Archiwum kategorii: Urzędowe

Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, 19 kwietnia br. tj. w Wielki Piątek, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej pracował będzie w godz. 7:30 – 12:30, zaś kasa Urzędu w godz. 7:30 – 11:30.
Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur 20 kwietnia (w Wielką Sobotę) w godzinach od 9:00 do 11:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, uczonych, artystów, lekarzy, nauczycieli, prawników wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.
Zbrodnia katyńska to wymordowanie przez NKWD blisko 22 tysięcy Polaków. W tej liczbie znaleźli się jeńcy wojenni, wzięci do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz osoby cywilne przetrzymywane w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.
Jeńców zgładzano strzałem w tył głowy.
Czytaj dalej

Po trzy wykłady w każdym z trzech paneli, najznamienitsi polscy klinicyści i jeden – ale ujęty szczegółowo i całościowo – temat: Zdrowie kobiety w codziennej pracy lekarzy praktyków.
Od endokrynologii, ginekologii przez ortopedię, aż po zdrowie psychiczne. Z uwzględnieniem stomatologii i medycyny estetycznej, która ostatnimi laty święci triumfy; nie tylko wśród kobiet.
DSK6 została zorganizowana przez FTiWPD. Zarząd Fundacji tradycyjnie zaprosił do współorganizacji, m. in. dąbrowskie władze samorządowe gminne i powiatowe oraz kilkudziesięciu sponsorów i partnerów, bez których zaangażowania trudno by było sfinalizować dwudniową konferencję medyczną. Głównym Partnerem zadania był Zarząd Województwa Małopolskiego, z którego funduszy była zrealizowana konferencja. Sponsorem strategicznym była Firma farmaceutyczna Astellas. Organizacja konferencji 6 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne posiadała certyfikat Infarma, zaś uczestnicy otrzymali certyfikaty zatwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Tarnowie. 
Czytaj dalej

Z przykrością informujemy, że ze względu na przewidywane załamanie pogody i prognozowane złe warunki atmosferyczne tegoroczny Kiermasz Wielkanocny zostaje odwołany.

Krakowski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na dzień 12 kwietnia załamanie pogody w województwie małopolskim i subregionie tarnowskim. Prognozowany jest znaczny spadek temperatury i opady deszczu i śniegu, a ich prawdopodobieństwo szacuje się na 70 – 80% . Prognozy potwierdzające opady, a tym samym uniemożliwiające godne i przyjemne organizowanie kiermaszu, zmuszają Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwołać tegoroczny IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny.
Wystawcom, którzy zgłosili się już na IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny

dziękujemy za zainteresowanie się kiermaszem i przepraszamy za niedogodności.
Czytaj dalej

Dzisiaj w całej Polsce, pomimo trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli, rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne dla ostatniego rocznika gimnazjum. Rozpoczęcie egzaminu jak co roku wyznaczono na godz. 9:00. W skali kraju do egzaminu przystąpi 350 tysięcy uczniów klas III gimnazjów z niemal 7 tysięcy szkół.  W naszej gminie egzamin pisać będzie 185 uczniów z 3 szkół.  zmierzy się z testem humanistycznym, obejmującym przedmioty takie jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Podczas pierwszego bloku dzisiejszego egzaminu uczniowie zmierzą się z zagadnieniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, na których rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Ta część egzaminu rozpocznie się o 11:00, a na rozwiązanie testu gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut). Czytaj dalej

W sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku o godz. o godz. 8:41 dla wielu Polaków czas się zatrzymał. Śmierć 96 pasażerów samolotu specjalnego TU-154M pod Smoleńskiem dotknęła nas nagle i bezlitośnie. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i towarzyszącą mu delegacją leciał do Katynia, gdzie razem z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także parlamentarzystami, duchownymi, kombatantami, żołnierzami miał wziąć udział w uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Kancelaria Prezydenta, jak i całe państwo polskie, stanęła wobec sytuacji bez precedensu. W ciągu chwil odeszli na zawsze ludzie, których znaliśmy i z którymi mieliśmy zaszczyt pracować. Na pokładzie TU-154M zginęli m. in. poseł ziemi tarnowskiej – Wiesław Woda, poseł Leszek Deptuła oraz Wojciech Seweryn z Żabna.
Czytaj dalej

Informujemy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska przystępuje do aktualizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest. Aktualizacja ta jest niezbędna do złożenia wniosku, jaki w czerwcu bieżącego roku nasza gmina wraz z 17 innymi gminami będzie składać do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dot. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane usunięciem azbestu z terenu nieruchomości do których posiadają tytuł prawny, mogą składać deklarację dot. azbestu zgromadzonego na nieruchomości (w tym gruz azbestowy lub pokrycie dachowe) do dnia 19 kwietnia 2019r do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Krakowski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje od czwartku załamanie pogody w województwie małopolskim i subregionie tarnowskim. Prognozowany jest znaczny spadek temperatury i opady deszczu, a nawet śniegu. Jeśli te prognozy potwierdzą się, a opady utrudniać będą przebywanie na wolnym powietrzu i tym samym godne i przyjemne organizowanie kiermaszu zarówno ze względu na Wystawców jak i osoby chcące skorzystać z oferowanych przedmiotów i produktów, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej może być zmuszonym odwołać IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny w przewidywanym dniu kiermaszu. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a pogoda będzie dla nas łaskawa, chociaż z pogodą nikt jeszcze nigdy nie wygrał.
Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.
O ewentualnym odwołaniu kiermaszu będziemy informować na bieżąco za pomocą naszych stron internetowych.

Czytaj dalej

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się wybory na sołtysa 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Do udziału w wyborach uprawnionych było 7425 mieszkańców sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. W wyborach wzięło udział 2015 mieszkańców Gminy. Wyniki wyborów nie są jeszcze prawomocne, ponieważ zgodnie ze statutami sołectw wyborcy mają możliwość wniesienia protestu w ciągu 7 dni od dnia wyborów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną wręczone nowo wybranym sołtysom zaświadczenia potwierdzające wybór. Czytaj dalej

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która rusza dzisiaj we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.
Czytaj dalej

Dąbrowscy policjanci wraz z Fundacją Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dąbrowskim Samorządem 5 kwietnia 2019 roku, po raz kolejny przeprowadzili akcję profilaktyczną „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”.
Akcja odbyła się w ramach 6. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Tym razem miejscem wspólnych działań było centrum miasta Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek.
Celem akcji było propagowanie wśród mieszkańców, ale również uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom nagłych wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu przed jej udzieleniem.
Scenariusz tegorocznej akcji był odmienny względem lat poprzednich, mianowicie składał się on z trzech części; w pierwszej z nich każdy uczestnik mógł zobaczyć jak udzielona jest pomoc osobom w przypadku ataku terrorysty, dzięki symulacji jaka została przeprowadzona na płycie Rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. W zainscenizowanej sytuacji brało udział czterech pozorantów odpowiednio ucharakteryzowanych tj. dwie przypadkowe osoby, kierujący pojazdem oraz terrorysta.

Co roku o tej samej porze – w okresie wiosennym dochodzi do pożarów wznieconych wypalaniem traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Przypominamy, że takie zachowania są czynem bezprawnym pociągającym za sobą odpowiedzialność karną.
W myśl polskiego prawa wypalanie traw to czyn zabroniony, ścigany karnie. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Czytaj dalej

W najbliższą niedzielę 7 kwietnia br. we wszystkich 12 sołectwach naszej gminy przeprowadzone zostaną wybory sołtysów. Celem przeprowadzenia wyborów w każdym z sołectw gminnych wyznaczony został lokal wyborczy, a ich lista przedstawiona jest poniżej. Mieszkańcy Gruszowa Małego ze względu na brak stosownego lokalu wyborczego na terenie wsi głosować będą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie lokale wyborcze i wszystkie komisje pracować będą od godz. 7:00 do godz. 18:00.
Warto zapoznać się z informacją publiczną o kandydatach na sołtysów poszczególnych sołectw naszej gminy. 
Czytaj dalej

Już za kilkanaście dni rozpoczną się Święta Wielkanocne. Wszyscy będą chcieli je przeżyć we wspaniałej polskie, rodzinnej tradycji wielkanocnych zwyczajów. Atmosferze nadchodzących Świąt służyć będzie także już IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny zaplanowany na 12 kwietnia 2019 roku od godz. 9:00 do godz. 16:00, czyli tuż przed Niedzielą Palmową.
Tak jak w poprzednich latach, plac przed Urzędem Miejskim zapełni się wielkanocnymi kramami.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z załogą Urzędu Miejskiego już dziś serdecznie zapraszają na to już tradycyjne przedświąteczne wydarzenie.
Czytaj dalej

Zamieszczona wczoraj 1 kwietnia br. na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informacja o znalezieniu „drugiego Biskupina” na trasie przebiegu dąbrowskiej Obwodnicy była primaaprilisowym żartem. Jak dotąd wszystkie prace są prowadzone w przewidywanym harmonogramie czasowym.
Gołym okiem widać duże zaawansowanie prac przy oczekiwanej od wielu lat obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Wykonano szereg prac ziemnych, przełożone zostały media będące na przebiegu, kontynuowana jest budowa wszystkich obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, nasypów, przepustów. Sprzyjające warunki pogodowe, łagodnej zimy, pozwalają na w miarę szybką realizację założonych prac.
Czytaj dalej

W najbliższy piętek i sobotę w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się tradycyjne kwietniowe spotkania naukowe. Są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób niezwiązanych bezpośrednio z medycyną.
W tym roku, w sobotę, będziemy słuchać wykładów na temat „zdrowia kobiety” w codziennej pracy lekarzy praktyków oraz o postępach w  diagnostyce  i  leczeniu  chorób związanych z płcią piękną.
Dzień wcześniej, w centrum miasta, na Rynku przed Urzędem Miejskim, w ramach akcji: „Nie bój się ratować życia innym!” odbędzie się symulacja „zdarzenia wypadkowego na drodze” oraz ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) wraz z zasadami użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
W imieniu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, serdecznie zapraszamy Państwa na VI edycję Naukowej Konferencji Medycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Udział w dąbrowskiej konferencji zapowiedziało już ponad 200 osób!

Czytaj dalej

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Wojewodą Małopolskim zapraszają na konferencję poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym, która odbędzie się 2 kwietnia br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu” dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.   Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o naborze na wolne stanowisko ankietera. Jest to praca na terenie województwa małopolskiego w szczególności na obszarze powiatu dąbrowskiego lub sąsiadujących gmin z powiatu tarnowskiego. Szczegóły w załączniku poniżej.
Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Czytaj dalej

We wtorek 26 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi. Na sesji wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, który udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące dróg powiatowych. Czytaj dalej

Małopolska włącza mieszkańców do walki ze smogiem. Wszelkie przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości można zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza Ekointerwencji, dostępnego pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
Formularz ma usprawnić przepływ informacji między mieszkańcami a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska. Każde zgłoszenie, które zostanie przesłane za pomocą strony Ekointerwencji, będzie automatycznie przekierowywane do właściwego organu, który zajmie się jego weryfikacją.
Czytaj dalej

Strona 7 z 183« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »