Archiwum kategorii: Urzędowe

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W roku 2018 Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 2 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

W środę 30 maja br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał z rąk Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Kozłowskiego oraz wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyste wręczenie promes samorządowcom z naszego województwa w kwocie ogólnej ponad 20 mln zł miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Całość środków przeznaczona zostanie na liczne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji dla Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosić będzie 800 000 zł. Zgodnie z przeznaczeniem środki promesy zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazówce nr 180502 K”. Czytaj dalej

Z powodu upału i dużego rozbioru wody nastąpiła awaria w sieci wodociągowej na ul. Piłsudskiego, ul. Oleśnickiej oraz w Nieczajnie Górnej.
W najbliższym czasie awarie te będą usuwane i mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w tych rejonach oraz może spaść ciśnienie podawanej wody w pozostałych częściach gminy. Skutkiem zmiany ciśnienia w wodociągu może być efekt żółto – brunatnej wody.
Prosimy odbiorców o zrozumienie zaistniałej sytuacji i racjonalne gospodarowanie wodą. Za wynikłe utrudnienia Zarząd RPWiK przeprasza odbiorców.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w kranach może pojawić się woda zabarwiona na żółto – brunatny odcień. Jego przyczyną jest nadmiar osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. Żółto – brunatne zabarwienie kranówki pochodzi od tzw. „zanieczyszczenia wtórnego” związkami żelaza i manganu, które, oprócz nieprzyjemnej barwy, nie wpływają negatywnie na zdrowie użytkowników. Sytuacja ta powinna się w ciągu najbliższych godzin ustabilizować.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z awarią sieci wodociągowej oraz dużym rozbiorem wody z powodu suszy, mieszkańcy Gminy Dąbrowy Tarnowskiej szczególnie w wyższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych mogą mieć problem z dostępem do wody.
Usuwanie awarii może potrwać ok 2 godzin. Odbudowa rezerwy w zbiornikach wyrównawczych będzie następować sukcesywnie.
Prosimy o ograniczenie poboru wody przez mieszkańców niżej położonych nieruchomości do których dopływa woda. W przypadku dłuższego okresu braku wody uruchomiony zostanie dowóz wody przez strażaków OSP.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Laskówce Chorąskiej, Sołectwo Laskówka Chorąska serdecznie zapraszają: na Gminne „Święto Strażaka”, połączone z Jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej, które odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czytaj dalej

Przedszkole Publiczne nr 1 oraz Przedszkole Publiczne nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają rodziców dzieci uczęszczających do tych przedszkoli na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych RPMP .10.01.02-12-0176/17.
Terminy spotkania:
Przedszkole Publiczne nr 1 – 13 czerwca 2018, o godz. 13.00
Przedszkole Publiczne nr 2 – 19 czerwca 2018, o godz. 13.00
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 55.000 zł.
Termin składania ofert mija dnia 29 czerwca 2018 roku o godz. 15:00.
Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wojewoda Małopolski podjął decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego 5 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Grand Prix DT2018 live GIF1 Grand Prix Polski PTT oraz Ogólnopolski Festiwal Tańca Latin Dance Show 2018 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego   przekaz video live

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz  zał. Nr 3 stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ( Dz. Urz. Woj. Małop.    z 2014 r.,  poz. 2267)  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje, że Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w dniu 9  czerwca  2018 roku (tj. sobota) o godzinie 1700  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34  – sala konferencyjna. Czytaj dalej

Drogie Dzieci,

Dzisiaj obchodzimy Wasze ulubione święto – Dzień Dziecka! Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia Waszych dziecięcych marzeń.
Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a wszyscy dorośli traktują Was z życzliwością. Starszym dzieciom życzymy rozwagi i bezpieczeństwa przy zdobywaniu nowych doświadczeń odkrywania świata i stopniowego wchodzenia w dorosłość.
Z
achowajcie swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Życzymy również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowskiej Tarnowskiej
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Na wtorkowej sesji 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy  Dąbrowa Tarnowska  za  rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2017 r. Już po raz czwarty Burmistrz  Krzysztof Kaczmarski przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z  pracy na rzecz wszystkich  mieszkańców   Gminy Dąbrowa Tarnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostały dostarczone radnym  w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  udzieliła pozytywnej opinii w tej sprawie.   Czytaj dalej

We wtorek 29 maja 2018 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiodącym tematem sesji było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
Na wstępie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Buśko  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają już w najbliższą niedzielę 3 czerwca br. na Rodzinny Piknik Integracyjny pod patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Piknik, tak jak w poprzednich latach odbędzie się na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:00.
W programie imprezy przewidziano występy uczniów lokalnych szkół oraz przedstawienie teatralne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, tańce i konkursy, dużo smacznego jedzenia, grill, losowanie. Doświadczeni organizatorzy zapewniają wspaniałą rodzinną atmosferę.
Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i pomocy podopiecznym Stowarzyszenia  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.
Czytaj dalej

Już niedługo wakacje. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przy współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika organizuje półkolonię dla dzieci pod nazwą „Wakacyjny kogel – mogel”, która odbędzie się w dwóch turnusach w okresie 2 – 27 lipca 2018 r. (I turnus: 2 – 13 lipca oraz II turnus: 16 – 27 lipca 2018 r.) W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona liczyć się będzie kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na półkolonię będą mieć dzieci, których rodzice pracują.
Koszt to 300 zł / osobę – czyli 30 zł dziennie. Całkowity koszt to 400 zł z czego 100 zł dofinansowane jest z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Półkolonia letnia zapewni dzieciom wypoczynek po trudach rocznej pracy w szkole, dostarczy wrażeń i nowych umiejętności, rozwinie ich artystyczne zdolności, kreatywność, poprawi ich zaradność życiową oraz umiejętność współżycia w grupie. Liczne zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne i przygodowe zaciekawią każde dziecko, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna zadba o bezpieczeństwo i komfort dzieci, które powrócą do domów zmęczone, ale zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności. 

Czytaj dalej

We wtorek 15 maja.2018 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał z Panem Markiem Łagoszem wspólnikiem firmy BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg umowę na „Budowę drogi bocznej od ulicy Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej”.
Jest to droga prostopadła do ulicy Zagumnie, w terenie zabudowanym i jeszcze nie ma nazwy. Przy przedmiotowej ulicy kształtuje się już drugi pas zabudowy. W ramach zadania zostanie wykonane 300 m drogi tj. pas jezdny o szerokości 3,5 m wraz z poboczami  w terminie do 31 sierpnia br. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na 246.844,14 zł.
Czytaj dalej

W niedzielę 27 maja br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej świętowała 85-lecia swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła Msza Św., którą koncelebrowali: proboszcz miejscowej Parafii Siedmiu Boleści NMP Stanisław Bieleń i ks. kanonik Władysław Jaróg. Podczas liturgii poświęcona została płaskorzeźba wykonana i ufundowana z okazji jubileuszu OSP przez rodzimego artystę ludowego Zdzisława Banasia.
Po Mszy Św. druhowie przemaszerowali pod Dom Ludowy, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów jubileuszowych. Uczestniczyli w nich: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP w  Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Kolarczyk, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Lucjan Pałucki, Radni Rady Miejskiej w osobach Kazimiery Wąż i Bogdana Pawelca oraz sołtys Nieczajny Górnej Jan Bąba.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2018 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Strona 50 z 211« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »