Archiwum kategorii: Urzędowe

1 grudnia 2017 r. w godzinach porannych z inicjatywy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej planowany jest „Marsz na rzecz Czystego Powietrza”.
Będzie to przemarsz ulicami miasta przez dzieci ze szkoły wraz z transparentami oraz plakatami dotyczącymi poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy. Dodatkowo dzieci będą rozdawać mieszkańcom materiały związane z tematyką ochrony powietrza.
Czytaj dalej

W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Nadzwyczajna sesja została zwołana w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie wrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Tarnowska do Projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, a także wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Energetyczne Powiśle” z uwagi na termin złożenia wniosku aplikacyjnego. Czytaj dalej

Wielkimi krokami zbliża się radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z Nas przygotowuje się by był to czas pełen rodzinnego ciepła, przyjaźni i radości z Narodzenia Jezusa Chrystusa.
Wkraczamy w atmosferę życzliwości i pogody ducha, w której każdy stara się na swój sposób przygotować siebie i prezenty dla bliskich. Mając w pamięci bożonarodzeniowe kiermasze świąteczne, organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, po raz kolejny zapraszamy na Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji zbliżających się Świąt pragnie serdecznie zaprosić na przedświąteczne zakupy.
18 grudnia w godzinach 1000-1900 na parkingu przed budynkiem dąbrowskiego Urzędu Miejskiego zapełni się w świątecznymi kramami.
Czytaj dalej

20 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie, którego celem było zainicjowanie gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej w gminie Dąbrowa Tarnowska w ramach realizacji projektu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) 300 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości jakie daje komputer z dostępem do internetu np. nie robili przelewów on-line, nie załatwiali spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzali długości oczekiwania na przyjęcie  przez lekarza- specjalistę NFZ czy też nie brali udziału w konsultacjach online. Dla tych, którzy nie rozpoczęli jeszcze przygody z wirtualnym światem oferowany jest kurs podstawowej obsługi komputera. Czytaj dalej

W dniu 16 listopada 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień obronności zorganizowane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.
Tematem szkolenia była realizacja zadań stałego dyżuru oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych wynikających z planu funkcjonowania Gminy Dąbrowa Tarnowska w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny. Szkolenie prowadził Zdzisław Kogut Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych Jerzy Cwojdziński.
Czytaj dalej

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany,
obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
Św. Jan Paweł II

W związku z przypadającym na 21 listopada dniem Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska składam wyrazy szacunku і należnego uznania za wysiłek і codzienną prace świadczoną na rzecz osób potrzebujących przez Pracowników Socjalnych.
Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowania pełnego profesjonalizmu i ogromnej odpowiedzialności, ale także i wielkiego serca, pasji i życzliwości. Szeroko rozumiana „praca socjalna” daje podopiecznym ośrodków pomocy społecznej poczucie bezpieczeństwa, szansę na odzyskanie wiary w swoje możliwości i zmianę charakteru, a także zapobiega wielu społecznym problemom, pomagając je rozwiązać.
Czytaj dalej

Z głębokim żalem informujemy, że 19 listopada 2017 r. zmarł Ryszard Ciombor, Sołtys Wsi Smęgorzów.
Ś. P. Ryszard Ciombor urodził się 30 grudnia 1956 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 2007 roku pełnił funkcję Sołtysa Wsi Smęgorzów. Był ofiarnym społecznikiem i szanowanym samorządowcem, któremu zależało na rozwoju Smęgorzowa i całej gminy. Jego praca i działania na rzecz integracji społeczności lokalnej odgrywały ważną rolę. Z wielkim zapałem dbał o dobro smęgorzowskiej szkoły. Współdziałał zarówno z rodzimą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej jak i ze Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Smęgorzów. Był zawsze gotowy do organizacji i współorganizacji różnych przedsięwzięć społeczno – kulturalnych – Dożynek Gminnych i Sołeckich, dorocznego Święta Ziemniaka, Święta Św. Floriana, szkolnych jasełek i wielu, wielu innych. W smęgorzowskiej parafii pełnił również funkcję kościelnego.
W pamięci wszystkich pozostanie jako dobry Sołtys, chętnie współpracujący ze wszystkimi z którymi się zetknął.
Rodzinie Zmarłego, w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska, składamy wyrazy szczerego współczucia.
Msza Św. pogrzebowa za Ś.P. Ryszardem Ciomborem odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Smęgorzowie we wtorek (21-11-2017) o godz. 14:00. Wcześniej, tj. o godz. 13:30 będzie odmawiany różaniec za duszę Ś.P. Ryszarda.

W ostatnich dniach zakończono renowację figury Serca Pana Jezusa, która znajduje się w miejscowości Brnik. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy oraz ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski edycja 2017. Zakres prac obejmował: konserwację rzeźby, konserwację gzymsu, budowę cokołu, trzonu oraz stopni fundamentów, konserwację metalowego daszku i balustrady, dokumentację konserwatorską powykonawczą oraz montaż tabliczki. Komplet prac konserwatorskich poprawiających stan figury znalazł się wśród 64 zadań, najwyżej ocenionych przez komisję konkursową i realizowanych w bieżącym roku. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do remontu wewnątrz budynku przychodni miejskiej przy ul. Piłsudskiego 23 w ramach zadania „Dostosowanie budynku SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej pod kątem osób niepełnosprawnych oraz przebudowa recepcji SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej”. Planowane prace remontowe obejmą tę część przychodni, która nie była modernizowana od lat 80-tych ubiegłego wieku. Duże znaczenia ma w przypadku tej inwestycji także konieczność dostosowania ww. przestrzeni użytku publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnymi wymogami. Na ten cel pozyskano dotację z PFRON w wysokości 57.000 zł. Koszt całkowity wszystkich prac remontowych szacowany jest na 182 689,61 zł. Wykonawca zadania jest firma Andrzej Pudełko Zakład Budowlano Remontowy z Żabna. Czytaj dalej

W dniu 14 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz projektu budżetu Gminy i Powiatu na 2018 r., na które odpowiedzi udzielali Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski. – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Później Bogusław Chmielarz – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zapoznał radnych z prezentacją na temat współpracy dąbrowskiej Policji z samorządami lokalnymi.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Samorządem Gminy składają podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów Święta Niepodległości na terenie gminy i uczestniczyli w nich. Całokształt imprez towarzyszących tegorocznym obchodom był imponujący. Oprócz tradycyjnych uroczystości rocznicowych i akademii w szkołach odbywały się liczne zawody sportowe i imprezy kulturalne.
Świętowano nie tylko w mieście, ale także w sołectwie Nieczajna Górna, gdzie zorganizowano integracyjną wieczornicę, o tematyce patriotycznej.
Czytaj dalej

Troska o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapewnienie sprawnego systemu ostrzegania ma istotne znacznie dla zarządzania kryzysowego Gminy Dąbrowa Tarnowska. Mając na uwadze dbałość o należytą ochronę mieszkańców naszej gminy przed pożarami i klęskami żywiołowymi 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowano uroczyste przekazanie sprzętu alarmowego zapewniającego gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.
Uroczystego przekazania sprzętu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Dąbrowa Tarnowska dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, tj. OSP Gruszów Wielki, OSP Laskówka Chorąska i OSP Żelazówka dokonał w imieniu własnym i Marszałka Województwa Małopolskiego – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Dąbrowa Tarnowska w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.
Czytaj dalej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. s. w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Powiatowym Biurem ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają do udziału w konferencji: „Najważniejsze i bieżące komunikaty w zakresie obszaru rolnictwa”. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2017 (tj. w poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęcie o godz. 9:45.
W programie przewidziano wystąpienia prelegentów związanych z rolnictwem, m.in.: Adama Ślusarczyka – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krakowie, Marka Kwiatkowskiego – Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,  Teresy Piekara – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie czy Barbary Łuszcz – Kierownika KRUS w Dąbrowie  Tarnowskiej.
W konferencji weźmie udział Poseł RP Wiesław Krajewski.
Czytaj dalej

W sobotę 11 listopada br. Dąbrowa Tarnowska świętowała 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przy współudziale Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rozpoczęła ją uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny, podczas której Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Stanisław Cyran wygłosił homilię, której głównym motywem była wiara w Polskę, która jest wspólnym dobrem wszystkich jej mieszkańców. Kaznodzieja wskazał na potrzebę kultywowania pamięci historycznej, docenienia znaczenia wartości chrześcijańskich w jej przeszłości i teraźniejszości oraz wypracowania wspólnoty dla jak najlepszej służy ojczyźnie.
Obchody Święta Niepodległości kontynuowane były w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych. Gości, wśród których byli przedstawiciel delegacji zagranicznych z XVIII i XIX dzielnicy Budapesztu, lokalni politycy i przedstawiciele samorządów gminnych Powiśla Dąbrowskiego powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Uroczyste przemówienia wygłosili Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski, posłowie na Sejm RP Urszula Augusty i Wiesław Krajewski oraz Senator Kazimierz Wiatr. Odczytano listy okolicznościowe od parlamentarzystów z Małopolski, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w tej uroczystości.
Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna. Polska należy do krajów, których powietrze jest najbrudniejsze.
Gmina Dąbrowa Tarnowska za pośrednictwem eko-doradcy pracującego w Urzędzie Miejskim planuje się włączyć w obchody dnia czystego powietrza. W tym dniu: 14 listopada 2017 roku, eko-doradca będzie prowadził dyżur dla mieszkańców w wydłużonych godzinach pracy do 16:30. 
Czytaj dalej

99 lat temu na Dworcu Głównym w Warszawie pojawił się marszałek Józef Piłsudski. Dzień później Rada Regencyjna największemu z twórców polskiej niepodległości przekazuje władzę nad wojskiem. Jeszcze tej samej doby z Polski zaczynają się wycofywać żołnierze niemieccy, a Polacy po 123 latach odzyskują pełną niepodległość. Dziś i jutro będziemy wspominali tamte wydarzenia.
„Komendant Główny Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki. Dzień przyjazdu Komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Oczy całego Narodu zwrócone są na Wodza Polski walczącej, wskrzesiciela polskiego orężnego wysiłku, organizatora sił narodowych. Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy” – napisali 10 listopada 1918 r. w odezwie członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Dzień później Marszałek przejmuje władzę nad wojskiem, a 14 listopada Rada Regencyjna powierza mu całość władzy zwierzchniej. Mimo że odzyskiwanie niepodległości to był proces, to jednak data 11 listopada została uznana za narodowe święto. Czytaj dalej

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XL7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec), oraz o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów. Czytaj dalej

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XL7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec), oraz o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  poszukuje gruntu na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem  pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowy grunt musi posiadać:
– regularny kształt,
– powierzchnia min. 0,5 ha,
– w pełni uregulowany stan prawny,
– dostęp do drogi publicznej,
– bliskość sieci wod -kan,
– działka nie może być oznaczona jako działka leśna. Czytaj dalej

W dniu 8 listopada w tarnowskim Ratuszu odbyło się wręczenie umów na realizację projektów z zakresu wychowania przedszkolnego. W imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska umowę od Stanisława Sorysa Wicemarszałka Województwa Małopolskiego odebrał Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek.
Wśród projektów, które zostały objęte dofinansowaniem jest wniosek opracowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska pn.: „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych”. Łącznie uzyskane dofinansowanie to 405,861.25 zł, co stanowi 85% kosztów całego projektu. Projekt gminny jest jednym z 9 dofinansowanych w subregionie tarnowskim. Czytaj dalej

Strona 40 z 188« Pierwsza...102030...3839404142...506070...Ostatnia »