Archiwum kategorii: Zdrowie

W Światowy Dzień Chorego kierujemy serdeczne życzenia powrotu do zdrowia dla wszystkich osób, dotkniętych chorobami i cierpieniem, a zwłaszcza dla tych, którzy mierzą się ze schorzeniami przewlekłymi. Życzymy im także wytrwałości w trudnym doświadczeniu mierzenia się z problemami zdrowotnymi i ograniczeniami z nich wynikającymi. Pragniemy również wyrazić naszą solidarność z chorymi i zachęcić ludzi zdrowych do empatii i otwarcia na potrzeby osób z problemami
Ciepłe słowa kierujemy także do osób sprawujących opiekę nad chorymi w placówkach opieki zdrowotnej i w rodzinach. Życzymy Wam siły i wytrwałości oraz szczerego uśmiechu dla podopiecznych. Poświęcanie sił i czasu na pomoc cierpiącym i chorym zawsze jest cennym darem i zasługuje na uznanie.

 Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Małopolanie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. W sezonie grzewczym stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu i szkodliwych pyłów zawieszonych osiągają rekordowe wartości. Normy przekraczane są także w kurortach wypoczynkowych i uzdrowiskach.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii informacyjno – edukacyjnej, przedstawiającej korzyści z wymiany kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze. Rezygnując z kotłów węglowych mieszkańcy mogą zyskać: więcej czasu wolnego, lepsze zdrowie, wygodę, obniżyć koszty ogrzewania, ale przede wszystkim mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza.  Celem kampanii jest również informowanie o obowiązującej w Małopolsce tzw. uchwale antysmogowej.

Zamontowany na Budynku Urzędu Miejskiego po chwilowej awarii wrócił do normalnego funkcjonowania. Pozwoli to na monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza w Dąbrowie Tarnowskiej w czasie rzeczywistym.
Ponadto jakość powietrza można kontrolować na pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakładce „Stacja monitorująca jakość powietrza” znajdującej się w menu po lewej stronie.
Zachęcamy do zainstalowania bezpłatnej aplikacji: Kanarek – pozwalającej na bieżąco monitorować stan jakości powietrza w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wielu lekarzy stosuje już e-recepty, na których nie ma pieczątek czy dodatkowych podpisów.
Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk z informacją umożliwiającą realizację recepty elektronicznej.
Na e-receptach nie ma odręcznych wpisów, więc nie będzie już tak, że będziemy musieli wracać do lekarza z receptą, bo farmaceuta nie był w stanie odczytać nazwy leku lub jego dawki.
Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2019 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2019 roku dotacja zostanie udzielona Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Zadanie będzie realizowane w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyznana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 162 588,00 zł. Czytaj dalej

To ostatni dzień naboru do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Nabór prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wielu lekarzy stosuje już e-recepty, na których nie ma pieczątek czy dodatkowych podpisów. Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk z informacją umożliwiającą realizację recepty elektronicznej. Na e-receptach nie ma odręcznych wpisów, więc nie będzie już tak, że będziemy musieli wracać do lekarza z receptą, bo farmaceuta nie był w stanie odczytać nazwy leku lub jego dawki. Czytaj dalej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Małopolski zgłosili już ponad 900 ekointerwencji w zakresie naruszenia przepisów ochrony środowiska, głównie dotyczących podejrzenia spalania odpadów. Oznacza to, że udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego narzędzie jest znaczącym ułatwieniem w zgłaszaniu łamania przepisów środowiskowych oraz podnosi świadomość mieszkańców, aby nie pozostawali w takich sytuacjach obojętni. Szersze włączenie mieszkańców w troskę o jakość powietrza i środowiska wymaga dotarcia z informacją o możliwości korzystania z tego narzędzia interwencji.
Przy pomocy formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. 
Czytaj dalej

Każdego roku wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków małopolska Policja rozpoczyna akcję prewencyjną dotyczącą problematyki osób bezdomnych, nieporadnych życiowo czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu oraz zdrowiu. W związku z powyższym policjanci we współpracy z innymi służbami docierają do miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne i udzielają im niezbędnej pomocy. Niemniej jednak w listopadzie odnotowano w Małopolsce trzy zgony spowodowane wychłodzeniem organizmu. Czytaj dalej

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem ekspertów z wielu dziedzin medycyny, farmacji i z zakresu zdrowia publicznego.
W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Na świecie z HIV żyje blisko 37 mln osób. To prawie tyle, ile mieszka w Polsce. Światowy Dzień AIDS ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 r. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz ich bliskimi jest czerwona kokardka – nieodłączny element obchodów tego dnia. Czytaj dalej

W minionym tygodniu dokonano odbioru zadania pn. . “Modernizacja placu rekreacyjno – sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu: “Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.  W ramach prowadzonych w ostatnich dwóch miesiącach prac, zmodernizowano m.in. zdewastowaną nawierzchnię asfaltową, która  została zastąpiona nawierzchnią poliuretanową.
W części nowej nawierzchni zainstalowano zestawy sportowo – rekreacyjne oraz mini ściankę wspinaczkową. W pozostałej części placu urządzono boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.
W ramach zadania wybudowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne i  dokonano wymiany całego ogrodzenia wokół „Parku Jordana”.
Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na otwarte spotkanie dotyczące profilaktycznych badań piersi organizowane przez Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., które odbędzie się 28 listopada, godz. 15:30 w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 6. Wykład dla Państwa zostanie poprowadzony przez lekarza, a tuż po nim będzie możliwość zapisania się na bezpłatne badanie mammograficzne. Dla przybyłych gości przewidujemy poczęstunek.
Zaproszenie kierowane jest do wszystkich Kobiet  z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i gorlickiego.
Czytaj dalej

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2021″ w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na badania  zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur. 1969-1950 ) –
mieszkanki Małopolski, uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Czytaj dalej

W środę 9 października br. w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie profilaktyczne w ramach VII edycji programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” realizowanego przez Szpital im św. Łukasza w Tarnowie. Spotkanie prowadziła Dyrektor Szpitala im. Św. Łukasza, a zarazem Posłanka na Sejm RP Anna Czech. Towarzyszyła jej lekarz onkolog z długoletnim doświadczeniem Maria Srebro. Wydarzenie było częścią projektu pod hasłem „przechytrzyć raka”, który ma na celu zwiększenie liczby wcześnie wykrytych nowotworów poprzez wzrost czujności onkologicznej, poszerzenie wiedzy dotyczącej objawów chorób nowotworowych oraz spadek zachorowań na nowotwory złośliwe poprzez poprawę stylu życia. Wśród obecnych byli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Katarzyna Hałun wraz z pracownikami oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Czytaj dalej

Szpital św. Łukasza w Tarnowie realizuje VII edycję programu edukacyjnego „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”. Celem projektu pod hasłem „przechytrzyć raka” jest zwiększenie liczby wcześnie wykrytych nowotworów poprzez wzrost czujności onkologicznej, poszerzenie wiedzy dotyczącej objawów chorób nowotworowych oraz spadek zachorowań na nowotwory złośliwe poprzez poprawę stylu życia. W całej Małopolsce odbywają się spotkania edukacyjne w czasie których uczestnicy biorą udział w wykładach i dyskusji prowadzonej przez lekarza onkologa. Dla chętnych prowadzony są również kursy samobadania piersi na fantomach. W tym roku, dzięki zakupionym fantomom nauka będzie poszerzona o samobadanie jąder. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 października w Dąbrowie Tarnowskiej w Ośrodku Spotkania Kultur o godz. 17:30. Na spotkanie zaprasza Anna Czech Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Czytaj dalej

Otrzymane zlecenie na wyroby medyczne (np. protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki czy peruki) musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. W przypadku mieszkańców powiatu dąbrowskiego zlecenie może być potwierdzone w Delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów. Czytaj dalej

Wakacje są newralgicznym momentem w kalendarzu. To właśnie w okresie letnim pojawia się najwięcej apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi, której w bankach niestety brakuje.
Każdego roku w Polsce przeprowadzanych jest 1,7 mln transfuzji, ratujących życie nie tylko ofiarom wypadków, ale również osobom chorym na nowotwory krwi.
Pacjenci onkologiczni, niezależnie od pory roku, potrzebują często przetoczeń krwi lub jej składników, aby ich szanse na wygraną z trudnym przeciwnikiem, jakim jest nowotwór krwi, wzrosły. Żeby krwi wystarczyło zarówno dla poszkodowanych w wypadkach, jak i wszystkich chorych, przebywających w polskich szpitalach, potrzebna jest nieustanna pomoc Dawców krwi.
Czytaj dalej

W najbliższy poniedziałek 8 lipca 2019 roku przed budynkiem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23 przeprowadzane zostaną bezpłatne badania mammograficzne i spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, które odbędą się w ramach projektu pn. „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021″. Badanie prowadzone będą od godz. 9:00 do godz. 16:00 w mammobusie Centrum Medycznego MASZACHABA sp. z.o.o. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa po numerem tel. 12 633 0218 lub 503 777 651. Czytaj dalej

W najbliższy piątek 5 lipca 2019 r. w budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23 prowadzone będą bezpłatne badania wzroku. Chęć zapisu na badania można zgłaszać osobiście w recepcji SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej lub telefoniczne pod numerem tel. 14 642 3198.
W ofercie badania: możliwość przebadania ostrości widzenia, dachowa obsługa specjalisty, pomoc przy wyborze opraw i szkieł korekcyjnych.

Strona 1 z 3212345...102030...Ostatnia »