6 marca bieżącego roku W PWSZ w Tarnowie odbył się finał pierwszej edycji regionalnego Konkursu Czytelniczego “Czytam, znam, rozumiem” dla uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich dotychczasowych gimnazjów, nad którym patronat honorowy objął Małopolski Kurator Oświaty.
Miał on formę eliminacji ustnych, a uczestnicy musieli się wykazać umiejętnością tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.
Konkurs miał zasięg regionalny – objął cztery powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński i dąbrowski.

Organizatorem konkursu było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział
w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie.
Do ostatniego etapu komisja konkursowa zakwalifikowała 38 uczestników, wśród których znalazła się uczennica klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej – Joanna Foszcz,  która w finale konkursu była jedyną reprezentantką naszej gminy.

Joanna Foszcz Nieczajna Górna Joanna Foszcz finalistką regionalnego Konkursu Czytelniczego Czytam, znam, rozumiem

Obecna, pierwsza edycja Konkursu  została poświęcona wybranym utworom Adama Mickiewicza, którego 220. rocznica urodzin przypada w bieżącym roku szkolnym. To właśnie świetna znajomość takich utworów jak Pan Tadeusz, Dziady cz. II, wybrane ballady oraz Reduta Ordona pozwoliły Joannie Foszcz dojść do finału.
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na twórczość  Narodowego Wieszcza w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs miał za zadanie zachęcić uczniów do lektury tekstów Adama Mickiewicza, stanowiących niezbywalną część polskiego dziedzictwa narodowego.
Droga do finału nie była łatwa. W etapie szkolnym tego konkursu uczestniczyło ok. 400 uczniów z 80 szkół, zaś do drugiego etapu na szczeblu rejonowym zakwalifikowało się 120 uczniów z 60 szkół.