Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z Uchwała Nr XXXIII/529/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada do konsultacji społecznych w dniach od 22 czerwca 2018 roku do dnia 2 lipca 2018 r. nadania nowej nazwy Parkowi Miejskiemu w Dąbrowie Tarnowskiej oraz nadania nowej nazwy placowi na działce nr 40/2 w Parku Miejskim zabudowanemu Pomnikiem Niepodległości.

  1. Proponuje się nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Park Miejski składa się z działek 40/1, 40/2 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa, objętych KW TR1D/00001490/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej,
  2. Proponuje się nadanie placowi przed pomnikiem w Parku Miejskim nazwy „Plac Walczących o Niepodległą Polskę”. Plac ten usytuowany jest na działce 40/2 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa, objętych KW TR1D/00001490/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konsultacje  przeprowadzone będą na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Konsultacje  polegać będą na  zbieraniu opinii mieszkańców.

Wszelkich dodatkowych informacji  w sprawie  propozycji nazw udzielać będzie Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza, tel. 14 644-21-03. pokój nr 20  Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska.

Uwagi i spostrzeżenia oraz opinie dotyczące proponowanych nazw należy przedłożyć w formie pisemnej lub  elektronicznej  do dnia  02  lipca 2018 r. na adres:

Urząd Miejski  33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34, fax: 14 642-27-47
lub pocztą elektroniczna na adres e-mailowy: umdt@dabrowatar.pl