Archiwum kategorii: Urzędowe

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.
Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorować na bieżąco realizację przekształcenia.
Czytaj dalej

Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. została podpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.
Łącznie do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska przed sezonem grzewczym 2018/2019 przeprowadziła działanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018 przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych. W związku z opadami śniegu, przypominamy o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przypominamy, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o dużych powierzchniach dachów. Czytaj dalej

Jeśli ostatnim czasie zgubiłeś lub uszkodziłeś dowód osobisty dla swojego dobra zgłoś to jak najszybciej. By to zrobić, nie musisz iść do urzędu.
– Każdy, kto chce zgłosić przez Internet utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, musi mieć Profil Zaufany – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki niemu potwierdzi swoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod nas podszyć – dodaje. 
Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację zakładającą aktywizację dłużników alimentacyjnych, wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających ich „na czarno”, a także podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z szacunkami dzięki zmianom z funduszu będzie mogło skorzystać dodatkowe 60 tys. dzieci.
Ściągalność zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wzrosła na przestrzeni ostatnich trzech lat z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 33 proc. w 2018 r. To jednak wciąż za mało, dlatego konieczne są zmiany w prawie. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska składa podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przesłały na adres Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami wszystkiego najlepszego.
Te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii, które dotarły do nas w okresie przedświątecznym sprawiły nam dużą przyjemność. Każda z kartek miała swój udział w tworzeniu świątecznej atmosfery i za każdą jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Dariusz Lizak

Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

W piątek 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada ustalając porządek obrad zadecydowała o przesunięciu na następną sesję projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027,

2) uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019:
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MPŚ (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.
Bardzo ważne jest, że na zgłoszenie do ZUS tego, że chce się korzystać z Małego ZUS jest czas do 8 stycznia 2019 roku. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok. Czytaj dalej

To już pewne – od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1100 zł. Prezydent jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia podpisał nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur.
Wcześniej Senat bez poprawek przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Zakłada ona podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1100 zł. Dzisiaj jest to 1029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.
Czytaj dalej

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często odbywa się to za zgodą właściciela obiektu, który godzi się za odpłatnością przechować u siebie odpady przez krótki okres czasu. W praktyce umowę podpisuje powołana doraźnie firma, współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego właściciela posesji przywożone bywa kilkaset ton niebezpiecznych odpadów, których prawidłowa utylizacja kosztuje setki tysięcy złotych.
Czytaj dalej

W czwartek 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie zostały podpisane cztery umowy pożyczek z Gminą Dąbrowa Tarnowska. Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – pełnomocnik Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska umowę podpisał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąba. Łącznie w ramach pożyczek nasza gmina może otrzymać maksymalnie 805 538,00 zł. Czytaj dalej

W większości parafii diecezji tarnowskiej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych. Tak było również w Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie dzisiaj już od rana młodzi kolędnicy o wielkich sercach wraz ze swoimi opiekunami odwiedzają domy prywatne i instytucje publiczne. W ten sposób zbierają środki na potrzeby dzieci w krajach misyjnych. Pomoc skierowana będzie do Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
Wizyta kolędników misyjnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest co roku bardzo miłym wydarzeniem, kontynuacją świątecznego nastroju podczas zwykłego dnia pracy.
Czytaj dalej

Zakończono  prace przy remoncie  drogi gminnej „do stadionu” w Szarwarku zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została  wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 285 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca.
Koszt remontu drogi wyniósł  143.620,42 zł, który w całości zostanie sfinansowany  z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych.
W 2017 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska z własnych środków wyremontowała pierwszy odcinek tej drogi długości 325 m za kwotę 104 tys. zł. Zrealizowano 6 zadań z zakresu usuwania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Czytaj dalej

Kończący się rok upłynął pod znakiem kolejnych inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta i obszarach wiejskich w Gminie Dąbrowa Tarnowska. W pierwszym półroczu zakończono i oddano do użytkowania pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Smęgorzów.
Wykonano m.in.: ponad 17 kilometrów sieci głównej i rozdzielczej, kolektory tłoczne, przykanaliki, przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem i zasilaniem energetycznym, zatokę serwisową dla obsługi pompowni oraz zasilanie elektroenergetyczne pompowni P0, P3 i P6. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budomont z Rzeszowa. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 4 miliony złotych.

W piątek 21 grudnia br. w Jadłodajni Caritas „Betania” odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna, do której zasiadły wspólnie z organizatorami osoby samotne, chore i w starszym wieku. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), dąbrowską parafię NMP Szkaplerznej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. W wigilii uczetsniczyli  Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Katarzyna Hałun Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorem tych spotkań przed wielu laty był ks. Prałat Józef Poremba i odbywały się najpierw w starej jadłodajni przy ul. Kościelnej, a od blisko dwóch dekad organizowane są w Kuchni Caritas „BETANIA” przy ul. Piłsudskiego. Czytaj dalej

Ministerstwo Sportu i Turystyki w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchamia kolejną edycję zimowej akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jest ona skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców. W ramach akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Czytaj dalej

W 2018 roku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zostało dobudowanych 82 oprawy oświetlenia ulicznego. Lampy dobudowano na terenie Sołectw Sutków, Lipiny, Laskówka Chorąska, Nieczajna Dolna i Górna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Szarwark i Smęgorzów oraz w Dąbrowie Tarnowskiej – ulice: Warszawska (boczna), Sucharskiego (boczna), Ulinów, Piłsudskiego (boczna), łącznik Piłsudskiego – Zagumnie.
Ponadto opracowane zostały projekty techniczne na dobudowę opraw oświetlenia do realizacji w 2019 roku, w tym projekt techniczny na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73.
Czytaj dalej

Szaleństwo przedświątecznych zakupów trwa! W poszukiwaniu wymarzonych prezentów dla naszych bliskich przemierzamy centra handlowe, ale także odwiedzamy sklepy internetowe, które podobnie do tych stacjonarnych, kuszą atrakcyjnymi ofertami. Kupujemy online, bo to wygodne. Powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności.
Internetowe zakupy dają niemal nieograniczone możliwości – za pomocą kilku kliknięć zamawiamy produkty z dobrze znanych nam sklepów, ale również z najodleglejszych zakątków świata. Wiąże się to jednak również z pewnymi zagrożeniami, na które powinniśmy być wyczuleni. Dotyczą one przede wszystkim wiarygodności sprzedawcy i bezpieczeństwa płatności. – Bez zakupów online wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. 
Czytaj dalej

Strona 39 z 211« Pierwsza...102030...3738394041...506070...Ostatnia »