Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłosił konkurs na opracowanie projektu statuetki „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu statuetki „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”, nadawanej osobom szczególnie zasłużonym gminy i jej rozwoju, popularyzacji wiedzy o Gminie Dąbrowa Tarnowska i jej historii, których działalność szczególnie przyczyniła się do promocji gminy w dziedzinie życia społecznego i gospodarczego, nauki, kultury i sportu. W konkursie uczestniczyć mogą zarówno artyści dyplomowani, studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jak i plastycy amatorzy,.
Każdy uczestnik Konkursu może maksymalnie złożyć 2 projekty statuetki.

Uczestnictwo w konkursie może być doskonałą okazją do kreatywnego spojrzenia na Dąbrowę Tarnowską.
Zwycięzca, oprócz satysfakcji wynikającej z tego, że jego dzieło będzie służyło jako znak identyfikacyjny miasta otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych (brutto).

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji; Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w pok. 20  (tj. sekretariat UMDT), lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 31 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) z podpisem na kopercie: „Konkurs na projekt statuetki „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

%foto UMDT  %foto UMDT