Archiwum kategorii: Urzędowe

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu dąbrowskiego, powiatu tarnowskiego, w mieście na prawach powiatu Tarnowie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 279 do postanowienia.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska wymienione są w załącznikach 3-21

Dzisiaj 6 maja 2019 r., bezpośrednio po długim weekendzie majowym rozpoczynają się pisemne egzaminy maturalne 2019, potrwają do 23 maja br.
Egzaminy ustne odbywać się będą w dniach 9-25 maja br. Dzisiaj abiturienci szkół średnich zdają maturę języka polskiego, a jutro 7 maja matematykę na poziomie podstawowym. Rozszerzony egzamin z matematyki zaplanowano na 9 maja br. Na abiturientów czekają też egzaminy z języków obcych, biologii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii.
Czytaj dalej

Dąbrowskie obchody 228. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie zorganizowały samorządy: gminny i powiatowy oraz miejscowa parafia NMP Szkaplerznej. Liczne poczty sztandarowe; stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów wyruszyły  sprzed budynku Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego przy dźwiękach orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił  Ks. Senior Zbigniew Szewczyk w koncelebrze z Ks. Prałatem Józefem Porembą i Ks. Krzysztofem Franczakiem. Powitał  przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządów gminnego i powiatowego, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni  parafian.   Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska podjęła działania celem poprawy komfortu ruchu pieszych zarówno w centrum jak i na obrzeżach miasta. Zakończono prace w centrum miasta przy utwardzeniu placu obok budynku Budomexu. Zakres robót obejmował ułożenie krawężnika wraz z odwodnieniem placu pomiędzy budynkiem Budomexu a blokiem nr 2 przy ul. Jana 2. Koszt tych prac to 33 452,97 zł.
W ramach II etapu modernizacji ul. Czernia  rozpoczęto przygotowania do wykonania odcinka chodnika ulicy gminnej. Prace będą obejmowały: przebudowę ogrodzenia, utwardzanie poboczy kostką brukową i odwodnienie, a ich całkowity koszt wyceniono na kwotę 40 920 zł.
Zawarta została także umowa na dalsze prace przy budowie chodnika przy ul. Zagumnie. Drugi etap tego przedsięwzięcia realizować będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej. Koszt zadania szacowany jest na 150 000 zł.

Czytaj dalej

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej  czyli nadrzędnego aktu prawnego określającego zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Słowo ”konstytucja” pochodzi z języka łacińskiego; constitutio – urządzać, ustanawiać.
Polska Konstytucja została ogłoszona 228 lat temu przez Sejm Czteroletni, który po burzliwej debacie przyjął 3 maja 1791 r. przez aklamację ustawę rządową. Przeszła do historii jako próba uzdrowienia państwa polskiego. Poprzez likwidację wolnych elekcji, zasady liberum veto oraz instrukcji poselskich zakończyła okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała okres Rzeczypospolitej oświeconej. W Europie uchwalenie konstytucji określającej nowoczesny ustrój państwa była zdarzeniem bezprecedensowym. Tylko Stany Zjednoczone posiadały wówczas swoją konstytucję, przyjętą zaledwie cztery lata przed tą z Polski.
Czytaj dalej

We wtorek 30 kwietnia br. Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wraz z „busem na piątkę” odwiedził Dąbrowę Tarnowską gdzie zorganizowany został briefing prasowy. Krótko zaprezentował program #Nowej Piątki, którego celem jest wparcie różnych grup społecznych i podnoszenie jakości życia w naszym kraju.
Wicewojewoda Zbigniew Starzec odbył także spotkania z samorządowcami Powiśla Dąbrowskiego, z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim w Urzędzie Miejskim oraz z Zarządem Powiatu Dąbrowskiego reprezentowanym przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Wicestarostę Krzysztofa Bryka i Członka Zarządu Andrzeja Gizę w Starostwie Powiatowym.
Czytaj dalej

2 maja 2019 r. po raz piętnasty obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych Sejm RP ustanowił 20 lutego 2004 r. ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał 16 marca 2004 r.
Polskie władze ustanawiając Dzień Flagi RP starały się wzorować na tradycji innych państw. Podobne święta występują w wielu krajach świata np. w Stanach Zjednoczonych (14 czerwca), Rosji (22 sierpnia), Szwecji, Estonii, Litwie oraz Skandynawii. W tym dniu wiele osób chce zamanifestować patriotyzm i podkreślić więź łączącą z własnym krajem. Czytaj dalej

Dzień 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone w wielu krajach świata, także w Polsce. Jest także Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Dla nieco starszych pokoleń Polaków dzień ten kojarzony jest z pierwszomajowymi pochodami czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warto jednak pamiętać, że wprowadzony został już w 1889 roku. Dzień ten upamiętniać miał chicagowski strajk, do którego doszło w 1886 roku. Strajkujący domagali się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W Polsce Święto Pracy obchodzić zaczęto kilka lat później – po raz pierwszy w 1890 roku. W ramach obchodów tego dnia odbywały się masowe demonstracje, organizowane przez II Proletariat czy Polską Partię Socjalistyczną. Dopiero w 1950 roku obchodzone 1 maja Święto Pracy uzyskało w Polsce status święta państwowego i od tamtej pory obowiązuje jako dzień wolny od pracy. Po okresie obowiązkowych pochodów pierwszomajowych, 1989 rok przyniósł zmianę formuły świętowania. W nowej rzeczywistości 1 maja świętowany jest w nowej, skromniejszej już formie. Czytaj dalej

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty mł. insp. Robert Dudek został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast kom. Jarosław Kmieć na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczysta zbiórka odbyła się w piątek 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji rozkazy powołanym wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Piotr Morajko. Czytaj dalej

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Dąbrowa Tarnowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 2 maja 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do niżej wymienionych komisji wyborczych oraz, że w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się także losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W czwartek 25 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Luszowicach odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jacka Wójcika, asp. sztab. Radosława Pyrczasierż.szt. Pawła Stankiewicza, st. sierż. Adriana Wiatr oraz sierż. szt. Grzegorza Pułę przy współudziale Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luszowicach.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W finale w Luszowicach udział wzięło 4 drużyny w kategorii szkól podstawowych oraz 5 drużyn w kategorii gimnazjów. Czytaj dalej

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych, również tych mniej oczywistych, np. sklepach… z biżuterią! Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę może wystąpić każdy, kto miał w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – niezależnie od tego, ile dzisiaj mają lat. – Tylko w pierwszym kwartale tego roku wydaliśmy już ok. 205 tys. Karta Dużej Rodziny – informuje minister Elżbieta Rafalska. Karta Dużej Rodziny to zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa, a także rzeczy mniej oczywistych takich jak biżuteria i prenumerata wybranych tytułów prasowych. Czytaj dalej

To już ćwierć wieku odkąd w Dąbrowie Tarnowskiej działa Związek Dąbrowiaków. Jubileusz 25-lecia istnienia stowarzyszenia miał miejsce 24 kwietnia br. Z tej okazji w Hotelu Cristal Park odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli członkowie Związku oraz zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczął Prezes Związku Dąbrowiaków Andrzej Drzazga, który powitał wszystkich obecnych. Następnie głos zabrał Włodzimierz Piasecki krótko przedstawiając historię powstania tej pozarządowej organizacji. Przypomniał rolę, jaką odegrał w jej działalności zmarły 13 września 2016 roku Ś.P. Mieczysław Siudziński będący jej prezesem, aż do śmierci. Podsumował, także dotychczasowe działania Związku, i co udało się zrobić przez ćwierć wieku dla Dąbrowy, bowiem działalność stowarzyszenia to nie tylko coroczna kwesta na renowację historycznych pomników na cmentarzu parafialnym prowadzona w Dzień Wszystkich Świętych. Minutą ciszy uczczono również pamięć zamarłych członków Związku Dąbrowiaków. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Radą Miejską oraz Starosta Dąbrowski wraz z Radą Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zapraszają wszystkich, a szczególnie Mieszkańców Miasta Dąbrowa Tarnowska, oraz całego Powiatu Dąbrowskiego, jak również miłych Gości do wzięcia udziału w uroczystościach obchodów 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W programie obchodów oprócz patriotyczno – religijnych uroczystości głównych przewidziano wiele atrakcyjnych imprez towarzyszących, spośród których każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. 
Czytaj dalej

Dąbrowa Tarnowska zawsze pamięta o polskich oficerach, żołnierzach,  policjantach nauczycielach urzędnikach i naukowcach pomordowanych na Nieludzkiej Ziemi w 1940 r. Kultywując długoletnią tradycje obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbył się apel poległych ku czci poległych na Wschodzie.
Przedstawiciele dąbrowskich szkół i instytucji oraz Dąbrowianie uczcili pamięć pomordowanych w stalinowskich obozach jenieckich, a w szczególności – m.in. siedmiu mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej: Albina Basisty, Bolesława Berbeki, Stanisława Jurasa, Adama Malinowskiego, Józefa Paducha, Leszka Szpaka i Zygmunta Śliskiego.
Hołd oddano także ofiarom katastrofy rządowego samolotu Tu-154M, która wydarzyła się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
Czytaj dalej

W środę 24 kwietnia 2019 r. uczniowie i uczennice klas IV-VI szkól podstawowych i oddziałów gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska rozpoczęli rywalizację w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podczas eliminacji gminnych w szranki stanęły drużyny z szkół podstawowych. Najlepsze wyniki osiągnęły: drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej w młodszej kategorii wiekowej oraz drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w starszej kategorii wiekowej. Obie drużyny zakwalifikowały się do etapu powiatowego konkursu.
Ideą turnieju jest propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym. Gospodarzem turnieju eliminacyjnego była tradycyjnie Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że kolejny krok milowy Projektu pt. Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego jest już za nami.
W dniu 17.04.2019 r. po kilku bardzo intensywnych miesiącach prac nad opracowaniem dokumentacji przetargowej, Lider Projektu – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, ogłosił postępowanie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budowy instalacji OZE.
Wartość Projektu to prawie 70 000 000,00 zł – 3 803 instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły paletowe, pompy ciepła), które w wymierny sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie, a dodatkowo przyniosą korzyści finansowe dla ich właścicieli – zarówno dla mieszkańców jak і samych Gmin.
Czytaj dalej

Jeszcze do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, obowiązkowo przez internet. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Czytaj dalej

Samorządy gminny oraz powiatowy wraz z Parafią NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają mieszkańców na uroczysty apel z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Apel odbędzie się 24 kwietnia br. (tj.  w środę) o godz. 11:00 przed Tablicą Katyńską umieszczoną na ścianie Kaplicy Cmentarnej przy ul. Św. B. A. Chmielowskiego. W ramach uroczystości zaprezentowany zostanie krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego.
Serdecznie zapraszamy delegacje: szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkich chętnych do udziału w uroczystości.

Czytaj dalej

Strona 5 z 183« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »