Archiwum kategorii: Urzędowe

W poniedziałek 30 października br., w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej, odbyła uroczystość podsumowująca akcję „Odblaskowa szkoła”, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji wspierających realizację zadań w ramach programu.
Na wstępie dyrekto szkoły Dariusz Węglowski  powitał przybyłych gości, wśród których byli: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz,  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podkom. Jacek Wójcik Kierownik Referatu Drogowego oraz st. sierż Paweł Masłoń. Znacząca była także obecność rodziców, którzy również zostali ciepło powitani.
Czytaj dalej

W dniach: 7, 14, 21 і 28 listopada 2017 r. Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej organizuje w godzinach od 9.00 do 10.30 bezpłatne szkolenia dla podatników nt.: JPK_VAT – w ramach zaplanowanej ogólnopolskiej akcji szkoleń „Wtorki z JPK” dla mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2018 roku maja obowiązek składać JPK_VAT. (sala Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – parter).
Czytaj dalej

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec), Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 56 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowity koszt zadania wynosi 70 000 zł, z czego 14 000 zł stanowi wkład własny Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.
Czytaj dalej

Trwa plebiscyt Gazety Krakowskiej na laureata nagrody internautów w ramach konkursu Województwa Małopolskiego dla organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”. Wśród nominowanych organizacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Zapraszamy do oddawania głosów na dąbrowską organizację na stronie www.gazetakrakowska.pl do 6 listopada. Głosowanie jest bezpłatne i odbywa się w sposób tradycyjny poprzez klikanie oraz za pomocą portalu Facebook, gdzie można jednorazowo oddać 5 głosów. Czytaj dalej

Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie Świąt  Wszystkich Świętych, tj. w dniach 1 listopada 2017 r. od godz. 800  do 2 listopada 2017 r. do godz. 800 wprowadzona została zmiana organizacji ruchu w obrębie  cmentarza parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Nie będzie w tym roku czynnego parkingu na terenie Zakładów Gazownictwa, będzie za to udostępniony parking na terenie Ośrodka Nauki Jazdy „Jedynka”.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi zmianami i nowych zasad organizacji ruch w obrębie dąbrowskich nekropolii oraz stosowanie się do poleceń Policji. 
Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Nieczajnie Dolnej I etap o długości 275 m. Prace obejmują odwodnienie oraz wykonanie powierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót jest firma Usługi Transportowe Brukarstwo Grzegorz Wałaszek z Brnika. Koszt całkowity budowy chodnika wyniesie 141 450,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych gminy. Wykonany chodnik poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców szczególnie po zmroku. Czytaj dalej

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, coraz częściej będziemy odwiedzać groby bliskich i wyjeżdżać na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców.
W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia (w środę). Niewątpliwie pozwoli to na rozłożenie odwiedzin grobów bliskich na 9 dni, w tym dwa weekendy. Nieco mniejszy tłok i ruch w okolicach cmentarzy nie powinien jednak uśpić naszej czujności, ponieważ w tym właśnie czasie częściej niż zwykle dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań.
Czytaj dalej

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 2 do 12 listopada 2017r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona z samolotów oraz wyłożona ręcznie w wyżej wymienionym okresie. Czytaj dalej

Kończą się prace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Zagumnie w Dąbrowie Tarnowkiej – I etap o długości 230 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Szarwarską do ul. Fryderyka Chopina. Powierzchnia została wykonana z kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe Brukarstwo Grzegorz Wałaszek z Brnika. Koszt całkowity budowy chodnika wyniesie 45 510,00 zł. Zadanie zostanie w całości sfinansowane ze środków własnych gminy. Wykonany chodnik poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców. Czytaj dalej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w środę, 18 października, w Sali Obrad Miasta Krakowa odbyło się uroczyste spotkanie połączone z wręczeniem Medalów Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W tym roku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał tylko jeden nauczyciel z naszej gminy – p. Irena Klich z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.
Medal KEN to odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej, centralny organ władzy oświatowej.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wyjaśnia, że chociaż sołectwo Brnik jest jednym z najmniejszych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, to w latach 2015-2017 dużym wysiłkiem finansowym wykonano roboty drogowe i prace budowlane, które w znacznym stopniu poprawiają warunki zamieszkania mieszkańców tej miejscowości. Były to następujące zadania:

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej miała przyjemność 24 października gościć u siebie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki znakomitego aktora, dziennikarza, prezentera telewizyjnego Bronisława Cieślaka, odtwórcę roli porucznika Borewicza w serialu „07 zgłoś się”. Sławnego artystę przedstawił Dariusz Rekosz – pisarz i animator kultury prowadzący spotkanie. Przygotował on dla biorących udział w wydarzeniu, konkurs detektywistyczny pt. „Dziwny przypadek lorda McCawley’a”. Przedstawił zgromadzonym scenariusz zbrodni, opisał osoby znajdujące się w posiadłości zamordowanego lorda, a całości dopełniły slajdy obrazujące miejsce zdarzenia i zdjęcia osób podejrzanych. Następnie odczytania zeznań podejrzanych podjął się Bronisław Cieślak, dając tym samym uczestnikom poczucie udziału w nagrywaniu filmu kryminalnego. Każda z zebranych osób otrzymała zestaw zadań logicznych, które rozwiązywano w parach. Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  11 października 2017 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.
Umowa obowiązuje od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Czytaj dalej

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 zaprasza na warsztaty psychologiczne dla rodziców pn. „Wspomaganie rodziców w rozwoju ich dzieci”, które poprowadzi uznany psycholog Prof. Agnieszka Ogonowska. Spotkanie prowadzone będzie w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w budynku przy ul. Zaręby 22 w dniu 30 października o godz. 16:15.
Wszyscy zainteresowani rodzice proszeni są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w zajęciach do dnia 26 października br. pod numerem telefonu 14 655 9230 lub 14 655 7787.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
Czytaj dalej

20 października 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II obchodziła dzień swojego patrona – Świętego Jana Pawła II. W intencji społeczności szkolnej  została odprawiona w godzinnach porannych Msza Święta przez księdza katechetę Dariusza Grocholę, który także wygłosił okolicznościowe, pełne ważnych treści kazanie. We Mszy Świętej w starym koście udział wzięła dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie pod opieką wychowawców. Uroczystą Mszę Świętą uświetnił chórek dziecięcy prowadzony przez siostry służebniczki – s. Dorotę Totoń i s. Marię Kęder. Dzieci włączyły się w liturgiczną oprawę Mszy Świętej przygotowanej przez s. Dorotę Totoń i p. Marię Węc. Czytaj dalej

Po pionierskim śpiewaniu mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej dla Konstytucji Trzeciego Maja wiosną b.r. Dąbrowski Dom Kultury chce iść za ciosem w kierunku rozśpiewania Dąbrowy Tarnowskiej w kontekście świąt narodowych i proponuje bardzo atrakcyjne widowisko p.n. „Kochamy polskie – nasze!”. Odbędzie się ono w sali kinowej DDK w niedzielę 12 listopada o godz. 18:00.
Złożą się nań: zapowiadający się niezwykle interesująco koncert Filharmoników Krakowskich (męski zespół wokalny, instrumentaliści pod batutą Marcina Wróbla, soliści: sopran, tenor, bas i recytator Piotr Piecha z Teatru Ludowego w Nowej Hucie) oraz wspólne śpiewanie wielkich polskich przebojów, prowadzone przez zespół dąbrowski „Filii Dei” związany z Parafią Rzymsko-Katolicką oraz Strzelca Tomasza Żygułę.
Czytaj dalej

W ostatnich dniach zakończono przebudowę zatoki autobusowej wraz z placem przy ulicy Szpitalnej, zaliczanej do kategorii dróg gminnych.
W ramach prac budowlanych obniżono krawężniki w miejscach przejść dla pieszych, dobudowano miejsca parkingowe oraz przebudowano chodnik w ciągu ulicy Szpitalnej.
Całkowity koszt tych działań wyniósł 38 926 zł, a ich wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Inwestycja ta korzystnie wpłynęła estetykę otoczenia i komfort osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz pieszych. Poprawiła się także dostępność dla osób niepełnosprawnych.
W najbliższy czasie wykonane zostanie przejście dla pieszych w obrębie wejścia do szpitala powiatowego.
Czytaj dalej

W piątek 13 października uczniowie pierwszej i czwartej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej spotkali się z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Odblaskowa Szkoła”.
Dzieci w krótkiej pogadance usłyszały, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. Następnie wszyscy,  ubrani w kamizelki odblaskowe, przeszli na parking, gdzie znajdował się radiowóz policyjny. Dzieci miały okazję usiąść  za jego kierownicą, a nawet włączyć sygnał dźwiękowy i świetlny, by przez chwilę poczuć się jak prawdziwi policjanci.
Panowie policjanci chętnie odpowiadali na pytania związane z ich pracą, a zwłaszcza te dotyczące zatrzymywania przestępców.
Czytaj dalej

W ubiegłą środę 18 października 2017 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie dotacji celowej dla Gminy Brusy na remont budynku komunalnego w miejscowości Lubnia, uszkodzonego na skutek nawałnic  sierpniowych. Wysokość pomocy finansowej, której udzielono ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r. wynosi 15 000 zł. Między obu gminami zostanie wkrótce zawarta umowa, która określi zasady udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania tych środków.
Podjęcie uchwały było odpowiedzią na apel Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika o wsparcie finansowe ze strony małopolskich gmin i powiatów dla obszarów województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego, dotkniętych skutkami burz i wichur, które miały tam miejsce w sierpniu br. 
Czytaj dalej

Strona 38 z 185« Pierwsza...102030...3637383940...506070...Ostatnia »