Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o konsultacjach społecznych w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. i zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały.  Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 09 października 2018 r. 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 września 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09 października 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

PROJEKT
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Word ico Konsultacje społecznePDF ICO Konsultacje społeczne