Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z Uchwała Nr XXXIII/529/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada do konsultacji społecznych w dniach od 12 października 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. propozycję nadania nazw ulic następującym drogom:

a) Dotychczasowa nazwa ul, Czernia będzie obowiązywać na drodze gminnej od ulicy Brata Alberta do ulicy Witosa przez następujące działki ewidencyjne 1091( do działki 1121/15) , 1129/12, 1129/14, 1127/1, 1129/22, 1062, 1127/4, 1127/6, 1063/2, 1126/1, 1125/1, 1124/3, 1124/11, 1123/1, 1122/16, 1064/1, 1122/14, 1066/1, 1121/3, 1121/15, 1121/13, 1121/4, 1121/16, 1118/3, 1128/8, 1128/34, 1128/6, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/7, 1128/9, 1128/10, 1128/12, 1128/13, 1128/14, 1128/15, 1128/16, 1128/16, 1128/18, 1128/19, 1128/20, 1128/21, 1128/22, 1128/24, 1128/25, 1128/26, 1128/28, 1128/29, 1128/30, 1128/31, 1128/32, 1140/3, 1140/5, 1144/1, 1145/12, 1145/14, 1145/18 czyli reasumując od ulicy Brata Alberta Chmielowskiego w dół w prawo do rowu oraz w lewo do przepustu późnej w prawo następnie w prawo oraz w lewo  do ulicy Witosa.

b) Nazwa ulicy Tadeusza Łomnickiego będzie obowiązywać na działce gminnej 1091 od działki 1121/15 na wprost do ulicy Witosa oraz na działkach 1070/6, 1120/6, 1120/7, 1071/12,  1113/1, które również są działkami gminnymi.

c) Nazwa ulicy Generała Leopolda Okulickiego dla drogi  od ulicy Grunwaldzkiej  obok  przychodni Unident do pierwszego planowanego skrzyżowania  , natomiast za skrzyżowaniem będzie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

d) Nazwa ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla drogi która jest planowana pomiędzy przychodnią Diagmed a parkingiem przy DH  „DĄBROWIAK” na wprost w kierunku ulicy Ogrodowej.

Konsultacje  przeprowadzone będą na obszarze miasta Dąbrowa Tarnowska i  polegać będą na  zbieraniu opinii mieszkańców.
Uwagi i spostrzeżenia oraz opinie dotyczące proponowanych nazw ulic należy przedłożyć w formie pisemnej lub  elektronicznej  do dnia  24  października 2017 r.  na adres :
Urząd Miejski  33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
e-mail: umdt@dabrowatar.pl   fax: 14 642-27-47

Wszelkich dodatkowych informacji  w sprawie  propozycji nazw ulic  udzielać będzie Stanisław Ryczek – Z-ca Burmistrza, tel. 14 644-21-03. pokój nr 20  Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

%foto UMDT  %foto UMDT