Archiwum kategorii: Urzędowe

Znane już są wyniki głosowania nad projektami Budżetu Obywatelskiego zgłaszanymi przez obywateli Małopolski. W subregionie tarnowskim z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego sfinansowanych zostanie 8 zadań (na 18 zgłoszonych). Ich łączna wartość wynosi 1 051 564 zł. Wśród tych zadań znajdują się aż dwa zadania, które będą realizowane na terenie powiatu dąbrowskiego. Zadanie o zasięgu powiatowym, które zostanie zrealizowane dzięki dużej ilości otrzymanych głosów to: „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie” (projekt o o wartości 98 600,00 zł). Na poziomie subregionalnym będzie natomiast realizowane zadanie „Z gwiazdami zaczytani”, którego wartość wynosi 300 000 zł, obejmujące trzy powiaty: dąbrowski, tarnowski i brzeski. Koordynatorem tego zadania w Dąbrowie Tarnowskiej będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej
Czytaj dalej

W czwartek, 21 lipca br. dzięki inicjatywie Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się drugi już Dąbrowski Piknik Rycerski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Poczet Bagiennych z Wieżycy” Wojciecha Maniaka. W Parku Miejskim od godz. 16:30 do wieczora prezentowano szereg pokazów w strojach z XIII w. Publiczność bardzo licznie dopisała, zwłaszcza, że dużą jej część stanowili pielgrzymi biorący udział w Dniu Turystycznym ŚDM.
Już od południa w parku trwały przygotowania do kolejnego spotkania z historią. Pod patronatem burmistrza naszego miasta z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016 odbyła się niecodzienna impreza kulturalna. Zapowiadany już od dawna drugi piknik rycerski ruszył pełną parą ok. godz. 16:30. Widowisko rozpoczęło się inscenizacją Chrztu Mieszka I z okazji tegorocznej 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży. Zarówno pogoda jak i publiczność dopisała, książę został ochrzczony a poganie nawróceni.
Czytaj dalej

Ponad pół tysiąca pielgrzymów ŚDM z całego świata zwiedziło wczoraj, tj. w czwartek 21 lipca br. Dąbrowę Tarnowską i m.in. gościło w dąbrowskim Ośrodku Spotkania Kultur (dawna synagoga).
Zagraniczni goście z Peru, Anglii, Niemiec, Konga, Ukrainy, Norwegii, Słowacji oraz nasi rodzimi, polscy pielgrzymi z zaciekawieniem zwiedzali dąbrowski Ośrodek Spotkania Kultur. Większość z nich po raz pierwszy w życiu znalazła się w murach synagogi, więc przewodnicy Ośrodka – Paweł Chojnowski i Karolina Pikul-Sobarnia mieli pełne ręce (a raczej gardła) roboty. Ciekawiło ich wszystko, od „egzotycznych” malowideł na suficie synagogi, po instrukcję obsługi wiejskiego cepa, czy miejskiego „chłopaka” do ściągania butów. Nie obyło się bez zdjęć typu „selfie” z najnowszym nabytkiem Ośrodka – drewnianą rzeźbą modlącego się Żyda, stojącą przed głównym wejściem. Oczywiście nikt nie wyszedł z synagogi z pustymi rękami. Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego przygotował bezpłatne zestawy informatorów turystycznych, map i ulotek dot. naszej pięknej Małopolski i Powiśla Dąbrowskiego.
Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym, po tygodniu kiepskiej pogody na nowo rusza pełną parą Basen Sezonowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 10:00 do 20:00 każdego wakacyjnego dnia na Sportową 4.

Na chwilę obecną (czwartek godz. 10:00) temperatura wody jest identyczna jak temperatura powietrza i wynosi 21oC. Jesteśmy jednak przekonani, że woda szybko osiągnie minimum 25oC, gdyż potężna „bateria” paneli solarnych pracuje w tej chwili tylko nad dogrzaniem basenu sezonowego.

Serdecznie zapraszamy !

Uprzejmie informujemy, że coroczna „przerwa technologiczna” na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 14 sierpnia br. 
W czasie przerwy technologicznej tj. w dniach od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2016 r. (włącznie) Kryta Pływalnia będzie NIECZYNNA.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, na nowo wystartujemy w świąteczny dzień 15 sierpnia o godz. 10:00.
Jednocześnie przypominamy, że do końca wakacji czynny jest “Basen Sezonowy”, zlokalizowany w sąsiedztwie Krytej Pływalni, przy ulicy Sportowej 4.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pływania „pod chmurką” w godzinach od 10:00 do 20:00.

Przed nami Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży, to spotkania o zasięgu globalnym, zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II, na które zjeżdżają się młodzi ludzie z całego świata. Co 2-3 lata odbywają się na różnych kontynentach. W roku 1991 spotkanie takie odbywało się w Częstochowie. Tym razem Papież  Franciszek wraz z milionami młodych ludzi z całego świata zawita do Krakowa. Poinformował o tym na plaży Copacabana w Rio de Janeiro w 2013 roku na zakończenie poprzednich Światowych Dni Młodzieży.
Już tym tygodniu młodzi z każdego zakątka świata przyjadą do Polski na Światowe Dni Młodzieży, aby wspólnie z nami głosić Dobrą Nowinę na ulicach polskich miast. W większości polskich miast – przed spotkaniem w Krakowie, młodzież weźmie udział w Tygodniu Misyjnym. Tak też będzie w Dąbrowie Tarnowskiej w naszej wspólnocie.
Czytaj dalej

Dziennik „Rzeczpospolita” w wydaniu z 19 lipca 2016 r. po raz 12. opublikował wyniki prowadzonego przez siebie Rankingu Samorządów w Polsce.
Już od dwunastu lat Kapituła Rankingu Samorządów – ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” – prowadzona przez byłego premiera prof. Jerzego Buzka, współtwórcę drugiego etapu reformy samorządowej, wskazuje i nagradza najlepsze lokalne władze.
W tegorocznej, dwunastej edycji tego ogólnopolskiego rankingu Gmina Dąbrowa Tarnowska została sklasyfikowana na 38. miejscu tzw. „Złotej Setki” najlepszych samorządów w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich, a takich gmin w Polsce jest aktualnie 916. W porównaniu z poprzednim rokiem, Gmina Dąbrowa Tarnowska awansowała o 9 pozycji na liście, gdyż w rankingu z 2015 roku zajęła 47. miejsce. Warto przypomnieć, że Dąbrowa Tarnowska na przestrzeni tych dwunastu lat wiele razy była klasyfikowana w „Złotej Setce”.
Czytaj dalej

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

W Dąbrowie Tarnowskiej, oprócz porad ekodoradcy, będzie można skorzystać z konsultacji doradcy energetycznego. Osoba ta wskaże działania wspomagające rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Z nieodpłatnych porad mogą skorzystać przedsiębiorcy, instytucje publiczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim mieszkańcy. Porady doradcy będą możliwe dzięki realizacji projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pięciu specjalistów zatrudnionych w Małopolsce należy do ogólnopolskiej sieci doradców. Ich działania mają przyczynić się do osiągnięcia celów energetyczno – klimatycznych Unii Europejskiej, których konsekwencją będzie poprawa jakości powietrza w całym kraju. Czytaj dalej

Jeśli chcesz znaleźć się choć przez chwilę w scenerii średniowiecznego świata z początków polskiej państwowości… Jeśli chcesz zobaczyć inscenizację chrztu Mieszka I… Jeśli chcesz usłyszeć łomot tarcz ścierających się w walce wojów słowiańskich… Jeśli chcesz zobaczyć jak skuteczna była czternastowieczna hakownica… Jeśli nie widziałeś jeszcze korowodów tanecznych z tamtych czasów… Jeśli nie trzymałeś w dłoni prawdziwego miecza, nie strzelałeś z łuku i nie słyszałeś jeszcze pieśni rycerzy… Jeśli chcesz zobaczyć na własne oczy stroje trzynastowiecznych rycerzy i usłyszeć szum kolorowych sukien dam dworu… A zapewne chcesz to wszystko zobaczyć…
To przyjdź do dąbrowskiego Parku Miejskiego 21 lipca 2016 roku od godz. 16:30 na Dąbrowski Piknik Rycerski, na który zapraszają: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Poczet Bagiennych z Wieżycy.
Czytaj dalej

W Dąbrowie Tarnowskiej realizowany będzie program ochrony środowiska LIFE, którego efektem ma być poprawa jakości powietrza w mieście i gminie.
Program zakłada utworzenie sieci ekodoradców, którzy pojawią się w 55 małopolskich gminach. Skorzystają na tym mieszkańcy, którzy będą mogli zasięgnąć informacji o wymianie pieców węglowych na ekologiczne.
Doradcy sprawdzą izolacyjność budynków i podpowiedzą, jak zminimalizować koszty ogrzewania.
Czytaj dalej

15 lipca zakończył się I turnus półkolonii „Wakacyjne rytmy”. Jak każdy dzień również ten miał swoje hasło przewodnie, jak przypada na ostatni dzień nosił tytuł „Pożegnalne spotkanie”. Od rana zabraliśmy się za przygotowanie wakacyjnego pociągu. Po śniadaniu nastąpiło oficjalne zakończenie półkolonii. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najbardziej aktywni drobne upominki. Następnie dzieci przebrały się w stroje, które sami przygotowali i w wakacyjnym pociągu wyruszyli do Urzędu Miejskiego. Tam spotkali się z Panem Burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim. Zwiedzili urząd, poznali pracę urzędników oraz jakie zadania stoją przed burmistrzem. Półkoloniści w barwnym korowodzie przeszli ulicami miasta, aby powrócić do szkoły. Czytaj dalej

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Czytaj dalej

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.
Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta.
Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od ponad 10 lat.
Czytaj dalej

12 lipca 2016 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów” – Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Spółka z o.o. z Łańcuta. Wartość zadania wynosi 3 734 280,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonane ponad 11 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 6 km rurociągów tłocznych i trzy sieciowe przepompowie ścieków. Zgodnie z umową inwestycja zakończy się do 30 kwietnia 2018 r. Realizacja zadania pozwoli na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla około 140 gospodarstw domowych w miejscowości Smęgorzów oraz kilku gospodarstw w Gruszowie Małym. Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje Program Aktywizacja i Integracja (PAI) dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku.
Celem PAI jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (tzw. III profil pomocy) korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
W Programie trwającym 2 miesiące, tj. od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r., bierze udział 14 osób zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Poza wykonywanymi pracami uczestniczą również w prowadzonych szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej, pozyskiwania umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

We wtorek 12 lipca przed północą zmarł abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Watykański Minister Zdrowia) i biskup senior Diecezji Radomskiej. Był bliskim współpracownikiem trzech papieży. Mottem jego biskupiego życia były słowa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.
Abp Zimowski zmarł po długiej chorobie nowotworowej. Przed śmiercią zdążył do niego zatelefonować papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił arcybiskupa o swej łączności duchowej i modlitwie. Udzielił mu również swego błogosławieństwa. Kilka dni wcześniej zadzwonił do abp Zimowskiego papież emeryt Benedykt XVI.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. W Mędrzechowie uczęszczał do szkoły podstawowej, z kolei liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r.
Czytaj dalej

Od pewnego czasu na skrzynki mailowe osób w całym kraju trafiają wiadomości e-mail zatytułowane „eFaktura za energię elektryczną (numer)”. W wiadomości pojawia się informacja, że jest to eFaktura wystawiona przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Informujemy, że PGE nie jest nadawcą tych wiadomości, a fałszywy e-mail może stanowić zagrożenie niebezpiecznym wirusem typu „trojan”. Dlatego nie otwieraj wiadomości, dopóki nie upewnisz się, czy to prawdziwa faktura. Czytaj dalej

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz po okresie zimowym ulica Spokojna w Dąbrowie Tarnowskiej była nieprzejezdna, co obrazują załączone zdjęcia. Na tym terenie zaczęło rozwijać się budownictwo mieszkaniowe, droga służy też rolnikom jako dojazd do gruntów rolnych. Wiosną została wykonana nawierzchnia tłuczniowa drogi wraz z odwodnieniem, co umożliwiło użytkownikom drogi dojazd do swoich posesji i do pól.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie modernizacji drogi. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku długości 461 metrów za kwotę 68 tys. zł (w tym dofinansowanie 34 tys. zł). Czytaj dalej

Przystąpienie Gminy Dąbrowa Tarnowska do realizacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu KAWKA oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji może dać mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska szansę na uzyskanie znacznego dofinansowania modernizacji źródeł ciepła. Aby ubiegać się o pomoc finansową Gmina musi znać liczbę zainteresowanych udziałem w projekcie mieszkańców. Trzeba wypełnić ankietę. W związku z niezadowalającym stanem powietrza atmosferycznego w Dąbrowie Tarnowskiej, Gmina Dąbrowa Tarnowska ma szansę pozyskać środki na walkę z niską emisją, w tym m.in.: Czytaj dalej