Archiwum kategorii: Urzędowe

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu „Senior+” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2020 roku, od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Klubu „Senior +” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska w specjalnie przystosowanych lokalach, znajdujących się w Domach Ludowych w następujących miejscowościach: Gruszów Wielki, Lipiny Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna i Smęgorzów. Czytaj dalej

W dniu 6 grudnia br  odbyło się spotkanie sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba.
Tematem spotkania były: planowane spotkania opłatkowe w poszczególnych sołectwach,  fundusz sołecki na rok 2020, oświetlenie uliczne i bieżące remonty dróg, drogi transportu rolnego, pomoc społeczna dla osób starszych i samotnych w okresie zimowym oraz sprawy bieżące. 
Czytaj dalej

Każdego roku wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków małopolska Policja rozpoczyna akcję prewencyjną dotyczącą problematyki osób bezdomnych, nieporadnych życiowo czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu oraz zdrowiu. W związku z powyższym policjanci we współpracy z innymi służbami docierają do miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne i udzielają im niezbędnej pomocy. Niemniej jednak w listopadzie odnotowano w Małopolsce trzy zgony spowodowane wychłodzeniem organizmu. Czytaj dalej

Co to są małe granty? Jak rozliczać VAT w projektach? Jak promować przedsięwzięcia kulturalne? Ruszają bezpłatne szkolenia dotyczące konkursów w obszarze kultury w aż 6 małopolskich miastach. Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych. Odbędą się w 6 małopolskich miejscowościach województwa małopolskiego. Czytaj dalej

Wieczorem 5 grudnia br. Święty Mikołaj odwiedził Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej by spotkać się z podopiecznymi Jednostki Wspierającej Rodzinę. Spotkanie z Św. Mikołajem zorganizowali radni Rady Miejskiej z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Goście przybyli na uroczystość wraz wychowawcami i Kierownikiem Jednostki Wspierającej Rodzinę Krzysztofem Piotrowskim.
Uroczystość została współorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu radnej Rady Miejskiej Bernadetty Mrówki i hojności lokalnych sponsorów. Wśród darczyńców byli zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne. Dzięki czemu udało się przygotować atrakcyjne prezenty dla dzieci i młodzieży oraz poczęstunek z ciastem i pizzą.
Czytaj dalej

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem ekspertów z wielu dziedzin medycyny, farmacji i z zakresu zdrowia publicznego.
W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Uchwałami Nr XV/162/19, Nr XV/163/19 i Nr XV/164/19 Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2019 r. uchwaliła stawki podatkowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 rok.
Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.
Stawki podatkowe w porównaniu z 2019 r. nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek na 2020 rok ustalonych przez Ministra Finansów, ogłoszonych 24 lipca 2019 r  w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( Monitor Polski z 2019 r. poz. 738).
W związku z powyższym Rada Miejska podniosła stawki podatku od nieruchomości dla niektórych przedmiotów opodatkowania o 2,5 %.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2020 roku, od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym  w budynku ul. B. Joselewicza 8 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

W czwartym kwartale 2019r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizują projekt socjalny pn. “Walka ze smogiem”. Projekt ten jest adresowany do mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat przeciwdziałaniu powstawania smogu jak również możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii,  możliwości jej oszczędzania.
Zanieczyszczenie powietrza w sposób istotny wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach zurbanizowanych.
Czytaj dalej

Zakończono przebudowę przepustu na potoku Smęgorzówka w ciągu drogi gminnej Łężce Zachodnie w Smęgorzowie. Inwestycja ta była konieczna ze względu na stan starego przepustu, który był bardzo podmyty w wyniku powodzi z ostatnich lat. O poprawę stanu przepustu zabiegali mieszkańcy Smęgorzowa.
Stary przepust został całkowicie wyburzony, a podczas budowy nowego umocniono koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 104 879,90 zł, a jego wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak. Przebudowa przepustu poprawiła jakość życia mieszkańców, którzy przemieszczają się między poszczególnymi częściami sołectwa Smęgorzów.
Czytaj dalej

Okres jesienno – zimowy, szybko zapadający zmrok sprzyja złodziejom. Należy pamiętać, że większość przestępstw przeciwko mieniu poprzedza rozpoznanie terenu przez włamywacza.
Warto zadbać o nasz dobytek, aby ograniczyć jego utratę do minimum. Warto pamiętać, że najskuteczniejszą formą zabezpieczenia domu lub mieszkania przed włamaniem jest sąsiedzka czujność i reagowanie na wszelkiego typu niepokojące sytuacje, mogące wskazywać na obecność włamywaczy. Należy wówczas powiadomić Policję!
Często bywa, że złodzieje przed dokonaniem włamania pod pretekstem sprzedaży różnego rodzaju artykułów czy roznoszenia ulotek dokonuje rozpoznania terenu. Policja apeluje o dokładne zabezpieczenie mieszkań, budynków gospodarczych, piwnic i klatek schodowych, zwłaszcza przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w roku 2020 dla 10 uczestników projektu “Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/366/2019 .

Kto nie lubi wyprzedaży? Już od rana trwa dzisiaj zakupowe szaleństwo o nazwie Black Friday, a przed nami jeszcze Cyber Monday, który jest dodatkową zachętą do kupowania. Oba te dni są sygnałem, że rozpoczął się już przedświąteczny sezon zakupowy. To wtedy wiele sklepów, w tym internetowych, kusi klientów dużymi promocjami i atrakcyjnymi ofertami. Wzrastająca popularność zakupów internetowych w Polsce podyktowana jest wygodą konsumenta. Jednocześnie uaktywnia wielu nieuczciwych sprzedawców internetowych, który szukają sposobów by sprytny skorzystać z gorączki zakupowej. Warto zatem zachować czujność. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej,
specjalny rachunek pomocniczy dla Mieszkańców na
“Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.


Nr tego rachunku to:
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.

Ci, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry start”, powinni się pospieszyć. To już ostatnie dni na. Jak przypomina Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu przepadną. Nie warto zwlekać.
Program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, dzisiaj również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.
Czytaj dalej

W najbliższą niedzielę rozpoczyna się czas Adwentu, czyli czyli przygotowania na Boże Narodzenie. Przygotowujemy się by był to szczególny czas pełen rodzinnego ciepła, przyjaźni i radości, życzliwości i pogody ducha.
Mając w pamięci dotychczasowe bożonarodzeniowe kiermasze świąteczne, organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, i wpisały się już chyba na stałe,w kalendarz przedświątecznych przygotowań, po raz kolejny zapraszamy na Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zaprasza na przedświąteczny kiermasz, który odbędzie się 20 grudnia w godzinach 900 na parkingu przed budynkiem dąbrowskiego Urzędu Miejskiego zapełnionego świątecznymi kramami.
Czytaj dalej

To już VI edycja cyklu piłkarskich turniejów dla najmłodszych – Dąbrowskiej Dębowej Jesieni, współorganizowanych przez Football Academy w Dąbrowie Tarnowskiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.
W sobotę rywalizowali zawodnicy rocznika 2010, a w niedzielę rocznika 2012. Całodniowe rozgrywki dostarczyły wiele emocji, licznie przybyli kibice dzielnie wspierali najmłodszych piłkarzy. Nasze drużyny  Football Academy zaprezentowały się dobrze przeplatając swoje mecze bardzo dobrymi  i z nieco słabszą grą.

W trakcie rozgrywania turnieju piłki nożnej VI Edycji Dąbrowskiej Dębowej Jesieni Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz  Robert Antosz Prezes UKS Football Academy Dąbrowa Tarnowska dokonali odsłonięcia gabloty z trofeami z ponad sześcioletniej  działalności klubu, która umieszczona została w holu dąbrowskiej Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej.
Czytaj dalej

W minionym tygodniu dokonano odbioru zadania pn. . “Modernizacja placu rekreacyjno – sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu: “Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.  W ramach prowadzonych w ostatnich dwóch miesiącach prac, zmodernizowano m.in. zdewastowaną nawierzchnię asfaltową, która  została zastąpiona nawierzchnią poliuretanową.
W części nowej nawierzchni zainstalowano zestawy sportowo – rekreacyjne oraz mini ściankę wspinaczkową. W pozostałej części placu urządzono boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.
W ramach zadania wybudowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne i  dokonano wymiany całego ogrodzenia wokół „Parku Jordana”.
Czytaj dalej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska pragniemy złożyć wszystkim pracownikom instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w sektorze pracy socjalnej życzenia, podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego święta życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech praca ta daje jak najwięcej ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej –Wiesław Mendys
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska – Stanisław Ryczek Czytaj dalej

Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do już ostatniej dziesiątej edycji projektu „Proaktywni na plus”. Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny.
Jeśli jesteś osobą powyżej 30 roku życia, pozostająca bez pracy zgłoś się do projektu „Proaktywni na plus” i zwiększ swoje szanse na zatrudnienie.
Czytaj dalej

Strona 5 z 192« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »