Archiwum kategorii: Urzędowe

Przewodniczący Rady Osiedla Stanisław Ostrowski zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. (tj. środa) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Mariusz Micek, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Zbigniew Kwiatkowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Jastrząb zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł. Dzięki wykorzystaniu tych środków wsparcie uzyska minimum 2 030 podmiotów ekonomii społecznej. Powstanie także co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.
Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czytaj dalej

Od 14 czerwca osoby, które czeka w tym roku wymiana dowodu osobistego, mogą skorzystać z zupełnie nowego elektronicznego wniosku o jego wydanie. Większość danych wypełnia się w nim automatycznie, a cała operacja trwa kilka minut.
Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniły właśnie drugą wersję zmienionego elektronicznego wniosku o wydanie/wymianę dowodu osobistego. Przeszedł on całkowitą metamorfozę. Jest prosty, bardziej intuicyjny, jest bardziej przejrzysty i ma wersję mobilną.
Teraz zawnioskowanie on-line o nowy dowód wymaga wykonania praktycznie tylko trzech kroków. Wszystko trwa zaledwie kilka minut. Czytaj dalej

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pok. 712,  w dniu 21 czerwca 2017 r.  (środa) w godzinach od 9.00 – 15.00.
Osoby zainteresowane poproszone zostaną m.in. o ocenę wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania w formie broszury w rozmiarze A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową. Opinie pozyskane w trakcie konsultacji społecznych będą pomocne przy ustaleniu preferencji wyborców w tym zakresie.

Jeśli masz ciekawy pomysł, dzięki któremu zmienisz swoją okolicę i sprawisz, że jego realizacja będzie służyła mieszkańcom – nie czekaj dłużej i już dziś zgłoś swoje zadanie. 19 czerwca kończy się bowiem nabór zadań do BO Małopolska. Na ich realizację w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego przeznaczono aż 8 mln zł.
Dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego mieszkańcy regionu mają możliwość decydować o tym, na jaki cel zostaną przeznaczone publiczne pieniądze. Małopolanie nie tylko wybierają konkretne zadanie, ale również mogą mieć realny wpływ na realizację przedsięwzięć w swoim miejscu zamieszkania stając się autorami pomysłów.
Czytaj dalej

W drugiej połowie maja 2017 r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Sutkowie zorganizował Dzień Otwarty, zapewniając jego uczestnikom liczne atrakcje. Wśród nich były: prezentacja budynku, zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, pokaz stosowanych w ośrodku form i metod pracy, zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz poczęstunek. W tym dniu odwiedzili ośrodek: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Stowarzyszania „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska wraz z Zarządem, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z Oleśnicy Irena Kawa wraz z wychowankami, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej Ryszard Micek, który zapewniła ławki do ogrodu wykonane przez podopiecznych. Najważniejszymi gośćmi były oczywiście dzieci z niepełnosprawnością wraz z rodzicami. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,  że w dniu 16 czerwca br. (piątek) urząd będzie nieczynny.
Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur  w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) w godzinach od 13:00 do 15:00  podczas, którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Trwają intensywne prace przy budowie łącznika między ul. Grunwaldzką, a ul. Wyszyńskiego obok Centrum Medycznego „Unident” i sklepu Delikatesy Centrum. Wykonano już prace przy korytowaniu stabilizacji gruntu oraz część kanalizacji. Roboty drogowe przebiegają według planu na takim odcinku, gdzie pierwotnie nie było ulicy. Jak dotąd ich prowadzenie nie było związane z niedogodnościami dla mieszkańców i osób kierujących pojazdami po ul. Grunwaldzkiej. Należy jednak spodziewać się, że takie uciążliwości wystąpią, gdy prace przesuną się bliżej Centrum Medycznego „Unident” i Delikatesów Centrum. Użytkownicy tych obiektów proszeni są o wyrozumiałość. Czytaj dalej

Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska – Krzysztof Kaczmarski informuje, że rozpoczynają się przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną dla mieszkańców – instalację na obiektach prywatnych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi  60%.
W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, na których zostaną przekazane wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu.
Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska zakupił i zamontował nowe wiaty przystankowe na ul. Szpitalnej i na ul. Grunwaldzkiej obok sklepu „Delikatesy Centrum”. Poprzednie wiaty były murowane, mocno zniszczone i niefunkcjonalne. Posiadały pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, co było problematyczne w odniesieniu do współczesnych standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Korzystając z faktu, że w kwietniu bieżącego roku kończył się program szwajcarski gmina zadbała o usunięcie azbestu i przekazanie go do unieszkodliwienia na specjalnie przygotowane do tego celu składowisko.
Nowe wiaty posiadają konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej, są przeszklone, a zarazem estetyczne. Zapewniają skuteczną ochronę pasażerom oczekującym na minibusy i autobusy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Czytaj dalej

Województwo Małopolskie jako pierwszy region w Polsce wdraża realne działania mające pomóc w poprawie jakości powietrza na terenie naszego województwa.
Już za kilka dni w życie wchodzi uchwała antysmogowa która będzie obowiązywać wszystkich Małopolan.  Poniżej w kilku punktach przedstawiamy główne założenia nowo obowiązującej uchwały.
Czytaj dalej

Starosta Dąbrowski ogłosił nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu). Czytaj dalej

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2083 im.. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej pragnie zaprosić na wyjątkowy wyścig rowerowy. Wyścig, w którym może wziąć udział każdy rowerzysta. Tour de Powiśle Dąbrowskie im. Oddziału AK „Drewniaki” ma na celu zarażenie pasją do jazdy na rowerze na dłuższe dystanse.
Pierwsza, pilotażowa edycja wyścigu ma trasę o długości 46km. Biegnie ona drogami asfaltowymi wokół gminy Dąbrowa Tarnowska, z krótką wizytą w gminie Olesno i Radgoszcz. Mała pętla, około 16km z wizytą w Oleśnie pozwala na zakończenie wyścigu rowerzystom, którzy chcą zasmakować emocji sportowych, ale nie dadzą rady przejechać całej trasy. 
Czytaj dalej

W słoneczne niedzielne popołudnie 4 czerwca br. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” po raz ósmy świętowało Dzień Dziecka i Dzień Matki na Rodzinnym Pikniku Integracyjnym. Na miejsce świętowania, tak jak w poprzednich latach, wybrano plac przed hotelem „Cristal Park” na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Współorganizatorem imprezy był Dąbrowski Dom Kultury z Dyrektorem Pawłem Chojnowskim jako prowadzącym , a patronat nad nią sprawowali Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Patronat medialny objął tygodnik „Miasto i ludzie”.
Uroczystego otwarcia niedzielnego wydarzenia wspólnie dokonali Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska i Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek.
Czytaj dalej

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą zarówno praw pracowników tymczasowych, jak i funkcjonowania agencji zatrudnienia. Nowe regulacje zapewniają poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększając zarówno ochronę  klientów agencji zatrudnienia, jak i bezpieczeństwo prawne samej agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.
Rozwiązania prawne zawarte w ustawie powinny także poprawić skuteczność kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do podniesienia standardów pracy tymczasowej. Czytaj dalej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska rozpocznie w najbliższym czasie realizację zadania przebudowy skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Spadową. Zakres tej inwestycji obejmuje odcinek ul. Spadowej, położony pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Polną wraz z przebudową wlotu skrzyżowania ulic Spadowa – Polna. W ramach projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje się dostosowanie sytuacyjno-wysokościowe nawierzchni, obramowanie krawężnikami betonowymi oraz ściekami z kostki brukowej, a także przebudowę urządzeń odprowadzenia wód opadowych. Wykonane zostaną również dwie zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a także ciągi piesze i odcinek chodnika. Teren przy krawędziach skrzyżowania ulic Spadowa-Polna zostanie utwardzony. Zlikwidowane zostanie niebezpieczne przesunięcie osi jezdni ul. Spadowej w obrębie skrzyżowania oraz zdewastowane garaże. Czytaj dalej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało ułatwienie dla osób składających wniosek o nowy paszport. Już od wczoraj (1 czerwca br.) każda osoba, która przy składaniu wniosku poda swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zostanie poinformowana o tym, że paszport jest gotowy do odbioru. Usługa ta jest bezpłatna.
Tradycyjnie już okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu w punktach paszportowych. Wiele osób dopiero tuż przed planowanym urlopem zdaje sobie sprawę, że ma nieważny paszport. Dlatego już teraz – trzy tygodnie przed wakacjami przed wakacjami – warto sprawdzić termin ważności naszego paszportu. Trzeba również pamiętać, że niektóre kraje wymagają, by paszport był ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty przyjazdu.
Czytaj dalej

W dniu 29 maja br. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody sportowcom i trenerom Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego „DĄBROVIA” za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dyscyplinie łucznictwo. Nagrody zostały przyznane na mocy regulaminu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 listopada 2016 r. Czytaj dalej

Po długiej zimie i zimnej wiośnie z radością zaczynamy myśleć o nadchodzących wakacjach.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przy współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika, wzorem poprzedniego roku, organizuje dla dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w wieku od 6 do 10 lat „Półkolonię 2017″.
I turnus zaplanowany jest na 3-14 lipca 2017, a II turnus na 17-28 lipca 2017 r.
W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona liczyć się będzie kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na półkolonię będą mieć dzieci, których rodzice pracują.
Czytaj dalej

Strona 50 z 186« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »