Archiwum kategorii: Urzędowe

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 listopada br. w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie, zmarła Bożena Józefczyk – pracownica Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pogrążeni w  smutku koleżanki i koledzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wejdzie w życie 29 listopada br. Rozporządzenie to wskazuje na konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
Wymienione powyżej zmiany można zaliczyć do najważniejszych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Jeszcze tyko do 30 listopada br. można składać wnioski w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start”. Wnioski składane po tym terminie  nie będą rozpatrywane, co oznacza także brak możliwości otrzymania środków finansowych. Świadczenie “Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku wszystkim dzieciom, które we wrześniu rozpoczęły rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko niezależnie od dochodu.  Nie otrzymują go dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Czytaj dalej

Muzyka od zawsze ma w sobie moc poruszania serc oraz jednoczenia ludzi. Nie bez powodu towarzyszy nam w niemalże każdym aspekcie życia. Koncert ,,Otwarte Serce” to wspaniała okazja do tego, aby tę moc muzyki wykorzystać do wspaniałego celu, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Druga edycja koncertu charytatywnego ,,Otwarte Serce” odbędzie się, aby wspomóc zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitacje Karola Ksenia – młodego chłopaka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Zapraszamy serdecznie do wsparcia tej pięknej inicjatywy już jutro, 24 listopada w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o 18:00. Czytaj dalej

W czwartek 22 listopada 2018 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Lizaka na podstawie § 2 ust. 6 załącznika Nr 3 Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/660/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października  2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r.,  poz. 7180) oraz na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zgodnie z wymogami statutowymi naszej gminy jednogłośnie przyjęto Uchwałę NR II/5/18 w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie przewiduje wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Przewidywany okres wystąpienia zjawiska: od godz. 18:00 w czwartek 22 listopada br. do godz. 10:00 w piątek 23 listopada 2018 r. W związku z ww. zjawiskiem należy zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach, które mogą być bardzo śliskie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest duże i wynosi 80%.

Dzięki głosom mieszkańców subregionu tarnowskiego już po raz trzeci, udało się dla Powiśla Dąbrowskiego zdobyć znaczne środki w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na 2019 rok. Na projekt oddano łącznie 3327 głosów, co stanowi drugi wynik w subregionie. “Spotkania z kulturą bliską i daleką” realizowane będą w 3 gminach przez: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminne Centrum Kultury w Żabnie oraz Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

We wtorek 20 listopada br. roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W początkowej jej części obrady prowadziła radna-seniorka Józefa Taraska (Wspólnota Samorządowa Powiśla Dąbrowskiego). Nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania.
Wybrany na kolejną kadencję samorządową Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał zaświadczenie o wyborze i ślubował, że będzie godnie sprawował powierzony mu urząd, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wśród obecnych była małżonka Burmistrza Teresa Kaczmarska oraz jego rodzice i dzieci. Nie zabrakło rodzin innych radnych oraz zaproszonych gości.
Czytaj dalej

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Składamy na Państwa ręce serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości. To właśnie Państwo, Pracownicy Socjalni, Pracownicy Pomocy Społecznej, znajdujecie się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. To Wy na co dzień spotykacie się z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością. Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej, a często niewdzięcznej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić. Czytaj dalej

20 listopada o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – kadencji 2018-2023. W czasie jej trwania nastąpi wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz ślubowanie radnych.
Zaświadczenie o wyborze odbierze także nowo wybrany burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który następnie złoży ślubowanie. W dalszej części obrad nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miejskiej.
Czytaj dalej

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów. Czytaj dalej

4 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ministerstwo wprowadziło również świadectwa jakości paliw w ramach obowiązującej od 12 września 2018 r. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa ta dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach (o mocy do 1MW). Od 4 listopada każdy mieszkaniec, który kupuje węgiel powinien otrzymać informacje nie tylko o tym jakie są jego parametry, ale też czy to paliwo spełnia wymagania jakościowe. Warto upomnieć się o takie świadectwo podczas zakupu węgla. Czytaj dalej

Od pewnego czasu na drogach utrzymują się trudne warunki atmosferyczne – dzień jest krótszy, a opady deszczu i mgła mają wpływ na pogorszenie widoczności. Dodatkowo na śliskość nawierzchni duży wpływ mają spadające z drzew liście. Taka aura stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Na mokrej nawierzchni zmniejsza się przyczepność opon, a razem z nią nasze bezpieczeństwo. Tym bardziej Kierowcy powinni jeździć z prędkością dostosowaną do panujących warunków – natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Czytaj dalej

Nie ma odwrotu od obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Nie będzie kolejnego wydłużania terminu wprowadzenia tej reformy – zastrzega Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Oznacza to, że od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej (papierowe wykorzystywane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu). Ministerstwo zapewnia, że wprowadzenie e-zwolnień przyniesie znaczące ułatwienie zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, a korzyści będą obopólne. Jakościowa zmiana między zwolnieniami papierowymi a elektronicznymi ma zaoszczędzić czas wszystkim stronom. Czytaj dalej

W czwartek 8 listopada 2018 r. odbył się odbiór kompleksu rekreacyjnego. Inwestorem zadania była Gmina Dąbrowa Tarnowska, a wykonawcą firma P.P.H.U. „TRANS-ART” z Bobrownik Wielkich. Całkowity koszt zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej” to 440 307,68 zł. Realizacja ta została dofinansowana w wysokości 192 648 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, dzięki przynależności Gminy Dąbrowa Tarnowska do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Wkład własny ze środków budżetu gminy wyniósł 247 659,68 zł. Czytaj dalej

W piękną słoneczną niedzielę 11 listopada 2018 roku, w stolicy powiatu dąbrowskiego radośnie świętowano dzień, który zdarza się tylko raz na 100 lat. Stulecie odzyskania niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło się patriotycznym przemarszem delegacji urzędów i instytucji do Kościoła pw. NMP Szkaplerznej, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny sprawowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Cyrana w koncelebrze z Ks. Prałatem Józefem Porembą i Ks. dr Janem Bartoszkiem. Oprawę artystyczną liturgii przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, a Orkiestra Dęta Dąbrowskiego Domu Kultury pod batutą p. Kamila Banasia zadbała o podniosłość niedzielnego święta, tak w kościele jak i w plenerze. Niezwykłą atmosferę uroczystości zaznaczyła także obecność Kompanii Honorowej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego i dąbrowskich Strzelców i Orląt z Żelazówki.
Ważnym punktem uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za 100 lat niepodległości Polski, było poświecenie i odsłonięcie wmurowanej pamiątkowej tablicy z brązu na 100-lecie Niepodległości Polski, ufundowanej przez parafię, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, lokalne samorządy gminy i powiatu oraz dąbrowskich parafian. Eucharystię zakończyło, punktualnie o 12:00, wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach akcji „ Niepodległa. Do hymnu”.
Druga część uroczystości odbywała się już tradycyjnie w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych, gdzie wszystkich zebranych powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Czytaj dalej

W sobotę, 10 listopada br. w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Dąbrowski Bieg Niepodległości, który miał na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem nietypowego sposobu świętowania Niepodległości było Stowarzyszenie Sportowe Run Team Dąbrowa Tarnowska pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego.
W biegu mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Trasa poszczególnych biegów przebiegała alejkami parku i w zależności od wieku zawodników miała długość od 200m do 2km. W biegu wzięło udział 110 dzieci i 225 dorosłych. 
Czytaj dalej

10 listopada 2018  na Hali Sportowej im. Agaty mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęliśmy V Edycję Dąbrowskiej Dębowej Jesieni 2018. Na początek do rywalizacji przystąpili zawodnicy z rocznika 2008, reprezentujący Resovie Rzeszów, Radłovie, Termalikę, Pleśną, Radłovię, Metal Tarnów, FA Lublin oraz gospodarza  FA Dabrowa Tarnowska. Całodniowy turniej dostarczył wiele emocji, najlepszą drużyną okazała się Tarnovia Tarnów. Z dobrej strony zaprezentowała się również dąbrowska Football Academy. Na zakończenie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski wręczył zawodnikom pamiątkowe medale a wypalane w drzewie grawery każdej drużynie. Nagrodzono również najlepszych zawodników gadżetami Football Academy. Podczas ceremonii zakończenia odśpiewano Hymn Polski dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Kolejne emocje już w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Na zakończenie realizacji przez Dąbrowski Dom Kultury projektu „Dąbrowiacy i Górale” w sali kinowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się koncert upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczął pięknym Krakowiakiem ułożonym przez Jowitę Wilowski zespół folklorystyczny „Nieczajnianie” z Nieczajny Górnej, któremu towarzyszyła „na żywo” kapela „Dąbrowiacy” z DDK pod kierunkiem Kamila Banasia. Po nich na scenie zagrał folkowy zespół góralski „Turnioki”. Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
Jednym z elementów przedsięwzięcia jest ćwiczebny epizod dotyczący naruszania przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ćwiczeniu zostanie sprawdzona procedura ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza, z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe.
W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodne z prawdopodobną trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Strona 22 z 192« Pierwsza...10...2021222324...304050...Ostatnia »