Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej informuje Klientów Spółki, że w związku z podtopieniami istnieje ewentualność wystąpienia następujących zjawisk na sieciach eksploatowanych przez RPWiK.

1. W systemie kanalizacyjnym, zwłaszcza po ustąpieniu wód powierzchniowych, może dochodzić do zatorów na połączeniach przyłączy do sieci, zwłaszcza wyposażonych w klapy bezpieczeństwa. Prosimy zgłaszać niepokojące Państwa sytuacje na numer alarmowy RPWiK, będą one realizowane sukcesywnie. Spółka prowadzi w tym zakresie bieżące działania prewencyjne.

2. W systemie dostarczania wody, w momencie rozpoczęcia prac porządkowych po powodzi i podtopieniach, dojdzie do radykalnego wzrostu nierównomiernych rozbiorów wody. Ta sytuacja może spowodować punktowo zjawisko “żółtej wody”, z powodu wymywania związków manganu i żelaza z rur wodociągowych. Prosimy zwracać na to uwagę, zwłaszcza przy korzystaniu z urządzeń AGD i zgłaszać te sytuacje jak wyżej. Spółka będzie prowadzić skoordynowane płukanie newralgicznych odcinków sieci.

Zapewniamy, że pomimo tej trudnej sytuacji, woda jest bezpieczna dla ludzi zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym, oraz posiadamy dostateczne jej zasoby na naszych ujęciach i w zbiornikach wyrównawczych do skutecznego zaspokojenia Państwa potrzeb.

Zarząd RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.