Archiwum kategorii: Urzędowe

Ponad 40 firm, instytucji i stowarzyszeń będzie wystawiać swoje stoiska promocyjne podczas tegorocznych Targów Gospodarczych Gmin Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (VIII Święto Powiśla Dąbrowskiego). Reprezentowane będą rozmaite branże: edukacja, medycyna, rzemiosło, przetwórstwo, rolnictwo, budownictwo, bankowość, motoryzacja, militaria, media, nowoczesne technologie grzewcze. Obecni będą także goście z zagranicy – Ukraińcy i Wegrzy związani z branżą spożywczą. Węgierska Firma „Biofidel” zajmuje się produkcją soków z owoców i warzyw organicznych, jak również produkcją suszonych owoców przy ścisłym przestrzeganiu jakości systemów międzynarodowych (IFS, HACCP). Drugi z węgierskich wystawców reprezentuje „Grupę Agricolae Kft”, jest to firma rodzinna, która zajmuje się sprzedażą hurtową owoców i warzyw.  Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż  w dniu 26 sierpnia br. w godzinach 800 – 1400  zostanie zamknięta ulica SUCHARSKIEGO w Dąbrowie Tarnowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Spadową i ul.Sikorskiego do wjazdu na parking przy D.H. Dąbrowiak  w związku z wykonaniem progu zwalniającego na istniejącym przejściu dla pieszych.

W dniu 23 sierpnia 2016 r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.
Następnie radni złożyli szereg pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw naszej lokalnej społeczności. Odpowiedzi na zadane pytania w końcowej części obrad udzielił Burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Czytaj dalej

W dniach 19 – 21 sierpnia 2016 roku na zbiorniku pożwirowym Niwka odbył się Maraton Wędkarski członków koła PZW nr 13 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zawody były rywalizacją wędkarzy o VI Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Okazały Puchar, dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, wręczał osobiście przybyły na miejsce Burmistrz. Puchar, dyplom i talon za zdobycie I miejsca zdobył kol. Tadeusz Podosek, II miejsce zdobył kol. Piotr Buchaniec, III miejsce kol. Marek Dziedzic. Czytaj dalej

Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami im bezpośrednio podległymi. Czytaj dalej

W pierwszej połowie sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł.
Poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy – 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czytaj dalej

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie prowadzi obecnie nową inicjatywę nazywaną Senioralną Szkołę Wolontariatu. Jest to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, w tym edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Senioralna Szkoła Wolontariatu realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją…”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej Małopolski. W tym roku na projekt składają się szkolenia oraz wizyta studyjna. Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia przez Komisję Konkursową otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: ochrony i promocji zdrowia; organizowania turystyki i krajoznawstwa; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski podaje do wiadomości informację o przyznanych dotacjach.
Czytaj dalej

Po wnikliwej analizie złożonych przez rodziców „KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA” i dołączonych do nich dokumentacji, w dniu 16.08.2016 r. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Burmistrza Miasta Dąbrowy Tarnowskiej mgr Krzysztofa Kaczmarskiego, na podstawie Statutu i Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej ustaliła listę dzieci przyjętych. Czytaj dalej

91 dzieci z Dąbrowy Tarnowskiej (2 autokary) pojechało na wycieczkę w Beskidy w ramach zadania „Z miłości do gór” współrealizowanego przez Dąbrowski Dom Kultury i Spółdzielnię Mieszkaniową, przy wsparciu rady osiedla nr 2. Podczas całodniowej eskapady dzieci mogły podziwiać piękne krajobrazy beskidzkie, wjeżdżając kolejką krzesełkową na Wierchomlę Wielką oraz spacerując szlakiem górskim do schroniska na Wierchomli. W Piwnicznej dzieci zjadły smaczny obiad z pysznym deserem w postaci lodów oraz zwiedziły miasto, w tym rynek i pijalnię wód. Młodym turystom najbardziej przypadło do gustu Rytro ze względu na błotniste atrakcje na szlaku i eksploracje ruin pięknie położonego nad Rytrem zamku gotyckiego. Uczestnicy wrócili z dobrymi wrażeniami i pytaniem – dokąd zaproszą ich organizatorzy wyjazdów wakacyjnych latem 2017 roku. Czytaj dalej

“Animator Pracy” to program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 r. ż, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, a także osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet. Program realizuje firma Eedu-It z Rzeszowa, a lokalne Biuro Projektu mieści się w Tarnowie przy ul. Granicznej 8 A. Szczegółowe informacje uzyskać można pisząc na adres mailowy animator.edu@gmail.com lub pod numerem telefonu: 14 692 49 77.
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj w świąteczny poniedziałek 15 sierpnia 2016 roku ponownie wznowi pracę Kryta Pływania w Dąbrowie Tarnowskiej. Punktualnie o godzinie 10-ej drzwi obiektu  zostaną otwarte po trwającej dwa tygodnie, tradycyjnej przerwie technologicznej.
Informujemy, że do końca wakacji pływalnia będzie czynna codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00.
Jednocześnie przypominamy, że do 31 sierpnia br. czynne jest w godz. 10:00-20:00 kąpielisko sezonowe, zlokalizowane w sąsiedztwie Krytej Pływalni, przy ulicy Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pływania do odwiedzenia naszych obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Zakończyły się prace remontowe przy elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej. Dzięki przeprowadzeniu tego zadania wracający po wakacjach uczniowie zastaną swoją szkołę w dużo lepszej formie wizualnej. Do odnowienia w późniejszym terminie pozostanie jeszcze cokół szkoły, ale poprawa estetyki budynku szkolnego jest już widoczna na obecnym etapie.
Zakres przeprowadzonych dotychczas prac remontowych obejmował odgrzybienie i oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków wyprawy oraz pomalowanie elewacji. Całkowity kosz zadania, którego wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa Janusz Świerczek z Laskówki Chorąskiej wyniósł 24 tysiące złotych.
Czytaj dalej

12 sierpnia 2016 r. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich, które zawarły związek małzeński w 1965 r., a w 2015 r. obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP. W tym roku medal otrzymało 38 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. Wśród Jubilatów uhonorowanych Medalami, którzy ponad pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu były również 2 pary małżeńskie, które zawierały związek małżeński ponad 60 lat temu – Państwo Zofia i Kazimierz Pabian oraz Państwo Maria i Bronisław Wareccy. Czytaj dalej

Urząd Miejski w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje,  że w Urzędzie Stanu Cywilnego pełniony będzie dyżur w dniu 13 sierpnia 2016  r.  (sobota) w godzinach od 1300 do 1500   podczas,  którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Mieszkańcy ul. Emilii Plater na osiedlu domków jednorodzinnych od niedawna posiadają nowy chodnik z kostki brukowej po prawej stronie ulicy. Całkowity koszt wykonania prac wyniósł 35 074,15 zł.
Jest to zadanie inicjujące cykl prac zapewniających poprawę bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki otoczenia na tej ulicy. Chodnik po lewej stronie zostanie wykonany po zwiększeniu środków finansowych na to zadanie przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

W niedzielę, 28 sierpnia br. na placu przy C.H. „Dąbrowiak” w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się już po raz ósmy „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”, promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu, partnerem strategicznym i współorganizatorem jest spółka „Invest Nieruchomości” – właściciel „Dąbrowiaka”. Gospodarzami tegorocznej imprezy są Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Dzień wcześniej, w sobotę 27 sierpnia odbędzie się IX Spotkanie Kultur organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, Centrum Handlowe „Dąbrowiak” i Dąbrowski Dom Kultury (koncerty od godz.17:00). Czytaj dalej

Zakończono odbudowę „drogi do SKR” w Dąbrowie Tarnowskiej. Była to realizacja jednego z zadań współfinansowanych ze środków budżetu państwa na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w wyniku powodzi i klęsk żywiołowych. Całkowity koszt wykonania drogi gminnej wyniósł 108 747,05 zł, z czego 46 000 zł pochodziło ze środków ww. promesy. Gmina Dąbrowa Tarnowska poniosła koszt wykonania projektu, który wyniósł 8487 zł. Wykonawcą prac był Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Aktualnie w budynku Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej trwają bardzo zaawansowane prace ogólnobudowlane. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka oraz zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu w niezbędną infrastrukturę zewnętrzną w sezonowym placu zabaw.

W budynku funkcjonującej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostały wydzielone pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania gminnego żłobka. W bezpośrednim sąsiedztwie “sali zabaw” zlokalizowano plac zabaw z ograniczonym dostępem osób z poza żłobka. Na potrzeby nowej placówki wyłączono w północnym skrzydle  na parterze szkoły 290 m2 powierzchni całkowicie oddzielonej i wyizolowanej akustycznie od części budynku użytkowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej. Czytaj dalej

Według starego zwyczaju 15. sierpnia na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej – przygotowywano wiązanki z ziół, kwiatów i owoców. Bukiety zielne poświęcano zaznaczając w ten sposób szacunek dla natury, która żywi, leczy i zachwyca.

Ten piękny polski zwyczaj niesie aktualne treści. Przypomina starszym i uczy młodych, że zioła rosną na łąkach i w ogrodach a nie na sklepowych półkach. Układanie bukietów jest doświadczeniem artystycznym i botanicznym dostępnym dla każdego. Bajecznie kolorowe, pachnące kompozycje pobudzają wyobraźnię. Czytaj dalej