Archiwum kategorii: Urzędowe

Dzisiejszy dzień oficjalnie rozpoczyna rok szkolny 2019/2020. W szkolnych ławach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zasiądzie 1761 uczniów szkół podstawowych. Naukę w klasach pierwszych rozpocznie 245 uczniów.
Z okazji rozpoczęcia pierwszego dnia szkoły Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przygotował okolicznościowy list, który został przekazany wszystkim szkołom. Z jego treścią można zapoznać się poniżej.
Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego życzą nauczycielom satysfakcji i spełnienia, uczniom samych pozytywnych doświadczeń, radosnego zdobywania wiedzy oraz wielu sukcesów w nadchodzących dniach nauki szkolnej.
Czytaj dalej

80 lat temu o świcie w piątek 1 września 1939 r. atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. O godz. 4:40 niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń i jego cywilne obiekty, zaś o 4:45 pancernik „Schleswig-Holstein” przystąpił do ostrzału Westerplatte. Wtedy też na polskim niebie pokazały się pierwsze bombowce wroga, a piesze oddziały niemieckie przekroczyły granice naszego kraju. Realizując koncepcję wojny błyskawicznej („blitzkrieg”), Niemcy zaatakowali Polskę z trzech stron: od północy, od zachodu i od południa, na morzu, lądzie i w powietrzu.
Odbyło się to bez formalnego wypowiedzenia wojny. Już 3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły działań zbrojnych. Jednak wojna nie była już wtedy lokalnym konfliktem, bo tego samego dnia wypowiedziały ją Niemcom Australia, Indie i Nowa Zelandia. Kilka dni później w stanie wojny z III Rzeszą znalazły się Republika Południowej Afryki i Kanada. Wkrótce wojna miała objąć cały glob.
Czytaj dalej

W środę 28 sierpnia br. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej radni przyjęli 5 uchwał dotyczących w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na teranie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Dofinansowaniem objęta zostanie budowa chodników w następujących miejscowościach: Laskówka Chorąska, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Lipiny oraz na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska. Łącznie na pomoc finansową dla Powiatu Dąbrowskiego na budowę wyżej wymienionych chodników Gmina Dąbrowa Tarnowska przeznaczyła 400 000 zł. Czytaj dalej

Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego „Małopolska Pamięta”, którego pomysłodawczynią jest Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego. Dotacja w wysokości 8 500 zł przyznana została także dla gminy Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika pamięci ofiar hitlerowców w Brniku”. Złożony wniosek przez Gminę Dąbrowa Tarnowska został zaakceptowany przez Zarząd Województwa, a potrzeb na podobne zadania było na 2 mln. zł i nie wszyscy otrzymali dofinansowanie.
Jest to 
miejsce upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi i okolicy, którzy byli także członkami ruchu oporu wobec nazistów. Według przekazów ustnych naocznych świadków osoby te zostały rozstrzelane przed końcem II wojny światowej. W latach po ufundowaniu pomnika, organizowano spotkania patriotyczne młodzieży z okolicznych szkół. Podczas rocznic wybuchu II wojny światowej pomnik dekorowano wiązankami kwiatów i zapalano znicze. Dzięki planowanej renowacji pomnika będzie można przywrócić tradycję spotkań rocznicowych przed pomnikiem.
Czytaj dalej

Małopolska to region wyjątkowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, od unikatowych na skalę światową skarbów kultury i dziedzictwa oraz zapierających dech w piersiach krajobrazów, po niepowtarzalną ofertę turystyki aktywnej, jedyne w swoim rodzaju wydarzenia kulturalne i wyśmienitą kuchnię. Ta wyjątkowa oferta turystyczna sprawia, że do Małopolski rok rocznie przyjeżdżają rzesze turystów. Ideą konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski” jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce przedsięwzięć i inicjatyw, dzięki którym Województwo Małopolskie jest najchętniej odwiedzanym polskim regionem.
Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz ks. Proboszczem Stanisławem Cyranem zaprasza 1 września 2019 r., na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczna uroczystość rozpocznie się w niedzielę, 1 września br. o godz. 8:00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej w intencji  poległych i zamordowanych przez niemiecki i sowiecki reżim totalitarny w czasie wojny.
Po Mszy Św. odbędzie się złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem w Parku Miejskim „100-lecia Niepodległości Polski” przez delegacje samorządów, parafii, kombatantów, stowarzyszeń i lokalnych instytucji.

Centralne Powiatowe obchody 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, na które serdecznie zapraszamy w imieniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Gminy Gręboszów, odbędą się 1 września 2019 r. o godz. 10:30 w Gręboszowie.
Czytaj dalej

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło 82 mln zł. Czytaj dalej

Zgodnie z długoletnią tradycją naszego miasta, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz ze Starostą Dąbrowskim, Proboszczem Parafii p.w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. gen. Mariana Kukiela zapraszają na patriotyczny apel poległych.
Tegoroczna uroczystość odbędzie się w niedzielę, 11 sierpnia br. o godz. 13:00 na dąbrowskim Cmentarzu Parafialnym przed pomnikiem Lotników Halifaxa JP-276A i będzie stanowić część oficjalną przed dekoracją zwycięzców Biegu z przeszkodami „Ciabaka”, która jest organizowana ku czci „naszych” lotników z Halifaxa.
Czytaj dalej

Nikt nie wybiera, gdzie i kiedy zachoruje. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia opiekę zdrowotną w całej Unii Europejskiej. Zanim wyjedziesz na wakacje, na wszelki wypadek wyrób sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Darmowa karta, która zapewnia Ci dostęp do niezbędnych, dostarczanych przez państwo usług medycznych podczas tymczasowego pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Będziesz mógł liczyć na opiekę na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak ubezpieczeni obywatele państwa, w którym przebywasz.

Czytaj dalej

Pozostał jeszcze tydzień zapisów na czwartą już edycję biegu z przeszkodami znanego pod nazwą „Ciabaka”. Na bieg ku czi bohaterskich Lotników HP JP-276A Halifax zaprasza serdecznie Jednostka Strzelecka JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej zarówno dorosłych jak i dzieci.
Tegoroczna impreza odbędzie się 11 sierpnia br. na terenie Parafialnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Brata Alberta Chmielowskiego) i będzie poświęcona pamięci załogi samolotu Halifax JP-276A.
Start biegu przewidziany jest na godzinę 10:00. Po biegu, a przed dekoracją zwycięzców – około godz. 13:00 – odbędzie się Apel Poległych przy pomniku lotników na pobliskim cmentarzu. Uczczona zostanie pamięć wszystkich ofiar wojny w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a szczególnie 7-osobowej załogi alianckiego bombowca JP-276 Halifax, która spiesząc na pomoc walczącej Warszawie, tragicznie zakończyła swoją misję nad naszym miastem w nocy 4/5 sierpnia 1944 r.

Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm.,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.
Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2018 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego. Szczegóły w Urzędzie Miejskim pokój nr 2 (tel. 14 644 2117). Do wniosku składanego w sierpniu 2019 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.
Czytaj dalej

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach prowadzi w powiecie dąbrowskim nabór kandydatów do projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość”. Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
– dostarczenia wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
– umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy do 29 000 zł w postaci bezzwrotnej dotacji,
– dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 14 sierpnia 2019 r. została przedłożona do konsultacji propozycja dokonania zmiany granic administracyjnych miasta Dąbrowa Tarnowska w obrębie Bagienica poprzez włączenie części obszaru ze wsi Morzychna.
Zmiana granic administracyjnych miejscowości Morzychna i włączenie jej części do obszaru miasta Dąbrowa Tarnowska dotyczy 29 działek ewidencyjnych.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).
Jak co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 Warszawa, a wraz z nią wiele miejsc w całej Polsce zatrzyma się na chwilę. Zatrzymany ruch uliczny, przerwane zostanie wykonywanie codziennych czynności przez wielu ludzi, by poświęcić tę chwilę na refleksję nad powstańczą ofiarą, by wspomnieć heroizm antyhitlerowskiego powstańczego zrywu z 1944 roku. Godzina „W” to kulminacyjny moment obchodów kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego w Polsce.
Zatrzymajmy się i my.

W czwartek 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program Bez PIT dla Młodych. Dzięki temu ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy. Nowa ulga wejdzie w życie już 1 sierpnia 2019 r. Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.
W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.
Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.
Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska regularnie prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową. Powstają nowe chodniki w miejscach, gdzie występują takie potrzeby, zgłaszane przez mieszkańców.
W ostatnim czas zakończono prace trzeciego etapu budowy chodnika w Nieczajnie Dolnej. Koszt tych prac wyniósł 157 440 zł, a wykonawcą była firma Usługi Transportowe Grzegorz Wałaszek  z Bnika.
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nieczajnie Dolnej poprawia bezpieczństwo, szczególnie dzieci, które chodzą do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej oraz osób uczęszczających do kościola parafialnego pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj dalej

W piątek 26 lipca br. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec w ramach dyżuru prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej spotkał się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim.
W spotkaniu w dąbrowskim uczestniczył także Marek Mosio, Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów.
Omawiano bieżące sprawy samorządowe, w tym zagadnienia zarządzania kryzowego i bezpieczeństwa powodziowego. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zwrócił uwagę na konieczność wybudowanie zbiornika retencyjnego w miejscowości Żelazówka jak i oczyszczenia koryta rzeki Breń na terenie przebiegającym przez miasto.
Czytaj dalej

Z okazji Święta Policji Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska i 100. rocznicy ustanowienia Polskiej Policji Państwowej pragniemy złożyć szczere i serdeczne życzenia wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wasze Święto jest dla całej dąbrowskiej społeczności okazją, aby podziękować za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu. Samorząd Gminny docenia odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra naszych mieszkańców.
Zawód policjanta to szczególny charakter służby, która wymaga wielu trudów i wyrzeczeń oraz podejmowania niebezpiecznych wyzwań. Wyrażając uznanie dla Waszej służby życzymy Wam satysfakcji w pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Awansowanym na wyższe stopnie, odznaczonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy. 

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy iż 16 lipca 2019 w Baranówce w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło spotkanie Wójtów i Burmistrzów wszystkich 41 gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców.
Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła oraz dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.
Czytaj dalej

Wykopaliska archeologiczne wstrzymały prace jedynie na jednym z odcinków budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.  Pomiędzy ulicą Nadbrzeżną i ulicą Nowa odkopane zostały pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej oraz elementy ceramiki. Roboty budowlane przy obwodnicy zostały wstrzymane na odcinku około 200 metrów i prowadzone są dalsze badanie archeologiczne celem ustalenia szczegółów odkrycia.
Prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej są już mocno zaawansowane, a ich całokształt podzielony jest na kilka etapów. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego archeologowie będą prowadzić badana przez około 2 miesiące.
Czytaj dalej

Strona 4 z 187« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »