Archiwum kategorii: Urzędowe

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Nowaka oraz może pojawić się problem z dostępem do wody dla 2 bloków przy ul. Wyszyńskiego.
Usunięcie awarii może potrwać do około godz. 12:00.
W razie zapotrzebowania na wodę prosi się o kontakt z RPWiK po numerem telefonu: 14  642 28 50. Woda może zostać dostarczona beczkowozami.

5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.
Na sesji wśród zaproszonych gości obecni byli mieszkańcy Smęgorzowa, którzy złożyli petycję o budowę nowego budynku Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym.
Czytaj dalej

W dniach 5 – 7 lipca 2019 roku na zbiorniku Trzydniaki S-1 odbył się Nocny Maraton Wędkarski – zawody spławikowo – gruntowe członków koła PZW nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zawody były rywalizacją wędkarzy o IX Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zbiórka przed zawodami odbyła się o godz. 17:00 po której nastąpiło przywitanie, zapisy i losowanie stanowisk na zawody. Rywalizacja trwała nieprzerwanie do godz. 10:00 7 lipca. Po zakończeniu zawodów nastąpił czas na podsumowanie wyników połowów i wręczenie nagród. Czytaj dalej

Nowością tegorocznego finału Dni Dąbrowy Tarnowskiej, a zarazem segmentem otwierającym XII Spotkanie Kultur na parkingu Centrum Kulturalnego „Dąbrowiak” w niedzielę 21 lipca będzie I Taneczne Spotkanie Kultur z udziałem dziewięciu zespołów, w tym siedmiu tańca nowoczesnego z Polski i Ukrainy (dwie grupy ze Szkoła Tańca Nowoczesnego Viry Bakun ze Lwowa) i dwóch regionalnych, pielęgnujących rodzimy folklor Krakowiaków Wschodnich: „Bobrowian” (gmina Żabno) i „Nieczajnian” (gmina Dąbrowa Tarnowska). Oprócz tego na scenie plenerowej przed „Dąbrowiakiem” wystąpią młodzi tancerze ze Szkoły Tańca „Latino” Gabriela Skiby. Czytaj dalej

W czwartek 27 czerwca 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek oświatowych. Głównym celem spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie prowadzili: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka przedstawili najważniejsze działania i sukcesy jednostek w roku szkolnym 2018/2019. We wszystkich jednostkach odbywało się wiele ciekawych zajęć, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez, wycieczek edukacyjnych, dzięki którym realizowane były programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

Poczet  Bagiennych  z  Wieżycy wraz z Braćmi Dobrzyńskimi i Joannitami z Mielca mają zaszczyt zaprosić na VII Turniej Rycerski pod Wieżycą, który odbędzie się w sobotę 6 lipca br. w godz. 12.00 – 19.00 pod Wieżycą na pograniczu gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno we wsi Oleśnica.
W turnieju będziemy podziwiać  
indywidualne i grupowe turnieje bojowe, turnieje łucznicze i oszczepnicze. Będzie można oglądać bieg dam, bieg w dybach oraz rycerskie życie obozowe. Kulminacyjnym aktem  VII Turnieju Rycerskiego pod Wieżycą będzie wieczorna bitwa
z inscenizacją oblężenia pogańskiego grodu. Dla dzieci i młodzieży szkółka rycerska dla dzieci i młodzieży: podstawy władania mieczem i łukiem, polowanie na smoki. Będą oczywiście kramy z zabawkami rycerskimi i innymi produktami rzemieślniczymi z epoki.
W niedzielę 7 lipca godz. 11.00 – przemarsz z publicznością z obozowiska do kaplicy we wsi Oleśnica.
Czytaj dalej

Do końca czerwca każda rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, absolutorium burmistrzowi. Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2018.
I to też miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., gdzie przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia o burzach z gradem. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.
Uwagi: Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia. Ważne: od: 2019-07-01 17:00 do: 2019-07-02 05:00.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej od 1 lipca 2019 r. w poniedziałki urząd będzie otwarty od godz. 8:00 do godz. 16:00. W pozostałe dni (wtorek – piątek) urząd pracuje od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Ostrzeżenie o upałach zapowiada temperatury do 33 stopni Celsjusza. UPAŁY (2 stopień zagrożenia) w 14 powiatach województwa małopolskiego, w tym w powiecie dąbrowskim Ważność: od godz. 11:30 dnia 25.06.2019 r.do godz. 19:00 dnia 26.06.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 85 %. Przebieg: Temperatura maksymalna w środę 26 czerwca 2019 r. 30-33 stopni Celsjusza, temperatura minimalna 18-20 stopni Celsjusza. Czytaj dalej

15 czerwca kolejny raz zawitali do Dąbrowy Tarnowskiej kolarze amatorzy, aby zmierzyć się z 52km trasą Tour de Powiśle Dąbrowskie. W zawodach wzięło udział ponad 180 osób – kolarze szosowi, rowerzyści na rowerach miejskich, górskich oraz dzieci.
W tym upalnym dniu rowerzyście wystartowali z ul. Kościuszki, aby udać się do Woli Mędrzechowskiej, Mędrzechowa, Ćwikowa, Olesna, Wielopola. Trasę zabezpieczała dąbrowska Policja oraz OSP z gmin Olesno i  Mędrzechów.
Nie obyło się niestety bez wypadków. Na 200 m metrów przed metą, skręt z ul. Oleśnickiej w Kościuszki część rowerzystów nie skręciło poprawnie uderzając w innych.
Wydarzenie to zorganizowane było przez dąbrowską Jednostkę Strzelecką JS-2083 im. Gen. Mariana Kukiela na czele z chor. Tomaszem Żygułą oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czytaj dalej

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Za nami kolejny rok szkolny i zapewne jest to wielki powód do radości, gdyż każdy uczeń i nauczyciel zasługuje teraz na wypoczynek. Przez ostatnie dziesięć miesięcy cała szkolna społeczność starała się sprostać wymaganiom związanym z tokiem nauki szkolnej. Czy był to pierwszy, kolejny, czy ostatni rok edukacji – każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku. Gratuluję sukcesów większych i mniejszych, które były zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu. Czytaj dalej

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Marcin Kądzielawa zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.   Czytaj dalej

Przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Jastrząb zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski serdecznie zaprasza mieszkańców  na sprawozdawczo – wyborcze zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie  odbędzie się w  dniu 22 czerwca 2019  r. (tj. sobota)  o godzinie 1800 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15a – sala konferencyjna I piętro (wejście do budynku od strony parkingu).
Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.
Czytaj dalej

Na terenach powodziowych w gm. Dąbrowa Tarnowska, samorząd rozpoczął akcję zorganizowanego zwalczania plagi komarów. Najwięcej komarów występuje tam gdzie przez długi okres po powodzi występowały rozlewiska wodne. W gminie są jeszcze miejscowości, gdzie nadal można spotkać takie zastoiska wodne. Samorząd zaraz po powodzi rozdawał środek przeciw komarom, by właściciele posesji indywidualnie mogli wykonać oprysk budynków gospodarczych i swoich siedlisk. Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca Akcja potrwa kilka dni i będzie zależeć od warunków pogodowych. Czytaj dalej

We wtorek 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę otrzymało 21 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, które zawierały związek małżeński w 1968 r.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, który złożył serdeczne gratulacje i życzenia długich, jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej miłości.  Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Mendys, a także Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.
W uroczystości wzięli udział również sołtysi: Pani Józefa Taraska, Pani Bernadetta Mrówka, Pan Jan Bąba oraz Pan Czesław Podosek.
Czytaj dalej

W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.
Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.
Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn і urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych і domowych, nawozów, paliw і innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych і obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu – tragicznych w skutkach – wypadków.
Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym na dąbrowskich plantach w trosce o komfort mieszkańców ustawiono kurtynę wodną, przy której będzie można znaleźć ochłodę. Jest to sposób aby przechodzący tamtędy ludzie poczuli trochę ulgi od upału.
Dzisiaj i w najbliższych dniach towarzyszyć nam będą  temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Ciepłe będą również noce, w czasie których temperatura minimalna może sięgać od 17 do 20 stopni Celsjusza.
Przy tej okazji przypominamy o sposobach radzenia sobie z upałami. Czytaj dalej

Strona 3 z 18412345...102030...Ostatnia »