Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez ks. Stanisława Bielenia, na którą zostały przywiezione ze Skrzyszowa koło Dębicy Relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Akademia odbyła się 27 kwietnia, a swoją obecnością uświetnili ją: Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Stanisław Ryczek Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Barbara Trzpit Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Tanowie, Wiesław Mendys Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Radnymi  Kazimierą Wąż i Andrzejem Pabianem, Marta Chrabąszcz Dyrektor CUW w Dąbrowie Tarnowskiej,  Anna Ryczek Główna Księgowa CUW w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Jastrzębiec–Witowska po. Dyrektora MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski Dyrektor DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy  przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,  Sołtysi wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna Jan Bąba i Czesław Podosek, KGW w Nieczajnie oraz uczniowie i licznie zebrani rodzice.

Uroczystość rozpoczął Dariusz Węglowski dyrektor szkoły, który w okolicznościowym przemówieniu przybliżył historię wyboru Patrona sprzed 10. lat oraz sylwetkę Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomniał inicjatywy szkolne na rzecz przybliżenia sylwetki  Księdza Jerzego na przestrzeni minionej dekady.

Następnie dyrektor szkoły odczytał protokół komisji konkursowej, która oceniała 212 prac z 13 szkół z całej Polski. Były to szkoły:

Jury w składzie: Stanisław Stroński Artysta plastyk z DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Zawiślak – Miodowska z MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Irena Klich, Bernadeta, Pabian nauczyciele ze szkoły przyznało nagrody i wyróżnienia:

I kategoria – klasy I – III z tematem „Ksiądz Jerzy Popiełuszko
w oczach dzieci”,

I nagroda – Karol Raduj – SP Majdan Sieniawski

II nagroda – Julia Jamróz – SP Kopki

III nagroda – ex aequo:  -Kamila Szerszeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów i Ignacy Bawół – SP Majdan Sieniawski

II kategoria – klasy IV – VIII z tematem „Życie i czyny Księdza Jerzego Popiełuszki”.

I nagroda – ex aequo:  – Gabriela Żmuda – SP Lutcza i Samuel Warzecha – SP Nieczajna Górna

II nagroda – Michalina Ciuhak – Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

III nagroda – Kamila Walczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Patronat Medialny objął Mały Gość Niedzielny.

Sponsorem nagród był Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny  w wykonaniu uczniów, łączący  tradycje (taniec ludowy) z koncertem patriotycznym, przeplatanym recytacjami poświęconymi Patronowi i Ojczyźnie.

DSC04177 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04183 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04189 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04201 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04208 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04213 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04219 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04238 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04260 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04262 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04265 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04267 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04268 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04272 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04276 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04278 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04288 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04299 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04311 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04318 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04319 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej DSC04323 Jubileusz 10 lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej