Troska o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapewnienie sprawnego systemu ostrzegania ma istotne znacznie dla zarządzania kryzysowego Gminy Dąbrowa Tarnowska. Mając na uwadze dbałość o należytą ochronę mieszkańców naszej gminy przed pożarami i klęskami żywiołowymi 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowano uroczyste przekazanie sprzętu alarmowego zapewniającego gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.
Uroczystego przekazania sprzętu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Dąbrowa Tarnowska dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, tj. OSP Gruszów Wielki, OSP Laskówka Chorąska i OSP Żelazówka dokonał w imieniu własnym i Marszałka Województwa Małopolskiego – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Dąbrowa Tarnowska w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.

%foto UMDT  %foto UMDT W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” dla naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano zakupu: syreny elektrycznej DSE600S z głośnikami szczelinowymi o mocy 600W wyposażonej w moduł radiowy RUW-4000 do współpracy z systemem RSWS2000, radiotelefon WX2100 maszt MSE-05, antenę SIRIO wraz z osprzętem instalacyjnym i montażem za kwotę 17318,40zł dla OSP Gruszów Wielki.  Podobnie dla jednostek OSP Laskówka Chorąska i OSP Żelazówka za kwota 5172,15 zł., dla każdej z jednostek, zakupiono i zamontowano stację obiektową DSP52RSWS do sterowania pracą syreny w systemie RSWS2000 z radiotelefonem VX2100, anteną SIRIO z osprzętem instalacyjnym i programowaniem.
Całkowity koszt zakupu to 27 662,70 zł w tym dofinansowanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kwocie 13 375,00 zł i dofinansowanie ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska 14 287,70 zł.

%foto UMDT  %foto UMDT
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego