7 stycznia 2018 r. w Centrum Kulturalno – Społecznym w Laskówce Chorąskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla osób samotnych i starszych. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski,  Proboszcz Sanktuarium w Odporyszowie – ks Janusz Oćwieja oraz ks. Marian Kot – opiekun kaplicy w Laskówce Chorąskiej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – Stanisław Początek, a także Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa.

Przybyłych gości, w imieniu organizatorów powitał Jacek Świątek – Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom złożył Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.
Uczniowie klas 3, 4 i 7 pod opieką Anny Jarmuła-Patoń, Klary Wąż oraz Anny Ciombor przygotowali jasełka. Inicjatorami uroczystości byli: Sołtys Sołectwa Laskówka Chorąska – Jacek Swiątek oraz Rada Sołecka.
Wzajemnym życzeniom podczas dzielenia się opłatkiem nie było końca. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz wspólnym śpiewaniem kolęd z zespołem „Meritum”.

foto Anna Jarmuła – Patoń