Gmina Dąbrowa Tarnowska zakupiła nowoczesne urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Nowy alkomat zostanie zamontowany w punkcie recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki zaangażowaniu dzielnicowego z terenu miasta Dąbrowa Tarnowska asp. Mariusza Przeniosło oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bernadetty Mrówka. Interesanci będą mogli samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości, bez konieczności obsługi przez policjantów. Wystarczy użyć ustnika znajdującego się przy alkomacie, aby po chwili otrzymać wynik badania trzeźwości w formie komunikatu na wyświetlaczu oraz przyjaznego piktogramu. To inwestycja w bezpieczeństwo publiczne, przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

alkomat 1 Każdy będzie mógł samodzielnie sprawdzić swoją trzeźwośćalkomat 2 Każdy będzie mógł samodzielnie sprawdzić swoją trzeźwość