Archiwum kategorii: Urzędowe

Już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną można ubiegać się m.in. o świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie „Dobry Start”. Elektroniczny sposób składania wniosku jest najszybszy, a zarazem najwygodniejszy.
Wnioski i załączniki do wniosku można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. za pomocą systemu teleinformatycznego: Czytaj dalej

26 czerwca 2018 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z Gminy Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli także Wiceburmistrz Stanisław Ryczek i Dyrektor CUW-u Marta Chrabąszcz.
Podczas zebrania podsumowano rok szkolny 2017/2018, w tym wyniki egzaminu gimnazjalnego. Omówione zostały także prace wykonane w poszczególnych jednostkach oraz projekty realizowane w bieżącym roku szkolnym.
Burmistrz podkreślił, iż w bieżącym roku szkolnym  przywiązywał szczególną wagę do podniesienia warunków edukacji młodzieży naszej gminy. Dlatego wykonano remonty obiektów szkolnych oraz zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Czytaj dalej

W dniu 12 czerwca 2018 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Przewodniczącym zebrania był Andrzej Drzazga, a Maria Gdowska pełniła funkcję sekretarza zebrania. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 rok i plan pracy na 2018 rok przedstawiła Krystyna Guzik – Prezes Zarządu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Siepiora przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, a Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Ludwicka – z działalności Sądu Koleżeńskiego. Czytaj dalej

26 czerwca 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wręczył statuetki uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole w roku szkolnym 2017/2018 w naszych szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych.
Nagrodzeni uczniowie uzyskali średnią ocen powyżej 5, a także mieli wysokie lokaty w różnych konkursach.
Listy gratulacyjne Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej odebrali także rodzice wyróżnionych uczniów. 

Czytaj dalej

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miłym akcentem sesji było wręczenie przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego uzdolnionym uczniom stypendiów za osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Zakończono prace przy przebudowie drogi bocznej od ulicy Szarwarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykonawcą była firma “DAREX” Dariusz Knutelski z Nieczajnej Górnej. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami na istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi o szerokości 3,5 m na 300 m długości. Koszt przebudowy drogi wyniósł 137 640,64 zł, a zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Czytaj dalej

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej trwają powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „BIELIK-2018”. Celem ćwiczeń jest doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
W dniu 25 czerwca br. jednym z elementów ćwiczeń w Gminie Dąbrowa Tarnowska była ewakuacja ruchomych dóbr kultury znajdujących się w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Akcja ewakuacyjna w Ośrodku zorganizowana została we współpracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowskiego Domu Kultury, Jednostki Strzeleckiej JS-2083, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz służb mundurowych.
W kolejnych dniach pozostałe gminy powiatu dąbrowskiego będą ćwiczyć uruchomienie akcji kurierskiej, realizację przedsięwzięć związanych z możliwością napływu ludności migracyjnej, przemieszczenie Urzędu Gminy na Zapasowe Miejsce Pracy, oraz rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
Czytaj dalej

W ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu” firma Marmed realizuje bezpłatne badania słuchu. Celem Programu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Badania są pierwszym krokiem do zapobiegania i wczesnego wykrywania ubytków narządu słuchu.
Dziś od samego rana do godziny 15.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej można rzetelnie sprawdzić swój słuch. Badania wykonywane są w specjalnie przygotowanym i wyposażonym pojeździe – w mobilnym centrum badań, przez specjalistów – dyplomowanych protetyków słuchu.
Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących Programu “Dobry Start”. Jest to program ministerialny zapewniający wsparcie materialne w wysokości 300 zł, które wypłacane będzie raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca. Czytaj dalej

Wakacje i wypoczynek to upragniony i wymarzony, przez dużych i małych, czas relaksu, zabawy, aktywności oraz często dalekich podróży. Nad bezpieczeństwem podróżujących i pieszych czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba funkcjonariuszy. Policjanci będą pomagać podróżującym w bezpiecznym dotarciu do celu.
Zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie dzieciom i młodzieży podczas letnich wakacji jest priorytetem dla policjantów ruchu drogowego. Już 22 czerwca 2018 roku rozpoczynają się działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne Wakacje” wspierane również działaniami profilaktycznymi. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia dla województwa małopolskiego z powodu prognozowanych burz z gradem od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 04:00 dnia 22.06.2018.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Czytaj dalej

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie.
Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki.
Czytaj dalej

Przygotowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt pn. „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska” został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 991 990,45 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 1 492 673,30 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana jest na 2019 r.
Istniejące na terenie gminy dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i w Szarwarku wymagają gruntownej przebudowy i modernizacji, co zapewni realizacja ww. projektu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów jest elementem obligatoryjnym zadań własnych wszystkich gmin w Polsce.
Czytaj dalej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy quad jest traktowany jako czterokołowiec lub czterokołowiec lekki. Pojazdy te poruszające się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu powinny być sprawne technicznie i zarejestrowane, a kierujący powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
Jeśli pojazd jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki (którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. AM (uprawnia do kierowania motorowerami oraz czterokołowcami
lekkimi. Aby uzyskać “prawko” tego typu trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy.) lub wyższej.
Czytaj dalej

Jeśli chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim nie zwlekaj – załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli zatrudniasz mniej –warto abyś takie konto miał.  Łatwiej będzie dla lekarza, Twojego pracownika i dla Ciebie.
Obecnie lekarze wystawiają pacjentom  papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 roku to się zmieni, będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA. Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane tylko temu pracodawcy, który
ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, nie zobaczy zwolnienia lekarskiego pracownika. Lekarz wręczy pacjentowi wydruk –  pracownik natomiast musi doręczyć  go swojemu pracodawcy w ciągu siedmiu dni.
Czytaj dalej

Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych, w tym dwie w naszym mieście. Na ich lokalizację wybrano Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej i ul. Kopernika na osiedlu domków jednorodzinnych.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.
Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Myślisz o emeryturze, chcesz złożyć wniosek. Czerwiec to nie najlepszy miesiąc. Zaczekaj do lipca a wysokość Twojej emerytury będzie sporo wyższa. Dlaczego tak jest?
Powodem są  zasady waloryzacji składek. Waloryzację przeprowadza się po to, żeby składki ubezpieczonych nie straciły na wartości. Jeśli przejdziesz na emeryturę w czerwcu będziesz korzystać  z waloryzacji rocznej. Jeśli poczekasz do lipca lub przejdziesz na emeryturę
w pozostałych miesiącach skorzystasz z waloryzacji kwartalnych.
Czytaj dalej

 W niedzielę 10 czerwca br. strażacy ochotnicy z gminy Dąbrowa Tarnowska obchodzili swoje święto patronalne organizowane wspólnie przez Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowskiej i Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP. W tym roku uroczystość ta powiązana była z Jubileuszem 100-lecia Jednostki OSP, która była jej gospodarzem i współorganizatorem. Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła uroczysta Msza Św. w miejscowej kaplicy, odprawiona w intencji strażaków przez Kapelana Powiatowego Straży Pożarnej w koncelebrze z ks. Marianem Kotem, który wygłosił okolicznościową homilię. W Eucharystii wzięły udział poczty sztandarowe i delegacje wszystkich jednostek OSP z naszej gminy oraz Kompania Honorowa Straży.
Po Mszy św. pododdziały oraz goście i mieszkańcy przeszli na plac przy Centrum Kulturalno-Społecznym w Laskówce Chorąskiej, gdzie odbyły się dalsze części uroczystości, takie jak: przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie Hymnu Państwowego, wręczenie odznaczeń. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja sztandaru OSP Laskówka Chorąska „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Wszystkich uczestników powitał w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Dla podkreślenia znaczenia jubileuszu na ręce Prezesa OSP w Laskówce Chorąskiej Stanisława Wieczorka złożono listy gratulacyjne i okolicznościową plakietę od Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Podczas obchodów Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Sołtys Laskówki Chorąskiej Jacek Świątek i Prezes firmy Fas-Bud – Jacek Pieprz symbolicznie wbili łopatę pod budowę przyszłej remizy. Obiekt ten będzie wznoszony kosztem ok. 300 tys. zł w dwóch etapach ze środków z programu województw małopolskiego “Małopolskie Remizy”.

Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W roku 2018 Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 2 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Strona 40 z 202« Pierwsza...102030...3839404142...506070...Ostatnia »