Zamieszczona wczoraj 1 kwietnia br. na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informacja o znalezieniu „drugiego Biskupina” na trasie przebiegu dąbrowskiej Obwodnicy była primaaprilisowym żartem. Jak dotąd wszystkie prace są prowadzone w przewidywanym harmonogramie czasowym.
Gołym okiem widać duże zaawansowanie prac przy oczekiwanej od wielu lat obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Wykonano szereg prac ziemnych, przełożone zostały media będące na przebiegu, kontynuowana jest budowa wszystkich obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, nasypów, przepustów. Sprzyjające warunki pogodowe, łagodnej zimy, pozwalają na w miarę szybką realizację założonych prac.

Umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawcą tj. konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), przewidywało, że w przypadku dokuczliwej zimy nastąpi 3 miesięczne wstrzymanie prac. Tak się jednak nie stało. Dzięki dużemu zaangażowaniu sił i środków technicznych roboty postępują w każdej z branż, tj. wodociągowej, melioracyjnej, elektrycznej, mostowej i drogowej.

Miejmy nadzieję, że wszelkie uciążliwości związane z większym ruchem ciężkich pojazdów w okolicy budowy oraz możliwymi objazdami, niebawem się skończą a wszyscy odetchną z ulgą i zapomną o korkach pojawiających się w centrum Dąbrowy Tarnowskiej.

Film i foto GDDiK http://dtobwodnica.pl/galeria/

Obwod DT kwiecień 2019 Jednak nie znaleziono „drugiego Biskupina” a prace przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej postępują