Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem Konkursu ECPA jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.
Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w  Estonii.
Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA. W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Projekty należy składać do Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA do dnia 8 września 2017 r.
Wszyscy zainteresowani przedłożeniem projektu mogą zapoznać się ze szczegółami na stronie MSWiA: https://www.mswia.gov.pl

%foto UMDT  %foto UMDT