Archiwum kategorii: Urzędowe

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Marcin Kądzielawa zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.   Czytaj dalej

Przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Jastrząb zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski serdecznie zaprasza mieszkańców  na sprawozdawczo – wyborcze zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie  odbędzie się w  dniu 22 czerwca 2019  r. (tj. sobota)  o godzinie 1800 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15a – sala konferencyjna I piętro (wejście do budynku od strony parkingu).
Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje: Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.
Czytaj dalej

Na terenach powodziowych w gm. Dąbrowa Tarnowska, samorząd rozpoczął akcję zorganizowanego zwalczania plagi komarów. Najwięcej komarów występuje tam gdzie przez długi okres po powodzi występowały rozlewiska wodne. W gminie są jeszcze miejscowości, gdzie nadal można spotkać takie zastoiska wodne. Samorząd zaraz po powodzi rozdawał środek przeciw komarom, by właściciele posesji indywidualnie mogli wykonać oprysk budynków gospodarczych i swoich siedlisk. Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca Akcja potrwa kilka dni i będzie zależeć od warunków pogodowych. Czytaj dalej

We wtorek 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę otrzymało 21 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, które zawierały związek małżeński w 1968 r.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, który złożył serdeczne gratulacje i życzenia długich, jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej miłości.  Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Mendys, a także Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.
W uroczystości wzięli udział również sołtysi: Pani Józefa Taraska, Pani Bernadetta Mrówka, Pan Jan Bąba oraz Pan Czesław Podosek.
Czytaj dalej

W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.
Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.
Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn і urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych і domowych, nawozów, paliw і innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych і obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu – tragicznych w skutkach – wypadków.
Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym na dąbrowskich plantach w trosce o komfort mieszkańców ustawiono kurtynę wodną, przy której będzie można znaleźć ochłodę. Jest to sposób aby przechodzący tamtędy ludzie poczuli trochę ulgi od upału.
Dzisiaj i w najbliższych dniach towarzyszyć nam będą  temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Ciepłe będą również noce, w czasie których temperatura minimalna może sięgać od 17 do 20 stopni Celsjusza.
Przy tej okazji przypominamy o sposobach radzenia sobie z upałami. Czytaj dalej

W Tarnowie rusza nabór do VI edycji projektu „Proaktywni na plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie bezpłatny.
Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Ostrzeżenie o upałach zapowiada temperatury do 33 stopni Celsjusza. UPAŁY (2 stopień zagrożenia) w 17 powiatach województwa małopolskiego, w tym w powiecie dąbrowskim Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 r.do godz. 20:00 dnia 12.06.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 90 %. Przebieg: Temperatura maksymalna 30-33 stopni Celsjusza, temperatura minimalna 17-20 stopni Celsjusza. Przewiduje się możliwość powtórnego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek i w sobotę. Czytaj dalej

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”
(Albert Schweitzer)

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zwracają się z prośbą o zbiórkę przedmiotów potrzebnych do wyposażenia mieszkania socjalnego dla matki samotnie wychowującej dziecko, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
W miarę możliwości prosimy o rzeczy: wersalki, meble kuchenne i pokojowe, lodówka, pralka i inne. Bardzo prosimy by ofiarowane przedmioty wyposażenia były w dobrym stanie, takie jakie ofiarodawca chciałby otrzymać, gdyby był w trudnej sytuacji.
Czytaj dalej

Od 16 kwietnia 2019 roku rozporządzeniem ministra środowiska wprowadzone zostały nowe przepisy w zakresie postępowania w procedurze likwidacji szkód w uprawach rolniczych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Procedury szacowania szkód zostały uproszczone dla poszkodowanych, a dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zwiększono obowiązki.
Zmiany nastąpiły w zakresie procedury zgłaszania szkód. Chociaż termin zgłoszenia wynosi nadal 3 dni, to jest on liczony od dnia stwierdzenia szkody. Nowością jest, że wniosek może być złożony w formie elektronicznej, ale forma papierowa jest nadal akceptowana.
Czytaj dalej

W środę 5 czerwca 2019  r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przed przystąpieniem realizacji porządku obrad  Przewodniczący Rady Wiesław Mendys przypomniał o przypadającej w dniu 4  czerwca br. 30 – tej rocznicy  wyborów do Sejmu  i Senatu w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni
przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok oraz uchwałę w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027. 
Czytaj dalej

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostały kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników poniżej 40 roku życia, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Oddziały regionalne ARiMR przyjmować będą wnioski do 29 czerwca br.  Oprócz spełnienia kryterium wiekowego, osoby składające wnioski powinny posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, w którym rozpoczęły działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom: Czytaj dalej

Tegoroczna XII lipcowa edycja Spotkania Kultur, jednej z największych imprez w powiecie dąbrowskim, będzie miała nowy, interesujący element.
W niedzielne popołudnie 21 lipca na scenie plenerowej przed „Dąbrowiakiem” (godz. 1500) zaprezentuje się ponad 100 młodych tancerzy zrzeszonych w zespołach tańca nowoczesnego i regionalnych. Wśród uczestników I Tanecznego Spotkania Kultur potwierdziły udział 3 formacje dziecięce ze Lwowa (Ukraina) – m.in. Szkoła Tańca Nowoczesnego Viery Bakun i miejscowe, działające w ramach „Dance Star Studio Tańca” Maryny Hryhorjevej, zaproszone są grupy folklorystyczne z naszego regionu.
Festiwal dąbrowski poprzedzą sobotnie warsztaty choreograficzne w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Liczymy na duże zainteresowanie widowni dąbrowskiej spektakularnymi układami tanecznymi.
Czytaj dalej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mieszczący się przy al. Solidarności 5-9, sala 126 (I piętro) w Tarnowie zaprasza na bezpłatne zajęcia w III kwartale 2019 roku. Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Telefon kontaktowy: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wupkrakow.praca.gov.pl. Czytaj dalej

„Dzień Dziecka” to wyjątkowo lubiane święto przez dzieci małe i duże. To dobra okazja do przekazania najlepszych życzeń naszym najmłodszym mieszkańcom.
W tym Samorząd Gminny życzy młodemu pokoleniu zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz bezpiecznego odkrywania świata. Życzymy Wam, by dzieciństwo i młodość były bogate w pozytywne doświadczenia,  przygody i wydarzenia, z których będziecie czerpać naukę na przyszłość.
Niech uśmiech nie schodzi waszych buź, a wszelkie troski, smutki i kłopoty Was omijają. Zachowajcie jak najdłużej swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli.

Życzymy Wam również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Czytaj dalej

Już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca br., Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają na Rodzinny Piknik Integracyjny pod patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Piknik, tak jak w poprzednich latach odbędzie się na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:00.
W programie imprezy przewidziano występy uczniów gminnych szkół oraz przedstawienie teatralne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, tańce i konkursy, dużo smacznego jedzenia, grill, losowanie. Doświadczeni organizatorzy zapewniają wspaniałą rodzinną atmosferę.
Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i pomocy podopiecznym Stowarzyszenia  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.
Czytaj dalej

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu dąbrowskiego i powiatu tarnowskiego otrzymały we wtorek 28 maja br. dotację w łącznej kwocie 620 tys. zł. na remonty i modernizację swoich remiz. Promesy gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazała beneficjentom Anna Pieczarka – członek zarządu województwa małopolskiego.
Na uroczystości, który odbywała się w zabytkowym Ratuszu na tarnowskim Rynku Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.
Środki otrzymanej promesy wysokości 48 000 zł przeznaczone zostaną na realizację prac budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej.
Czytaj dalej

Strona 6 z 187« Pierwsza...45678...203040...Ostatnia »