Archiwum kategorii: Urzędowe

W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.
Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.
Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn і urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych і domowych, nawozów, paliw і innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych і obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu – tragicznych w skutkach – wypadków.
Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym na dąbrowskich plantach w trosce o komfort mieszkańców ustawiono kurtynę wodną, przy której będzie można znaleźć ochłodę. Jest to sposób aby przechodzący tamtędy ludzie poczuli trochę ulgi od upału.
Dzisiaj i w najbliższych dniach towarzyszyć nam będą  temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Ciepłe będą również noce, w czasie których temperatura minimalna może sięgać od 17 do 20 stopni Celsjusza.
Przy tej okazji przypominamy o sposobach radzenia sobie z upałami. Czytaj dalej

W Tarnowie rusza nabór do VI edycji projektu „Proaktywni na plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny.
Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Ostrzeżenie o upałach zapowiada temperatury do 33 stopni Celsjusza. UPAŁY (2 stopień zagrożenia) w 17 powiatach województwa małopolskiego, w tym w powiecie dąbrowskim Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 r.do godz. 20:00 dnia 12.06.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 90 %. Przebieg: Temperatura maksymalna 30-33 stopni Celsjusza, temperatura minimalna 17-20 stopni Celsjusza. Przewiduje się możliwość powtórnego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek i w sobotę. Czytaj dalej

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”
(Albert Schweitzer)

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zwracają się z prośbą o zbiórkę przedmiotów potrzebnych do wyposażenia mieszkania socjalnego dla matki samotnie wychowującej dziecko, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
W miarę możliwości prosimy o rzeczy: wersalki, meble kuchenne i pokojowe, lodówka, pralka i inne. Bardzo prosimy by ofiarowane przedmioty wyposażenia były w dobrym stanie, takie jakie ofiarodawca chciałby otrzymać, gdyby był w trudnej sytuacji.
Czytaj dalej

Od 16 kwietnia 2019 roku rozporządzeniem ministra środowiska wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie postępowania w procedurze likwidacji szkód w uprawach rolniczych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Procedury szacowania szkód zostały uproszczone dla poszkodowanych, a dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zwiększono obowiązki.
Zmiany nastąpiły w zakresie procedury zgłaszania szkód. Chociaż termin zgłoszenia wynosi nadal 3 dni, to jest on liczony od dnia stwierdzenia szkody. Nowością jest, że wniosek może być złożony w formie elektronicznej, ale forma papierowa jest nadal akceptowana.
Czytaj dalej

W środę 5 czerwca 2019  r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przed przystąpieniem realizacji porządku obrad  Przewodniczący Rady Wiesław Mendys przypomniał o przypadającej w dniu 4  czerwca br. 30 – tej rocznicy  wyborów do Sejmu  i Senatu w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni
przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok oraz uchwałę w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027. 
Czytaj dalej

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostały kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników poniżej 40 roku życia, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Oddziały regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski do 29 czerwca br.  Oprócz spełnienia kryterium wiekowego, osoby składające wnioski powinny posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, w którym rozpoczęły działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom: Czytaj dalej

Tegoroczna XII lipcowa edycja Spotkania Kultur, jednej z największych imprez w powiecie dąbrowskim, będzie miała nowy, interesujący element.
W niedzielne popołudnie 21 lipca na scenie plenerowej przed „Dąbrowiakiem” (godz. 1500) zaprezentuje się ponad 100 młodych tancerzy zrzeszonych w zespołach tańca nowoczesnego i regionalnych. Wśród uczestników I Tanecznego Spotkania Kultur potwierdziły udział 3 formacje dziecięce ze Lwowa (Ukraina) – m.in. Szkoła Tańca Nowoczesnego Viery Bakun i miejscowe, działające w ramach „Dance Star Studio Tańca” Maryny Hryhorjevej, zaproszone są grupy folklorystyczne z naszego regionu.
Festiwal dąbrowski poprzedzą sobotnie warsztaty choreograficzne w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Liczymy na duże zainteresowanie widowni dąbrowskiej spektakularnymi układami tanecznymi.
Czytaj dalej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mieszczący się przy al. Solidarności 5-9, sala 126 (I piętro) w Tarnowie zaprasza na bezpłatne zajęcia w III kwartale 2019 roku. Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Telefon kontaktowy: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wupkrakow.praca.gov.pl. Czytaj dalej

„Dzień Dziecka” to wyjątkowo lubiane święto przez dzieci małe i duże. To dobra okazja do przekazania najlepszych życzeń naszym najmłodszym mieszkańcom.
W tym Samorząd Gminny życzy młodemu pokoleniu zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz bezpiecznego odkrywania świata. Życzymy Wam, by dzieciństwo i młodość były bogate w pozytywne doświadczenia,  przygody i wydarzenia, z których będziecie czerpać naukę na przyszłość.
Niech uśmiech nie schodzi waszych buź, a wszelkie troski, smutki i kłopoty Was omijają. Zachowajcie jak najdłużej swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli.

Życzymy Wam również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Czytaj dalej

Już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca br., Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają na Rodzinny Piknik Integracyjny pod patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Piknik, tak jak w poprzednich latach odbędzie się na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:00.
W programie imprezy przewidziano występy uczniów gminnych szkół oraz przedstawienie teatralne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, tańce i konkursy, dużo smacznego jedzenia, grill, losowanie. Doświadczeni organizatorzy zapewniają wspaniałą rodzinną atmosferę.
Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i pomocy podopiecznym Stowarzyszenia  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.
Czytaj dalej

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu dąbrowskiego i powiatu tarnowskiego otrzymały we wtorek 28 maja br. dotację w łącznej kwocie 620 tys. zł. na remonty i modernizację swoich remiz. Promesy gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazała beneficjentom Anna Pieczarka – członek zarządu województwa małopolskiego.
Na uroczystości, który odbywała się w zabytkowym Ratuszu na tarnowskim Rynku Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.
Środki otrzymanej promesy wysokości 48 000 zł przeznaczone zostaną na realizację prac budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

We wtorek 28 maja 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął wypłatę środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zasiłki celowe do 6 tysięcy zł. dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, które wystąpiły w maju 2019r. tj. powodzi. Otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łączną kwotę w wysokości 90 500,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej tj. powodzią, która miała miejsce  w dniach 21-22.05.2019r. przyznawanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 20 rodzin. Realizacja zasiłków następuje w formie przelewów na podane konta przez poszkodowanych oraz w kasie MOPSiWR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny aktywnie włączył się w działania pomocowe w czasie akcji powodziowej w ubiegłym tygodniu. Pomoc została udzielona osobom poszkodowanym w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019r. od godzin porannych MOPSiWR zorganizował dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku. Od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Drodzy Mieszkańcy!

W ubiegłym tygodniu nocy z wtorku na środę część z nas przeżywała bardzo trudne chwile na skutek powodzi powstałej w wyniku gwałtownego deszczu, gdzie miejscami na terenie naszej Gminy spadło ok. 130 litrów/m2!!! Doszło do zalania południowej części miasta i prawie wszystkich sołectw. Ewakuowano rodziny z ulicy Nadbrzeżnej i Oleśnickiej. Zostało zalanych 26 budynków mieszkalnych, 320 piwnic, 18 studni przydomowych. Zalaniu uległy także budynki użyteczności publicznej: Dąbrowski Dom Kultury, Hala Sportowa, Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 (przy ulicy Zaręby), Dom Ludowy w Nieczajnej Dolnej, budynek KRUS,  obiekty sportowe położone na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu m.in. basen odkryty i boisko orlik. Zostało uszkodzonych wiele dróg gminnych, 1 most i 3 przepusty. Ogromne straty są rejestrowane w uprawach rolnych, które sięgają około 2500 ha. W wielu miejscach uszkodzona została kanalizacja sanitarna, burzowa oraz zalane zostały 4 przepompownie ścieków i 1 studnia głębinowa. To wstępny obraz skutków gwałtownej ulewy. Czytaj dalej

W Gminie Dąbrowa Tarnowska rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierają rady sołeckie. Do zadań rad sołeckich należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej wobec sołtysów oraz wspomaganie ich działań poprzez m.in. przygotowywanie zebrań wiejskich, opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania, zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa, sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa, inicjowane działań na rzecz rozwoju sołectwa, inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz konsultacje spraw przedstawionych przez sołtysów.       Czytaj dalej

Zamieszczamy dane dotyczące wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dąbrowa Tarnowska przeprowadzonych 26 maja 2019 r.
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska głosowali w 20 lokalach wyborczych, a frekwencja wyborcza wyniosła 43,6 % i była dwukrotnie większa niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w maju 2014 roku.
Największą liczbę głosów oddano na Listę nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 5166 ważnych głosów, co stanowiło 74,3 % wszystkich ważnych głosów.
Czytaj dalej

Strona 4 z 184« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »