W ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu” firma Marmed realizuje bezpłatne badania słuchu. Celem Programu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Badania są pierwszym krokiem do zapobiegania i wczesnego wykrywania ubytków narządu słuchu.
Już po raz kolejny, tym razem we  wtorek 16 października 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, na parkingu przy Urzędzie Miejskim
w godzinach od 07:00 do 15:00 zaparkuje specjalnie przygotowany i wyposażony pojazdmobilne centrum badań, pozwalający na rzetelne sprawdzenie słuchu pacjentów. Badania będą wykonywali specjaliści – dyplomowani protetycy słuchu.

Badanie słuchu jest nieinwazyjne i bezbolesne, może mu się poddać każdy, bez skierowań czy rejestracji. Wszyscy chętni przejdą przez krótki, kilkuminutowy test. Jeżeli wykaże on jakiekolwiek nieprawidłowości, zostanie wykonane drugie, dokładniejsze badanie audiometryczne. Po odbytym badaniu można będzie uzyskać bezpłatną interpretację wyniku oraz otrzymać konkretne informacje na temat możliwości pomocy dla osób, u których wykryto ubytki słuchu. Nasi specjaliści udzielą również niezbędnych informacji na temat słyszenia oraz profilaktyki słuchu.

Szczegóły trasy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.marmed.pl

Bezplatne badanie sluchu DT 2015 Kolejne bezpłatne badanie słuchu z firmą Marmed we wtorek 16 października br. przed Urzędem Miejskim