Archiwum kategorii: Urzędowe

Od 1 lipca br. można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory Polacy złożyli ich już ponad milion.
Uwaga: jeszcze w tym roku czekają nas spore zmiany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek 16 lipca br. projekt rozporządzenia rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać już od sierpnia.
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Czytaj dalej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony o wznowieniu na wniosek stron postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą “Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Podgórska Wola – Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Stachocina- Podgórska Wola – Tworzeń – Twaróg – Odolanów  wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na teranie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, realizowanego w części na teranie zamkniętym.
Czytaj dalej

Z głębokim żalem informujemy, że 18 lipca 2019 r. w Krakowie przeżywszy 74 lat, zmarła Krystyna Barnaś, wieloletnia pracownica Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Ś. P. Krystyna Barnaś urodziła się 22 listopada 1945 r. w Żabnie. Przez długie lata pracowała w administracji publicznej różnych szczebli do 2005 roku. W pamięci nas wszystkich pozostanie jako dobry samorządowiec, chętnie współpracujący ze wszystkimi z którymi się zetknęła.
Rodzinie Zmarłej, w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska, składamy wyrazy szczerego współczucia.
Msza Św. pogrzebowa za Ś.P. Krystynę Barnaś odprawiona zostanie w Kaplicy Cmentarza Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej w sobotę 20 lipca 2019 r. o godz. 15:30.
Wcześniej, tj. o godz. 15:00 będzie odmawiany różaniec za Jej duszę.

Na terenie powiatu dąbrowskiego, powiatu tarnowskiego, miasta Tarnowa i powiatu brzeskiego rusza nabór do siódmej edycji projektu „Proaktywni na plus”. Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości „PROKATYWNI” rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro.  Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny. Czytaj dalej

W pierwszej połowie bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przeprowadził projekt socjalny pn. „Dąbrowskie pudełko życia”. W wyniku jego realizacji na terenie gminy nieodpłatnie rozdano osobom w wieku emerytalnym 300 “pudełek życia”, zawierających istotne informacje o stanie zdrowia, chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach. Jako miejsce przechowywania „pudełek życia” w domach seniorów projekt określa widoczne miejsce na lodówce. W sytuacjach nagłych, opakowanie z odpowiednią informacją ma usprawniać pracę ratowników medycznych oraz lekarzy.
Społeczne przedsięwzięcie miało pozytywny odzew. Proponowane praktyki przyjęły się wśród mieszkańców, a dzięki sukcesowi projektu kolejne 300 pudełek jest na bieżąco rozdawanych seniorom zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Nowaka oraz może pojawić się problem z dostępem do wody dla 2 bloków przy ul. Wyszyńskiego.
Usunięcie awarii może potrwać do około godz. 12:00.
W razie zapotrzebowania na wodę prosi się o kontakt z RPWiK po numerem telefonu: 14  642 28 50. Woda może zostać dostarczona beczkowozami.

5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.
Na sesji wśród zaproszonych gości obecni byli mieszkańcy Smęgorzowa, którzy złożyli petycję o budowę nowego budynku Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym.
Czytaj dalej

W dniach 5 – 7 lipca 2019 roku na zbiorniku Trzydniaki S-1 odbył się Nocny Maraton Wędkarski – zawody spławikowo – gruntowe członków koła PZW nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zawody były rywalizacją wędkarzy o IX Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zbiórka przed zawodami odbyła się o godz. 17:00 po której nastąpiło przywitanie, zapisy i losowanie stanowisk na zawody. Rywalizacja trwała nieprzerwanie do godz. 10:00 7 lipca. Po zakończeniu zawodów nastąpił czas na podsumowanie wyników połowów i wręczenie nagród. Czytaj dalej

Nowością tegorocznego finału Dni Dąbrowy Tarnowskiej, a zarazem segmentem otwierającym XII Spotkanie Kultur na parkingu Centrum Kulturalnego „Dąbrowiak” w niedzielę 21 lipca będzie I Taneczne Spotkanie Kultur z udziałem dziewięciu zespołów, w tym siedmiu tańca nowoczesnego z Polski i Ukrainy (dwie grupy ze Szkoła Tańca Nowoczesnego Viry Bakun ze Lwowa) i dwóch regionalnych, pielęgnujących rodzimy folklor Krakowiaków Wschodnich: „Bobrowian” (gmina Żabno) i „Nieczajnian” (gmina Dąbrowa Tarnowska). Oprócz tego na scenie plenerowej przed „Dąbrowiakiem” wystąpią młodzi tancerze ze Szkoły Tańca „Latino” Gabriela Skiby. Czytaj dalej

W czwartek 27 czerwca 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek oświatowych. Głównym celem spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie prowadzili: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka przedstawili najważniejsze działania i sukcesy jednostek w roku szkolnym 2018/2019. We wszystkich jednostkach odbywało się wiele ciekawych zajęć, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez, wycieczek edukacyjnych, dzięki którym realizowane były programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

Poczet  Bagiennych  z  Wieżycy wraz z Braćmi Dobrzyńskimi i Joannitami z Mielca mają zaszczyt zaprosić na VII Turniej Rycerski pod Wieżycą, który odbędzie się w sobotę 6 lipca br. w godz. 12.00 – 19.00 pod Wieżycą na pograniczu gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno we wsi Oleśnica.
W turnieju będziemy podziwiać  
indywidualne i grupowe turnieje bojowe, turnieje łucznicze i oszczepnicze. Będzie można oglądać bieg dam, bieg w dybach oraz rycerskie życie obozowe. Kulminacyjnym aktem  VII Turnieju Rycerskiego pod Wieżycą będzie wieczorna bitwa
z inscenizacją oblężenia pogańskiego grodu. Dla dzieci i młodzieży szkółka rycerska dla dzieci i młodzieży: podstawy władania mieczem i łukiem, polowanie na smoki. Będą oczywiście kramy z zabawkami rycerskimi i innymi produktami rzemieślniczymi z epoki.
W niedzielę 7 lipca godz. 11.00 – przemarsz z publicznością z obozowiska do kaplicy we wsi Oleśnica.
Czytaj dalej

Do końca czerwca każda rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, absolutorium burmistrzowi. Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz ma także obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2018.
I to też miało miejsce na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., gdzie przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia o burzach z gradem. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.
Uwagi: Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia. Ważne: od: 2019-07-01 17:00 do: 2019-07-02 05:00.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej od 1 lipca 2019 r. w poniedziałki urząd będzie otwarty od godz. 8:00 do godz. 16:00. W pozostałe dni (wtorek – piątek) urząd pracuje od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Ostrzeżenie o upałach zapowiada temperatury do 33 stopni Celsjusza. UPAŁY (2 stopień zagrożenia) w 14 powiatach województwa małopolskiego, w tym w powiecie dąbrowskim Ważność: od godz. 11:30 dnia 25.06.2019 r.do godz. 19:00 dnia 26.06.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 85 %. Przebieg: Temperatura maksymalna w środę 26 czerwca 2019 r. 30-33 stopni Celsjusza, temperatura minimalna 18-20 stopni Celsjusza. Czytaj dalej

15 czerwca kolejny raz zawitali do Dąbrowy Tarnowskiej kolarze amatorzy, aby zmierzyć się z 52km trasą Tour de Powiśle Dąbrowskie. W zawodach wzięło udział ponad 180 osób – kolarze szosowi, rowerzyści na rowerach miejskich, górskich oraz dzieci.
W tym upalnym dniu rowerzyście wystartowali z ul. Kościuszki, aby udać się do Woli Mędrzechowskiej, Mędrzechowa, Ćwikowa, Olesna, Wielopola. Trasę zabezpieczała dąbrowska Policja oraz OSP z gmin Olesno i  Mędrzechów.
Nie obyło się niestety bez wypadków. Na 200 m metrów przed metą, skręt z ul. Oleśnickiej w Kościuszki część rowerzystów nie skręciło poprawnie uderzając w innych.
Wydarzenie to zorganizowane było przez dąbrowską Jednostkę Strzelecką JS-2083 im. Gen. Mariana Kukiela na czele z chor. Tomaszem Żygułą oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czytaj dalej

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Za nami kolejny rok szkolny i zapewne jest to wielki powód do radości, gdyż każdy uczeń i nauczyciel zasługuje teraz na wypoczynek. Przez ostatnie dziesięć miesięcy cała szkolna społeczność starała się sprostać wymaganiom związanym z tokiem nauki szkolnej. Czy był to pierwszy, kolejny, czy ostatni rok edukacji – każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku. Gratuluję sukcesów większych i mniejszych, które były zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu. Czytaj dalej

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Marcin Kądzielawa zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.   Czytaj dalej

Strona 5 z 187« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »