Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w mobilnej wystawie dla dzieci i młodzieży zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Celem Wystawy jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów małopolskich szkół, a jej głównymi odbiorcami będą dzieci w wieku 10-14 lat. Wystawa, zawierająca eksponaty interaktywne, będzie miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych przez animatorów MCN, a temat, który podejmuje, dotyczy powietrza – ukazuje jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

%foto UMDT  %foto UMDTMobilna Wystawa odwiedzi Dąbrowę Tarnowską w dniach: 21-22 lutego 2019r. W ramach wystawy w ciągu dwóch dni zostanie przeprowadzonych 20 półgodzinnych zajęć dla dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej. Dla każdej ze szkół z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska zostały zarezerwowane zajęcia dla dwóch grup po 25 osób jedna. Szkoły podstawowe otrzymały możliwość zgłaszania się za pomocą formularza internetowego.

Oprócz zajęć zorganizowanych dla młodzieży szkolnej,
wystawa w godzinach 16:00 – 17:30
zostanie udostępniona osobom indywidualnym.

Poza zajęciami dla uczniów jest planowane spotkanie dla nauczycieli dotyczących Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon i jego planowanych działań.

%foto UMDT  %foto UMDT

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu LIFE pn.:
„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

%foto UMDT  %foto UMDT