W ostatnich dniach Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umowę ze Związkiem Dużych Rodzin realizującym zadanie powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przyznania szczególnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych korzystających z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na mocy tejże umowy posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają korzystne zniżki podczas pobytu na dąbrowskim basenie krytym. Zniżki związane z Kartą Dużej Rodziny zaczną obowiązywać już od 15 kwietnia br.

 Członkowie rodzin posiadających Karty Dużej Rodziny w dni powszednie od poniedziałku do piątku do godz. 15:00 zapłacą 6 zł. za bilet normalny i 4 zł. za bilet ulgowy. W przypadku korzystania z basenu w wymiarze czasu powyżej 70 minut, za każdą minutę będzie naliczane 10 groszy dla biletów normalnych o 6 groszy dla biletów ulgowych. Od godziny 15:00 posiadacze Karty Dużej Rodziny zapłacą 8 zł za bilet normalny i 5 zł za bilet ulgowy. Dopłata za przekroczenie czasu 70 minut wynosić będzie 14 groszy za minutę dla biletu normalnego i 8 groszy dla biletu ulgowego. Takie same stawki dla członków rodzin wielodzietnych obowiązywać będą w soboty i w niedziele do godz. 15:00. W weekendy po godzinie 15:00 stawki te wzrosną do 9 zł za bilet normalny i 6 zł za bilet ulgowy. Za każdą dodatkową minutę po zakończeniu 70-minutowego okresu pobytu posiadacz Kart Dużej Rodziny zapłacą 17 groszy dla biletu normalnego i 10 groszy dla biletu ulgowego.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

Opłaty za pobyt weekendowy grupowy osób, będących w posiadaniu Kart Dużych Rodzin będą także obniżone i wynosić będą 7 zł za bilet normalny i 4 zł za bilet ulgowy. Dopłata za przebywanie w basenach powyżej 70 minut ustalona została na poziomie 12 groszy dla biletów całych i 6 groszy dla biletów ulgowych.

%foto UMDT  %foto UMDT