Trwa otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2018 roku na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
Realizacja w/w zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Na powyższy cel przeznaczono środki finansowe w kwocie 48.870,00 zł

Termin składania ofert: 30 marzec 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w:

ZARZĄDZENIE Nr 53.1363.2018 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „wspieranie osób w  podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”  – 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”
PDF ICO Konkurs ofert na realizację zadania publicznego   wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

POBIERZ WZÓR OFERTY

ikona word Konkurs ofert na realizację zadania publicznego   wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

POBIERZ WZÓR UMOWY

ikona word Konkurs ofert na realizację zadania publicznego   wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

ikona word Konkurs ofert na realizację zadania publicznego   wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

PDF ICO Konkurs ofert na realizację zadania publicznego   wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą