Archiwum kategorii: Urzędowe

W ostatnich tygodniach w naszej gminie nasilił się problem wolno biegających psów. Przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na ich właścicielach. Ustawa o Ochronie Zwierząt głosi, że porzucenie psa bądź kota to PRZESTĘPSTWO. Jest to forma znęcania się nad zwierzęciem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli jednak osoba, która dopuści się tego przestępstwa działa ze szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć do 3 lat pozbawienia wolności. Czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Podaruj Mateuszowi szansę na życie, zostań dawcą szpiku!“, która w dniach 10-28.02.2019 r. odbędzie się na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna, Radgoszczy, Szczucina, Tarnowa i Żabna. W tych dniach w ramach Dni Dawcy Szpiku będziemy odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku oraz komórek macierzystych szczególnie dla Mateusza Łapy z Oleśnicy  i dla innych pacjentów z Polski. 13-letni Mateusz Łapa zmaga się z ciężką chorobą, białaczką. Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS. Rejestracja ta trwa tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.
Rejestracja dawców w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w najbliższą niedzielę 10 lutego w Hali Sportowej  im. Agaty Mróz w godzinach od 9:00 do 14:00, 17 lutego (także w niedzielę) w godzinach od 9.oo do 20.oo w Domu Parafialnym oraz 22 lutego (w piątek), w godzinach 8:00 – 15:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Akcje tą swym patronatem objął m.in. Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Pomożesz bo możesz masz to w genach. Czytaj dalej

Poniższe dane są nieaktualne na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2019 poz. 428), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.
Czytaj dalej

Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki.
Nawet jeśli sądzimy, że do budowy użyliśmy najcieplejszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest tak skuteczna jak myśleliśmy. Cały efekt mogą psuć mostki termiczne w newralgicznych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które jak na dłoni pokaże miejsca, gdzie ciepło ucieka z domu.
Czytaj dalej

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.
Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka oraz Wiceprzewodniczący Tadeusz Gubernat zapoznali radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r.  upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Czytaj dalej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.
Gospodarzem projektu ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęte przepisy to spełnienie obietnicy złożonej w kwietniu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Czytaj dalej

Każdego roku na przełomie lutego i marca w Gminie Dąbrowa Tarnowska  organizowane są zebrania wiejskie.
Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Pierwsze zebranie w naszej gminie odbędzie się w sołectwie Brnik, już 7 lutego br. 
Czytaj dalej

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.
Wojewódzkie fundusze od poniedziałku wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Henryk Kowalczyk.
Czytaj dalej

W dniu 18 stycznia br. w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada z Sołtysami z Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W naradzie uczestniczyli wszyscy sołtysi, jak również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek. Program spotkania obejmował następujące tematy: Czytaj dalej

W niedzielę 13 stycznia br. mieszkańcy sołectw Gruszów Wielki i Laskówka Chorąska uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych zorganizowanych w ich rodzinnych miejscowościach.
W Gruszowie Wielkim rolę gospodyni spotkania pełniła sołtys Gruszowa Wielkiego i zarazem Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Józefa Taraska, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła lokalną grupę kolędniczą. Uroczystość opłatkowa odbyła się w Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim z udziałem  m.in. Zastępcy Burmistrza Stanisława Ryczka oraz Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka. Czytaj dalej

W okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów.
W Powiecie Dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 5 marca 2019 roku.

Czytaj dalej

13 stycznia 2019 r. odbyło się I Powiatowe Spotkanie Kolędowe Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, które miało miejsce na Hali Sportowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Gospodarzami spotkania i organizatorami byli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski i Starosta Powiatu Dąbrowskiego – Lesław Wieczorek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Dąbrowie Tarnowskiej i Prezes Zarządu ZOSP RP. Spotkanie kolędowe rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, który jako gospodarz otwarł spotkanie, następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Kolarczyk, który przywitał wszystkich przybyłych i złożył życzenia noworoczne.
Do życzeń dołączyli się: Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej- st. bryg. Marek Bębenek, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Powiatowy Kapelan Strażaków  ks.  Zygmunt Warzecha. Na zakończenie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP druh Ryszard Pikul, który podsumował działalność Ochotniczych Straży Pożarnych za 2018 r. oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji spotkania.
Czytaj dalej

Prowadzisz biznes i interesuje Cię temat inwestycji w Polsce? Portal Biznes.gov.pl jest dla Ciebie.
Biznes.gov.pl to serwis dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla osób zamierzających rozpocząć, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Na portalu znajdują się informacje o możliwościach inwestowania w naszym kraju, jak również o eksporcie i handlu zagranicznym.
Zachęcamy do skorzystania z Głosu Przedsiębiorców, gdzie każdy ma możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących prowadzenia firmy.
W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Czytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Mejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.ematia.mpips.gov.pl)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zaprasza na Charytatywny Bal Karnawałowy pod Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, który odbędzie się 23 lutego 2019 r. od godz. 18:00 w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sportowa 2a.
W programie balu kończącego tegoroczny karnawał: uroczysta kolacja, wspaniała zabawa taneczna prowadzona charytatywnie przez zespół „Amadeo” oraz wyśmienite dania zimne i gorące polecane przez Restaurację „Cristal Park”.
Chęć udziału w Balu Charytatywnym należy potwierdzić do 15 lutego 2019 r., oraz dokonać wpłaty 150 zł od osoby. Szczegóły pod nr tel: 500-122-235. Całkowity dochód z Balu Charytatywnego przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Karola Kseń .
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r.  upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej

Mimo tego, że powszechnie wiadomo, iż w piecu domowym nie wolno palić śmieci, nadal zdarzają się takie przypadki i nie należą do rzadkości. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Piec nie jest śmietnikiem. Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków.
Palenie śmieci w piecu domowym uwalnia do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez domowników i sąsiadów. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać w postaci problemów zdrowotnych np. w postaci chorób nowotworowych.
Czytaj dalej

Od pierwszych dni nowego roku sportowcy trenujący w naszym miejskim klubie powrócili do całkiem odnowionej siedziby. W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej” cały budynek został bardzo dobrze ocieplony oraz gruntownie przebudowany. Najważniejsze zmiany to nowa aranżacja układu funkcjonalnego budynku.
Zostały na nowo utworzone kompleksy szatniowe, pokój sędziów oraz pomieszczenie administracyjne wraz z niezbędnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo powstało kilka pomieszczeń użytkowych w postaci pralni, magazynu oraz pomieszczenia przeznaczonego dla sekcji łuczniczej. 
Czytaj dalej

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2018r, poz. 450 z p.zm), w związku z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 z p.zm), Uchwały XLVI/668/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. Czytaj dalej

Strona 38 z 211« Pierwsza...102030...3637383940...506070...Ostatnia »