Archiwum kategorii: Urzędowe

Przed nami Nowy 2020 rok, z którym każdy z nas wiąże plany i nadzieje. To także czas podziękowań za owocną współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, które kieruję do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów sołectw gminnych, rad osiedli wraz z przewodniczącymi, a także moich współpracowników z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Słowa wdzięczności pragnę przekazać także pracownikom jednostek gminnych wraz kadrą kierowniczą.
Szczególnie dziękuję za szeroką współpracę wszystkim Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W mijającym roku zauważalna była aktywność stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Wszystkim osobom zaangażowanym w tego typu lub podobne działania na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję i mam nadzieję na kolejne sukcesy lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że prowadzi nabór do Klubów Seniora+ na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zaprasza się do składania deklaracji uczestnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nabór wniosków/deklaracji trwa do 10 stycznia 2020 r. Wnioski można składać w punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30. Czytaj dalej

W piątek 27 grudnia br. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zawitali Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzali dąbrowskie domy zbierając fundusze na projekty niosące pomoc ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Zostali bardzo ciepło przyjęci przez Sekretarza Gminy Stanisława Ryczka i pracowników urzędu.
Był to już 27 raz, gdy kolędnicy misyjni diecezji tarnowskiej pojawili się na drogach i ulicach naszych parafii, by dzielić się radością z narodzin Jezusa. Przypomnieli, że Chrystus narodził się dla wszystkich – również dla tych, którzy Go nie znają lub znają tylko powierzchownie. Angażując się w to wielkie dzieło – wielkie materialnie, ale przede wszystkim dzieło duchowe – sami nabierają ducha, który pozwoli im zbliżyć się do Chrystusa i Kościoła.
Czytaj dalej

To ostatni dzień naboru do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Nabór prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wielu lekarzy stosuje już e-recepty, na których nie ma pieczątek czy dodatkowych podpisów. Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk z informacją umożliwiającą realizację recepty elektronicznej. Na e-receptach nie ma odręcznych wpisów, więc nie będzie już tak, że będziemy musieli wracać do lekarza z receptą, bo farmaceuta nie był w stanie odczytać nazwy leku lub jego dawki. Czytaj dalej

Od grudnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska funkcjonowanie w nowej odsłonie rozpoczęły Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Oba punkty, znajdujące się na terenie naszej gminy, zostały zmodernizowane i na nowo wyposażone, dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.
Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 1 474 299,19 zł z czego dofinansowanie wyniosło 981 427,16 zł, na co przede wszystkim składają się prace budowlano – montażowe w obu lokalizacjach.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie zmieniło stopień wydanego wcześniej ostrzeżenia meteorologicznego o możliwych oblodzeniach dróg i chodników.
Oblodzenie (1 stopień zagrożenia).
Obszar: powiat dąbrowski.
Ważność: od godz 20:00 dnia 27.12.2019 do godz. 08:00 dnia 28.12.2019
Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki.
Nawet jeśli sądzimy, że do budowy użyliśmy najcieplejszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest tak skuteczna jak myśleliśmy. Cały efekt mogą psuć mostki termiczne w newralgicznych miejscach konstrukcji.
Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które jak na dłoni pokaże miejsca, gdzie ciepło ucieka z domu.
Czytaj dalej

Tradycyjnie w dzień Wigilii Bożego Narodzenia – 24 grudnia br. – w Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy Wigilijnym Stole spotkali się pensjonariusze, pracownicy i samorządowcy by wspólnie spożyć Wigilię.  Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od Mszy Św. odprawionej w kaplicy DPS przez. Ks. Prałata Józefa Porembę, Ks. Zbigniewa Szewczyka i Ks. prałata Zbigniewa Pietruszkę – Z-cę Dyrektora Diecezji Tarnowskiej.
Wspólne świętowanie kontynuowano w stołówce DPS, gdzie po modlitwie i złożeniu życzeń przez zaproszonych gości, dzielono się opłatkiem, wzajemnie składając sobie życzenia. Samorząd lokalny reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk.  Czytaj dalej

Na ten wieczór czekamy cały rok. Tęsknimy za smakiem wigilijnych potraw, zapachem sianka pod obrusem i Pasterką w środku zimowej nocy, kiedy śnieg skrzypi pod nogami. Nie wyobrażamy sobie tego wieczoru bez choinki i domowej szopki z Dzieciątkiem, Maryją, Józefem i pastuszkami.
Wieczerza wigilijna nie jest zwykłą kolacją. Przebiega w atmosferze przesiąkniętej sacrum. Na ten wieczór wyciągamy z szafy najpiękniejszy z białych obrusów i najlepszą zastawę. Wkładamy odświętny strój i czekamy na pierwszą gwiazdę na niebie. A kiedy zabłyśnie, zaczynamy wieczerzę. Od modlitwy.
Innej niż ta, którą odmawiamy przed każdym posiłkiem. Bardziej uroczystej, z zapaleniem świecy, czytaniem fragmentu Ewangelii opisującej narodzenie Jezusa. I nie siadamy do stołu, zanim nie przełamiemy się opłatkiem. Na znak przebaczenia i miłości. Czytaj dalej

W piątek 20 grudnia br. Profesor Jan Chmura, uznany specjalista z zakresu metodologii i fizjologii wysiłku fizycznego i teorii sportu, autor ponad 200 prac naukowych i popularnonaukowych odwiedził Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Sławny rodak spotkał się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i przekazał mu okolicznościowy medal na zakończenie swojej maratońskiej kariery. Profesor w ciągu ostatnich 7 latach uczestniczył w 24 maratonach. Swoją przygodę z maratonami rozpoczął w 2012 roku we Wrocławiu, a zakończył latem bieżącego roku. Przedświąteczna wizyta była okazją do miłej rozmowy i przekazania życzeń z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia i na Nowy 2020 Rok. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie zmieniło stopień wydanego wcześniej ostrzeżenia meteorologicznego o silnych opadach deszczu i podwyższyło je do 2 stopnia.
Silny opady deszczu (2 stopień zagrożenia).
Obszar: powiat dąbrowski.
Ważność: od godz. 07:50 dnia 23.12.2019 do godz. 06:00 dnia 24.12.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – od 35 mm do 45 mm, miejscami do 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Małopolski zgłosili już ponad 900 ekointerwencji w zakresie naruszenia przepisów ochrony środowiska, głównie dotyczących podejrzenia spalania odpadów. Oznacza to, że udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego narzędzie jest znaczącym ułatwieniem w zgłaszaniu łamania przepisów środowiskowych oraz podnosi świadomość mieszkańców, aby nie pozostawali w takich sytuacjach obojętni. Szersze włączenie mieszkańców w troskę o jakość powietrza i środowiska wymaga dotarcia z informacją o możliwości korzystania z tego narzędzia interwencji.
Przy pomocy formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. 
Czytaj dalej

To już ostatni moment na rejestrację przedsiębiorców w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych). Obowiązek rejestracji dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, w tym np. sklepów, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych czy stomatologicznych. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu grożą kary nawet do 1 mln zł.
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.  Obowiązkiem  wpisania się do  rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi (w ramach Unii Europejskiej) nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.
Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2020 roku czekają nas kolejne już podwyżki płacy minimalnej. Zgodnie z zapowiedzą rządu najniższe wynagrodzenie za prace na pełnym etacie będzie wynosiło 2600 złotych brutto. To o 350 złotych więcej niż wynosi płaca minimalne w 2019 roku. Oznacza to, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Z kolei minimalna stawka godzinowa 2020 to 17 zł, podczas gdy w 2019 r. jest to 14,70 zł.
Czytaj dalej

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Jest to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 do ok. 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.
Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego – takie będą efekty ustawy, którą Sejm uchwalił w czwartek 12 grudnia br. Nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ZUS i właściwymi resortami.
Czytaj dalej

W dniu 4 grudnia 2019 r. w ramach realizowanego przez gminę projektu: “LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizującym projekt socjalny pt. “Walka ze smogiem” odbyło się spotkanie pn.: „Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w ramach projektu LIFE”.
Spotkanie służyło podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie jakości powietrza, jego zanieczyszczenia oraz wynikających z tego faktu konsekwencji. Głównym tematem było wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.  Czytaj dalej

13 grudnia o godz. 19:30 symboliczne świece zapłoną dla uczczenia pamięci osób, które w tę grudniową noc 1981 roku zapłaciły wysoką cenę za przywiązanie do ideałów niepodległości i demokracji. Kampania „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” to nawiązanie do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w czasie stanu wojennego wykonali tłumnie mieszkańcy wolnego świata. Ówczesny Prezydent USA Ronald Reagan wezwał wówczas do postawienia w oknach symbolicznych świateł. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić – zwrócił się do Amerykanów w bożonarodzeniowym orędziu Reagan. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) oraz Ks. Proboszcz Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, serdecznie zapraszają osoby samotne na wspólną Kolację Wigilijną. Kolacja zaplanowana jest na 20 grudnia br. (tj. piątek) o godz. 13:00 w Kuchni Caritas „Betania” w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 25. Podobnie jak w latach ubiegłych osoby korzystające z zaproszenia, mogą w uroczystej atmosferze zjeść tradycyjną kolację, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15 A, osobiście lub telefonicznie na nr 14 657-83-83.
Czytaj dalej

We wtorek, 10 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”. W wydarzeniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Podczas konferencji zostali  uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania oraz Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy, to konkurs na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W drugim konkursie Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała wyróżnienie za działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR). Podczas uroczystości nasze miasto reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun oraz pracownicy MOPSiWR Edyta Węc i Mateusz Ryczek. Czytaj dalej

Strona 4 z 192« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »