Archiwum kategorii: Urzędowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin, które starają się o przydział mieszkań komunalnych, Burmistrz wszczął postępowanie administracyjne celem ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 495 – dla 14-tu rodzin.
Gmina Dąbrowa Tarnowska jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 495 położona przy ulicy Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – obr. Bagienica. Działka posiada dogodny dostęp do drogi publicznej, dostęp do mediów i jest obecnie niezagospodarowana. Czytaj dalej

Zakończono budowę drogi transportu rolnego w Gruszowie Wielkim o nawierzchni tłuczniowej o długości 300 m br. Droga ta pozwala na bardziej komfortowy dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych w jednym z największych sołectw gminy.
Całkowity koszt wykonania zadania to 60 tysięcy złotych z udziałem środków budżetu gminy w wysokości 30 tysięcy złotych. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30 tysięcy złotych. Całość prac budowlanych została wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Czytaj dalej

W czwartek 19 października br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI). Emeryci z Powiśla Dąbrowskiego wybierali nowy zarząd na nową kadencję 2017-2022. W zebraniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, który przedstawił zebranym politykę senioralną samorządu gminnego na najbliższe lata. Czytaj dalej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypadał w sobotę, co spowodowało różne terminy jego świętowania w szkołach naszej gminy. W piątek 13 października br. Dzień Edukacji Narodowej obchodziła większość gminnych szkół i przedszkoli, a 16 października br. szkoły podstawowe w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej. W czwartek 19 października świętowano w Publicznej Szkołą Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej łącząc obchody Dnia Edukacji Narodowej z 45. rocznicą oddania do użytku budynku szkolnego „Trójki”, która została reaktywowana. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w najbliższym czasie, tj. w październiku i listopadzie br. w poszczególnych rejonach naszej gminy.
Odpady  powinny być wystawione do godz. 7:00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzana jest zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko – doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Szymonem Lichorobiec zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. Walka super bohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie młodego pokolenia Dąbrowian na problemy wynikające z funkcjonowania
w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem oraz wskazanie sposobów poprawy jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do 30 listopada 2017 roku. Ogłoszenie wyników zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców nastąpi w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 11 grudnia 2017 roku. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. W załączeniu przesyłam regulamin konkursu.
Czytaj dalej

W środę 18 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017 – 2023 oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok, które dotyczyły m.in. zwiększenia zarówno dochodów, jak i wydatków na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych realizowanych przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwiększenia wydatków budżetowych na koszty związane z udzieleniem dotacji dla OSP na remonty remiz w Szarwarku oraz Smęgorzowie, a także zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania, koszty związane z wyposażeniem CKS w Sutkowie. Czytaj dalej

W miesiącu październiku funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej czynnie uczestniczą w akcji profilaktycznej pod nazwą „Odblaskowa Parafia” organizowanej w wspólnie z duszpasterzami Dekanatu Dąbrowa Tarnowska i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Policjanci propagują i uczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie z elementów odblaskowych przez osoby piesze.
Akcja ta była częścią ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”, którą zainicjowali wspólnie Episkopat Polski, Policja i Polska Rada Ekumeniczna.
Czytaj dalej

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej (SGZOZ) przy ul. Piłsudskiego 23 informuje, że od 24 października br. w miejskiej przychodni przyjmował będzie nowy lekarz Mirosław Kalita – specjalista chorób wewnętrznych –nefrolog. Godziny przyjęć ustalone zostały we wtorki od 14.30 (prywatnie).
Pacjenci mogą zapisywać się w rejestracji ogólnej osobiście  lub telefonicznie.

Szkoła podstawowa w Nieczajnie Górnej uczestniczy w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Zwraca on uwagę nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promuje także wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Organizatorem konkursu jest: Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski. Czytaj dalej

W piątek 13 października br. w Żłobku Samorządowym „Perełka” świętowano pierwszy rok działalności. Spotkaniu, w którym wraz z samorządowcami uczestniczyli przedstawiciele gminnych placówek oświatowych i wychowawczych towarzyszyła świąteczna, urodzinowa atmosfera z okolicznościowym tortem, prezentami i gratulacjami.
Kierownik placówki Lucyna Libera serdecznie powitała zaproszonych gości dziękując im za dotychczasową współpracę i wsparcie. Poinformowała zebranych o sukcesach żłobka, który postrzegany jest jako miejsce, o wyjątkowo ciepłej, przyjaznej atmosferze, bardzo zbliżonej do warunków domowych.  W ciągu pierwszego roku funkcjonowania z tego typu opieki skorzystało łącznie około 40 najmłodszych dzieci.
Czytaj dalej

W okresie wakacyjnym grupa 48 dzieci z Laskówki Chorąskiej uczestniczyła w programie profilaktycznym „Dziękuję – nie chcę”, którego celem było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat uzależnień. Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej i dofinansowany ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W minionym tygodniu reprezentacja dzieci, które były beneficjentami projektu przybyła do Dąbrowy Tarnowskiej by podziękować Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiego za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Dzieciom towarzyszył ks. Marian Kot z Parafii Oczyszczania NMP w Odporyszowie, który zajmuje się Kaplicą w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia,

Obchodzone dzisiaj Święto Pracowników Służby Zdrowia i święto patronalne Św. Łukasza Ewangelisty, opiekuna środowiska medycznego jest dla Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska okazją do wyrażenia uznania dla pracy wszystkich lekarzy, pielęgniarek, kadry zarządzającej, pracowników administracji i innych osób pracujących na rzecz służby zdrowia.
W dniu tym życzymy Państwu zdrowia, pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.

Pragniemy także podziękować Wam za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Doceniamy wagę Waszej pracy i mamy nadzieję, że oprócz świadomości jej znaczenia czerpiecie z niej ogromną satysfakcję.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Czytaj dalej

W drugim tygodniu października Dąbrowa Tarnowska gościła grupę naukowców i studentów z Norweskiego Collegium Uniwersyteckiego w Klepp z Profesorem Johanem Barstadem oraz Profesorem Piotrem Nowakiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, polskim koordynatorem projektu. Wizyta w naszym mieście była częścią prowadzonych badań naukowych nad rozwojem lokalnym w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w różnych miejscach Europy. Goście spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim któremu przedstawili list Burmistrz Miriam Ydstebo z najmniejszej gminy Norwegii Kvetsoy, wyrażający chęć współpracy. Czytaj dalej

W X jubileuszowej edycji Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” wzięło udział 30 recytatorów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 3 wykonawców w kategorii poezji śpiewanej. Do tegorocznego finału, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 26 października  Jury zakwalifikowało 12 laureatów eliminacji (miejsca I-III) dla powiatu dąbrowskiego.
Patronat nad powiatowymi zmaganiami zorganizowanymi przez DDK objął Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Prezentacje konkursowe oceniały komisje w składzie: Marta Warias (Przewodnicząca), Barbara Smaś, Bogumiła Miodowska-Ćwierz (recytacja – klasy IV-VI), Ilona Stanaszek (Przewodnicząca), Barbara Irla, Paweł Chojnowski (recytacja – klasy VII i gimnazjaliści), Łukasz Chmiel (Przewodniczący), Barbara Irla, Paweł Chojnowski, Ilona Stanaszek (turniej poezji śpiewanej). Czytaj dalej

Bank Ochrony Środowiska zaprasza do skorzystania z preferencyjnego dofinansowania dla wszystkich chętnych do stworzenia własnych źródeł energii. Istnieje możliwość otrzymania 30-procentowej dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
To naprawdę się opłaca. Właściciel małej elektrowni zasilanej z odnawialnych, ekologicznych źródeł, staje się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Dzięki temu zmniejsza domowe rachunki za energię elektryczną i może także zmniejszyć koszty ogrzania domu. Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosiło wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu „MALUCH plus“. Gmina aplikowała  i otrzymala środki z drugiego modułu, które mogą być przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Projekt obejmuje dostosowanie  żłobka do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wartość projektu wynosi 62.500 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa to kwota 50.000 zł. Czytaj dalej

Modernizacja infrastruktury prowadzona przez PKP PLK na terenie krakowskiego węzła kolejowego wchodzi w kolejny etap. W związku z tym, od 15 października nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne. Sprawdź co się zmieni.
Niewielkie zmiany na trasie SKA3 Kraków Główny – Tarnów
.
Zdecydowanie mniejsza będzie skala zmian na trasie Kraków Główny – Tarnów. Zmienią się głównie godzin kursowania pociągów przyjeżdżających do Krakowa pomiędzy 8:00 a 10:00. Ponadto, z uwagi na prace prowadzone w nocy z 15/16, 16/17 i 18/19 października 2017 r. na odcinku Tarnów – Kłaj pociągi Kolei Małopolskich (30349 rel. Kraków Główny (odj. 23:22) – Tarnów i 30352 rel. Tarnów – Kraków Główny (przyj. 5:34) oraz Przewozów Regionalnych (30350 rel. Tarnów – Kraków Główny (przyj. 4:42) i 33039 rel. Kraków Główny (odj. 22:32) – Tarnów) na części trasy zostaną zastąpione autobusami zastępczymi.

Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem aplikowała do Zarządu Województwa Małopolskiego  o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie działania 9 Osi priorytetowej Region spójny społeczne. Planowane zadanie stworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej wpisuje się w Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Dzięki realizacji tego projektu w Dąbrowie Tarnowskiej powstanie nowe miejsce, gdzie dzieci i młodzież oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i wymagające wsparcia uzyskają stosowną pomoc o charakterze opiekuńczym i wychowawczym.
Na realizację tego ambitnego projektu przeznaczonych zostanie 814 043,75 zł, z czego 749 843,75 zł zostanie dofinansowanych poprzez dotację bezzwrotną przyznaną w pierwszych dnia października przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Czytaj dalej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej wspaniałej okazji do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Strona 39 z 185« Pierwsza...102030...3738394041...506070...Ostatnia »