Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 20 października 2017 r.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09 październik 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 październik 2017 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT