Archiwum kategorii: Urzędowe

We wtorek 14 sierpnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji byłej szkoły podstawowej w Sutkowie, będącej obecnie siedzibą Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie. Wykonawcą zadania będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym Firma Remontowo -Budowlana „Matyld-Bud” z Oleśnicy w województwie świętokrzyskim, którą przy podpisaniu umowy reprezentował właściciel, Pan Wojciech Sadowski.
W ramach prac wykonane zostaną m.in.: roboty przygotowawcze, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu oraz roboty wykończeniowe. Czytaj dalej

Obchodzimy dziś 98. rocznicę bitwy warszawskiej, nazywanej także „cudem nad Wisłą”, która przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 r. i rozegrana została na przedpolach Warszawy, na przestrzeni 450 kilometrów. W wyniku tych działań wojska polskie pokonały Armię Czerwoną i od tego momentu szala zwycięstwa w wojnie przechyliła się na polską stronę. Przebieg bitwy był dramatyczny i przypominał batalię o Paryż sześć lat wcześniej w czasie I wojny światowej, określanej jako „cud nad Marną”. Bitwa, która ocaliła stolicę Francji przed Niemcami zainspirowała nazwę „cud nad Wisłą”, której po raz pierwszy w debacie publicznej użył Wincenty Witos. Porównanie to nabrało konotacji religijnych, gdyż zwycięstwo nad Armią Czerwoną miało miejsce 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski. Obecnie dzień 15 sierpnia w Polsce łączy obchody święta liturgicznego ze Świętem Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czytaj dalej

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 1250  z  późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2018r. /data wpływu 30 maja 2018r./ Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z siedzibą: ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ODBUDOWA I BUDOWA ULICY CZERNIA OD ULICY WITOSA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ”. Czytaj dalej

Trwają prace przy odbudowie drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Wykonywane są prace ziemne oraz wzmocnienie i podbudowa drogi. Koszt zadania szacowany jest na 350 623,49 zł.
Wyremontowany odcinek drogi pozwoli poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Czytaj dalej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację Projektu „Moja praca” i serdecznie zaprasza do wzięcia w nim udziału. Celem Projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+. Wszelkie formy wsparcia uczestników projektu są bezpłatne.
Czytaj dalej

Do 2 października można dołączyć do akcji „BohaterON – włącz historię!” – ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
Kartki w wersji tradycyjnej są dostępne nieodpłatnie na stacjach paliw PKN ORLEN, w placówkach Poczty Polskiej, wybranych punktach LOTTO, samolotach LOT, w wybranych biurach sprzedaży LOT i LOT TRAVEL oraz w check-inach LOT na lotniskach, w muzeach, m.in: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski.
Czytaj dalej

Zakończono zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Sutkowie za szkołą”. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński. Wykonane są roboty ziemne, wyrównano i wzmocniono podbudowę, wykonano nawierzchnie mineralno- bitumiczną wraz z poboczami. Wyremontowany odcinek drogi pozwoli na poprawę komfortu jazdy, estetyki wsi oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
Koszt całej inwestycji to 64.464,93 zł i został on sfinansowany ze środków budżetu gminy.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej prosi o wyrażenie opinii mieszkańców Naszej Gminy, a w szczególności mieszkańców miejscowości Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna dotyczącej rozbudowy Publicznego Przedszkola.
Uwzględniając składane do tutejszego urzędu wnioski związane z potrzebą dobudowy sali dydaktycznej przedszkola w Nieczajnie Górnej, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zlecił firmie „LIGMA projektowanie architektoniczne” z siedzibą w Krakowie przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola z uwzględnieniem nowej sali dydaktycznej, sanitariatów oraz pomieszczeń administracyjnych i szatniowych. Projektanci przedstawili dwie wersje architektoniczne rozbudowy obiektu.
Prosimy Państwa niniejszą sondą o wyrażenie opinii, która z wersji jest ładniejsza i bardziej odpowiada specyfice lokalizacji w nawiązaniu do sąsiadujących obiektów oświatowych. Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z  ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw  naszej lokalnej społeczności.
Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności obejmuje ona zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 125.755,00 zł. na zwiększenie dotacji celowej dla starostwa powiatowego na realizację zadań związanych z budową chodników oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej o kwotę 260.000,00 zł. na koszty związane z modernizacją dwóch ulic; Grunwaldzka Boczna dz. Nr 339./9, 440/4 oraz nr 339/13 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

W poniedziałkowy wieczór 6 sierpnia br. na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pod Pomnikiem Lotników Halifaxa upamiętniający wydarzenia z sierpnia 1944 roku. W ten sposób mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bohaterskiej załodze bombowca RAF Halifax JP 276 A, złożonej z 7 lotników alianckich. Apel został zorganizowany wspólnie przez samorządy gminy Dąbrowa Tarnowska i powiatu dąbrowskiego wraz z dąbrowską Parafią NMP Szkaplerznej, którą reprezentował Ks. Senior Zbigniew Szewczyk. Wśród uczestników tego wydarzenia, które prowadził Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, byli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Sekretarz Powiatu Janina Ohratka, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół i lokalnych instytucji oraz przedstawiciele stowarzyszeń m.in. Akcji Katolickiej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i innych organizacji lokalnych. Czytaj dalej

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Czytaj dalej

Dzisiaj, 1 sierpnia przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To największe w najnowszej historii Polski zbrojne wystąpienie zorganizowane przez Armię Krajową rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 – godzina W – od jednoczesnego ataku na niemieckie obiekty w wielu dzielnicach stolicy.
Tysiące młodych mieszkańców Warszawy rozpoczęło nierówny bój z hitlerowskim okupantem. Mimo, że często byli słabo uzbrojeni, rzucili wyzwanie najeźdźcy. Była to walka o najwyższe wartości. Taką wartością była wolna Ojczyzna. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.
Od wielu lat rocznica powstania nie jest tylko świętem warszawskim, ale i ogólnopolskim.
Czytaj dalej

Rekrutacja uczestników projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych”, RPMP.10.01.02-12-0176/17 odbywać się będzie w okresie od 30 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku.
Celem projektu jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse  edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli o godzinę dziennie, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Czytaj dalej

W miejsce  starego, zniszczonego małego mostku drewnianego, zagrażającego bezpieczeństwu  pojazdów i pieszych powstał  przepust ramowy wbudowany w ciąg drogi gminnej wewnętrznej Brnik Pola. Ponadto wykonano umocnienie dna i skarp potoku Breńka, solidne bariery na przepuście i najazdy.
Wykonawca robót firma FORMERS Sp. z o.o z Zielonek k. Krakowa zakończył prace o miesiąc wcześniej, niż przewidywał harmonogram.
Koszt budowy przepustu  wyniósł 397.044 zł, a zadanie  zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych  gminy.
Wybudowany nowy przepust, który znajduje się w ciągu pieszo-jezdnym i pozwala na bezpieczne korzystanie z drogi, którą gmina planuje w następnym etapie ulepszyć nawierzchnią asfaltową. Czytaj dalej

Trwa realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Mariusz Partyński z Laskówki Chorąskiej.
Koszt modernizacji to 441.500,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę  Samorządu Województwa Małopolskiego na kwotę 194.542,00 zł, która pokryje ok 44 % całej inwestycji. Czytaj dalej

Zgodnie z długoletnią tradycją naszego miasta, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz ze Starostą Dąbrowskim, Proboszczem Parafii p.w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. gen. Mariana Kukiela zapraszają na patriotyczny apel poległych. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 6 sierpnia br. o godz. 19:00 na dąbrowskim Cmentarzu Parafialnym przed pomnikiem Lotników Halifaxa JP-276A.
Podczas apelu uczczona zostanie pamięć wszystkich ofiar wojny w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz pamięć 7-osobowej załogi alianckiego bombowca Halifax, która spiesząc na pomoc walczącej Warszawie, zakończyła swoją misję nad naszym miastem w nocy 4/5 sierpnia 1944 r. Na pokładzie zestrzelonego przez Niemców samolotu było 5 Kanadyjczyków, 1 Brytyjczyk i 1 Irlandczyk. Wszyscy zginęli za polską sprawę.
Czytaj dalej

Trwają prace przy odbudowie drogi gminnej zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z kanalizacją burzową, odbudowany zostanie przepust na rowie melioracyjnym pod drogą oraz wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Wykonawca robót firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński korzysta ze sprzyjającej pogody i prace biegną zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Roboty zostaną zakończone do końca października br.
Koszt odbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie 865.485,27 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych 434.321,00 zł. Czytaj dalej

Prognozy pogody zapowiadają ponad 30-stopniowe upały na najbliższe dni.
Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu.
W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu. 
Czytaj dalej

Kolejna inwestycja poprawiła stan dróg na terenie naszej gminy. Prace przy budowie drogi bocznej od ulicy Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej zostały zakończone. Wykonawcą była firma „BUD DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Jagosz sp. j. z Przyborowa.
Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami szerokości 3,5 – 4,5 m na długości 300 m. Koszt budowy drogi to 246.844,14 zł. Zadanie  zostało sfinansowane w całości ze środków własnych  gminy.
Droga ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców, którzy podarowali grunt pod jej budowę. Zrealizowana inwestycja poprawi komfort zamieszkania, pozwoli na bezpieczny dojazd i dojście do budynków mieszkalnych. Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo aktywnie współpracuje z Ministerstwem Finansów na rzecz przedsiębiorców. W ramach tej współpracy pragnie polecić Państwa uwadze ciekawy projekt zatytułowany: „Mechanizm podzielonej płatności” (MPP). Jutro, tj. 25 lipca w tym właśnie temacie zorganizowane zostanie otwarte webinarium dla przedsiębiorców – od godziny 9.30. Aby aktywnie uczestniczyć w spotkaniu z ekspertami, którzy odpowiadać będą na Państwa pytania  wystarczy skorzystać z linku: https://www.youtube.com/user/MinisterstwoFinansow/live.
Webinarium nt. mechanizmu podzielonej płatności w praktyce jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy mogą używać MPP do płatności za towary lub usługi. Jednak zainteresuje również inne osoby, które chcą poznać działanie mechanizmu, ponieważ eksperci skupią się na wyjaśnieniu praktycznych kwestii związanych z MPP. Czytaj dalej

Strona 39 z 203« Pierwsza...102030...3738394041...506070...Ostatnia »