Archiwum kategorii: Urzędowe

Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia,

Dzisiaj 18 października obchodzimy Święto Pracowników Służby Zdrowia i wspominamy postać Św. Łukasza Ewangelisty, którego środowiska medyczne obrały za swojego patrona. W tym dniu składamy Wam – lekarzom, pielęgniarkom, kadrze zarządzającej, pracownikom administracji i innym osobom pracującym na rzecz służby zdrowia najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.
Pragniemy także podziękować Wam za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Doceniamy wagę Waszej pracy i mamy nadzieję, że oprócz świadomości jej znaczenia czerpiecie z niej ogromną satysfakcję.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys
Czytaj dalej

13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Do urn wyborczych w 20 Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska poszło 9483 wyborców spośród 16676 uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że frekwencja wyborcza wyniosła 56,87 % i była o prawie 10 % większa od tej z 2015 r.
Liczbę oddanych głosów na poszczególne listy wyborcze przedstawia poniższe zestawienie. Pełna lista wyników i frekwencji w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych jest dostępna na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. 
Czytaj dalej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,

W imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska pragniemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za Waszą pracę dydaktyczną i trud wychowawczy.
W Dniu Edukacji Narodowej życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pracy, jakże ważnej dla kształtowania społeczeństwa, a zwłaszcza jego przyszłych pokoleń. Niech dni pracy w szkole będą pełne zadowolenia, ale również odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci oraz młodzieży.Mamy nadzieję, że Wasza praca z młodymi ludźmi jest źródłem satysfakcji i spełnienia. W obecnych  czasach potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią dzielić się z innymi swoją pasją, profesjonalizmem i wiedzą.
Pamiętamy także o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły. Mamy nadzieję, że ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem wspominacie swoich uczniów i wychowanków oraz czas z nimi spędzony.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Stanisław Ryczek– Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska

Czytaj dalej

Czytaj dalej

W czwartek 10 października br. w siedzibie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia promes przyznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wydarzeniu przewodniczył Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przy udziale Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marty Lech-Malec. Wnioskodawcą o pomoc był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, a realizację wniosku wspierał obecny na uroczystości Piotr Sak, adwokat, a zarazem Radny Rady Miejskiej w Tarnowie, kandydujący do Sejmu RP. Czytaj dalej

Czytaj dalej

We wtorek 8 października br. w Dąbrowie Tarnowskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Przyznawane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej tym rodzicom, których co najmniej trójka dzieci służyła w wojsku. Wspólnej dekoracji odznaczonych dokonali Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Wiesław Maciejowski, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wicestarosta Krzysztof Bryk. Po części formalnej prowadzono rozmowy, wymieniano się wspomnieniami przy kawie i ciastku. Dla odznaczonych ufundowane zostały upominki w postaci ciepłych koców. Czytaj dalej

Dzienny Dom „ Senior+” w Dąbrowie Tarnowskiej, ogłasza nabór na 2 wolne miejsca.
Zapraszamy Seniorów 60+  zamieszkujących teren miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska do naszej placówki  przy ul. Berka Joselewicza 8 33-200 Dąbrowa Tarnowska czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Naszym Uczestnikom oferujemy: rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, zajęcia z dietetykiem, profilaktykę prozdrowotną, spotkania integracyjne ciepły posiłek – dwudaniowy obiad. Zapraszamy  do naszej placówki gdzie można zobaczyć wystawę naszych prac, a także porozmawiać z Uczestnikami, przeglądnąć naszą kronikę i przekonać się, że z nami jesień życia jest radosna!
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Dyżur konsultanta odbędzie się w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w czwartek 10 października br. w godzinach od 9:00 do 10:30.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Czytaj dalej

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej Stanisław Bukowiec oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapraszają do udziału w spotkaniu z cyklu „Porozmawiajmy o turystyce”. Wydarzenie to odbędzie się w najbliższy poniedziałek 7 października br. o godz. 15:00 w Ośrodku Spotkania Kultur, który mieści się w dawnej synagodze w centrum miasta.
Spotkanie ma związek z przystąpieniem Samorządu Województwa Małopolskiego do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Kierunki rozwoju turystyki w Małopolsce do 2025 roku” i stanowi ważny element regionalnych konsultacji społecznych.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 35 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Czytaj dalej

We wtorek, 1 października br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań. W gali konkursowej Dąbrowę Tarnowską reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przyjął czek zapewniający dofinansowanie dla Orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury wysokości 10 000 zł w ramach konkursu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Czytaj dalej

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Do wsparcia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat, i które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia uzupełniającego otrzymają także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną i rodzinną.
Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł brutto (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków, a także dochodów z pracy).
Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega II stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Czytaj dalej

W ostatnim czasie sfinalizowano pierwszy etap budowy chodnika przy drodze gminnej w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Górnej. Zadanie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ale jego koszt całkowity wyniósł 135 792,91 zł. Długość wykonanego chodnika wyniosła 120 m.
W ramach prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, a także zjazdy, przepusty i kanalizację burzową. Inwestycja znacznie poprawiła komfort życia codziennego w sołectwie, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, którzy poruszają się między ważnymi punktami swojej miejscowości.
Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie w Gruszowie Wielkim prowadzone są także prace przy chodnikach drogi powiatowej przez samorząd powiatowy.
Czytaj dalej

Wyjeżdżacie i 13 października nie będzie Was w miejscu, w którym mieszkacie na stałe, a mimo to chcielibyście wziąć udział w wyborach? Dopiszcie się do spisu wyborców. Dzięki temu będziecie mogli zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania. Nie zwlekajcie – na skorzystanie z tej usługi macie czas tylko do 8 październik. Możecie to załatwić online.
Czytaj dalej

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 9/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 16 września 2019 r. szkolenie rejonowe przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnowie I powołanych w związku przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 1 października 2019 r. od godz. 9:00 w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury.  Czytaj dalej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS Aleksandra Hadzik, zaprasza młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Czytaj dalej

Strona 7 z 192« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »