Działając w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego szukamy innowacyjnych, kreatywnych pomysłów rozwiązujących problemy w zakresie wykluczenia i włączenia społecznego! Może czekamy właśnie na Twój pomysł? Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?
Na Twój pomysł i wniosek czekamy do 30.09.2021 roku!
Włączenie społeczne to proces integracji, włączania jednostek lub grup do aktywnego i równego życia w społeczeństwie.
Poszukujemy więc innowacji społecznych (np. produktów, usług, modeli pracy), które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.

Działania i pomysły mogą dotyczyć takich obszarów jak np.: integracja społeczna i zawodowa, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenie od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwania związane z wiekiem czy niepełnosprawnościami, szeroko pojęty dostęp do kultury, mobilność czy turystyka.

Ulotka Newsletter IWS 1 Inkubator Włączenia Społecznego   włącz się do konkursu i zostań Innowatorem!Jak oceniamy innowacyjność?
Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

  • dajemy szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
  • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
  • budujemy i sieciujemy środowisko kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
  • akceptujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań, nie musisz obawiać się poraźki czy niepowodzenia
  • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
  • finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (grant do 100 tys. zł).