wojewoda Małopolski podjął decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego 5 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz  zał. Nr 3 stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ( Dz. Urz. Woj. Małop.    z 2014 r.,  poz. 2267)  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje, że Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w dniu 9  czerwca  2018 roku (tj. sobota) o godzinie 1700  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34  – sala konferencyjna. Czytaj dalej

Strona 22 z 183« Pierwsza...10...2021222324...304050...Ostatnia »