Zasady segregacji odpadów

kubelki pasek <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

ODPADY SEGREGOWANE

(do gromadzenia w pojemnikach lub workach)

4 szklo zielone biale <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

SZKŁO BIAŁE i KOLOROWE

tu należy wrzucać:

 • butelki, słoiki i pojemniki ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • szklane opakowania po kosmetykach;

tu nie wrzucaj:

 • szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster); 
 • ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych;
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ich zawartością; 
 • żarówek, lamp neonowych, reflektorów;
 • ekranów i lamp telewizyjnych;

***********************************************************

2 metal papier takstylia zolte <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>
METAL i PLASTIK,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

tu należy wrzucać:

 • puszki po napojach i konserwach, kapsle, zakrętki, tubki metalowe;
 • drobny złom żelazny, metale kolorowe;
 • plastikowe butelki i pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP; 
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
 • plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach);
 • plastikowe reklamówki;
 • kartony po mleku i sokach;

tu nie wrzucaj:

 • opakowań i butelek po olejach spożywczych, silnikowych, smarach i płynach chłodniczych;
 • opakowań po medykamentach, środkach chwasto- lub  owadobójczych;
 • zabawek;
 • sprzętu AGD;
 • opakowań po aerozolach (np. opakowań po dezodorantach,   lakierach);
 • puszek po farbach;

***********************************************************

3 papier karton niebieski <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

PAPIER

tu należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • ulotki, zeszyty,
 • książki;
 • papier szkolny, biurowy,
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe;
 • tektury i kartony;

tu nie wrzucaj:

 • zabrudzonego lub tłustego papieru;
 • worków po cemencie, wapnie lub innych materiałów budowlanych;
 • kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury);
 • tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartonów po mleku;
 • papieru połączonego z innym materiałem np. folią;
 • artykułów higienicznych;

***********************************************************

1 biodegradowalne brazowe <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

ODPADY BIODEGRADOWALNE

tu należy wrzucać:

 • obierki i skórki z warzyw i owoców;
 • filtry po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem;
 • odpady kuchenne i spożywcze;
 • odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników, m.in.: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie)

NIE DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W KOMPOSTOWNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

kubly kp 7 5 pasek <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

ODPADY NIESEGREGOWANE
(do gromadzenia TYLKO w pojemnikach)
niesegregowane szary <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

ODPADY ZMIESZANE

tu należy wrzucać:

 • wszystkie odpady, które są produkowane na terenie posesji i gromadzone razem w jednym pojemniku i zadeklarowane jako „odpady niesegregowane” – dotyczy tylko nieruchomości, których właściciele zadeklarowali oddawanie odpadów bez segregacji;
 • tutaj można gromadzić odpady pozostałe po segregacji (nie nadające się do  posegregowania – tzw. balast) dotyczy tylko nieruchomości, których właściciele zadeklarowali oddawanie odpadów segregowanych.

 

kubelki pasek <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

INNE RODZAJE ODPADÓW
inne rodzaje odpadow <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>

 1. ODPADY   WIELKOGABARYTROWE
  (meble, materace, dywany itp.) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady będą też  2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki;
 2. ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY
  należy dostarczyć na własny koszt     do punktu selektywnej zbiórki odpadów     komunalnych (PSZOK) lub 2 razy w roku     odbierane będą sprzed posesji     podczas zorganizowanej zbiórki;
 3. ODPADY  BUDOWLANE  I  ROZBIÓRKOWE
  (gruz budowlany, ceramika łazienkowa, styropian, okna, itp…) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych (PSZOK);
 4. NIEBEZPIECZNE ODPADY KOMUNALNE:

  1. PRZETERMINOWANE LEKI
   należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości;
  2. ZUŻYTE BATERIE
   należy dostarczyć do pojemników ustawionych w punktach, których  adresy zostaną podane do publicznej wiadomości
  3. INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE
   a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory  oraz opony należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

        Adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK:
1). ul. Jagiellońska 56 e – Dąbrowa Tarnowska (baza GZGK)
2). Składowisko Odpadów Komunalnych w Szarwarku.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
ZOSTANĄ ODRĘBNIE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
(m.in. w zakładce HARMONOGRAMY)

kubly kp 7 5 pasek <cent /><b>Zasady segregacji odpadów</b></center>