Archiwum kategorii: Urzędowe

Bank Ochrony Środowiska zaprasza do skorzystania z preferencyjnego dofinansowania dla wszystkich chętnych do stworzenia własnych źródeł energii. Istnieje możliwość otrzymania 30-procentowej dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
To naprawdę się opłaca. Właściciel małej elektrowni zasilanej z odnawialnych, ekologicznych źródeł, staje się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Dzięki temu zmniejsza domowe rachunki za energię elektryczną i może także zmniejszyć koszty ogrzania domu. Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosiło wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu „MALUCH plus“. Gmina aplikowała  i otrzymala środki z drugiego modułu, które mogą być przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Projekt obejmuje dostosowanie  żłobka do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wartość projektu wynosi 62.500 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa to kwota 50.000 zł. Czytaj dalej

Modernizacja infrastruktury prowadzona przez PKP PLK na terenie krakowskiego węzła kolejowego wchodzi w kolejny etap. W związku z tym, od 15 października nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne. Sprawdź co się zmieni.
Niewielkie zmiany na trasie SKA3 Kraków Główny – Tarnów
.
Zdecydowanie mniejsza będzie skala zmian na trasie Kraków Główny – Tarnów. Zmienią się głównie godzin kursowania pociągów przyjeżdżających do Krakowa pomiędzy 8:00 a 10:00. Ponadto, z uwagi na prace prowadzone w nocy z 15/16, 16/17 i 18/19 października 2017 r. na odcinku Tarnów – Kłaj pociągi Kolei Małopolskich (30349 rel. Kraków Główny (odj. 23:22) – Tarnów i 30352 rel. Tarnów – Kraków Główny (przyj. 5:34) oraz Przewozów Regionalnych (30350 rel. Tarnów – Kraków Główny (przyj. 4:42) i 33039 rel. Kraków Główny (odj. 22:32) – Tarnów) na części trasy zostaną zastąpione autobusami zastępczymi.

Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem aplikowała do Zarządu Województwa Małopolskiego  o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie działania 9 Osi priorytetowej Region spójny społeczne. Planowane zadanie stworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej wpisuje się w Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Dzięki realizacji tego projektu w Dąbrowie Tarnowskiej powstanie nowe miejsce, gdzie dzieci i młodzież oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i wymagające wsparcia uzyskają stosowną pomoc o charakterze opiekuńczym i wychowawczym.
Na realizację tego ambitnego projektu przeznaczonych zostanie 814 043,75 zł, z czego 749 843,75 zł zostanie dofinansowanych poprzez dotację bezzwrotną przyznaną w pierwszych dnia października przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Czytaj dalej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej wspaniałej okazji do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Już 20 października br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbędzie się jedyne w Małopolsce spotkanie edukacyjne dla młodzieży pn. „Latająca Akademia Underground”, realizowane w ramach projektu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”.
Celem tego projektu jest przygotowanie szczególnie uzdolnionych  artystycznie, polonistycznie i w dziedzinie nauk społecznych uczniów do ogólnopolskiego konkursu pn. „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim – Limeryki o narodach”. Nagrodami w konkursie są m.in. atrakcyjne wycieczki zagraniczne i sprzęt elektroniczny, ale także, dla laureatów będących tegorocznymi maturzystami, 4 indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czytaj dalej

Zakończono przebudowę drogi osiedlowej i terenów wokół Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej. O poprawę stanu tej, znajdującej się w centralnej części sołectwa drogi już od dawna wnioskowali mieszkańcy Nieczajny Górnej. Dzięki przebudowie drogi poprawił się dojazd do posesji prywatnych i instytucji publicznych.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 400 metrów wraz z podbudową. Dodatkowo powstały również miejsca parkingowe, które poprawią bezpieczną komunikację w tym bardzo ruchliwym obszarze sołectwa Nieczajna Górna. Wykonawcą tego zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński z Dąbrowy Tarnowskiej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 103 847,35 zł.
Czytaj dalej

Jeszcze tylko do piątku potrwa głosowanie na projekty finansowane ze środków II edycji Budżetu Obywatelskiego. Wśród zadań zakwalifikowanych do rywalizacji o środki województwa małopolskiego jest projekt subregionalny „Z Gwiazdami … nie tylko zaczytani”, który wspólnie realizować chcą instytucje kultury Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna, Radłowa. W programie tej inicjatywy są koncerty i spektakle kameralne do wystawienia w Ośrodku Spotkania Kultur i Dąbrowskim Domu Kultury, spotkania z ludźmi kultury, a także duże imprezy kulturalne jak znane już mieszkańcom Dąbrowskie Spotkanie Kultur.
Głosy oddawać można do 13 października br., a każdy mieszkaniec dysponuje tylko jednym głosem. Karty do głosowania na projekt „Z Gwiazdami … nie tylko zaczytani” można pobrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowskim Domu Kultury, a także Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w punkcie informacyjnym w holu urzędu oraz w Referacie Promocji, Kultury i Informatyzacji (pokój 25).
Czytaj dalej

We wtorek 10 października br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w akcji promującej bezpieczeństwo drogowe z zastosowaniem elementów odblaskowych. Ubrani w odblaskowe kamizelki, z kolorowymi transparentami w rękach spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, i policjantami z Referatu Ruchu Drogowego pod kierownictwem podkom. Jacka Wójcika.
Motywem przewodnim tegorocznej akcji odblaskowej było zwrócenie uwagi na osoby starsze w ruchu drogowym, które powinny nosić elementy odblaskowe ranną i wieczorową porą. Osoby takie często mają wnuki w wieku szkolnym i dlatego uczniowie szkół realizujących program „odblaskowej szkoły” mogą pomóc swoim dziadkom w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza jesienną i zimową porą. Co więcej, dziadek i babcia z elementami odblaskowymi odzieży pozostają jak najbardziej w zgodzie z aktualnymi trendami modowymi.
Czytaj dalej

Jesienna pora, a w szczególności miesiąc październik, którego pierwszy dzień obchodzony jest jako Dzień Seniora kojarzone są z sędziwym wiekiem i sprawami osób starszych. O tym jak ciekawe są zagadnienia, którymi żyją dąbrowscy seniorzy można przekonać się odwiedzając dzienny dom pobytu osób starszych Senior Plus, mieszczący się odnowionym budynku przy ul. Berka Joselewicza 8, popularnie nazywanym „Budomexem”.
Dzienny Dom prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” zapewnia zajęcia i wyżywienie dla 20 osób w wieku senioralnym od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 pod kierownictwem bardzo docenianej przez wszystkich uczestników Pani Renaty Bączek.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z Uchwała Nr XXXIII/529/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada do konsultacji społecznych w dniach od 12 października 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. propozycję nadania nazw ulic następującym drogom: Czytaj dalej

Piątek 29 września br. był dniem oficjalnego otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy. W uroczystości wzięli udział m.in: udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Prezes RPWiK Grzegorz Niedbała.
Zadanie to realizowało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z o.o., a jego celem była poprawa zaopatrzenia w wodę 3 gmin: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Olesna oraz awaryjnie Gręboszowa poprzez zwiększenie dobowej produkcji wody uzdatnionej w tym ujęciu z 2000 m3 do 4 000 m3. Właścicielem spółki jest Związek Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej utworzony przez gminy Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Olesno.
Czytaj dalej

Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek. System ten funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. Zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. System działa w całej Polsce i porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów, tysięcy sklepów i milionów rolników. Pomaga rolnikom dbać o zdrowie własne i bliskich, porządek w gospodarstwie i o środowisko naturalne.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem systemu prowadzi obecnie działania informacyjne dotyczące opakowań wykonanych z tworzywa HDPE, które sklasyfikowane są jako niebezpieczne (15 01 10*).
Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega o silnym i porywistym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.

Silny wiatr (2 stopień zagrożenia):

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Duszpasterzami Dekanatu Dąbrowa Tarnowska i Urzędem Miejskim organizuje akcję profilaktyczną pod nazwą „Odblaskowa Parafia”, która ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie z elementów odblaskowych przez osoby piesze.
W okresie jesienno-zimowym piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Wcześnie zapada zmrok, więc piesi na drogach stają się słabo widoczni. Nieoświetlone lub słabo oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego odwiedzą parafie i wyposażą wszystkich zebranych na nabożeństwach w elementy odblaskowe. Czytaj dalej

W ubiegłą niedzielę 1 października br. w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się Diecezjalna Msza Święta w intencji policjantów, pracowników Policji i emerytów policyjnych oraz członków ich rodzin regionu małopolskiego i podkarpackiego.
Msza odprawiona została pod przewodnictwem J.E. Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Henryka Nowackigo przy udziale m.in. ks. prof. dr hab. Stanisława Sojki – Diecezjalnego Duszpasterza Policji oraz jego zastępcy ks. dr Kazimierza Fąfary a także Proboszcza parafii  Matki Bożej Szkaplerznej Ks. Prałata Stanisława Cyran. Ustalony termin jej odbycia nie był przypadkowy i był związany z dniem wspomnienia patrona Policji Św. Michała Archanioła, który przypada 29 września.

Czytaj dalej

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Sutkowie jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęciach specjalistycznych (m. in. z oligofrenopedagogiem, logopedą, rehabilitantami, dogoterapeutą, psychologiem, specjalistą od Integracji Sensorycznej).
W tym roku, staraniem pracowników placówki, aktywnej współpracy rodziców, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, rozpoczęły się prace w celu utworzenia tzw. ogrodu sensorycznego, podzielonego na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową, co przyczyni się do usprawniania pracy zmysłów podopiecznych w większym stopniu. 
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 20 października 2017 r.

Czytaj dalej

Już w najbliższą sobotę 7 października Azyl dla Kotów i Psów w Tarnowie zaprasza na pełen atrakcji Dzień Otwarty. Będą spotkania z ciekawymi ludźmi, sportowcami, porady weterynaryjne, możliwość spacerów oraz zabaw z psami. Najważniejsze będą oczywiście działania na rzecz adopcji psów.  Szczegółowe informacje na temat Dnia Otwartego można uzyskać się  kontaktując się bezpośrednio z kierownikiem Azylu pod numerem 721-626-175 bądź poprzez e-mail: puk@puk.tarnow.pl Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej і społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania і wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale tez w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstaw? do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury і turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
і Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności і stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. poz. 15).
Czytaj dalej

Strona 42 z 187« Pierwsza...102030...4041424344...506070...Ostatnia »