W marcu w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski będzie można spotkać się z doradcą zawodowym i uzyskać szansę na otrzymanie 87% dofinansowania do szkoleń w formie bonów w ramach projektu “Kierunek Kariera”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Skorzystać mogą także rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały. Beneficjentami projektu mogą być także obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Osoby spełniające kryterium uczestnictwa w projekcie:

 • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim

S171005065101 Kierunek Kariera z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Jak można skorzystać ze szkoleń:
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest tutaj).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu “Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, tel. 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, pl. Na Stawach 1, tel. 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl;
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 18 442 94 90, e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl

Jakie szkolenia są dostępne:

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne, w tym dotyczące obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń, umiejętności korzystania z internetu, korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji, obsługi programów biurowych, m.in. pakietu MS Office, obsługi specjalistycznych programów;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
 • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) oraz w biurze projektu “Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 r., obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Projekt wart 94 mln zł został uruchomiony decyzją Zarządu WM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o projekcie “Kierunek Kariera” udziela biuro projektu – tel. 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

  logo wup krakow1 Kierunek Kariera z Wojewódzkim Urzędem Pracy