Dnia 6 marca 2018 roku została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania pt. „Termomodernizacja hali łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskie”j w ramach zadania budżetowego – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Remontowo-Budowlany, który reprezentuje Stanisław Nowak. Wartość inwestycji wynosi 1 580 550,00 zł. z czego unijne dofinansowanie to ponad 500 tysięcy zł. Termomodernizacja Hali Łuczniczej potrwa do 30 września bieżącego roku.

W ramach umowy zostanie zrealizowana kompleksowa termomodernizacja Hali Łuczniczej wraz z wymianą drzwi i okien. W budynku zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe oraz wymiana kotłów). Ponadto zostanie całkowicie przebudowana część pawilonu sportowego – powstaną nowoczesne szatnie z zapleczem socjalnym oraz  pomieszczenie administracyjne klubu MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska. W części sportowej hali zostanie zamontowana podłoga sportowa umożliwiająca wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu. Ulegnie też modernizacji zagospodarowanie terenu wokół hali. Inwestycja diametralnie zmieni komfort i standard prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na Hali Łuczniczej i pozwoli na organizacje zawodów i turniejów o randze krajowej.

DSC 0258 Kolejna inwestycja z unijnym dofinansowaniem – Termomodernizacja Hali Łuczniczej Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska jest realizowany w ramach podziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Mamy nadzieję, że zainwestowane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska i Unii Europejskiej środki pozwolą zwiększyć ofertę sportowo – rekreacyjną dla jak i gości oraz zawodników z całej Małopolski.

DSC 0264 Kolejna inwestycja z unijnym dofinansowaniem – Termomodernizacja Hali Łuczniczej Dąbrowie Tarnowskiej

DSC 0267 Kolejna inwestycja z unijnym dofinansowaniem – Termomodernizacja Hali Łuczniczej Dąbrowie Tarnowskiej

Prace budowlane ruszą jeszcze w miesiącu marcu bieżącego roku.

^AB80BD7C374C2520DE0FB17D85912EB42D11339C369640944D^pimgpsh fullsize distr Kolejna inwestycja z unijnym dofinansowaniem – Termomodernizacja Hali Łuczniczej Dąbrowie Tarnowskiej