Archiwum kategorii: Urzędowe

20 października 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II obchodziła dzień swojego patrona – Świętego Jana Pawła II. W intencji społeczności szkolnej  została odprawiona w godzinnach porannych Msza Święta przez księdza katechetę Dariusza Grocholę, który także wygłosił okolicznościowe, pełne ważnych treści kazanie. We Mszy Świętej w starym koście udział wzięła dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie pod opieką wychowawców. Uroczystą Mszę Świętą uświetnił chórek dziecięcy prowadzony przez siostry służebniczki – s. Dorotę Totoń i s. Marię Kęder. Dzieci włączyły się w liturgiczną oprawę Mszy Świętej przygotowanej przez s. Dorotę Totoń i p. Marię Węc. Czytaj dalej

Po pionierskim śpiewaniu mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej dla Konstytucji Trzeciego Maja wiosną b.r. Dąbrowski Dom Kultury chce iść za ciosem w kierunku rozśpiewania Dąbrowy Tarnowskiej w kontekście świąt narodowych i proponuje bardzo atrakcyjne widowisko p.n. „Kochamy polskie – nasze!”. Odbędzie się ono w sali kinowej DDK w niedzielę 12 listopada o godz. 18:00.
Złożą się nań: zapowiadający się niezwykle interesująco koncert Filharmoników Krakowskich (męski zespół wokalny, instrumentaliści pod batutą Marcina Wróbla, soliści: sopran, tenor, bas i recytator Piotr Piecha z Teatru Ludowego w Nowej Hucie) oraz wspólne śpiewanie wielkich polskich przebojów, prowadzone przez zespół dąbrowski „Filii Dei” związany z Parafią Rzymsko-Katolicką oraz Strzelca Tomasza Żygułę.
Czytaj dalej

W ostatnich dniach zakończono przebudowę zatoki autobusowej wraz z placem przy ulicy Szpitalnej, zaliczanej do kategorii dróg gminnych.
W ramach prac budowlanych obniżono krawężniki w miejscach przejść dla pieszych, dobudowano miejsca parkingowe oraz przebudowano chodnik w ciągu ulicy Szpitalnej.
Całkowity koszt tych działań wyniósł 38 926 zł, a ich wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Inwestycja ta korzystnie wpłynęła estetykę otoczenia i komfort osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz pieszych. Poprawiła się także dostępność dla osób niepełnosprawnych.
W najbliższy czasie wykonane zostanie przejście dla pieszych w obrębie wejścia do szpitala powiatowego.
Czytaj dalej

W piątek 13 października uczniowie pierwszej i czwartej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej spotkali się z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Odblaskowa Szkoła”.
Dzieci w krótkiej pogadance usłyszały, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. Następnie wszyscy,  ubrani w kamizelki odblaskowe, przeszli na parking, gdzie znajdował się radiowóz policyjny. Dzieci miały okazję usiąść  za jego kierownicą, a nawet włączyć sygnał dźwiękowy i świetlny, by przez chwilę poczuć się jak prawdziwi policjanci.
Panowie policjanci chętnie odpowiadali na pytania związane z ich pracą, a zwłaszcza te dotyczące zatrzymywania przestępców.
Czytaj dalej

W ubiegłą środę 18 października 2017 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie dotacji celowej dla Gminy Brusy na remont budynku komunalnego w miejscowości Lubnia, uszkodzonego na skutek nawałnic  sierpniowych. Wysokość pomocy finansowej, której udzielono ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r. wynosi 15 000 zł. Między obu gminami zostanie wkrótce zawarta umowa, która określi zasady udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania tych środków.
Podjęcie uchwały było odpowiedzią na apel Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika o wsparcie finansowe ze strony małopolskich gmin i powiatów dla obszarów województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego, dotkniętych skutkami burz i wichur, które miały tam miejsce w sierpniu br. 
Czytaj dalej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin, które starają się o przydział mieszkań komunalnych, Burmistrz wszczął postępowanie administracyjne celem ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 495 – dla 14-tu rodzin.
Gmina Dąbrowa Tarnowska jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 495 położona przy ulicy Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – obr. Bagienica. Działka posiada dogodny dostęp do drogi publicznej, dostęp do mediów i jest obecnie niezagospodarowana. Czytaj dalej

Zakończono budowę drogi transportu rolnego w Gruszowie Wielkim o nawierzchni tłuczniowej o długości 300 m br. Droga ta pozwala na bardziej komfortowy dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych w jednym z największych sołectw gminy.
Całkowity koszt wykonania zadania to 60 tysięcy złotych z udziałem środków budżetu gminy w wysokości 30 tysięcy złotych. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30 tysięcy złotych. Całość prac budowlanych została wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Czytaj dalej

W czwartek 19 października br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI). Emeryci z Powiśla Dąbrowskiego wybierali nowy zarząd na nową kadencję 2017-2022. W zebraniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, który przedstawił zebranym politykę senioralną samorządu gminnego na najbliższe lata. Czytaj dalej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypadał w sobotę, co spowodowało różne terminy jego świętowania w szkołach naszej gminy. W piątek 13 października br. Dzień Edukacji Narodowej obchodziła większość gminnych szkół i przedszkoli, a 16 października br. szkoły podstawowe w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej. W czwartek 19 października świętowano w Publicznej Szkołą Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej łącząc obchody Dnia Edukacji Narodowej z 45. rocznicą oddania do użytku budynku szkolnego “Trójki”, która została reaktywowana. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w najbliższym czasie, tj. w październiku i listopadzie br. w poszczególnych rejonach naszej gminy.
Odpady  powinny być wystawione do godz. 7:00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzana jest zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko – doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Szymonem Lichorobiec zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. Walka super bohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie młodego pokolenia Dąbrowian na problemy wynikające z funkcjonowania
w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem oraz wskazanie sposobów poprawy jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do 30 listopada 2017 roku. Ogłoszenie wyników zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców nastąpi w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 11 grudnia 2017 roku. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. W załączeniu przesyłam regulamin konkursu.
Czytaj dalej

W środę 18 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017 – 2023 oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok, które dotyczyły m.in. zwiększenia zarówno dochodów, jak i wydatków na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych realizowanych przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwiększenia wydatków budżetowych na koszty związane z udzieleniem dotacji dla OSP na remonty remiz w Szarwarku oraz Smęgorzowie, a także zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania, koszty związane z wyposażeniem CKS w Sutkowie. Czytaj dalej

W miesiącu październiku funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej czynnie uczestniczą w akcji profilaktycznej pod nazwą „Odblaskowa Parafia” organizowanej w wspólnie z duszpasterzami Dekanatu Dąbrowa Tarnowska i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Policjanci propagują i uczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie z elementów odblaskowych przez osoby piesze.
Akcja ta była częścią ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”, którą zainicjowali wspólnie Episkopat Polski, Policja i Polska Rada Ekumeniczna.
Czytaj dalej

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej (SGZOZ) przy ul. Piłsudskiego 23 informuje, że od 24 października br. w miejskiej przychodni przyjmował będzie nowy lekarz Mirosław Kalita – specjalista chorób wewnętrznych –nefrolog. Godziny przyjęć ustalone zostały we wtorki od 14.30 (prywatnie).
Pacjenci mogą zapisywać się w rejestracji ogólnej osobiście  lub telefonicznie.

Szkoła podstawowa w Nieczajnie Górnej uczestniczy w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Zwraca on uwagę nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promuje także wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Organizatorem konkursu jest: Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski. Czytaj dalej

W piątek 13 października br. w Żłobku Samorządowym „Perełka” świętowano pierwszy rok działalności. Spotkaniu, w którym wraz z samorządowcami uczestniczyli przedstawiciele gminnych placówek oświatowych i wychowawczych towarzyszyła świąteczna, urodzinowa atmosfera z okolicznościowym tortem, prezentami i gratulacjami.
Kierownik placówki Lucyna Libera serdecznie powitała zaproszonych gości dziękując im za dotychczasową współpracę i wsparcie. Poinformowała zebranych o sukcesach żłobka, który postrzegany jest jako miejsce, o wyjątkowo ciepłej, przyjaznej atmosferze, bardzo zbliżonej do warunków domowych.  W ciągu pierwszego roku funkcjonowania z tego typu opieki skorzystało łącznie około 40 najmłodszych dzieci.
Czytaj dalej

W okresie wakacyjnym grupa 48 dzieci z Laskówki Chorąskiej uczestniczyła w programie profilaktycznym „Dziękuję – nie chcę”, którego celem było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat uzależnień. Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej i dofinansowany ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W minionym tygodniu reprezentacja dzieci, które były beneficjentami projektu przybyła do Dąbrowy Tarnowskiej by podziękować Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiego za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Dzieciom towarzyszył ks. Marian Kot z Parafii Oczyszczania NMP w Odporyszowie, który zajmuje się Kaplicą w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia,

Obchodzone dzisiaj Święto Pracowników Służby Zdrowia i święto patronalne Św. Łukasza Ewangelisty, opiekuna środowiska medycznego jest dla Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska okazją do wyrażenia uznania dla pracy wszystkich lekarzy, pielęgniarek, kadry zarządzającej, pracowników administracji i innych osób pracujących na rzecz służby zdrowia.
W dniu tym życzymy Państwu zdrowia, pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.

Pragniemy także podziękować Wam za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Doceniamy wagę Waszej pracy i mamy nadzieję, że oprócz świadomości jej znaczenia czerpiecie z niej ogromną satysfakcję.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jacek Sarat
Zastępca Burmistrza – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Czytaj dalej

W drugim tygodniu października Dąbrowa Tarnowska gościła grupę naukowców i studentów z Norweskiego Collegium Uniwersyteckiego w Klepp z Profesorem Johanem Barstadem oraz Profesorem Piotrem Nowakiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, polskim koordynatorem projektu. Wizyta w naszym mieście była częścią prowadzonych badań naukowych nad rozwojem lokalnym w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w różnych miejscach Europy. Goście spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim któremu przedstawili list Burmistrz Miriam Ydstebo z najmniejszej gminy Norwegii Kvetsoy, wyrażający chęć współpracy. Czytaj dalej

W X jubileuszowej edycji Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” wzięło udział 30 recytatorów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 3 wykonawców w kategorii poezji śpiewanej. Do tegorocznego finału, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 26 października  Jury zakwalifikowało 12 laureatów eliminacji (miejsca I-III) dla powiatu dąbrowskiego.
Patronat nad powiatowymi zmaganiami zorganizowanymi przez DDK objął Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Prezentacje konkursowe oceniały komisje w składzie: Marta Warias (Przewodnicząca), Barbara Smaś, Bogumiła Miodowska-Ćwierz (recytacja – klasy IV-VI), Ilona Stanaszek (Przewodnicząca), Barbara Irla, Paweł Chojnowski (recytacja – klasy VII i gimnazjaliści), Łukasz Chmiel (Przewodniczący), Barbara Irla, Paweł Chojnowski, Ilona Stanaszek (turniej poezji śpiewanej). Czytaj dalej

Strona 41 z 187« Pierwsza...102030...3940414243...506070...Ostatnia »